Vnosi za leto 2009

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Datum | Avtorji | Vrsta dela
Število vnosov: 188.

2009

Simon Schnabl in Igor Planinc in Goran Turk in Stanislav Srpčič (2009) Fire analysis of timber composite beams with interlayer slip. Fire Safety Journal, 44 (5). str. 770-778. ISSN 0379-7112

Justin Murin in Vladimir Kutis in Rastislav Duris, eds. (2009) Computational Modelling and Advanced Simulations - CMAS 2009. Slovak University of Technology, Bratislava, Slovaška. ISBN 978-80-227-3067-9

B. V. H. Topping in L. F. Costa Neves in R. C. Barros, eds. (2009) International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Civil-Comp Press, Stirlingshire, Velika Britanija. ISBN 978-1-905088-31-7

B. V. H. Topping in Y. Tsompanakis, eds. (2009) International Conference on Soft Computing Technology in Civil, Structural and Environmental Engineering. Civil-Comp Press, Stirlingshire, Velika Britanija. ISBN 978-1-905088-34-8

Samo Drobne in Tomaž Grilj in Anka Lisec (2009) Dejavnost trga nepremičnin v Sloveniji v obdobju 2000–2006. Geodetski vestnik , 53 (3). str. 543-560. ISSN 0351-0271

Samo Drobne in Tomaž Grilj in Anka Lisec (2009) Dejavnost trga nepremičnin v Sloveniji v obdobju 2000–2006. Geodetski vestnik , 53 (3). str. 561-579. ISSN 0351-0271

Eva Zupan in Miran Saje in Dejan Zupan (2009) The quaternion-based three-dimensional beam theory. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 198 (49-52). str. 3944-3956. ISSN 0045-7825

Miran Ferlan in Anka Lisec in Marjan Čeh in Radoš Šumrada (2009) Pridobitev lastninske pravice nad nepremičninami za javno korist. Geodetski vestnik , 53 (2). str. 276-290. ISSN 0351-0271

Maja Simoneti in Alma Zavodnik Lamovšek (2009) Prostor za vsakdanjo rabo : širimo znanje za sodelovanje pri urejanju prostora. Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana. ISBN 978-961-6276-42-9

Uroš Bohinc in Adnan Ibrahimbegović in Boštjan Brank (2009) Model adaptivity for finite element analysis of thin or thick plates based on equilibrated boundary stress resultants. Engineering Computations, 26 (1/2). str. 69-99. ISSN 0264-4401

Mamdouh Hamza in M. Shahien in Y. El-Mossallamy, eds. (2009) Proceedings of the 17th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. 17 ICSMGE 2009 Alexandria. IOS Press, Amsterdam. ISBN ISBN 978-1-60750-031-5 (set of 5 volumes)

I. Vrkljan, ed. (2009) Rock Engineering in Difficult Ground Conditions – Soft Rocks and Karst. Eurock 2009 Dubrovnik. CRS Press, London.

Božo Koler in Samo Jakljič in Aleš Breznikar (2009) Analysis of different height systems along the Sava river. Geodezija ir kartografija / Geodesy and cartography, 35 (3). str. 92-98. ISSN 1392-1541

januar 2009

Gregor Trtnik in Franci Kavčič in Goran Turk (2009) Prediction of concrete strength using ultrasonic pulse velocity and artificial neural networks. Ultrasonics, 49 (1). str. 53-60. ISSN 0041-624X

22 januar 2009

Andrej Tašler (2009) Zasnova regijskega centra za ravnanje z odpadki za regijo SAŠA. Diplomska naloga.

23 januar 2009

Luka Dirnbek (2009) Vpliv histograma efektivnih padavin na hidrogram odtoka. Diplomska naloga.

26 januar 2009

Vlado Savić (2009) Analiza podatkov opazovanj in optimizacija opazovalne mreže glede na različne potrebe izkoriščanja voda. Diplomska naloga.

Simon Mlekuž (2009) Tehnični in ekonomski vidiki gradnje železniške proge Ljubljana - Vrhnika. Diplomska naloga.

27 januar 2009

Ana Kozjan (2009) Sestavljeni stropovi iz betona in lesa. Diplomska naloga.

Jurij Grdešič (2009) Temeljenje objektov na ploščah, podprtih s piloti. Diplomska naloga.

Luka Virant (2009) Uporaba managementa inovacij v gradbeništvu. Diplomska naloga.

Andrej Dimec (2009) Analiza armiranobetonske stenaste stavbe v skladu z EC8. Diplomska naloga.

28 januar 2009

Janja Šebenik (2009) Uvedba novega koordinatnega sistema v zemljiškem katastru. Diplomska naloga.

Jernej Bevc (2009) Primerjava komasacijskih postopkov v Sloveniji in na Bavarskem. Diplomska naloga.

Tomaž Grilj (2009) Aktivnost nepremičninskega trga v Sloveniji v obdobju 2000 - 2006. Diplomska naloga.

Borut Bogatez (2009) Analiza postopkov določitve koordinat ekscentričnim signalom v D96/TM koordinatnem sistemu. Diplomska naloga.

februar 2009

Stanislav Srpčič in Jelena Srpčič in Miran Saje in Goran Turk (2009) Mechanical analysis of glulam beams exposed to changing humidity. Wood Science and Technology, 43 (1-2). str. 9-22. ISSN 0043-7719

06 februar 2009

Mihaela Triglav Čekada (2009) Optimizacija metodologije obdelave in analiza natančnosti letalskega laserskega skeniranja pri zajemu geodetskih podatkov za lokalno prostorsko planiranje. Doktorska disertacija.

18 februar 2009

Andreja Švab Lenarčič (2009) Uporaba lidarskih podatkov za klasifikacijo pokrovnosti. Magistrsko delo.

19 februar 2009

Andrej Cverle (2009) Analiza hidravličnih razmer pri bočnih prelivih. Diplomska naloga.

25 februar 2009

Vesna Gobec Jazbinšek (2009) Vpliv prostorskega načrtovanja na delovanje trga nepremičnin. Diplomska naloga.

27 februar 2009

Tanja Marcola (2009) Metoda za izračun hrupne obremenitve NMPB in verifikacija na konkretnem primeru. Diplomska naloga.

Katja Zgonec (2009) Elastičnosti v prometu. Diplomska naloga.

marec 2009

Simon Petrovčič in Werner Guggenberger in Boštjan Brank (2009) Jekleni silosi za sipke materiale. 1. del, Vplivi pri polnjenju in praznjenju. Gradbeni vestnik, 58 (3). str. 70-78. ISSN 0017-2774

02 marec 2009

Dejan Lazić (2009) Analiza strukture lastne cene dveh primerljivih objektov na sosednjih lokacijah, zgrajenih leta 1999 in 2008. Diplomska naloga.

Marko Žgavc (2009) Uporaba 3D orodja Allplan pri izvajanju gradbenih del. Diplomska naloga.

05 marec 2009

Mihajlo Popović (2009) Trajnostni pristop k utrditvi zidanih zgradb. Magistrsko delo.

Uroš Ranfl (2009) Uporaba Kalmanovega filtra pri povezavi različnih senzorjev za določanje položaja v cestnem mobilnem kartirnem sistemu. Magistrsko delo.

12 marec 2009

Tomaž Hozjan (2009) Nelinearna analiza vpliva požara na sovprežne linijske konstrukcije. Doktorska disertacija.

18 marec 2009

Mateja Kroflič (2009) Planiranje projektov z metodama CPM in PERT. Diplomska naloga.

19 marec 2009

Gregor Trtnik (2009) Uporaba ultrazvočne metode za analizo vezanja in strjevanja betona. Doktorska disertacija.

26 marec 2009

Andreja Kavčič (2009) GIS programi odprtih kod na svetovnem spletu. Diplomska naloga.

Sašo Bucaj (2009) Geodetska dela pri certificiranju atletskih stadionov. Diplomska naloga.

Goran Denša (2009) Evidentiranje nepremičnin v Republiki Sloveniji. Diplomska naloga.

Luka Lesar (2009) Analiza razvoja podatkov DTK 5 in predlog prenove strukture podatkovne baze. Diplomska naloga.

27 marec 2009

Ivo Glasnović (2009) Parkirne hiše. Diplomska naloga.

Damir Klemenčić (2009) Optimalno vodenje prometnih tokov na večnivojskih priključkih tipa "ROMB". Diplomska naloga.

30 marec 2009

Žiga Filipič (2009) Analiza procesa izdelave ponudbenega predračuna. Diplomska naloga.

31 marec 2009

Jure Lopatič (2009) Primerjava modelov za numerično analizo armiranobetonskih konstrukcij. Diplomska naloga.

Mateja Ganc (2009) Analiza potresne odpornosti zidane konstrukcije. Diplomska naloga.

Jernej Markovič (2009) Numerično modeliranje gradnje predorov v anizotropnih mehkih skrilavih kamninah. Diplomska naloga.

april 2009

Eva Zupan in Dejan Zupan in Miran Saje (2009) The wavelet-based theory of spatial naturally curved and twisted linear beams. Computational Mechanics, 43 (5). str. 675-686. ISSN 0178-7675

Simon Petrovčič in Werner Guggenberger in Boštjan Brank (2009) Jekleni silosi za sipke materiale : 2. del - membranske sile pri polnjenju in praznjenju. Gradbeni vestnik, 58 (4). str. 83-91. ISSN 0017-2774

01 april 2009

Urban Rodman (2009) Analiza nosilnosti prostorskih okvirnih konstrukcij z upoštevanjem materialnih in geometrijskih nepopolnosti. Doktorska disertacija.

08 april 2009

Vlado Stankovski (2009) Tehnologije semantične mreže pri računalniško integrirani graditvi. Doktorska disertacija.

09 april 2009

Damjan Maček (2009) Sodobna sanacija nestabilnih brežin na regionalnih cestah. Diplomska naloga.

20 april 2009

Iztok Zajc (2009) Primerjava programov za analizo in dimenzioniranje konstrukcij. Diplomska naloga.

Marko Berčon (2009) Ocena delovanja javnega vodovodnega sistema Golišče. Diplomska naloga.

21 april 2009

Jernej Mazij (2009) Hidravlični prehodni pojavi v hidroelektrarnah z vgrajenimi Francis-ovimi turbinami. Diplomska naloga.

22 april 2009

Tomaž Černe (2009) Informacijski sistem za podporo gospodarjenju z javnimi zelenimi površinami v urbanem okolju. Magistrsko delo.

23 april 2009

Samo Topolnik (2009) Sodobni komparatorji nivelmanskih lat v Evropi. Diplomska naloga.

Blaž Golob (2009) Primerjava elipsoidnih in normalnih ortometričnih višin. Diplomska naloga.

Darja Vodišek (2009) Opazovanje poplav s podatki daljinskega zaznavanja. Diplomska naloga.

Jaka Kotnik (2009) Analiza kakovosti baze planinske poti. Diplomska naloga.

24 april 2009

Rok Cunder (2009) Analiza elementov ramp prostorskih križišč v povezavi s prometno varnostjo. Diplomska naloga.

Anja Malovrh (2009) Prometne obremenitve voziščne konstrukcije. Diplomska naloga.

Eva Celcer (2009) Merila za oceno kakovosti poteka prog javnega prometa. Diplomska naloga.

Matej Zavasnik (2009) Toplotno-hidrična kompatibilnost izbranih vrst naravnega kamna in betona za uporabo v gradbeništvu. Diplomska naloga.

05 maj 2009

Darko Šarac (2009) Vojaški kompleksi v mestu Ljubljana in njihove spremembe skozi čas. Magistrsko delo.

08 maj 2009

Matej Uršič (2009) Prispevek k analizi hidravličnih trenjskih izgub za tok pod tlakom v ceveh krožnega prereza. Doktorska disertacija.

28 maj 2009

Sabina Arh (2009) Vpliv gojitvenih ribnikov na evtrofikacijo površinskih voda. Diplomska naloga.

Matija Jurko (2009) Statistična analiza trendov značilnih pretokov slovenskih rek. Diplomska naloga.

Dean Kordež (2009) Možnosti uporabe geodetskega tahimetra GPT 7000i v praksi. Diplomska naloga.

Anita Požegar (2009) Sprememba vpisa v kataster stavb na praktičnem primeru. Diplomska naloga.

Stanislav Leben (2009) Metodologija za izbor optimalne ureditve križišča - preveritev na konkretnem primeru. Diplomska naloga.

29 maj 2009

Jasmin Mustafić - Marjetič (2009) Projekt jeklene industrijske hale z dvema žerjavnima progama. Diplomska naloga.

Andraž Rakušček (2009) Energetska izkaznica - orodje za sanacijo stavbe. Diplomska naloga.

Silva Strassberger (2009) Sonaravno urejanje voda v načrtovanju podeželskega prostora. Magistrsko delo.

02 junij 2009

Tomaž Žagar (2009) Izgradnja malih čistilnih naprav za razpršeno gradnjo v ljubljanski urbani regiji. Diplomska naloga.

Zoran Ofak (2009) Tehnična, tehnološka in cenovna primerjava lastnosti in vgradnje kanalizacijskih cevi. Diplomska naloga.

04 junij 2009

Lidija Turinek (2009) Razvojne stopnje zemljišč in njihove cene. Diplomska naloga.

Lucija Zwölf (2009) Analiza najemnin v Republiki Sloveniji - primer mestne občine Ljubljana. Diplomska naloga.

05 junij 2009

Nika Kokalj (2009) Javni prostor v podeželskem naselju. Magistrsko delo.

18 junij 2009

Jure Božič (2009) Ocena potresnega odziva in projektiranje armiranobetonskega nadvoza v skladu s standardom Evrokod 8/2. Diplomska naloga.

Matej Božič (2009) Kompatibilnost in sprijemna trdnost s polimeri modificiranega betona in podlage. Diplomska naloga.

Simona Šalej (2009) Načrtovanje integriranega ravnanja z odpadnimi blati in biorazgradljivimi odpadki v Gorenjski regiji. Magistrsko delo.

19 junij 2009

Anže Perko (2009) Snežni plazovi v Sloveniji. Diplomska naloga.

Anja Horvat (2009) Vloga snega v hidrološkem krogu na porečju Save. Magistrsko delo.

Matej Kušar (2009) Razvoj večkriterijskega odločitvenega modela za izbiro ukrepov pri obnovi stavb. Magistrsko delo.

22 junij 2009

Saša Božič (2009) Ugotavljanje premikov premostitvenih objektov z geodetskimi metodami na primeru mostu Freimann. Diplomska naloga.

Matej Kodelja (2009) Študija učinkovitosti superplastifikatorjev za zagotavljanje obstojnosti črpanih betonov. Diplomska naloga.

Tadej Brežan (2009) Izdelava hidravličnega matematičnega modela vodovodnega sistema mesta Piran. Diplomska naloga.

Miha Juvan (2009) Potrebe in možnosti za uvajanje sistemov daljinskega ogrevanja na ruralnih območjih. Diplomska naloga.

Nika Jereb (2009) Prostorski razvoj krajevne skupnosti Lig s poudarkom na ohranjanju in obnovi stavbne dediščine. Diplomska naloga.

Grega Bajželj (2009) Analiza rentabilnosti uporabe mobilne betonarne. Diplomska naloga.

Gregor Mesarić (2009) Zamude pri gradnji kot posledica neustreznega planiranja projekta. Diplomska naloga.

23 junij 2009

Sabina Kolbl (2009) Prezračevalni sistemi na KČN in njihova primerjava na CČN Ljutomer in Murska Sobota. Diplomska naloga.

Jernej Hercog (2009) Ocena možnosti izboljšave delovanja ČN mlekarske industrije. Diplomska naloga.

Simon Rusjan in Mira Kobold in Matjaž Mikoš (2009) Characteristics of the extreme rainfall event and consequent flash floods in W Slovenia in September 2007. Natural Hazards and Earth System Sciences, 9 (3). str. 947-956. ISSN 1561-8633

29 junij 2009

Matej Čehovin (2009) Uporaba UV svetlobe v zdravstveni hidrotehniki-tehnološki, tehnični in inženirski vidiki. Diplomska naloga.

Peter Lebar (2009) Plovba na reki Ljubljanici v kontekstu varovanja Natura 2000. Diplomska naloga.

Boštjan Kočar (2009) Zbiranje podatkov za prometno planiranje z GSM sledenjem. Diplomska naloga.

Danijel Kavčič (2009) Idejna zasnova variantnih rešitev lokalne ceste Rožna Dolina - Nova Gorica. Diplomska naloga.

Miha Smole (2009) Primerjava med zaporednim in simultanim modelom. Diplomska naloga.

Jernej Radovac (2009) Idejna zasnova povezovalne ceste Padna - Sečovlje. Diplomska naloga.

Luka Štravs (2009) Razvoj modelov napovedi nizkih pretokov na vtokih v hidroelektrarne na reki Savi. Magistrsko delo.

30 junij 2009

Jure Soldo (2009) Določitev premikov točk v geodetski mreži po metodi Munchen. Diplomska naloga.

Jernej Bavdek (2009) Vklop lokalnih podatkov v Google Earth. Diplomska naloga.

Andraž Repanšek (2009) Kalibracija videokamere za uporabo v mobilnem kartirnem sistemu. Diplomska naloga.

julij 2009

Andrej Kryzanowski in Simon Schnabl in Goran Turk in Igor Planinc (2009) Exact slip-buckling analysis of two-layer composite columns. International Journal of Solids and Structures, 46 (14-15). str. 2929-2938. ISSN 0020-7683

03 julij 2009

Iztok Rojc (2009) Nadgradnja kartografskih baz za potrebe navigacijskih sistemov. Diplomska naloga.

Frančiška Capuder (2009) Analiza zemljišč med avtocesto in regionalno cesto na relaciji Trojane - Želodnik. Diplomska naloga.

07 julij 2009

Jakob Saksida (2009) Ocena vplivov valovanja morja na območju kopališča Portorož. Diplomska naloga.

09 julij 2009

Marta Malus (2009) Primerjalna analiza in predlog obdelave ostalih mešanih komunalnih odpadkov na primeru ljubljanske regije. Magistrsko delo.

Neža Kodre (2009) Analiza primernosti in možnosti uporabe metod vrednotenja naravnih dobrin - primer: Vrednotenje podtalnice Krškega polja. Magistrsko delo.

13 julij 2009

Mojmir Prelog (2009) Razmerje med strateškim in normativnim vidikom v lokalnem prostorskem planu. Magistrsko delo.

Jošt Sodnik (2009) Matematično modeliranje drobirskih tokov in priprava podrobnih kart nevarnosti. Magistrsko delo.

14 julij 2009

Matija Fuehrer (2009) Vpliv faktorjev na oceno stanovanj v mestni občini Celje. Diplomska naloga.

Matej Škrl (2009) Analiza nosilnosti pilotov, izdelanih z neskončnim svedrom, na objektu Makiš II. Diplomska naloga.

10 september 2009

Jure Snoj (2009) Ocena potresne odpornosti zidane stavbe s programom 3MURI. Diplomska naloga.

Urša Šolinc (2009) Razvoj stabilnih končnih elementov za velike deformacije. Diplomska naloga.

Marko Brozovič (2009) Uporaba šolske potresne mize za simulacijo obnašanja konstrukcij med potresi. Diplomska naloga.

11 september 2009

Miha Konjar (2009) Modeliranje zaposlitvenih sistemov Slovenije na osnovi dnevne mobilnosti. Diplomska naloga.

15 september 2009

Jure Klopčič (2009) Analiza in napoved pomikov za predore, grajene v permo-karbonskih skrilavcih. Doktorska disertacija.

24 september 2009

Miha Ranfl (2009) Idejna študija obnove male HE Kitič na Bohinjski Bistrici. Diplomska naloga.

Jure Bogataj (2009) Problematika nizkih pretokov Kamniške Bistrice med Kamnikom in Domžalami. Diplomska naloga.

Simon Kač (2009) Matematični model podzemne vode na območju Medloga v spodnji Savinjski dolini in simulacija umetnega bogatenja. Magistrsko delo.

25 september 2009

Gorazd Dolšek (2009) Izdelava 3R-upodobitve predvidenega železniškega koridorja. Diplomska naloga.

Lea Bauman (2009) Zasnova in izdelava tipnega atlasa držav Evropske unije za slepe in slabovidne osebe. Diplomska naloga.

Ana Lavrič (2009) Ugotavljanje premikov ob tektonskih prelomih. Diplomska naloga.

Beno Andrejka (2009) Planiranje gradbenih projektov z orodjem "Vico Control" v okolju virtualne gradnje. Diplomska naloga.

Mihael Mirtič (2009) Prenova večstanovanjske stavbe z vidika stroškovne analize življenjskega cikla objekta (LCC). Diplomska naloga.

28 september 2009

Primož Peterka (2009) Javno-zasebno partnerstvo na področju urbanističnih projektov. Diplomska naloga.

29 september 2009

Miha Hauptman (2009) Zasnova in izdelava kolaboracijske turistične karte mesta Škofja Loka. Diplomska naloga.

Urška Kanjir (2009) Objektna klasifikacija rabe tal iz podatkov daljinskega zaznavanja. Diplomska naloga.

Matej Müller (2009) Vpliv zarasti na visokovodne razmere pri 2D hidravličnem modeliranju. Diplomska naloga.

30 september 2009

Slaviša Kuzmanović (2009) Vpliv šibkih mest v strukturi betona na njegovo odpornost proti vdoru vode. Diplomska naloga.

Roman Viršek (2009) Upravljanje z nepremičninami s posebnim poudarkom na vzdrževanju. Diplomska naloga.

oktober 2009

Gregor Trtnik in Marko Ivan Valič in Franci Kavčič in Goran Turk (2009) Comparison between two ultrasonic methods in their ability to monitor the setting process of cement pastes. Cement and Concrete Research, 39 (10). str. 876-882. ISSN 0008-8846

Anka Ilc in Goran Turk in Franci Kavčič in Gregor Trtnik (2009) New numerical procedure for the prediction of temperature development in early age concrete structures. Automation in Construction, 18 (6). str. 849-855. ISSN 0926-5805

07 oktober 2009

Sabina Mujkić (2009) Možnosti uravnoteženega prostorskega razvoja Bosne in Hercegovine. Magistrsko delo.

14 oktober 2009

Ajda Cilenšek (2009) Uporaba podatkov pridobljenih z LIDAR tehnologijo za določanje hidrografske mreže. Diplomska naloga.

Gregor Vilhar (2009) Odnos med napetostmi in deformacijami za meljne peske v območjih od zelo majhnih do velikih deformacij. Doktorska disertacija.

29 oktober 2009

Aljaž Maslo (2009) Vpliv krajevno spremenljivega vetra na sliko tokov v Tržaškem zalivu, simulacije z modelom PCFLOW3D. Diplomska naloga.

Mirko Kosič (2009) Potresna analiza šest-etažne nesimetrične stavbe. Diplomska naloga.

Aljoša Kikelj (2009) Dinamična analiza s programom EAVEK 2007. Diplomska naloga.

30 oktober 2009

Marko Trofenik (2009) Predlog ureditve stanovanjskega območja ob Raičevi ulici v Ormožu. Diplomska naloga.

Blaž Špiler (2009) Analiza postopkov za določanje roba urbanih naselij na štirih primerih. Diplomska naloga.

Maja Staniša (2009) Analiza financiranja nakupa stanovanj v obdobju od 2. svetovne vojne do danes. Diplomska naloga.

Uroš Košir (2009) Analiza dostopnosti prebivalcev do javnih dejavnosti z avtobusnim potniškim prometom. Diplomska naloga.

Jure Zdovc (2009) Projektiranje objekta polnilnice v Laškem po evropskih standardih Evrokod. Diplomska naloga.

Rok Kržan (2009) Analiza in ocena ustreznosti obstoječega montažnega objekta po evropskem standardu. Diplomska naloga.

Miha Schrott (2009) Uporaba prostorskega modeliranje pri načrtovanju in gradnji prometnic. Diplomska naloga.

05 november 2009

Miha Jereb (2009) Projektiranje armiranobetonske stropne konstrukcije v montažnem armiranobetonskem objektu. Diplomska naloga.

Polona Oražem (2009) Primerjava variant podpiranja brežine nasipa na primeru centra za ravnanje z odpadki Dolenjska. Diplomska naloga.

20 november 2009

Gašper Modrijan (2009) Pogodbe "na ključ" v gradbeništvu; analiza realiziranega gradbenega projekta v Sloveniji. Diplomska naloga.

Igor Gavrić (2009) Študija modularnih enot iz križno lepljenega lesa. Diplomska naloga.

Romana Žepič (2009) Prenova in razvoj vasi ter koriščenje evropskih kohezijskih sredstev. Diplomska naloga.

26 november 2009

Ožbolt Harnold (2009) Določevanje premikov pregrade pri Prigorici. Diplomska naloga.

Igor Oblak (2009) Internetna GIS aplikacija za ponazoritev urbane opreme občine. Diplomska naloga.

Damjan Marković (2009) Možnosti uporabe mobilnega GIS. Diplomska naloga.

Janez Kralj (2009) Testiranje delovanja in uporabnost videosistema tahimetra Topcon GPT-7003i.. Diplomska naloga.

Klemen Kregar (2009) Analiza uporabe umetnih nevronskih mrež za potrebe klasifikacij v deformacijski analizi. Diplomska naloga.

27 november 2009

Urša Gruden (2009) Nastavitev evidence nepremičnin v lasti lokalne skupnosti za potrebe prostorskega načrtovanja. Diplomska naloga.

Primož Kovačič (2009) Določevanje prispevnih območij površinskih voda v GIS za smotrno upravljanje zemljišč. Diplomska naloga.

Klavdija Žibert (2009) Ničelna izmera geodetske mreže jalovišča Jazbec rudnika Žirovski vrh. Diplomska naloga.

Neža Pikš (2009) Preizkus elektronskega tahimetra po ISO standardu. Diplomska naloga.

Alenka Pavček (2009) Projekt štirietažne parkirne hiše s sovprežno nosilno konstrukcijo. Diplomska naloga.

Urška Pajk (2009) Vpliv različnih mlevnih dodatkov na lastnosti cementa CEM V/A (S-V-P) 42,5N LH. Diplomska naloga.

Jože Zupančič (2009) Analiza proizvodnje betona za hidrotehnične objekte. Diplomska naloga.

30 november 2009

Darja Medved (2009) Analiza dvoslojnih lesenih nosilcev. Diplomska naloga.

Jure Jančič (2009) Analiza poteka gradbene investicije skozi posamezne faze graditve za izbrani objekt. Diplomska naloga.

Miha Lenič (2009) Hidravlično modeliranje toka Save v Krškem v območju izgradnje športnega centra. Diplomska naloga.

11 december 2009

Andrej Goršič (2009) Analiza programov opremljanja stavbnih zemljišč in obračuna komunalnega prispevka glede na spreminjanje pravnih predpisov v Republiki Sloveniji. Diplomska naloga.

17 december 2009

Petra Čepelnik (2009) Primerjava biofiltracijskega reaktorja in ČN s podaljšano aeracijo. Diplomska naloga.

Katja Sovre (2009) Hidrološka študija visokih voda Bistrice v porečju Sotle. Diplomska naloga.

18 december 2009

Borut Filipič (2009) Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture s pomočjo programa GEO10. Diplomska naloga.

Matej Čelik (2009) Način priprave tras telekomunikacijskega omrežja za zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. Diplomska naloga.

Patricija Žišt (2009) Umeščanje fakultete v prostor na primeru Fakultete za gradbeništvo in geodezijo. Diplomska naloga.

23 december 2009

Miha Truden (2009) Geodetski načrt za potrebe projektiranja. Diplomska naloga.

Klemen Milovanović (2009) Umestitev državnih kolesarskih povezav v prostor. Diplomska naloga.

Matic Baškovč (2009) Stroškovna optimizacija trajanja projektov z uporabo genetskih algoritmov. Diplomska naloga.

Goran Pelan (2009) Spremljanje gradbenega projekta z obračunskega vidika s pomočjo programske opreme Allright. Diplomska naloga.

Grega Zrim (2009) Preizkus izvedbe novega nanotehnološkega toplotno izolacijskega materiala Spaceloft v gradbene konstrukcije. Diplomska naloga.

Peter Lamberger (2009) Usklajenosti cenitvenih poročil z mednarodnimi standardi vrednotenja. Diplomska naloga.

24 december 2009

Matjaž Jelušič (2009) Tlačna trdnost vlaknastih betonov. Diplomska naloga.

Filip Saković (2009) Preizkus dodatnih različic trase HC med Dravogradom in Velenjem - odsek Otiški vrh - Šmiklavž. Diplomska naloga.

Tine Logonder (2009) Uporabnost informacijskega modela zgradbe za potresno analizo. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v čet. 23. nov. 2017 01:53:52 CET.