Vnosi za mentorja "Boštjan Pulko"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Danijela Vulović (2016) Vpliv gradbene mehanizacije na vibracije in posledične poškodbe objektov. Diplomska naloga.

Irena Lamovšek (2016) Analiza javnega naročila - stabilizacija ceste. Diplomska naloga.

Nina Poznič (2016) Vpliv togosti zemljin pri majhnih deformacijah na konstrukcije armirane z geomrežami. Diplomska naloga.

Alenka Pezdirc (2016) Primerjava metod dimenzioniranja voziščnih konstrukcij po TSC in nemških smernicah ter izdelava kataloga voziščnih konstrukcij. Diplomska naloga.

Blaž Klinc (2016) Vpliv lastnosti temeljnih tal in togosti temeljne plošče na statični izračun objekta. Diplomska naloga.

Urban Selan (2016) Zasnova obalne konstrukcije tretjega pomola v Luki Koper. Diplomska naloga.

Matej Hafner (2016) Varovanje gradbene jame parkirno garažne hiše v Ljubljani. Diplomska naloga.

Miha Lamovec (2016) Primerjava 2D in 3D geotehničnih analiz armiranobetonskih vodnjakov za sanacijo plazu Šmihel. Diplomska naloga.

Adriana Keleman (2016) Geostatična analiza gradbene jame Tobačna mesto. Diplomska naloga.

Andrej Andrejaš (2014) Ocena vpliva deformabilnosti tal na obnašanje armiranobetonske stavbe pri potresni obtežbi. Diplomska naloga.

Tine Ferk (2013) Geostatična analiza gradbene jame Zeleni park v Kopru ob upoštevanju togosti tal pri majhnih deformacijah. Diplomska naloga.

Anej Srebovt (2013) Načrt varovanja gradbene jame v Ljubljani. Diplomska naloga.

Grega Rodman (2013) Geotehnična analiza za projekt gradbene jame v Ljubljani. Diplomska naloga.

Petra Lovšin (2013) Tehnologije izvedbe gradbene jame z vrha navzdol. Diplomska naloga.

Darko Čavić (2013) Uporaba ekspandiranega polistirena (EPS) pri geotehničnih gradnjah. Diplomska naloga.

Tjaša Škabar (2011) Geostatična analiza gradbene jame za hotel Rimske Toplice. Diplomska naloga.

Andrej Bajec (2011) Temeljenje protihrupnih ograj po evrokod standardih. Diplomska naloga.

Andrej Kovačič (2008) Avtomatizacija edometrske preiskave. Diplomska naloga.

Sebastjan Grdina (2007) Analiza meritev geotehničnega opazovanja nasipov Ankaranske vpadnice. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v tor. 21. nov. 2017 05:55:10 CET.