Vnosi za leto 2004

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Datum | Avtorji | Vrsta dela
Število vnosov: 18.

Članek

Lidija Globevnik in Andrej Vidmar (2004) Zasnova integriranega ekspertnega informacijskega sistema za upravljanje z vodami v Sloveniji. Acta hydrotechnica, 22 (36). str. 37-55. ISSN 1581-0267

Mojca Spazzapan in Janko Petrovčič in Matjaž Mikoš (2004) Novo sledilo za monitoring dinamike premeščanja plavin v turbulentnih tokovih. Acta hydrotechnica, 22 (37). str. 135-148. ISSN 1581-0267

Matjaž Mikoš in Mitja Brilly in Mihael Ribičič (2004) Poplave in zemeljski plazovi v Sloveniji. Acta hydrotechnica, 22 (37). str. 113-133. ISSN 1581-0267

Jože Kotnik in Dušan Žagar in Rudi Rajar in Milena Horvat (2004) Modeliranje hidrodinamike in transporta živega srebra v Velenjskem jezeru. 2. del: Modeliranje in preverjanje modela. Acta hydrotechnica, 22 (37). str. 77-93. ISSN 1581-0267

Mojca Šraj (2004) Določanje indeksa listne površine listnatega gozda na povodju Dragonje. Del 2: Rezultati in diskusija. Acta hydrotechnica, 22 (36). str. 1-15. ISSN 1581-0267

Blažo Đurović in Matjaž Mikoš (2004) Preventivno obvladovanje tveganj zaradi naravnih nevarnosti: postopki v alpskih državah in Slovreniji. Acta hydrotechnica, 22 (36). str. 17-35. ISSN 1581-0267

Leopold Vrankar in Goran Turk in Franc Runovc (2004) Modelling of radionuclide migration through the geosphere with radial basis function method and geostatistics. Journal of the Chinese Institute of Engineers, 27 (4). str. 455-462. ISSN 0253-3839

Dejan Zupan in Miran Saje (2004) On ``A proposed standard set of problems to test finite element accuracy'': the twisted beam. Finite Elements in Analysis and Design, 40 (11). str. 1445-1451. ISSN 0168-874X

Dejan Zupan in Miran Saje (2004) Rotational invariants in finite element formulation of three-dimensional beam theories. Computers & Structures, 82 (23-26). str. 2027-2040. ISSN 00457949

Leopold Vrankar in Goran Turk in Franc Runovc (2004) Combining the radial basis function Eulerian and Lagrangian schemes with geostatistics for modeling of radionuclide migration through the geosphere. Computers & Mathematics with Applications, 48 (10-11). str. 1517-1529. ISSN 0898-1221

Goran Turk in Alpo Ranta-Maunus (2004) Analysis of strength grading of sawn timber based on numerical simulation. Wood Science and Technology, 38 (7). str. 493-505. ISSN 0043-7719

Sebastjan Bratina in Miran Saje in Igor Planinc (2004) On materially and geometrically non-linear analysis of reinforced concrete planar frames. International Journal of Solids and Structures, 41 (24-25). str. 7181-7207. ISSN 0020-7683

Bojan Čas in Sebastjan Bratina in Miran Saje in Igor Planinc (2004) Non-linear analysis of composite steel-concrete beams with incomplete interaction. Steel & composite structures, 4 (6). str. 489-507. ISSN 1229-9367

Visokošolsko delo

Bojan Čas (2004) Nelinearna analiza kompozitnih nosilcev z upoštevanjem zdrsa med sloji. Doktorska disertacija.

Karmen Poljanšek (2004) Vpliv temeljnih tal na potresno obtežbo in odziv konstrukcije. Magistrsko delo.

Zbornik konference

Steen Rostam in Didier Lacroix in Kees Both, eds. (2004) Safe and Reliable Tunnels Innovative European Achievements. CUR, Gouda. ISBN 90 376 0452 8

I. Vaníček, ed. (2004) Geotechnical problems with man-made and man influenced grounds: Proceedings of the XIIIth European conference on soil mechanics and geotechnical engineering. 13 ICSMGE 2003 Prague. The Czech Geotechnical Society, Prague. ISBN 80-86769-04-6 (zbirka)

Alpo Ranta-Maunus in Tomi Toratti, eds. (2004) World Conference on Timber Engineering - WCTE 2004. VTT, Espoo Finland, Lahti.

Nazadnje osveženo v sre. 22. nov. 2017 01:53:17 CET.