Vnosi za mentorja "Aleksander Srdić"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Petra Lovšin (2016) Standardizacija popisov del za področje zgornjega ustroja cest po konceptu parametrizacije. Magistrsko delo.

Tjaša Balek (2016) Stroškovna in časovna analiza izgradnje hleva. Diplomska naloga.

Vikica Vasileva (2016) Finančna in časovna analiza izvedbe gradnje rezervoarjev za naftne derivate. Diplomska naloga.

Danijel Milanković (2016) Sistematizirana analiza ponudb in izbor podizvajalcev za fasaderska dela. Diplomska naloga.

Martin Čakš (2016) Analiza izvedbe rekonstrukcije kulturnega doma Šmarje pri Jelšah. Diplomska naloga.

Robert Mohorko Zore (2016) Finančna in časovna analiza izvedbe projekta izgradnje obvoznice. Diplomska naloga.

Miha Perčič (2016) Analiza poteka izvedbe gradnje stanovanjskega objekta. Diplomska naloga.

Andrej Butala (2016) Analiza izvedbe asfalterskih del rekonstrukcije odseka Ljubljanske obvoznice med izvozoma Celovška in Koseze. Diplomska naloga.

Andrej Hartl (2016) Študija primera organizacije gradbenega inženiringa. Diplomska naloga.

Matjaž Marn (2016) Naloge in obligacije Inženirja v primeru uporabe FIDIC pogodbenih pravil. Diplomska naloga.

Saša Tribušon (2016) Analiza poteka izgradnje prizidka doma ostarelih. Diplomska naloga.

Nejc Andrejka (2015) Izdelava strokovnih podlag za študijo izvedljivosti investicijskega projekta MHE Osolin. Magistrsko delo.

Matevž Žiberna (2015) Finančna primerjava različnih podpornih konstrukcij pri mostogradnji. Diplomska naloga.

Matic Kastelic (2015) Analiza poteka izvedbe projekta vzdrževalnih cestnih priključkov. Diplomska naloga.

Aleš Bedek (2015) Stroškovna in časovna analiza izgradnje mostu. Diplomska naloga.

Sandi Kaltak (2015) Megaprojekti. analiza izbranih primerov. Diplomska naloga.

Bojan Zahirović (2015) Faze zasnove in koncipiranja gradbenega investicijskega projekta. Diplomska naloga.

Bojan Zorman (2015) Primerjava poteka gradnje dveh stanovanjskih objektov v soseski Gaj Preserje. Diplomska naloga.

Lidija Junc (2015) Tveganja in stroški izvedbe projekta z vidika gradbenega inženiring podjetja. Diplomska naloga.

Luka Lisjak (2014) Stroškovna primerjava variantnih zasnov enostanovanjskega objekta. Diplomska naloga.

Darko Pajević (2014) Uporaba metod operacijskih raziskav v postopku vzdrževanja bloka 5 TEŠ. Diplomska naloga.

Aleš Paščinski (2013) Usklajevanje odstopanj pri gradnji po FIDIC pogodbenih pogojih. Diplomska naloga.

Miha Zadel (2012) Metode in tehnike linearnega planiranja. Diplomska naloga.

David Škapin (2012) Finančna analiza spremembe tehnologije izvedbe viadukta Dobruša. Diplomska naloga.

Gregor Pantelić (2012) Dokumenti in podatki pri spremljavi gradnje. Diplomska naloga.

Jugoslav Kuzmanović (2012) Analiza poteka faze gradnje hotela Cubo. Diplomska naloga.

Denis Tomažič (2011) Analiza zastoja pri gradnji objekta EDA Center. Diplomska naloga.

Jani Marinič (2010) Odločitveni model za izbiro izvajalca fasade poslovnega dela objekta EDA Center. Diplomska naloga.

Gašper Osolnik (2010) Informacijska podpora vodenju projektov z vidika inženiring podjetja. Diplomska naloga.

Simon Marinko (2010) Uporaba okolja vico software za pripravo ponudbenega predračuna in terminskega plana. Diplomska naloga.

Kristjan Mugerli (2010) Stroškovno tehnološka optimizacija izvedbe premostitvenega objekta. Diplomska naloga.

Andrej Matekovič (2010) Operativna izvedba asfaltne obloge akumulacijskega jezera. Diplomska naloga.

Leon Žvab (2010) Analiza projekta izgradnje stanovanjsko poslovnega objekta "Tribuna". Diplomska naloga.

Tilen Turk (2010) Integracija programa TILOS z informacijskim sistemom za vodenje projektov PRINS. Diplomska naloga.

Nenad Španić (2010) Prikaz metode in tehnike linearnega planiranja gradbenih projektov z uporabo programske opreme Tilos 6.0. Diplomska naloga.

Matic Baškovč (2009) Stroškovna optimizacija trajanja projektov z uporabo genetskih algoritmov. Diplomska naloga.

Goran Pelan (2009) Spremljanje gradbenega projekta z obračunskega vidika s pomočjo programske opreme Allright. Diplomska naloga.

Jure Jančič (2009) Analiza poteka gradbene investicije skozi posamezne faze graditve za izbrani objekt. Diplomska naloga.

Beno Andrejka (2009) Planiranje gradbenih projektov z orodjem "Vico Control" v okolju virtualne gradnje. Diplomska naloga.

Grega Bajželj (2009) Analiza rentabilnosti uporabe mobilne betonarne. Diplomska naloga.

Gregor Mesarić (2009) Zamude pri gradnji kot posledica neustreznega planiranja projekta. Diplomska naloga.

Žiga Filipič (2009) Analiza procesa izdelave ponudbenega predračuna. Diplomska naloga.

Mateja Kroflič (2009) Planiranje projektov z metodama CPM in PERT. Diplomska naloga.

Marko Žgavc (2009) Uporaba 3D orodja Allplan pri izvajanju gradbenih del. Diplomska naloga.

Tomaž Potrpin (2008) Uporaba programskega okolja Vico Control 2008 na primeru planiranja gradbenih del stanovanjsko poslovnega objekta. Diplomska naloga.

Aleš Ojsteršek (2008) Informacijska podpora procesom graditve in vzdrževanja cestne infrastrukture. Diplomska naloga.

Matej Lavtar (2008) Analiza gradnje trgovskega centra QLANDIA. Diplomska naloga.

Robbie Smodiš (2008) Analiza časovnih odstopanj in prislužene vrednosti v gradbenem projektu.. Diplomska naloga.

Simon Rosa (2008) Tehnologija in organizacija gradnje viadukta s pomičnim opažnim sistemom. Diplomska naloga.

Zlatko Pečar (2007) Postopek izvedbe investicije. Diplomska naloga.

Sašo Debeljak (2007) Primerjalna analiza opažnih sistemov za objekt Tehnološki park Ljubljana. Diplomska naloga.

Jernej Nučič (2007) Aplikacija metode prislužene vrednosti (EVM) v sistem PRINS. Diplomska naloga.

Daša Jošt (2007) Stroškovna in časovna analiza gradnje kongresnega centra Brdo. Diplomska naloga.

Marko Božič (2007) Izdelava terminskega plana na osnovi podatkov iz ponudbenega predračuna. Diplomska naloga.

Samir Ćorić (2007) Analiza finančne realizacije projekta VDC Cerknica. Diplomska naloga.

Jure Jerele (2006) Izdelava operativnega plana za poslovno - stanovanjski objekt in njegova spremljava. Diplomska naloga.

Zoran Kuhar (2006) Obvladovanje tveganja na projektih s pomočjo programa MS Access. Diplomska naloga.

Anja Rek (2006) Upravljanje s tveganji v gradbenem projektu. Diplomska naloga.

Gašper Novak (2006) Priprava operativnega plana za gradnjo premostitvenih objektov s sistemom postopnega narivanja. Diplomska naloga.

Jernej Lenko (2006) Projekt organizacije gradbišča. Diplomska naloga.

Žiga Štrajhar (2006) Analiza porabe delovnih ur pri realizaciji objekta "KARE A". Diplomska naloga.

Katja Gajser (2006) Organizacija in izvajanje zimske službe na območju Cestnega podjetja Ljubljana, d.d., Sektor vzhod. Diplomska naloga.

Žiga Babnik (2006) Planiranje z omejenimi viri - Študij primera z uporabo Primavera project Planner verzija 3.1. Diplomska naloga.

Rok Henigman (2006) Koncept podatkovnega modela sistema za spremljanje dokumentov v procesu graditve. Diplomska naloga.

Zoran Vučković (2006) Določitev tipske ekipe gradbene mehanizacije pri izvajanju zemeljskih del. Diplomska naloga.

Aleksander Gorjup (2006) Analiza možnosti stanovanjske gradnje v Mestni občini Nova Gorica in okolici. Diplomska naloga.

Primož Glavan (2005) Operativno planiranje izvajanja zemeljskih del pri projektih v cestogradnji. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v pon. 20. nov. 2017 05:45:01 CET.