Vnosi za mentorja "Simon Rusjan"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Maja Hutevec (2016) Problematika kalnosti v vodotokih. Diplomska naloga.

Tadej Strnad (2016) Idejna zasnova ureditve razbremenilnega kanala za visoke vode. Diplomska naloga.

Dean Melihen (2016) Idejna zasnova ureditve hudournika Gereš. Diplomska naloga.

Ivo Pertot (2016) Idejna zasnova ureditve hudournika/potoka v Šempetru pri Gorici. Diplomska naloga.

Tea Poredoš (2016) Meritve kalnosti v vodotokih. Diplomska naloga.

Lucija Prah (2016) Analiza hidravličnih razmer v strmi hudourniški strugi Kuzlovca. Diplomska naloga.

Naida Sukanović (2016) Analiza metod za preučevanje dinamike upadanja pretokov. Diplomska naloga.

Matjaž Kolenc (2016) Analiza hidravličnih razmer na odseku mestne Ljubljanice in Gruberjevega prekopa. Diplomska naloga.

Marko Mole (2016) Hidrološko modeliranje potoka Mačkov graben s programoma Flo-2D in Hec-HMS. Diplomska naloga.

Sara Ahac (2016) Volumska analiza vpliva suhih zadrževalnikov na poplavne razmere v Spodnji Savinski dolini. Diplomska naloga.

Polona Piltaver (2015) Primerjava pretočnosti Želimeljščice med leti 1985 in 2015. Diplomska naloga.

Blaž Hren (2015) Ureditve manjših vodotokov za potrebe zaščite obstoječe infrastrukture. Magistrsko delo.

Simon Lesjak (2015) Načrtovanje ribjih prehodov: primer ureditve ribjega prehoda na Homškem jezu. Diplomska naloga.

Urban Repič (2015) Analiza hidravličnih razmer v strmi strugi na primeru ureditve struge Hotoveljščice. Diplomska naloga.

Gregor Strehar (2015) Analiza ureditev iztočnih objektov na vodnih zadrževalnikih. Diplomska naloga.

Jovana Grubač (2015) Hudourniške poplave. Diplomska naloga.

Matjaž Zalokar (2015) Prečni objekti na hudournikih. Diplomska naloga.

Nejc Bedek (2014) Ocena hidroenergetskega potenciala reke Reke na lokaciji Topolc. Diplomska naloga.

Matic Zakotnik (2014) Pregled inženirsko bioloških metod v sonaravnem urejanju vodotokov. Diplomska naloga.

Tilen Koranter (2014) Analiza vpliva zadrževalnikov visokih voda na hidrogram odtoka: primer zadrževalnika visokih voda nad Poljanami nad Škofjo Loko. Diplomska naloga.

Katarina Česnik (2014) Masna bilanca nitratnega dušika v porečju potoka Padež. Diplomska naloga.

Matej Valenčič (2014) Protipoplavni ukrepi na objektih v naselju Miren. Diplomska naloga.

Petra Cvetko (2013) Meritve pretokov vodotoka z dvema različnima instrumentoma. Diplomska naloga.

Nejc Mohorič (2012) Pretočne hitrosti vode v hudournikih. Diplomska naloga.

Jure Bogataj (2009) Problematika nizkih pretokov Kamniške Bistrice med Kamnikom in Domžalami. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v čet. 23. nov. 2017 05:46:14 CET.