Vnosi za mentorja "Tomaž Podobnikar"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Gašper Banovec (2016) Analiza obstoječih algoritmov za generalizacijo digitalnega modela reliefa na primeru uporabe na izbranih področjih v geodeziji in geoinformatiki. Diplomska naloga.

Nikolaj Šarlah (2016) Izdelava modela georadarskih opazovanj za evidentiranje gospodarske infrastrukture. Doktorska disertacija.

Blaž Vičič (2014) Masovno zajemanje podatkov na prostovoljni osnovi. Diplomska naloga.

Katja Šušteršič (2012) Vzpostavitev prostorskega podatkovnega skladišča na primeru občine Bovec za potres 2004. Diplomska naloga.

Irena Škof (2012) Analiza poselitve v GIS-u za primer okolice Cerkniškega jezera. Diplomska naloga.

Jerneja Šajn (2012) Analiza strokovnih terminov v geodeziji. Diplomska naloga.

Igor Prosenik (2011) Modeliranje lokacij arheoloških najdišč z metodami GIS-a na območju Slovenjskih Goric. Diplomska naloga.

Matic Podmenik (2008) Primerjava digitalnih modelov reliefa pridobljenih z zračnim laserskim skeniranjem in digitalno fotogrametrijo na delu Krške kotline. Diplomska naloga.

Peter Možina (2008) Alogaritmi za analizo geomorfoloških značilnosti pri uporabi DMR. Diplomska naloga.

Jasmina Levičar (2007) Spletna kartografija in oblikovanje interaktivnih kart na podlagi zbirk ZRC SAZU. Diplomska naloga.

Urška Šorli (2006) Georeferenciranje in analiza starih kart Ljubljane. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v čet. 21. sep. 2017 05:41:34 CEST.