Vnosi za leto 2006

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Datum | Avtorji | Vrsta dela
Število vnosov: 236.

Članek

Dejan Zupan in Miran Saje (2006) The linearized three-dimensional beam theory of naturally curved and twisted beams: the strain vectors formulation. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 195 (33-36). str. 4557-4578. ISSN 0045-7825

Jošt Sodnik in Matjaž Mikoš (2006) Ocena magnitud drobirskih tokov v izbranih hudourniških območjih v Sloveniji. Acta Geographica Slovenica-Geografski zbornik, 46 (1). str. 93-123. ISSN 1581-6613

Gregor Kolman in Matjaž Mikoš (2006) Tipi ribjih prehodov in pregled razmer v Sloveniji. Acta hydrotechnica, 24 (41). str. 1-26. ISSN 1581-0267

Matjaž Ličer in Dušan Žagar in Maja Jeromel in Jure Jerman (2006) Modeliranje vodostaja morja z metodo nevronskih mrež na primeru neurnega vala v Tržaškem zalivu decembra 2008. Acta hydrotechnica, 24 (41). str. 27-45. ISSN 1581-0267

Miran Saje in Dejan Zupan (2006) The Rattling of Euler's Disk. Multidiscipline Modeling in Materials and Structures, 2 (1). str. 49-66. ISSN 15736105

Darko Drev in Jože Panjan (2006) Meritve in modeliranje procesnih vplivov substratov in filter medijev na čistilnih napravah s pritrjeno biomaso. Acta hydrotechnica, 24 (40). str. 65-81. ISSN 1581-0267

Anja Horvat in Mitja Brilly in Andrej Kryžanowski (2006) Vpliv izgradnje hidroenergetskih objektov na vodni režim. Acta hydrotechnica, 24 (41). str. 47-66. ISSN 1581-0267

Nataša Atanasova (2006) Avtomatizirano modeliranje jezer z uporabo podatkov in ekpertnega znanja: evalvacija aplikacij. Acta hydrotechnica, 24 (40). str. 21-43. ISSN 1581-0267

Boris Kompare in Meta Levstek in Nataša Atanasova (2006) Dva pristopa k modeliranju čistilne naprave za odpadno vodo. Acta hydrotechnica, 24 (40). str. 45-64. ISSN 1581-0267

Marko Kegl in Boštjan Brank (2006) Shape optimization of truss-stiffened shell structures with variable thickness. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 195 (19-22). str. 2611-2634. ISSN 00457825

Dejan Bogataj in Matjaž Mikoš in Andrej Kryžanowski (2006) Predlog celovite ureditve obvodnega prostora HE Brežice. Acta hydrotechnica, 24 (41). str. 67-82. ISSN 1581-0267

Božo Koler in Klemen Medved in Miran Kuhar (2006) Project of the new gravimetric network and test survey in Slovenia. Contributions to Geophysics and Geodesy, 36 (WIGFR). str. 31-41. ISSN 1335-2806

Aleš Marjetič in Tomaž Ambrožič in Sonja Bogatin in Jure Klopčič in Janko Logar in Andrej Štimulak in Bojan Majes (2006) Geodetske meritve v predoru Šentvid. Geodetski vestnik , 50 (1). str. 11-24. ISSN 0351-0271

Luka Dobričič in Mojca Kosmatin Fras (2006) Izdelava metričnih modelov stavb z nizkocenovnim orodjem. Geodetski vestnik , 50 (1). str. 25-36. ISSN 0351-0271

Dušan Petrovič (2006) Ocena kakovosti Državne topografske karte v merilu M 1 : 50 000. Geodetski vestnik , 50 (2). str. 187-200. ISSN 0351-0271

Sonja Bogatin in Dušan Kogoj (2006) Pregled modelov vrednotenja geodetskih kontrolnih meritev. Geodetski vestnik , 50 (2). str. 2001-2010. ISSN 0351-0271

Mojca Kosmatin Fras in Samo Drobne in Helena Gregorič in Janez Oven (2006) Raziskava uporabe ortofota (DOF5) v praksi. Geodetski vestnik , 50 (2). str. 258-269. ISSN 0351-0271

Sonja Bogatin in Dušan Kogoj (2006) Uporaba Kalmanovega filtra v terestrični geodeziji. Geodetski vestnik , 50 (2). str. 221-223. ISSN 0351-0271

Samo Drobne in Aleš Breznikar in Urška Babič (2006) Mnenje diplomantov o učinkovitosti študija geodezije. Geodetski vestnik , 50 (2). str. 270-286. ISSN 0351-0271

Dušan Petrovič (2006) Ocena kakovosti Državne topografske karte v merilu M 1 : 50 000. Geodetski vestnik , 50 (3). str. 425-438. ISSN 0351-0271

Radoš Šumrada (2006) Modeliranje nepremičninskih transakcij in UML. Geodetski vestnik , 50 (3). str. 439-450. ISSN 0351-0271

Božo Koler in Klemen Medved in Miran Kuhar (2006) Projekt nove gravimetrične mreže 1. reda Republike Slovenije. Geodetski vestnik , 50 (3). str. 451-460. ISSN 0351-0271

Klemen Kozmus Trajkovski in Bojan Stopar (2006) Protokol Ntrip za prenos podatkov GNSS preko interneta. Geodetski vestnik , 50 (3). str. 461-471. ISSN 0351-0271

Bojan Stopar in Božo Koler in Oskar Sterle in Tomaž Ambrožič in Simona Savšek in Miran Kuhar in Dalibor Radovan (2006) Geodetska dela na novi mareografski postaji Koper. Geodetski vestnik , 50 (4). str. 609-619. ISSN 0351-0271

Blaž Mozetič in Dušan Kogoj in Tomaž Ambrožič (2006) Uporabnost izbranih metod deformacijske analize na praktičnih primerih geodetskih mrež. Geodetski vestnik , 50 (4). str. 620-631. ISSN 0351-0271

Katarina Rauh in Dušan Petrovič (2006) Karte v tiskanih medijih v Sloveniji. Geodetski vestnik , 50 (4). str. 632-641. ISSN 0351-0271

Slavko Zec in Dušan Petrovič (2006) Izdelava reliefne karte dela Pomurja. Geodetski vestnik , 50 (4). str. 624-653. ISSN 0351-0271

Janez Goršič in Aleš Breznikar in Simona Savšek (2006) Vloga geodezije pri gradnji manj zahtevnih objektov. Geodetski vestnik , 50 (4). str. 654-664. ISSN 0351-0271

Simon Schnabl in Igor Planinc in Miran Saje in Bojan Čas in Goran Turk (2006) An analytical model of layered continuous beams with partial interaction. Structural engineering and mechanics, 22 (3). str. 263-278. ISSN 1225-4568

Bojan Stopar in Tomaž Ambrožič in Miran Kuhar in Goran Turk (2006) GPS-derived geoid using artificial neural network and least squares collocation. Survey Review , 38 (300). str. 513-524. ISSN 0039-6265

Darko Drev in Danijel Vrhovšek in Jože Panjan (2006) Raziskave možnosti uporabe porozne keramike kot podstave ali filtrirne snovi pri čiščenju odpadnih vod. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 52 (4). str. 250-263. ISSN 0039-2480

D. Batistič in Boštjan Brank (2006) Nosilnost armiranobetonskega nosilca, ojačenega z armiranopolimernim trakom. Gradbeni vestnik, 55 (4). str. 96-100. ISSN 0017-2774

Matjaž Mikoš in Rok Fazarinc in Bojan Majes in Rudolf Rajar in Dušan Žagar in Mario Krzyk in Tomaž Hojnik in Matjaž Četina (2006) Numerical simulation of debris flows triggered from the Strug rock fall source area, W Slovenia. NATURAL HAZARDS AND EARTH SYSTEM SCIENCES, 6 (2). str. 261-270. ISSN 1561-8633

Simona Savšek in Tomaž Ambrožič in Bojan Stopar in Goran Turk (2006) Determination of point displacements in the geodetic network. Journal of Surveying Engineering - ASCE, 132 (2). str. 58-63. ISSN 0733-9453

Darko Drev in Jože Panjan (2006) Teoretične in eksperimentalne osnove za izdelavo mehanskih izolacijskih pen. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 52 (5). str. 323-334. ISSN 0039-2480

Jaka Dujc in Boštjan Brank (2006) Račun mejne nosilnosti armiranobetonskih plošč. Gradbeni vestnik, 55 (5). str. 126-132. ISSN 0017-2774

Darko Drev (2006) Izdelava politetrafluoretilenskih membran in njihovo laminiranje na tekstilne podloge. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 52 (9). str. 613-624. ISSN 0039-2480

Jaka Dujc in Boštjan Brank (2006) Račun mejne nosilnosti jeklenih plošč. Gradbeni vestnik, 55 (11). str. 288-299. ISSN 0017-2774

Primož Banovec in Daniel Kozelj in Sašo Šantl in Franci Steinman (2006) Izbira merilnih mest v vodovodnih sistemih z genetskimi algoritmi. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 52 (12). str. 817-834. ISSN 0039-2480

Visokošolsko delo

Katarina Rauh (2006) Analiza in uporaba časopisnih kart. Diplomska naloga.

Miha Muck (2006) Postopki za vzdrževanje podatkov zemljiškega katastra. Diplomska naloga.

Gašper Matelič (2006) Metoda analize življenjskega cikla (LCA) kot metoda za odločanje v gradbeni proizvodnji. Diplomska naloga.

Darko Logar (2006) Določitev kritičnih razmakov za ovirane prometne tokove v krožnem križišču. Diplomska naloga.

Simona Maksimović (2006) Oblikovanje mestnih cest. Diplomska naloga.

Nataša Vrčon (2006) Uvajanje sistema ravnanja z okoljem v cestno podjetje. Diplomska naloga.

Jasna Medved (2006) Vzdrževanje cest nizke kategorije. Diplomska naloga.

Slavko Zec (2006) Izdelava reliefne karte Pomurja. Diplomska naloga.

Tina Rus (2006) Pogodbena komasacija na območju gramoznice Godič. Diplomska naloga.

Dunja Frelih (2006) Prekladna konstrukcija mostu na avtocesti. Diplomska naloga.

Leon-Boris Južnič (2006) Analiza in dimenzioniranje nosilcev pri armiranobetonskih ploščah z rebri. Diplomska naloga.

Gregor Čufer (2006) Projekt večetažne poslovne stavbe. Diplomska naloga.

Vanja Ramšak (2006) Simulacija izmenjave živega srebra med vodo in zrakom s 3-D modelom PCFLOW3D v Tržaškem zalivu. Diplomska naloga.

Miha Ulčar (2006) Meritve na vodovodnih sistemih in ocena merilne negotovosti. Diplomska naloga.

Petra Stropnik (2006) Hidravlična analiza vodovodnega sistema Šmartno ob Paki. Diplomska naloga.

Matjaž Zemljak (2006) Določitev premikov točk v geodetski mreži po postopku Delft. Diplomska naloga.

Primož Mavsar (2006) Izdelava 3R virtualnega modela kraške jame iz podatkov terestričnega laserskega skeniranja. Diplomska naloga.

Alen Kaluža (2006) Geodetske meritve kot sestavni del Nove avstrijske metode izgradnje predorov. Diplomska naloga.

Tadeja Štern (2006) Ocena uspešnosti investiranja v poslovno - stanovanjsko stavbo v Tržiču. Diplomska naloga.

Gregor Andrejc (2006) Zasnova turistične karte Mislinjske doline. Diplomska naloga.

Aleš Košorog (2006) Izhodišča za izvajanje direktive EU o politiki do voda. Diplomska naloga.

Jana Skubic (2006) Vpliv obremenitve in morfologije jezera na kakovost jezera. Diplomska naloga.

Andraž Rojnik (2006) Ureditev Selške Sore na odseku od Dermotovega jezu do Dolenčevega jezu. Diplomska naloga.

Rok Lunar (2006) Ocena prometne varnosti na dvopasovnih izvenmestnih cestah s programom IHSDM. Diplomska naloga.

Jože Borovšak (2006) Projektiranje jeklenih rezervoarjev na potresno obtežbo. Diplomska naloga.

Tomaž Lavrenčič (2006) Preboj pri gobastih ploščah brez vut. Diplomska naloga.

Primož Jurjavčič (2006) Stabiliziranje zmesi kamnitih zrn za nosilne plasti voziščnih konstrukcij. Diplomska naloga.

Bernarda Oblak (2006) Kolesarske povezave v posavskem hribovju na območju Litije. Diplomska naloga.

Polonca Križmančič (2006) Urejanje cest po sistemu "2 + 1". Diplomska naloga.

Mojca Horvat (2006) Izdelava preglednic in grafikonov za dimenzioniranje armiranobetonskih prerezov v skladu z evropskim standardom EN 1992-1-1:2004. Diplomska naloga.

Igor Burgar (2006) Razvrščanje lesa z nedestruktivnimi metodami. Diplomska naloga.

Andrej Lap (2006) Uporabnost programa EPIQR pri analizi stanja in scenarijev obnove ovoja večstanovanjskih stavb. Diplomska naloga.

Boštjan Hrovat (2006) Uporaba metapodatkovnega standarda ISO 19115 v geodetski praksi. Diplomska naloga.

Marko Dolgan (2006) Mobilni način izmere katastrskih meja v postopkih ureditve parcelne meje. Diplomska naloga.

Rok Vezočnik (2006) Avtomatizacija relativne orientacije stereopara. Diplomska naloga.

Helena Gregorič (2006) Raziskava uporabe digitalnega ortofota 1 . 5000 v praksi. Diplomska naloga.

Boštjan Kocjančič (2006) Izbira ukrepov obnove stanovanjske zgradbe s pomočjo večkriterijske metode odločanja. Diplomska naloga.

Andrej Likar (2006) Sanacija in zaščita betonskih objektov, poškodovanih zaradi korozije armature. Diplomska naloga.

Luka Žveglič (2006) Primerjalna analiza ukrepov za zmanjševanje porabe energije za ogrevanje v stavbi FGG. Diplomska naloga.

Milan Ognjanović (2006) Projekt večnamenske stavbe v jekleni izvedbi. Diplomska naloga.

Tadej Berčič (2006) Vpliv geometrijskih elementov ceste na vizualno zaznavanje trase. Diplomska naloga.

Andrej Andoljšek (2006) Rekonstrukcija delovanja vodovodnega sistema v Ferarijevem vrtu v Štanjelu. Diplomska naloga.

Matej Penič (2006) Zasnova turistične karte občine Žirovnica. Diplomska naloga.

Mihaela Resnik (2006) Analiza uporabnosti CPAS metode aerotriangulacije v projektu Cikličnega aerosnemanja v Sloveniji. Diplomska naloga.

Urška Krajnc (2006) Hidrografske meritve in 3D modeliranje rečnega korita s programsko opremo Hypack. Diplomska naloga.

Bogdan Skrbinšek (2006) Analiza potreb občine Slovenska Bistrica po topografskih podlagah. Diplomska naloga.

Igor Pavlovič (2006) Analiza možnih ukrepov za povečanje zmogljivosti in skrajšanja potovalnega časa avtobusov mestnega prometa. Diplomska naloga.

Uroš Peklaj (2006) Matematični model vodovodnega omrežja Dravlje. Diplomska naloga.

Aleksander Gorjup (2006) Analiza možnosti stanovanjske gradnje v Mestni občini Nova Gorica in okolici. Diplomska naloga.

Sonja Vončina (2006) Uporaba geografskih informacijskih sistemov v prostorskem planiranju na primeru občine Dobrna. Diplomska naloga.

Nika Belaj (2006) Ekološko pravo in kmetijska zemljišča - vpliv ZVO in ZON na kmetijska zemljišča. Diplomska naloga.

Peter Jemec (2006) Vpliv raziskovalnega rova na gradnjo dvopasovnega predora Šentvid. Diplomska naloga.

Saša Raspet (2006) Analiza formatov in medijev za shranjevanje geodetskih podatkov. Diplomska naloga.

Andrej Perič (2006) Uporaba polimernih izdelkov v gradbeništvu. Diplomska naloga.

Zoran Vučković (2006) Določitev tipske ekipe gradbene mehanizacije pri izvajanju zemeljskih del. Diplomska naloga.

Aleš Bucaj (2006) Hitra cesta Koper - Izola, idejna študija variante Škocjan - Izola. Diplomska naloga.

Igor Buh (2006) Gradnja rezervoarja iz nerjavnega jekla za fosforno kislino. Diplomska naloga.

Rok Henigman (2006) Koncept podatkovnega modela sistema za spremljanje dokumentov v procesu graditve. Diplomska naloga.

Aleš Goršek (2006) Strokovne podlage za oblikovanje cene pitne vode na območju Občine Trebnje. Diplomska naloga.

Peter Hari (2006) Sodobne tehnologije razmnoževanja kart. Diplomska naloga.

Polona Repnik (2006) Urejanje mokrišč z namenom izboljšanja kvalitete vode-primer zadrževalnik visokih voda Podutik. Diplomska naloga.

Anton Koprivnikar (2006) Sistem javnih financ na lokalni ravni. Diplomska naloga.

Danijel Vončina (2006) Kontrola zagotavljanja kakovosti md gradnjo poslovno stanovanjskega objekta. Diplomska naloga.

Primož Glavica (2006) Analiza asfaltnih zmesi na mestnih cestah. Diplomska naloga.

Jure Korla (2006) Optimizacija dimenzij blokov masivnega betona hidrotehničnih objektov. Diplomska naloga.

Marko Ekart (2006) Uporaba koncepta vitke proizvodnje v gradbeništvu. Diplomska naloga.

Marko Turel (2006) Določitev karakteristične tlačne trdnosti samozgoščevalnega in vibriranega betona.. Diplomska naloga.

Mojca Markovič (2006) Mejna nosilnost AB prečnih prerezov pri dvojno ekscentrični osni obremenitvi. Diplomska naloga.

Marko Markoja (2006) Dimenzioniranje zidanih konstrukcij po evropskem standardu EN 1996-1-1. Diplomska naloga.

Matija Jesenko (2006) Projektiranje potresno odporne stanovanjsko-poslovne stavbe v Mariboru po standardu EC 8. Diplomska naloga.

Vasja Černac (2006) Projektiranje AB sten po EC 8. Diplomska naloga.

Vasja Lapanja (2006) Projekt geodetskega opazovanja vpliva plazov na pilotne stene. Diplomska naloga.

Andrej Kovačič (2006) Vloga geodeta pri gradnji plinovoda. Diplomska naloga.

Uroš Jereb (2006) Postopki določitve gradbene parcele avtocestnega odseka Luka Koper - Koper. Diplomska naloga.

Jerneja Doler (2006) Nova zemljiškokatastrska izmera dela KO Petrovče. Diplomska naloga.

Urška Šorli (2006) Georeferenciranje in analiza starih kart Ljubljane. Diplomska naloga.

Zlatko Vidrih (2006) Analiza potresnega odziva in potresne utrditve viadukta Ravbarkomanda - prečna smer. Diplomska naloga.

Peter Kovač (2006) Določitev praktične natančnosti elektronskih tahimetrov - Sokkia SET 4000. Diplomska naloga.

Matjaž Fekonja (2006) Izdelava digitalnega modela višin Šaleške doline s programskim okoljem Manifold System. Diplomska naloga.

Peter Cafuta (2006) Prostorski razvoj naselja Grajena. Diplomska naloga.

Adrijana Ramšak (2006) Predlog ureditve načrta območja Šmartinskega jezera v mestni občini Celje. Diplomska naloga.

Marija Sajovic (2006) Varstvo kmetijskih zemljišč v strategiji prostorskega razvoja na primeru občine Hrastnik. Diplomska naloga.

Simona Lavrič (2006) Predlog ureditve Dole pri Litiji. Diplomska naloga.

Branka Buršič (2006) Vzpostavitev sodobne mareografske postaje. Diplomska naloga.

Jernej Knop (2006) Uporaba GPS tehnologije v zahtevnem gorskem svetu. Diplomska naloga.

Blaž Ivanuša (2006) Primerjava postopkov za zmanjšanje koncentracije atrazina in nitratov na vodarni Skorba. Diplomska naloga.

Martina Nartnik (2006) Izdelava modela Riverware za reko Savo in analiza možnosti črpanja iz akumulacije HE Medvode v akumulacijo HE Mavčiče. Diplomska naloga.

Anja Horvat (2006) Vpliv izgradnje hidroenergetskih objektov na vodni režim. Diplomska naloga.

Katja Gajser (2006) Organizacija in izvajanje zimske službe na območju Cestnega podjetja Ljubljana, d.d., Sektor vzhod. Diplomska naloga.

Miha Križaj (2006) Analiza postopka javnega naročila za adaptacijo Centralne lekarne v Ljubljani. Diplomska naloga.

Žiga Babnik (2006) Planiranje z omejenimi viri - Študij primera z uporabo Primavera project Planner verzija 3.1. Diplomska naloga.

Miha Bogataj (2006) Razdelitev stroškov komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo. Diplomska naloga.

Maja Koprivšek (2006) Ekohidrološke raziskave na potoku Glinščica. Diplomska naloga.

Jure Kristan (2006) Viri požarne vode za območje poselitve. Diplomska naloga.

Boštjan Pečnik (2006) Idejna zasnova kajakaške proge na reki Savi v Hrastniku. Diplomska naloga.

Marjan Uljančič (2006) Uporaba tehnologije GIS na medmrežju. Diplomska naloga.

Petra Krištof (2006) Preložitev ceste G2 v Grobelnem - idejna študija variant. Diplomska naloga.

Miha Zupančič (2006) Določitev parametrov odvisnosti hitrosti od prometnih obremenitev na državnih cestah. Diplomska naloga.

Jernej Kobe (2006) Analiza varnih šolskih poti. Diplomska naloga.

Miha Švara (2006) Analiza natančnosti določitve koordinat točk merskega profila v predorih. Diplomska naloga.

Nataša Tul (2006) Vinogradniška območja kot posebna oblika poselitve na primeru mestne občine Novo mesto. Diplomska naloga.

Petra Prešeren (2006) Invalidom prijazna Občina Ig. Diplomska naloga.

Darko Brulc (2006) Izgradnja in vzdrževanje katastra gospodarske javne infrastrukture. Diplomska naloga.

Jernej Volk (2006) Funkcionalna urbana območja in njihova vloga v policentričnem razvoju v Sloveniji. Diplomska naloga.

Žiga Novak (2006) Geodetska dela pri gradnji objektov na območju zazidalnega načrta TNC Lesce. Diplomska naloga.

Blaž Jelenc (2006) Relativnostni vplivi na GPS opazovanja. Diplomska naloga.

Klemen Kikelj (2006) Vpliv vrste apna, dodatkov in tehnik izdelave na karakteristike apnenih fasad. Diplomska naloga.

Stanislav Škrjanc (2006) Trasiranje cestne osi z gibko žico. Diplomska naloga.

Miha Maraž (2006) Modeliranje mostov s programom SAP 2000. Diplomska naloga.

Matej Bandelj (2006) Potresna odpornost hiše zgrajene iz lesenih okvirnih sten z balami slame. Diplomska naloga.

Andrej Koglot (2006) Nelinearna analiza obnašanja AB nosilcev med požarom skladno z Eurocode 2. Diplomska naloga.

Laura Grad (2006) Statična analiza aluminijastih kupolastih streh rezervoarjev. Diplomska naloga.

Domen Lazar (2006) Analiza različnih vrst tipov stropov v jeklenih okvirnih konstrukcijah. Diplomska naloga.

Igor Sirnik (2006) Izdelava turistične karte Albufere na osnovi podatkov lokalne topografske baze. Diplomska naloga.

Judita Bartolovič (2006) Od investicijske namere do vpisa v uradne evidence. Diplomska naloga.

Irena Kalan (2006) Zasnova turistične karte kolesarskih stez Ljubljane. Diplomska naloga.

Jure Maček (2006) Analiza erozivnosti padavin na območju Kamniško-Savinjskih alp. Diplomska naloga.

Manca Miko (2006) Analiza erozije prsti na poskusnih ploskvah v povodju Dragonje. Diplomska naloga.

Mitja Peček (2006) Visokovodne razmere na reki Ribniščici. Diplomska naloga.

Igor Špacapan (2006) Vzpostavitev koordinatne osnove cestnega odseka Zali log - Davča. Diplomska naloga.

Jernej Kocen (2006) Analiza rezultatov transformacij med ETRS89 in državnim koordinatnim sistemom na majhnem območju. Diplomska naloga.

Marjan Kirbiš (2006) Vloga geodezije pri izgradnji in gospodarjenju s hidroelektrarnami. Diplomska naloga.

Luka Hočevar (2006) Tveganja v ocenjevanju stroškov življenjskega cikla gradbenega objekta. Diplomska naloga.

Uroš Finc (2006) Tveganja v ocenjevanju stroškov življenjskega cikla gradbenega objekta. Diplomska naloga.

David Koren (2006) Modeliranje neidealnih stikov med konstrukcijskimi elementi. Diplomska naloga.

Janez Goršič (2006) Vloga geodezije pri gradnji stanovanjskih objektov. Diplomska naloga.

Anže Urevc (2006) Upravljanje z jezerom - primerjava Bleda s podobnimi kraji v Avstriji. Diplomska naloga.

Borut Pušnik (2006) Metodologija ukrepov za umirjanje prometa. Diplomska naloga.

Gašper Novak (2006) Priprava operativnega plana za gradnjo premostitvenih objektov s sistemom postopnega narivanja. Diplomska naloga.

Brankica Stojičević (2006) Analiza rezultatov napenjalnih preizkusov geotehničnih sider na HC Razdrto - Vipava. Diplomska naloga.

Gašper Rak (2006) Uporaba prostorskih podatkov v analizi hidravličnih lastnosti vodotokov. Diplomska naloga.

Jernej Lenko (2006) Projekt organizacije gradbišča. Diplomska naloga.

Žiga Štrajhar (2006) Analiza porabe delovnih ur pri realizaciji objekta "KARE A". Diplomska naloga.

Anja Glušič (2006) Upravljanje z znanjem v gradbeništvu. Diplomska naloga.

Anja Rek (2006) Upravljanje s tveganji v gradbenem projektu. Diplomska naloga.

Mojca Jošt (2006) Optimizacija opazovanj v raziskovalnem rovu predora Šentvid. Diplomska naloga.

Uroš Muženič (2006) Projektiranje tipičnih armiranobetonskih konstrukcij in elementov v skladu s standardom EC 2. Diplomska naloga.

Mitja Plos (2006) Nedestruktivne metode za razvrščanje gradbenega lesa po trdnosti. Diplomska naloga.

Aleš Lebar (2006) Analiza cen zemljišč v gorenjski statistični regiji. Diplomska naloga.

Matija Polajnar (2006) Vpliv starosti in vzdrževanosti stavbe in stanovanja na vrednost stanovanja. Diplomska naloga.

Primož Melanšek (2006) Standard ISO 9001 : 2000 in geodezija. Diplomska naloga.

Boštjan Klement (2006) Vloga srednjih in malih mest za uresničevanje policentričnega razvoja Slovenije. Diplomska naloga.

Milan Borštnar (2006) Analiza in dimenzioniranje dveh desetetažnih stavb v skladu s PBAB in EC. Diplomska naloga.

Katja Bajec (2006) Modeliranje raznih postopkov v katastrih nepremičnin s pomočjo UML diagramov. Diplomska naloga.

Klemen Jovanovič (2006) Analiza premikov detajlnih točk v raziskovalnem rovu predora Šentvid. Diplomska naloga.

Aljoša Košorok (2006) Uporaba spletnega strežnika pri geodetski RTK GPS izmeri. Diplomska naloga.

Robert Oblak (2006) Načrtovanje, gradnja in spremljava zemeljskih del pri gradnji prometnic - nasipi in vkopi. Magistrsko delo.

Marina Mlakar (2006) Vloga geodeta in geodetske službe v procesu pridobivanja dovoljenj in gradnji ter evidentiranju objektov. Diplomska naloga.

Miha Jakšič (2006) Verjetnostna analiza stabilnosti zemeljskih pobočij. Diplomska naloga.

Boštjan Mavrič (2006) Projektiranje armiranobetonskih konstrukcij na potresnih območjih. Diplomska naloga.

Boris Pogačar (2006) Doka opažni sistem SL-1 za gradnjo predorov. Primer: predor Šentvid. Diplomska naloga.

Matej Maček (2006) Sukcija zemljin. Diplomska naloga.

Klemen Podobnik (2006) Projektiranje armiranobetonske hale za različno potresno ogroženi območji v Sloveniji ter ocena stroškov izgradnje nosilne konstrukcije. Diplomska naloga.

Gregor Greiser (2006) Uporaba programske opreme EASYPLAN v planiranju gradbenega projekta. Diplomska naloga.

Matej Golias (2006) Varnostne ograje na cestah. Diplomska naloga.

David Prauhart (2006) Določanje velikosti polmera vertikalne zaokrožitve s koeficientom "K". Diplomska naloga.

Zoran Kuhar (2006) Obvladovanje tveganja na projektih s pomočjo programa MS Access. Diplomska naloga.

Animarija Ćosić (2006) Cesta med Idrijo in Vrhniko - idejna študija. Diplomska naloga.

Siniša Jovanović (2006) Analiza viadukta Ravbarkomanda v skladu s standardom EC 8/2. Diplomska naloga.

Miha Prislan (2006) Modeliranje in dimenzioniranje bioloških procesov na osnovi produkcije blata. Diplomska naloga.

Eva Rotar (2006) Ravnanje z vodo na obalnem in zalednem kraškem območju. Diplomska naloga.

Tijana Mićić (2006) Matematični model kakovosti treh ribnikov v mariborskem Mestnem parku. Diplomska naloga.

Nataša Žibert (2006) Strokovne podlage za obračunavanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Kranj. Diplomska naloga.

Simon Kersnič (2006) Modelna simulacija naravnih in antropogenih vplivov na kakovost reke Krke v zgornjem toku. Diplomska naloga.

Jernej Muhič (2006) Sanacija vaškega vodovoda Veliki Slatnik - Križe. Diplomska naloga.

Marko Trampuž (2006) Ureditev Savinje v območju Luč. Diplomska naloga.

Vladka Kržič (2006) Uporaba sodobne tehnologije pri spremljanju stanja snežne odeje. Diplomska naloga.

Marko Praprotnik (2006) Prepoznavanje premikov iz digitalnih slik za določitev gibanja. Diplomska naloga.

Sašo Štampe (2006) Analiza nevarnosti padajočega kamenja v vasi Brezno. Diplomska naloga.

Samo Kotnik (2006) Primerjava dvodimenzijskih programov PCFLOW2D in FLO - 2D za račun drobirskih tokov. Diplomska naloga.

Andrej Opara (2006) Rehabilitacija primarnega cevovoda v naselju Karlovc v Škofji Loki. Diplomska naloga.

Klemen Skube (2006) Vertikalni premiki reperjev na objektih NE Krško med leti 2002 - 2006. Diplomska naloga.

Dominik Fajdiga (2006) Vzpostavitev interaktivne geološke karte Slovenije na osnovi baze geoloških podatkov. Diplomska naloga.

Miha Verbič (2006) Zasnova in izdelava zgodovinskih kart za knjigo "Boj na Holmcu". Diplomska naloga.

Matjaž Samec (2006) Postopek pridobivanja gradbenega in uporabnega dovoljenja pri postavitvi baznih postaj. Diplomska naloga.

Mojca Usenik-Plečnik (2006) Idejne rešitve odvajanja odpadnih voda v naseljih Breg, Pako, Dol in Laze pri Borovnici. Diplomska naloga.

Jure Šimic (2006) Uporaba valjanih betonov za nasipe. Diplomska naloga.

Marko Žibret (2006) Predpisi in hidravlično dimenzioniranje za odvodnjo padavinske vode z avtocest. Diplomska naloga.

Saša Ekart (2006) Projekt zgostitve EUVN točk v Sloveniji. Diplomska naloga.

Petra Novak (2006) Priprava strokovnih podlag za strategije prostorskega razvoja poslovno industrijske cone Celje vzhod. Diplomska naloga.

Natalija Malnarič (2006) Razvoj podeželja v skladu z direktivami Evropske unije. Diplomska naloga.

Damjan Modrijan (2006) Nizkotemperaturni asfalti. Diplomska naloga.

Aleš Tominc (2006) Asfalti v cestogradnji. Diplomska naloga.

Aljoša Trojar (2006) Urejanje in vrednotenje stavbnega zemljišča v gospodarski coni P1 v območju Žiri. Diplomska naloga.

Patricija Vodopivec (2006) Zunanja kontrola izvedbe del pri gradnji avtocest - kontrola vgrajenega materiala. Diplomska naloga.

Sergej Destovnik (2006) Določitev mejnih prometnih obremenitev motornih vozil in pešcev za urejanje prehodov za pešce izven križišč na podlagi čakalnih časov in zajezitvenih dolžin motornih vozil. Diplomska naloga.

Matjaž Grdadolnik (2006) Urejanje motornega prometa v mestih z enosmernim načinom vodenja.. Diplomska naloga.

Peter Tovornik (2006) Analiza učinkovitosti posebnih pasov za javni promet. Diplomska naloga.

Jure Jerele (2006) Izdelava operativnega plana za poslovno - stanovanjski objekt in njegova spremljava. Diplomska naloga.

Ivan Marušič (2006) Uspešnost investicije na avtocestnem odseku Šentvid - Koseze.. Diplomska naloga.

Boštjan Golež (2006) Možnosti zajema in prikaza kolesarskih poti. Diplomska naloga.

Andrej Kralj (2006) Geodetska dela pri izgradnji objektov. Diplomska naloga.

Matej Peljhan (2006) Kritična ocena projektiranja montažnih armiranobetonskih hal po EC8. Diplomska naloga.

Petra Repnik (2006) Prispevek k hidromorfološki tipizaciji slovenskih vodotokov. Diplomska naloga.

Rok Confidenti (2006) Parametrična študija toplotnega odziva stavbe z uporabo steklenjakov in zbiralno shranjevalnih sten po SIST EN ISO 13790:2004. Diplomska naloga.

Zbornik konference

R. A. Failmezger in J. B. Anderson, eds. (2006) Flat Dilatometer Testing : Proceedings from the Second International Conference on the Flat Dilatometer. 2 ICFD 2006 Washington. In-Situ Soil Testing, Lancaster, Virginia.

Donald A. Bender in David S. Gromala in David V. Rosowsky, eds. (2006) World Conference on Timber Engineering - WCTE 2006. Oregon State University, Portland, Oregon, ZDA.

Nazadnje osveženo v pet. 24. nov. 2017 01:54:28 CET.