Vnosi za mentorja "Dušan Petrovič"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Žana Flander (2016) Primerjava oblikovanja državnih topografskih kart merila 1 : 25 000 v Sloveniji, Španiji in na Poljskem. Magistrsko delo.

Špela Šega (2016) Analiza in primerjava navigacijskih programov in naprav. Diplomska naloga.

Maša Arnež (2016) Izdelava kartografsko oblikovanega posterja trajnostno razvojnega cilja "Podnebni ukrepi". Diplomska naloga.

Gorazd Prašnikar (2016) Projekt skakalnice v Ljubljani - Kartografska upodobitev območja. Diplomska naloga.

Simon Šajn (2016) Izdelava športnoturistične karte kraškega roba nad Ilirsko Bistrico. Diplomska naloga.

Jernej Moderc (2016) Primerjava podatkov o skupnem vzponu vzdolž posnetih GPS-sledi glede na metodo določitve. Diplomska naloga.

Mitja Domajnko (2016) Izdelava kart za Slovenska pustolovska tekmovanja. Diplomska naloga.

Miha Marolt (2016) Zasnova in izdelava tematskih kart za potrebe informacijske infrastrukture Triglavskega narodnega parka. Diplomska naloga.

Jerneja Fridl (2016) Vsebina in načela oblikovanja šolskih zemljevidov. Doktorska disertacija.

Tina Bradan (2016) Izračun in kartografski prikaz geometričnega središča Slovenije. Diplomska naloga.

Peter Žličar (2016) Izdelava aplikacije za vodenje uporabnika po planinskih poteh v Sloveniji. Diplomska naloga.

Ambrož Ložar (2015) Izdelava spletne karte varnih poti za gibalno ovirane osebe na območju ožjega središča Ljubljane. Diplomska naloga.

Anže Grčar (2015) Izbira in kartografski prikaz kolesarske poti EuroVelo 9 čez Slovenijo. Diplomska naloga.

Katja Berkopec (2015) Prilagoditev spletnih kart pregledovalnikom pametnih telefonov. Diplomska naloga.

Bojan Dreu (2015) Izdelava spletne karte z Google Fusion Tables in integracija kart v spletno stran. Diplomska naloga.

Edvard Lavrič (2014) Izdelava kartografske dokumentacije načrtovane cestne povezave med Slovenijo in Avstrijo. Diplomska naloga.

Medard Hergold (2014) Mobilne aplikacije za spremljanje treniranja športnikov. Diplomska naloga.

Metka Majerič (2014) Pregled uvedbe direktive INSPIRE v topografskih bazah Nemčije in Slovenije. Diplomska naloga.

Ana Potočnik (2014) Zasnova kolesarske poti in izdelava turistične kolesarske karte na severnih obronkih Uršlje gore. Diplomska naloga.

Rok Slavec (2014) Analiza planinskih kart Planinske zveze Slovenije v skladu z določili redakcijskega načrta. Diplomska naloga.

Petra Ahačič (2014) Izdelava turističnega spletnega portala občine Žirovnica. Diplomska naloga.

Dunja Zupan Vrenko (2013) Oblikovanje kart v spletnih pregledovalnikih in spletno kartiranje. Doktorska disertacija.

Darko Pasarić (2013) Izdelava napredne spletne karte za gorsko kolesarjenje. Diplomska naloga.

Marko Marko (2013) Kartografski sistem za prostorsko planiranje na morju. Diplomska naloga.

Marjana Malnar (2013) Izdelava trirazsežnega modela mesta Kostanjevica na Krki in prikaz poplavljanja reke Krke. Diplomska naloga.

Aleksandra Draksler (2013) Izdelava lentikularne karte dela Julijskih Alp. Diplomska naloga.

Boštjan Vidmar (2013) Oblikovanje trirazsežnih kartografskih znakov za vzpostavitev abstraktne 3D upodobitve mesta Prage. Diplomska naloga.

Aldo Sošić (2012) Kartografija Istre s posebnim poudarkom na razvoju kartografskega izražanja. Doktorska disertacija.

Rok Gričnik (2012) Spletna predstavitev muzejev občine Zreče v okolju Google Zemlja. Diplomska naloga.

Grega Šoič (2012) Izdelava geodetskega načrta na podlagi podatkov aerolaserskega skeniranja. Diplomska naloga.

Anja Slapničar (2012) Učinkovitost zaznavanja znakovnih in fotorealističnih kartografskih upodobitev. Diplomska naloga.

Marlenka Fras (2012) Študija ortodrome in loksodrome na krogli, elipsoidu ter v kartografskih projekcijah. Diplomska naloga.

Jure Tršar (2012) Priprava topografskih podlag za izgradnjo Smučarsko tekaškega centra Logatec. Diplomska naloga.

Aleksander Perc (2012) Izdelava modela vasi Šentrupert iz podatkov aerolaserskega skeniranja. Diplomska naloga.

Tina Damjanovič (2012) Sistem tematskih kart za gospodarjenje z vodami. Diplomska naloga.

Jože Triglav (2012) Analiza pomena geolokacije kot funkcije časa. Doktorska disertacija.

Uroš Arnež (2011) Izdelava dinamičnega kartografskega modela odseka reke Soče. Diplomska naloga.

Urban Hrvatin (2011) Izbiranje ekvivalentne kartografske projekcije za kartiranje kontinentov. Diplomska naloga.

Bojan Šavrič (2011) Določitev polinomske enačbe za Naravno Zemljino kartografsko projekcijo. Diplomska naloga.

Primož Kambič (2011) Analiza karte Kranjske J.D.Florjančiča iz leta 1744. Diplomska naloga.

Jože Bučar (2011) Izdelava časovno spremenljivega trirazsežnostnega kartografskega prikaza KO Šentjernej. Diplomska naloga.

Mateja Langus (2011) Uporaba večpredstavnostne kartografije pri pouku geografije. Magistrsko delo.

Simon Starček (2010) Izgradnja objektnega kataloga digitalne navigacijske baze za učinkovito navigacijo intervencijskih vozil. Magistrsko delo.

Jana Per (2010) Projekt preboja Železne in Babje jame. Diplomska naloga.

Miha Hauptman (2009) Zasnova in izdelava kolaboracijske turistične karte mesta Škofja Loka. Diplomska naloga.

Gorazd Dolšek (2009) Izdelava 3R-upodobitve predvidenega železniškega koridorja. Diplomska naloga.

Lea Bauman (2009) Zasnova in izdelava tipnega atlasa držav Evropske unije za slepe in slabovidne osebe. Diplomska naloga.

Iztok Rojc (2009) Nadgradnja kartografskih baz za potrebe navigacijskih sistemov. Diplomska naloga.

Jaka Kotnik (2009) Analiza kakovosti baze planinske poti. Diplomska naloga.

Teja Oman (2008) Analiza primernosti terena za turno smučanje. Diplomska naloga.

Matevž Domajnko (2008) Oblikovanje znakovnega in foto-realističnega trirazsežnostnega kartografskega prikaza. Diplomska naloga.

Aljaž Lesjak (2008) Izdelava panoramskih kart s sodobnimi programskimi orodji. Diplomska naloga.

Matjaž Škrinjar (2008) Vzpostavitev in oblikovanje spletne navigacijske karte Evrope. Diplomska naloga.

Nataša Tavčar (2008) Vloga kartografije v navigacijskih sistemih za vodenje in sledenje vozil. Diplomska naloga.

Uroš Bernik (2008) Zasnova in izdelava interaktivne karte občine Žirovnica. Diplomska naloga.

Gašper Genorio (2008) Dopolnjevanje spletne baze GPS sledi. Diplomska naloga.

Lenka Blejec (2007) Stanje in pomen kartografije v Burkina Fasu. Diplomska naloga.

Blaž Kovačič (2007) Izdelava aplikacije za spletno evidentiranje popravkov topografskih kart. Diplomska naloga.

Metka Malnar (2007) Priprava poročila "Kartografija v Slovenijji 2002 - 2006". Diplomska naloga.

Maks Kvas (2007) Karte za pustolovska tekmovanja. Diplomska naloga.

Zdravko Zadravec (2007) Oblikovanje, tehnologija izdelave in reprodukcije turistične karte Sveta Trojica. Diplomska naloga.

Miroslav Antolič (2007) Zasnova in priprava turistične karte Sv. Trojica v programu GEOS. Diplomska naloga.

Jasmina Levičar (2007) Spletna kartografija in oblikovanje interaktivnih kart na podlagi zbirk ZRC SAZU. Diplomska naloga.

Iva Mihajlović (2007) Oblikovanje kartografskih znakov za vektorsko karto VMAP 2. Diplomska naloga.

Boštjan Golež (2006) Možnosti zajema in prikaza kolesarskih poti. Diplomska naloga.

Miha Verbič (2006) Zasnova in izdelava zgodovinskih kart za knjigo "Boj na Holmcu". Diplomska naloga.

Dominik Fajdiga (2006) Vzpostavitev interaktivne geološke karte Slovenije na osnovi baze geoloških podatkov. Diplomska naloga.

Igor Sirnik (2006) Izdelava turistične karte Albufere na osnovi podatkov lokalne topografske baze. Diplomska naloga.

Irena Kalan (2006) Zasnova turistične karte kolesarskih stez Ljubljane. Diplomska naloga.

Peter Hari (2006) Sodobne tehnologije razmnoževanja kart. Diplomska naloga.

Bogdan Skrbinšek (2006) Analiza potreb občine Slovenska Bistrica po topografskih podlagah. Diplomska naloga.

Matej Penič (2006) Zasnova turistične karte občine Žirovnica. Diplomska naloga.

Gregor Andrejc (2006) Zasnova turistične karte Mislinjske doline. Diplomska naloga.

Slavko Zec (2006) Izdelava reliefne karte Pomurja. Diplomska naloga.

Katarina Rauh (2006) Analiza in uporaba časopisnih kart. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v tor. 21. nov. 2017 05:55:04 CET.