Vnosi za mentorja "Bojan Stopar"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Marko Spreicer (2016) Optimizacija opazovanj v geodetski izmeri. Magistrsko delo.

Jure Bohanec (2016) Analiza točnosti in natančnosti zenitne troposferske refrakcije GNSS. Diplomska naloga.

Grega Vidmar (2016) Ocena kakovosti določitve koordinat v omrežju SIGNAL na večjih nadmorskih višinah. Diplomska naloga.

Fani Išić (2016) Navigacija GNSS v kopenskem prometu. Diplomska naloga.

Valentina Ambrožič (2016) Osnove navigacije v GNSS. Diplomska naloga.

Dejan Sedej (2016) Analiza transformacije koordinat med koordinatnima sistemoma D48/GK in D96/TM na manjšem območju. Diplomska naloga.

Karmen Šepetavc (2016) Optimizacija terestričnih geodetskih mrež namenjenih spremljanju premikov. Magistrsko delo.

Danijel Vinko (2015) Zmožnosti in uporabnost Topcon Hybrid Positioning sistema v detajlni izmeri in detajlni zakoličbi. Magistrsko delo.

Oskar Sterle (2015) Časovno odvisne geodetske mreže in koordinatni sistemi. Doktorska disertacija.

Klemen Lovenjak (2015) Analiza natančnosti in uporabnosti enofrekvenčnih GNSS-senzorjev. Diplomska naloga.

Klemen Oset (2015) Uporaba satelitskih sistemov GPS in GLONASS v geodetski izmeri. Diplomska naloga.

Borut Žula (2015) Analiza kakovosti metod za določanje položaja v aktivnih omrežjih GNSS. Diplomska naloga.

Gašper Antolin (2014) Analiza transformacijskih modelov med starim in novim državnim koordinatnim sistemom za potrebe izdelave geodetskega načrta. Diplomska naloga.

Uroš Šeme (2014) Vzpostavitev geodetske mreže za izdelavo detajlnega načrta nevarnih skal. Diplomska naloga.

Urška Drešček (2014) Primerjava metod izmere GNSS za ugotavljanje majhnih premikov. Diplomska naloga.

Matej Stiplošek (2014) Določitev parametrov in analiza kakovosti izdelave modelov stožcev. Diplomska naloga.

Gregor Bilban (2014) Analiza kakovosti določitve položaja v omrežjih postaj GNSS. Magistrsko delo.

Marjan Ocepek (2013) Navigacijski sistemi. Diplomska naloga.

Emina Pivać (2013) Vpliv vesoljskega vremena na GNSS. Diplomska naloga.

Teja Mikelj (2013) Analiza geometrijskih lastnosti odboja laserskega žarka od površine krogle. Diplomska naloga.

Tanja Petrin (2013) Analiza možnosti določitve premikov zemeljskega površja med in po potresih na osnovi opazovanj GNSS. Diplomska naloga.

Tina Lombar (2013) Analiza prisotnosti vodne pare v ozračju iz opazovanj GNSS. Diplomska naloga.

Alenka Lebeničnik (2012) Kombinirana metoda geodetske izmere. Diplomska naloga.

Marko Kučan (2012) Geodetske mreže za posebne namene. Diplomska naloga.

Peter Prijatelj (2012) Spremljanje stabilnosti odlagališča Boršt Rudnika Žirovski vrh z geodetskimi metodami. Diplomska naloga.

Blaž Švab (2012) Identifikacija veznih točk in izboljšava položajne natančnosti zemljiško-katastrskega prikaza z membransko metodo v k.o. Žažar. Diplomska naloga.

Jože Triglav (2012) Analiza pomena geolokacije kot funkcije časa. Doktorska disertacija.

Maja Mohorović (2011) Metode s področja geodezije za spremljanje in proučevanje divjih živali. Diplomska naloga.

Jan Zorec (2011) Analiza uporabnosti metod geodetske izmere GNSS za potrebe spremljanja premikov. Diplomska naloga.

Albin Mencin (2011) Preizkus GNSS-RTK-instrumentov po ISO-standardu 17123-8. Diplomska naloga.

Miroslav Petrović (2011) Vzpostavitev geodetske mreže za potrebe zakoličevanja objektov. Diplomska naloga.

Martina Dornik Snoj (2011) Določitev lokalnih transformacijskih parametrov med koordinatnima sistemoma D-48 in D-96 na območju Celja. Diplomska naloga.

Mihael Drevenšek (2011) Določitev koordinat v koordinatnem sistemu D-96 na osnovi terestričnih meritev GNSS. Diplomska naloga.

Mateja Valenčak (2011) Kontrola površin zemljišč za namen subvencij v kmetijstvu v Republiki Sloveniji. Diplomska naloga.

Aleš Marjetič (2011) Statistična analiza značilnih premikov točk v geodetskih mrežah. Doktorska disertacija.

Florjan Zorenč (2010) Priprava tehnične dokumentacije za izdelavo računalniškega programa za izračun koordinat točk v geodetski mreži. Diplomska naloga.

Ignac Šilec (2010) Ocena kakovosti izmeritvene geodetske mreže za potrebe izdelave geodetskega načrta. Diplomska naloga.

Klemen Kozmus Trajkovski (2010) Razvoj postopkov obdelave opazovanj GNSS za navigacijo oseb v oteženih pogojih. Doktorska disertacija.

Kristina Slatinek (2010) Analiza kakovosti določitve koordinat točk s terestrično in izmero GNSS na majhnem območju. Diplomska naloga.

Peter Čadež (2010) Analiza metod Geodetske GNSS izmere. Diplomska naloga.

Klemen Kregar (2009) Analiza uporabe umetnih nevronskih mrež za potrebe klasifikacij v deformacijski analizi. Diplomska naloga.

Blaž Golob (2009) Primerjava elipsoidnih in normalnih ortometričnih višin. Diplomska naloga.

Uroš Ranfl (2009) Uporaba Kalmanovega filtra pri povezavi različnih senzorjev za določanje položaja v cestnem mobilnem kartirnem sistemu. Magistrsko delo.

Borut Bogatez (2009) Analiza postopkov določitve koordinat ekscentričnim signalom v D96/TM koordinatnem sistemu. Diplomska naloga.

Peter Golob (2008) Zasnova projekta dolgoročnega spremljanja premikov geotehničnih objektov na osnovi GNSS opazovanj. Diplomska naloga.

Simon Mansutti (2008) Modeliranje distorzij koordinatnih sistemov v geodeziji na majhnem območju. Diplomska naloga.

Janja Konečnik (2008) Integracija sistemov GPS in GLONASS v geodetski izmeri. Diplomska naloga.

Sebastijan Mušič (2008) Transformacija med ETRS89 in D48 na primeru parcelacije. Diplomska naloga.

Damir Kelenc (2008) Določitev transformacijskih parametrov med koordinatnima sistemoma D48 in D96 na obmčju mesta Ormož. Diplomska naloga.

Petra Štepec (2008) Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. Diplomska naloga.

Karmen Janet (2007) Analiza rezultatov obdelave GPS pravil, GPS simuliranih in GALILEO simuliranih opazovanj. Diplomska naloga.

Oskar Sterle (2007) Združevanje klasičnih geodetskih in GNSS opazovanj v geodinamičnih raziskavah. Magistrsko delo.

Simon Gajšek (2007) Zmožnost in uporabnost instrumenta Leica SmartStation. Diplomska naloga.

Bogdan Viler (2007) Analiza rezultatov transformacij med koordinatnima sistemoma ETRS89 in D48 na območju Slovenske obale. Diplomska naloga.

Aljoša Košorok (2006) Uporaba spletnega strežnika pri geodetski RTK GPS izmeri. Diplomska naloga.

Igor Špacapan (2006) Vzpostavitev koordinatne osnove cestnega odseka Zali log - Davča. Diplomska naloga.

Jernej Kocen (2006) Analiza rezultatov transformacij med ETRS89 in državnim koordinatnim sistemom na majhnem območju. Diplomska naloga.

Blaž Jelenc (2006) Relativnostni vplivi na GPS opazovanja. Diplomska naloga.

Branka Buršič (2006) Vzpostavitev sodobne mareografske postaje. Diplomska naloga.

Jernej Knop (2006) Uporaba GPS tehnologije v zahtevnem gorskem svetu. Diplomska naloga.

Andrej Glavica (2005) Zasnova geodinamične GPS mreže Ljubljana. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v pon. 20. nov. 2017 05:50:56 CET.