Vnosi za mentorja "Anton Prosen"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Mateja Kaudek (2016) Problematika urejanja vinogradniških območij in pogoji za legalizacijo zidanic na primeru Mestne občine Novo mesto. Magistrsko delo.

Tatjana Kerčmar (2016) Prostorski razvoj turizma na zavarovanem območju na primeru Krajinski park Goričko. Magistrsko delo.

Maja Simoneti (2016) Celovit sistem ukrepov za urejanje javnih zelenih površin v slovenskih naseljih. Doktorska disertacija.

Tomaž Biščak (2016) Razvoj podeželskih naselij ob upoštevanju tradicije in zahtev submikroregije. Magistrsko delo.

Julijana Barkovič (2013) Urejanje kmetijskih zemljišč ob gradnji avtoceste. Magistrsko delo.

Jure Radišek (2012) Vrednotenje prostorskih vplivov avtocest z vidika varstva kmetijskih zemljišč. Magistrsko delo.

Matija Kralj (2010) Problematika načrtovanja prostorskih ureditev na lokalnem nivoju. Magistrsko delo.

Tadej Kraker (2010) Razvoj podeželja in čezmejno sodelovanje na primeru občine Radlje ob Dravi. Diplomska naloga.

Andreja Uljan (2010) Posledice strukturnih sprememb na prostoru občine Ilirska Bistrica. Diplomska naloga.

Katarina Ostruh (2010) Urbanizacija podeželja na primeru mestne občine Velenje. Magistrsko delo.

Marijana Vugrin (2010) Analiza lastninskega stanja kot del strokovne podlage za prostorsko načrtovanje. Magistrsko delo.

Urša Gruden (2009) Nastavitev evidence nepremičnin v lasti lokalne skupnosti za potrebe prostorskega načrtovanja. Diplomska naloga.

Romana Žepič (2009) Prenova in razvoj vasi ter koriščenje evropskih kohezijskih sredstev. Diplomska naloga.

Nika Jereb (2009) Prostorski razvoj krajevne skupnosti Lig s poudarkom na ohranjanju in obnovi stavbne dediščine. Diplomska naloga.

Nika Kokalj (2009) Javni prostor v podeželskem naselju. Magistrsko delo.

Silva Strassberger (2009) Sonaravno urejanje voda v načrtovanju podeželskega prostora. Magistrsko delo.

Jernej Bevc (2009) Primerjava komasacijskih postopkov v Sloveniji in na Bavarskem. Diplomska naloga.

Irena Šeruga (2008) Prostorska preureditev deponije odpadkov na primeru Vranovičev. Diplomska naloga.

Emil Adamič (2008) Postopek umeščanja deponije komunalnih odpadkov v proctor; na primeru Mala Gora. Diplomska naloga.

Janez Rom (2008) Analiza dostopnosti do javnih dejavnosti z javnimi prevoznimi sredstvi. Diplomska naloga.

Branka Zalar (2008) Program razvoja podeželja Notranjske. Diplomska naloga.

Polona Strmčnik (2008) Trajnostni razvoj podeželja 2007 - 2013 na Koroškem. Diplomska naloga.

Aleš Rob (2008) Predlog ureditve in širitve naselja Gibina z vidika razvoja turizma v občini Razkrižje. Diplomska naloga.

Peter Lamovec (2008) Sprejemljivost večstanovanjske gradnje v občini Žiri s preveritvijo na območju Ž - S7. Diplomska naloga.

Jurij Režek (2008) Sistem kazalcev za spremljanje prostorskega razvoja v Evropski uniji in stanje v Sloveniji. Magistrsko delo.

Alojz Knavs (2008) Vrednotenje zemljišč v postopku komasacije kmetijskih zemljišč na primeru komasacije Berkovci. Diplomska naloga.

Ana Janša Jurjevič (2008) Vzpostavitev in vzdrževanje evidence urejenosti cest in uporaba le te pri prostorskem načrtovanju. Diplomska naloga.

Nevenka Logar (2008) 50 let geodetske službe v Trebnjem. Diplomska naloga.

Borut Hojnik (2008) Ureditev lastniškega stanja zemljških parcel in statrusa javnega dobra za občinske ceste. Diplomska naloga.

Angelca Borštnar (2008) Predlog spremembe izvedbe pogodbene komasacije v zakonodaji. Diplomska naloga.

Patricija Kresevič (2008) Popis nepremičnin kot metoda nabora podatkov za izdelavo strokovnih podlag za prostorsko planiranje. Diplomska naloga.

Julijana Barkovič (2007) Merila za določanje meje mestnih območij. Diplomska naloga.

Irena Kosič (2007) Vloga gornje Gorenjskega somestja v urbanem omrežju. Diplomska naloga.

Bojana Benko (2007) Predlog ureditve naselja Moravske toplice. Diplomska naloga.

Kristina Pirih (2007) Razvoj podeželja v strateških dokumentih Severno Primorske regije za obdobje 2007 - 2013. Diplomska naloga.

Petra Žitnik (2007) Vpliv izgradnje AC na razvoj naselij ob priključku Šmarje - Sap. Diplomska naloga.

Uroš Drobež (2007) Instrumenti celostnega razovja podeželja na Bavarskem in v Sloveniji. Diplomska naloga.

Natalija Malnarič (2006) Razvoj podeželja v skladu z direktivami Evropske unije. Diplomska naloga.

Nataša Tul (2006) Vinogradniška območja kot posebna oblika poselitve na primeru mestne občine Novo mesto. Diplomska naloga.

Peter Cafuta (2006) Prostorski razvoj naselja Grajena. Diplomska naloga.

Marija Sajovic (2006) Varstvo kmetijskih zemljišč v strategiji prostorskega razvoja na primeru občine Hrastnik. Diplomska naloga.

Sonja Vončina (2006) Uporaba geografskih informacijskih sistemov v prostorskem planiranju na primeru občine Dobrna. Diplomska naloga.

Nika Belaj (2006) Ekološko pravo in kmetijska zemljišča - vpliv ZVO in ZON na kmetijska zemljišča. Diplomska naloga.

Miha Muck (2006) Postopki za vzdrževanje podatkov zemljiškega katastra. Diplomska naloga.

Mojca Turk (2005) Problematika terminologije v prostorsko načrtovalski stroki. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v tor. 21. nov. 2017 05:53:21 CET.