Vnosi za mentorja "Simona Savšek"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Marko Djurić (2016) Vzpostavitev reperja za spremljanje stabilnosti iztočnega kanala na jezu v Markovcih. Diplomska naloga.

Žiga Janež (2016) Pomen standardov v geodetski izmeri. Diplomska naloga.

Tamara Žnidaršič (2016) Obdelava skeniranega objekta MHE Melje s programskim paketom Pointsense. Diplomska naloga.

Ilija Vuk (2016) Izdelava digitalnega modela reliefa kamnoloma s tehnologijo terestričnega laserskega skeniranja. Diplomska naloga.

Matjaž Flerin (2016) Geodetska izmera fasad stavb za namen energetske sanacije. Magistrsko delo.

Mateo Turčić (2015) Terestrično lasersko skeniranje prelivne stene MHE Melje za izračun deformacij. Diplomska naloga.

Filip Fale (2014) Nadgradnja geodetske mreže na območju Glinščice. Diplomska naloga.

Staš Dobrila (2013) Vzpostavitev terestrične mikro mreže v okolici male HE na jezu Markovci. Diplomska naloga.

Nataša Šalamon (2013) Določitev optimalnega geodetskega datuma v položajni geodetski mreži HE Formin. Diplomska naloga.

Manca Velikonja (2012) Od rezultatov merjenja do podatkov za izravnavo. Diplomska naloga.

Matej Bone (2012) Projektiranje in obdelava geodetske mreže za ugotavljanje morebitnih premikov MHE Melje. Diplomska naloga.

Jera Žlender (2012) Preračun nivelmanske mreže HE Formin v obdobju med letoma 2004 in 2012. Diplomska naloga.

Jan Možina (2012) Sanacija terestrične mikro-mreže na jezu Markovci. Diplomska naloga.

Anita Vidic (2011) Sodobni elektronski tahimetri in geodetska terestična izmera. Diplomska naloga.

Mihael Drevenšek (2011) Določitev koordinat v koordinatnem sistemu D-96 na osnovi terestričnih meritev GNSS. Diplomska naloga.

Mitja Zupančič (2010) Uporabnost tahimetra Topcon GPT 7003i pri detajlni topografski izmeri. Diplomska naloga.

Maja Debelak (2010) Izdelava 3D modela fasade z uporabo videotahimetra Topcon GPT-7003i in Topcon-ove programske opreme. Diplomska naloga.

Kristina Slatinek (2010) Analiza kakovosti določitve koordinat točk s terestrično in izmero GNSS na majhnem območju. Diplomska naloga.

Zoran Gregorn (2010) Vpliv meteoroloških parametrov na vrednost merjene dolžine. Diplomska naloga.

Janez Kralj (2009) Testiranje delovanja in uporabnost videosistema tahimetra Topcon GPT-7003i.. Diplomska naloga.

Ana Lavrič (2009) Ugotavljanje premikov ob tektonskih prelomih. Diplomska naloga.

Miloš Skakić (2007) Testiranje elektronskih razdaljemerov pri merjenju dolžin brez uporabe reflektorjev. Diplomska naloga.

Andraž Miculinič (2007) Primerjava natančnosti meritev, izvededenih klasično in z avtomatskim viziranjem ter analiza rezultatov izravnav. Diplomska naloga.

Klemen Skube (2006) Vertikalni premiki reperjev na objektih NE Krško med leti 2002 - 2006. Diplomska naloga.

Janez Goršič (2006) Vloga geodezije pri gradnji stanovanjskih objektov. Diplomska naloga.

Miha Švara (2006) Analiza natančnosti določitve koordinat točk merskega profila v predorih. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v pon. 20. nov. 2017 05:47:54 CET.