Vnosi za mentorja "Gašper Mrak"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Peter Urh (2016) Komasacije zemljišč na območju tradicionalne parcelne strukture. Diplomska naloga.

Uroš Sojer (2016) Vrednotenje kolesarskih povezav med naseljema Šentjakob in Podgorico ter Ljubljano. Diplomska naloga.

Saša Ban (2016) Razvoj urbanega sistema v Sloveniji. Diplomska naloga.

Dejan Klavs (2016) Zasnova športnorekreacijskih površin v majhnem mestu na primeru Ribnice. Magistrsko delo.

Tina Črnigoj Marc (2016) Razvoj Istrskega podeželja - primer vzpostavitve razpršenega hotela in možnost obnove vasi Padna. Magistrsko delo.

Žan Pavlin (2015) Predlog prostorske ureditve območja Krajevne skupnosti Velike Poljane v Občini Ribnic. Diplomska naloga.

Tanja Elsner (2015) Predlog umestitve gorsko-kolesarskih poti v Občini Litija in Šmartno pri Litiji. Diplomska naloga.

Anže Grčar (2015) Izbira in kartografski prikaz kolesarske poti EuroVelo 9 čez Slovenijo. Diplomska naloga.

Klavdija Mohorič (2015) Predlog prostorske ureditve naselja Okroglo v občini Naklo. Diplomska naloga.

Barbara Demšar (2014) Trajnostne oblike turistične ponudbe v naselju Spodnja in Zgornja Sorica. Diplomska naloga.

Sara Puž (2014) Razvoj turizma v slabše dostopnih podeželskih območjih. Diplomska naloga.

Nina Vidic (2014) Določanje meje naselja na primeru strnjenih vaških naselij. Diplomska naloga.

Katarina Ipavec (2014) Prostorski potenciali in omejitve za gorskokolesarski turizem v občinah Tolmin in Kobarid. Diplomska naloga.

Alen Vidervol (2013) Predlog prostorske ureditve Kočevskega jezera. Diplomska naloga.

Luka Miklavčič (2013) Sonaravni ukrepi za upočasnitev vodnega toka. Diplomska naloga.

Irena Škof (2012) Analiza poselitve v GIS-u za primer okolice Cerkniškega jezera. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v čet. 23. nov. 2017 05:50:08 CET.