Vnosi za mentorja "Robert Rijavec"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Anja Hlačer-Krevl (2016) Uporaba in izkušnje z uporabo litega asfalta. Diplomska naloga.

Roman Sodja (2016) Preureditev površin cestninskih postaj po uvedbi elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku. Diplomska naloga.

Martin Štrumbelj (2016) Pametni cestni prehodi za pešce. Diplomska naloga.

Jure Košir (2016) Vgradnja gradbenih elementov v cesto. Diplomska naloga.

Tadej Novak (2016) Študija variant rekonstrukcije križišča cest R2-445 in R2-446 v Sežani. Diplomska naloga.

Lara Velkavrh (2016) Projektiranje mestnih prometnih površin po smernicah NACTO (National Association of City Transport Officials). Diplomska naloga.

Domen Aljaž (2016) Rekonstrukcija občinske ceste do vasi Zavrh pod Šmarno goro. Diplomska naloga.

Klara Hostnik (2015) Ureditev prometnih površin v naselju Gabrovka. Diplomska naloga.

Gašper Slak (2015) Rekonstrukcija križišča Zaloške in Zadobrovške ceste. Diplomska naloga.

Jure Intihar (2015) Rekonstrukcija lokalne ceste 111011 na odseku Grosuplje - Ponova vas. Diplomska naloga.

Matic Grahek (2015) Rekonstrukcija obstoječega stanja in predlog obvoznice na odseku LC480011 Zagorje - V Zideh. Diplomska naloga.

Jernej Marot (2014) Avtomatsko zaznavanje izrednih dogodkov. Diplomska naloga.

Edvard Lavrič (2014) Izdelava kartografske dokumentacije načrtovane cestne povezave med Slovenijo in Avstrijo. Diplomska naloga.

Damir Hamzić (2014) Analiza sistemov upravljanja cestnih predorov v Republiki Sloveniji. Diplomska naloga.

Tine Leban (2014) Rekonstrukcija ceste R204 na odseku (1012) v skupni dolžini 500 metrov. Diplomska naloga.

Isak Alijagić (2014) Projekt krožnega križišča 2 na RT 934/6838 Sežana - Lipica. Diplomska naloga.

Jan Celar (2014) Idejna rešitev ureditve odseka regionalne ceste R2-411 z ureditvijo križišča s cestami: Cesta na Okroglo, Kranjska cesta in Ulica Toma Zupana. Diplomska naloga.

Matic Hunski (2014) Idejna zasnova rekonstrukcije križišča v bližini naselja Mestinje. Diplomska naloga.

Matevž Štokelj (2014) Vpliv EAF C žlindre na fizikalno-mehanske lastnosti betona. Diplomska naloga.

Vesna Grošelj (2014) Rekonstrukcija križišča v Občini Komenda. Diplomska naloga.

Marko Smole (2014) Rekonstrukcija križišča med Ižansko cesto, Peruzzijevo ulico in Črno vasjo. Diplomska naloga.

Martin Boncelj (2014) Idejna rekonstrukcija štirikrakega križišča v naselju Spodnji Hotič. Diplomska naloga.

Peter Krupenko (2014) Optimizacija križišča na cesti R2 413 Zbilje-Vodice v km 2,350 v Valburgi. Diplomska naloga.

Iva Resanović (2014) Začasna in dolgoročna rešitev prometne problematike ulice Ob Koprivnici v Celju. Diplomska naloga.

Lenart Ugovšek (2014) Rekonstrukcija križišča treh cest: R1 - 255, Črnivec - Radmirje / R1 - 225, Radmirje - Mozirje / R2 - 428, Radmirje - Luče. Diplomska naloga.

Nejc Vozelj (2014) Variante obvoznice Zgornji Hotič. Diplomska naloga.

Miha Rihar (2014) Primerjava sodobnih programskih orodij za modeliranje križišč na primeru križišča v Ljubljani. Diplomska naloga.

Nina Movja (2014) Rekonstrukcija cestne mreže v manjših ruralnih naseljih - primer Dobrovo v Brdih. Diplomska naloga.

Simon Skvarča (2013) Vpliv vremenskih razmer na prometni tok v cestnem prometu. Diplomska naloga.

Uroš Golob (2013) Razlike pri gospodarjenju med javnimi in gozdnimi cestami. Diplomska naloga.

Nejc Filipič (2013) Zbiranje podatkov o prometu v križiščih in razvoj aplikacije za štetje prometa v križiščih. Diplomska naloga.

Danijel Pavlič (2013) Analiza prometno-tehničnih elementov montažnih krožišč na posameznih primerih. Diplomska naloga.

Bojan Jakše (2013) Analiza izrednih dogodkov na državni cestni mreži. Diplomska naloga.

Matej Matos (2013) Parametri izbire elementov prečnega profila dvopasovne ceste. Diplomska naloga.

Peter Vidmar (2013) Idejna zasnova ceste čez Macesnikov plaz. Diplomska naloga.

Pavel Mlaker (2013) Načrtovanje avtocestnih vozlišč s presojo variant z vidika prometne uspešnosti in varnosti - primer preureditve priključka Ljubljana Rudnik. Diplomska naloga.

Jure Zakovšek (2010) Reakcije voznikov na semaforiziranem križišču z in brez odštevalnika časa. Diplomska naloga.

Bojana Starčević (2010) Sistem za vodenje mirujočega prometa v mestih, preveritev na primeru Ljubljane. Diplomska naloga.

Borut Anton Gomboši (2010) IDEJNA ZASNOVA PREUREDITVE KRIŽIŠČA TRŽAŠKA CESTA - AC PRIKLJUČEK LJUBLJANA - ZAHOD. Diplomska naloga.

Helena Stojanovski (2010) Primerjava prečnih profilov predora v Sloveniji in drugih evropskih državah. Diplomska naloga.

Janez Auser (2010) Analiza programskega vmesnika za izmenjavo podatkov med mikroskopskim in makroskopskim prometnim modelom. Diplomska naloga.

Miha Schrott (2009) Uporaba prostorskega modeliranje pri načrtovanju in gradnji prometnic. Diplomska naloga.

Danijel Kavčič (2009) Idejna zasnova variantnih rešitev lokalne ceste Rožna Dolina - Nova Gorica. Diplomska naloga.

Peter Jugovic (2008) Primerjava prometne signalizacije v Sloveniji in nekaterih drugih evropskih državah. Diplomska naloga.

David Bogataj (2008) Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti na strmih padcih cest - zasilni izvozi. Diplomska naloga.

Brigita Čoha (2008) Turistična cesta Adrialpika na odseku Ajdovščina - Štanjel - idejna študija variant. Diplomska naloga.

Blaž Kovačič (2008) Sprememba poteka trase ceste R1-212 skozi Sodražico - študija variant. Diplomska naloga.

Luka Zelenik (2007) Uporaba analitičnih metod za dimenzioniranje križišč v smislu zmanjšanja stroškov prometa. Diplomska naloga.

Primož Vitez (2007) Strategija razvoja ITS arhitekture s poudarkom na SNVP v ožjem središču mesta Celje. Diplomska naloga.

Aleš Pantar (2007) Cestne naprave in oprema. Diplomska naloga.

Manja Kalšek (2007) Prometna oprema na območju predorov. Diplomska naloga.

Martin Starič (2007) Koncipiranje video detekcijskega sistema pri nadzoru in vodenju prometa na cestah. Diplomska naloga.

Peter Koren (2007) Vzpostavitev naprednih sistemov za podajanje prometno potovalnih informacij na slovenskem avtocestnem omrežju. Diplomska naloga.

Matevž Furlan (2007) Retrorefleksivnost horizontalne signalizacije in talnih označb. Diplomska naloga.

Rok Čokl (2007) Premične varnostne ograje. Diplomska naloga.

Aljaž Hude (2007) Vpliv odsevnosti prometnih znakov na prometno varnost.. Diplomska naloga.

Animarija Ćosić (2006) Cesta med Idrijo in Vrhniko - idejna študija. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v čet. 23. nov. 2017 05:45:58 CET.