Vnosi za mentorja "Goran Turk"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Nejc Ošep (2016) Vpliv prekrova na transport radionuklidov iz odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Diplomska naloga.

Robert Pečenko (2016) Mehanski odziv ukrivljenih lesenih nosilcev s spremenljivo višino pri požarni obtežbi. Doktorska disertacija.

Urša Poglajen (2015) Prostorske analize podatkov Reševalne postaje UKC Ljubljana. Magistrsko delo.

Barbara Fortuna (2015) Določitev nastavitev naprav za razvrščanje lesa v trdnostne razrede. Magistrsko delo.

Nataša Zavrtanik (2015) Modeliranje obnašanja asfaltnih zmesi pri višjih temperaturah. Doktorska disertacija.

Jure Pirc (2015) Algoritem za združevanje prometnih podatkov, pridobljenih iz točkovnih in linijskih meritev za oceno potovalnih časov na avtocestah. Doktorska disertacija.

Jernej Nejc Lombar (2014) Ocena ranljivosti infrastrukturnih objektov na primeru vodovoda Gora v občini Ajdovščina. Diplomska naloga.

Teja Koler Povh (2014) Vpliv odprtega dostopa na citiranost znanstvenih objav v gradbeništvu. Doktorska disertacija.

Jernej Ocepek (2014) Vpliv razvrščanja lesenih lamel na trdnost in deformabilnost lesenih lepljenih nosilcev. Diplomska naloga.

Matevž Hribar (2014) Uporaba ultrazvoka za analizo vpliva naknadnega mehanskega poseganja v strukturo betona. Diplomska naloga.

Darko Pajević (2014) Uporaba metod operacijskih raziskav v postopku vzdrževanja bloka 5 TEŠ. Diplomska naloga.

Mitja Plos (2012) Razvrščanje konstrukcijskega lesa v različne kombinacije trdnostnih razredov. Diplomska naloga.

Jan Dobnikar (2012) Uporaba metod strojnega učenja za razvrščanje lesa v trdnostne razrede. Diplomska naloga.

Irena Andrejašič Troha (2012) Analiza tveganja obratovanja globoko temeljenih konstrukcij v Luki Koper. Magistrsko delo.

Aleš Kroflič (2012) Nelinearna analiza večslojnih kompozitnih linijskih konstrukcij. Doktorska disertacija.

Iztok Klemenc (2011) Preiskave trajnih prednapetih pramenskih geotehničnih sider različnih zasnov veznega dela. Doktorska disertacija.

Gregor Trtnik (2009) Uporaba ultrazvočne metode za analizo vezanja in strjevanja betona. Doktorska disertacija.

Mateja Kroflič (2009) Planiranje projektov z metodama CPM in PERT. Diplomska naloga.

Nataša Šinkovec (2008) Uporaba umetnih nevronskih mrež za oceno trdnosti lesenih elementov. Diplomska naloga.

Špela Blatnik (2007) Temperaturna in vlažnostna analiza lesa. Diplomska naloga.

Krištof Kučić (2007) Metoda momentov pri verjetnostni analizi visokih vod. Diplomska naloga.

Simon Schnabl (2007) Mehanska in požarna analiza kompozitnih nosilcev. Doktorska disertacija.

Miha Jakšič (2006) Verjetnostna analiza stabilnosti zemeljskih pobočij. Diplomska naloga.

Mitja Plos (2006) Nedestruktivne metode za razvrščanje gradbenega lesa po trdnosti. Diplomska naloga.

Marko Turel (2006) Določitev karakteristične tlačne trdnosti samozgoščevalnega in vibriranega betona.. Diplomska naloga.

Igor Burgar (2006) Razvrščanje lesa z nedestruktivnimi metodami. Diplomska naloga.

Petar Ziraldo (2005) Statistična analiza podatkov o stopnji kapitalizacije nepremičnin. Diplomska naloga.

Jure Prestor (2005) Kalibracija standardov za dimenzioniranje gradbenih konstrukcij. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v sre. 22. nov. 2017 05:39:36 CET.