Vnosi za mentorja "Ana Petkovšek"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Jasna Smolar (2016) Prepoznavanje lastnosti in trajnostno upravljanje s sedimenti iz vodnih okolij. Doktorska disertacija.

Erna Gurda (2016) Primerjava tehničnih specifikacij za ceste za zemeljska dela in nevezane plasti v Sloveniji in Hrvaški. Diplomska naloga.

Sabina Granda (2016) Vpliv geološko geotehničnih razmer na gradnjo stanovanjskih hiš. Diplomska naloga.

Zoran Gajski (2016) Analiza možnosti ravnanja z viški zemeljskega materiala na območju slovenske Istre. Magistrsko delo.

Janez Kastigar (2016) Analiza nabrekanja temeljnih tal globokega vkopa Dragučova. Magistrsko delo.

Nives Šelekar (2015) Vpliv stopnje prekonsolidacije in hitrosti striženja v direktnem strižnem aparatu na strižne karakteristike zemljin. Diplomska naloga.

Peter Dagarin (2014) Raba stranskih produktov izgorevanja premoga za zasipe kanalov in geosond. Diplomska naloga.

Hana Putrih Jeza (2014) Preiskave izluževanja žlindre iz TE Trbovlje v koloni s tokom vode navzgor. Diplomska naloga.

Boštjan Končina (2013) Raba elektrofiltrskega pepela za izdelavo hidravlično vezanih plasti. Diplomska naloga.

Simona Golčman Ribič (2013) Vpliv volumske deformacije pri različnih napetostnih stanjih na strižno trdnost kemične sadre. Magistrsko delo.

Tomaž Balut (2011) DVODIMENZIJSKO MODELIRANJE EKSTREMNIH POPLAV SAVE V OBMOČJU NE KRŠKO. Diplomska naloga.

Aleksandra Sovdat (2011) POMEN PREISKOVANJA TRENJSKE ODPORNOSTI STIKA GEOSINTETIK-ZEMLJINA ZA VARNOST ARMIRANIH BREŽIN. Diplomska naloga.

Aleš Simčič (2010) Analiza moţnosti odlaganja viškov izkopanih materialov iz trase drugega tira Divača - Koper. Diplomska naloga.

Jasna Smolar (2010) Raziskave likvifakcije peskov z lokacije HE Brežice. Diplomska naloga.

Mario Mazurek (2010) Raziskave volumskih deformacij zemljin zaradi zmrzovanja in tajanja. Diplomska naloga.

Mojca Gramec (2010) Gradnja energetskih nasipov iz peska - študija izvedljivosti. Diplomska naloga.

Rok Kovačič (2010) Analiza obnašanja pokrova na odlagališču Leskovec Novo mesto (CeROD - Center za ravnanje z odpadki Dolenjske). Diplomska naloga.

Franci Starbek (2008) Vpliv apna na volumsko stabilnost zemljin v spodnjem ustroju cest. Diplomska naloga.

Matej Maček (2006) Sukcija zemljin. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v tor. 21. nov. 2017 05:55:24 CET.