Vnosi za mentorja "Igor Planinc"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Nina Vogrič (2016) Korelacija med ultrazvočnimi meritvami in meritvami električne prevodnosti cementnih past v zgodnjem hidratacijskem obdobju. Magistrsko delo.

Urška Dolinar (2016) Vpliv viskoznega lezenja na mehansko obnašanje jeklenih konstrukcij v primeru požara. Magistrsko delo.

Urška Bajc (2015) Uklonska nosilnost armiranobetonskih okvirjev med požarom. Doktorska disertacija.

Dušan Ružić (2015) Požarna analiza delno razslojenih ukrivljenih armiranobetonskih linijskih konstrukcij. Doktorska disertacija.

Haris Alič (2014) Vpliv oglenenja na požarno odpornost lesenih stebrov. Diplomska naloga.

Anka Ilc (2013) Nelinearna analiza masivnega betona pri postopni gradnji. Doktorska disertacija.

Jerneja Kolšek (2013) Požarna analiza dvoslojnih kompozitnih linijskih konstrukcij. Doktorska disertacija.

Sabina Huč (2013) Analiza požarne varnosti enostanovanjskih vrstnih hiš. Diplomska naloga.

Boštjan Jursinovič (2011) Kotaljenje diska po deformabilnem nosilcu. Diplomska naloga.

Miha Oražem (2011) Analiza kompozitnih nosilcev iz lesa in betona z upoštevanjem zdrsa in razmika. Diplomska naloga.

Eva Zupan (2010) Dinamika prostorskih nosilcev s kvaternionsko parametrizacijo rotacij. Doktorska disertacija.

Urban Rodman (2009) Analiza nosilnosti prostorskih okvirnih konstrukcij z upoštevanjem materialnih in geometrijskih nepopolnosti. Doktorska disertacija.

Tomaž Hozjan (2009) Nelinearna analiza vpliva požara na sovprežne linijske konstrukcije. Doktorska disertacija.

Nana Krauberger (2008) Vpliv požara na obnašanje ojačanje betonskih linijskih konstrukcij. Doktorska disertacija.

Matija Gams (2008) Geometrijska točna dinamična analiza elastičnih in armiranobetonskih okvirnih konstrukcij. Doktorska disertacija.

Aleš Kroflič (2007) Analiza obnašanja dvoslojnih elastičnih nosilcev z upoštevanjem zdrsa in razmika. Diplomska naloga.

Simon Schnabl (2007) Mehanska in požarna analiza kompozitnih nosilcev. Doktorska disertacija.

Andrej Koglot (2006) Nelinearna analiza obnašanja AB nosilcev med požarom skladno z Eurocode 2. Diplomska naloga.

Mojca Markovič (2006) Mejna nosilnost AB prečnih prerezov pri dvojno ekscentrični osni obremenitvi. Diplomska naloga.

Jure Korla (2006) Optimizacija dimenzij blokov masivnega betona hidrotehničnih objektov. Diplomska naloga.

Bojan Čas (2004) Nelinearna analiza kompozitnih nosilcev z upoštevanjem zdrsa med sloji. Doktorska disertacija.

Nazadnje osveženo v tor. 21. nov. 2017 05:51:11 CET.