Vnosi za mentorja "Matija Polajnar"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Jovan Frank (2016) Opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo v občini Izola in Piran. Diplomska naloga.

Boštjan Novak (2016) Vloga upravnika pri energetski prenovi večstanovanjskih stavb. Diplomska naloga.

Suzana Plešic (2016) Analiza stanovanjskih najemnin v Mestni občini Maribor. Diplomska naloga.

Anže Mrvar (2016) Uspešnost gradnje enostanovanjskih stavb na obrobju Novega mesta. Diplomska naloga.

Primož Bajc (2016) Analiza najbolj gospodarne rabe zemljišča na primeru stanovanjske stavbe v Ljubljani. Diplomska naloga.

Elena Samec (2016) Analiza najemnega trga stanovanj v slovenskih mestnih občinah. Magistrsko delo.

Damir Knežević (2016) Analiza najemnin za stanovanja in stanovanjske hiše v slovenskih obalnih občinah. Diplomska naloga.

Boštjan Komočar (2016) Strokovne podlage za razvoj komunalne infrastrukture v občini Brežice. Diplomska naloga.

Luka Ortar (2016) Uporabnost podatkov registra nepremičnin za analizo stanovanjskega sklada občine Kobarid. Diplomska naloga.

Matjaž Brus (2016) Vpliv podatkov registra nepremičnin na izračun posplošene tržne vrednosti nepremičnin. Diplomska naloga.

Janez Kranjc (2016) Analiza trga stanovanj v slovenskih mestnih občinah v obdobju od januarja 2007 do junija 2015. Diplomska naloga.

Marko Jarnević (2016) Strokovne podlage za oblikovanje zemljiške politike v občinah Črnomelj, Metlika in Semič. Diplomska naloga.

Matej Brulc (2016) Upravljanje večstanovanjskih stavb v Mestni občini Novo mesto. Diplomska naloga.

Valentina Brečko Čebela (2016) Strokovne podlage za izvajanje zemljiške politike v občini Litija. Diplomska naloga.

Petra Škulj (2015) Strokovne podlage za oblikovanje zemljiške politike v občini Ribnica. Diplomska naloga.

Maja Jordan (2015) Analiza stanovanjskih najemnin v Mestni občini Ljubljana. Diplomska naloga.

Saša Otrin (2015) Strokovne podlage za izvajanje zemljiške politike v občini Vrhnika. Diplomska naloga.

Maja Kobetič (2015) Uporabnost podatkov registra nepremičnin za analizo stanovanjskega fonda na primeru občine Črnomelj. Diplomska naloga.

Samo Remic (2015) Cene zemljišč na različnih razvojnih stopnjah v Gorenjski statistični regiji. Diplomska naloga.

Andrej Krmelj (2015) Analiza prodajnih cen stanovanj in stanovanjskih hiš na nivoju statističnih regij Slovenije ter izbranih lokalnih skupnosti v letu 2013. Diplomska naloga.

Dejan Radešič (2015) Uporabnost podatkov registra nepremičnin za analizo stanovanjskega fonda na primeru Mestne občine Koper, ter občine Ankaran. Diplomska naloga.

Daniel Čumurdžić (2014) Analiza prosto oblikovanih najemnin v Ljubljani (Slovenija) in Celovcu (Avstrija). Diplomska naloga.

Anja Merljak (2014) Strokovne podlage za vrednotenje komunalne infrastrukture na osnovi podatkov zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture. Diplomska naloga.

Alen Magyar (2014) Analiza cen zemljišč na različnih razvojnih stopnjah v Pomurski statistični regiji. Diplomska naloga.

Peter Hudej (2014) Analiza posplošene tržne vrednosti zemljišč v savinjski statistični regiji. Diplomska naloga.

Metka Mesojedec (2014) Analiza cen zemljišč na različnih razvojnih stopnjah v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija. Diplomska naloga.

Žiga Drofenik (2014) Poslovanje s stanovanjskimi nepremičninami v času recesije. Diplomska naloga.

Teja Fajfar (2014) Uspešnost investiranja v enostanovanjsko hišo na različnih lokacijah. Diplomska naloga.

Nik Janeš (2014) Analiza uporabnosti podatkov registra nepremičnin za analizo stanovanjskega fonda na primeru občine Kočevje. Diplomska naloga.

Sonja Truden (2014) Analiza razlik med prodajnimi cenami in posplošenimi tržnimi vrednostmi stanovanjskih hiš na izbranih območjih. Diplomska naloga.

Davor Krušvar (2014) Analiza cen zemljišč na različnih razvojnih stopnjah v Mestni občini Koper. Diplomska naloga.

Martina Kostajnšek (2014) Spremembe na področju posredovanja nepremičnin v obdobju recesije. Diplomska naloga.

Viktorija Brković (2013) Analiza uporabnosti podatkov registra nepremičnin za analizo stanovanjskega fonda na primeru občine Krško. Diplomska naloga.

Katarina Kekič (2013) Analiza cen zemljišč na različnih razvojnih stopnjah - primer občine Šentjernej. Diplomska naloga.

Mica Pagon (2013) Vpliv prostorskih izvedbenih pogojev na uspešnost nepremičninskega projekta. Diplomska naloga.

Lavra Borovnik (2013) Vpliv prostorskih izvedbenih pogojev na uspešnost investiranja v enostanovanjsko hišo v občini Mislinja. Diplomska naloga.

Natalija Novak (2013) Ocena tržne vrednosti komunalno opremljenih stavbnih zemljišč v mestni občini Slovenj Gradec. Diplomska naloga.

Nika Puc (2013) Vpliv prostorskih izvedbenih pogojev na uspešnost investiranja v enostanovanjsko hišo v občini Prevalje. Diplomska naloga.

Jasmina Šantl (2013) Zemljiška politika v občini Radlje ob Dravi. Diplomska naloga.

Alenka Mohorič (2013) Upravljanje večstanovanjskih stavb v občini Škofja Loka. Diplomska naloga.

Maja Pavlin (2013) Ocena tržne vrednosti enostanovanjske hiše na različnih lokacijah. Diplomska naloga.

Tjaša Sovič (2013) Uporaba različnih vrst podatkov za oceno tržne vrednosti enostanovanjske hiše v občini Mirna Peč. Diplomska naloga.

Mitja Mavsar (2013) Zemljiška politika v občini Žužemberk. Diplomska naloga.

Monika Vitulić (2013) Analiza stanovanjske politike v Republiki Hrvaški pred in po letu 1991. Diplomska naloga.

Barbara Corn (2012) Odločanje o prodaji zemljišča na različnih razvojnih stopnjah. Diplomska naloga.

Daša Natlačen (2012) Uporaba različnih vrst podatkov za oceno tržne vrednosti enostanovanjske hiše v občini Postojna. Diplomska naloga.

Alen Šabić (2011) Razmerje med neprofitno in prosto oblikovano najemnino za stanovanja v Mestni občini Ljubljana. Diplomska naloga.

Rok Tehovnik (2011) Vpliv oddaljenosti postajališča mestnega potniškega prometa na ceno stanovanj v Ljubljani. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v tor. 21. nov. 2017 05:55:23 CET.