Vnosi za mentorja "Andrej Pogačnik"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Borut Šoba (2016) Problematika umeščanja romskih naselij na primeru Občine Grosuplje. Magistrsko delo.

Anton Štihec (2016) Primerjalna analiza razvojnih priložnosti ob umestitvi in gradnji hidroelektrarn na reki Muri v Avstriji in HE Hrastje Mota v Sloveniji. Magistrsko delo.

Lea Divjak Radivojević (2016) Prostorska organizacija planšarskih naselij. Magistrsko delo.

Bernarda Bevc Šekoranja (2016) Uresničevanje načel trajnostnega razvoja v območjih varstva narave z aplikacijo na prostoru Alp. Doktorska disertacija.

Simon Rankel (2014) Led in oled svetila v urbanističnem oblikovanju ter njihov vpliv na urbane elemente bivalnega okolja. Doktorska disertacija.

Branka Gradišnik (2014) Lokacijske značilnosti slovenskih cerkva izven naselij. Magistrsko delo.

Jure Zavrtanik (2013) Upravljanje individualnih investitorskih pobud pri načrtovanju poselitev v razpršenem mestu. Doktorska disertacija.

Dina Stober (2012) Primerjava vrednostnih ocen slovenskega, madžarskega in hrvaškega prebivalstva o trajnosti na osnovi vidne transformacije obrečnih krajin. Doktorska disertacija.

Nika Razpotnik Visković (2012) Vloga mešanih kmetij v gospodarski, okoljski in prostorski preobrazbi obmestij. Doktorska disertacija.

Špela Krivograd (2011) Analiza energetske infrastrukture v Sloveniji s posebnim ozirom na vrednotenju planiranih omrežij elektrovodov in plinovodov. Diplomska naloga.

Ana Tivadar (2010) Koncepti urbanističnega razvoja pomembnejših naselij v občini Lendava. Diplomska naloga.

Mojmir Prelog (2009) Razmerje med strateškim in normativnim vidikom v lokalnem prostorskem planu. Magistrsko delo.

Darko Šarac (2009) Vojaški kompleksi v mestu Ljubljana in njihove spremembe skozi čas. Magistrsko delo.

Alma Zavodnik Lamovšek (2007) Regionalno prostorsko planiranje v razvitih informacijskih družbah. Doktorska disertacija.

Kristifor Pantelin (2007) Bagranje in metode ravnanja s sedimentom ter potencial bagranja pri prostorskem urejanju. Magistrsko delo.

Nina Komidar (2007) Bilanca rabe površin kot sestavina urbanističnega načrta (na primerih v Občini Ajdovščina). Diplomska naloga.

Petra Novak (2006) Priprava strokovnih podlag za strategije prostorskega razvoja poslovno industrijske cone Celje vzhod. Diplomska naloga.

Boštjan Klement (2006) Vloga srednjih in malih mest za uresničevanje policentričnega razvoja Slovenije. Diplomska naloga.

Petra Prešeren (2006) Invalidom prijazna Občina Ig. Diplomska naloga.

Jernej Volk (2006) Funkcionalna urbana območja in njihova vloga v policentričnem razvoju v Sloveniji. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v tor. 21. nov. 2017 05:53:42 CET.