Vnosi za mentorja "Tomaž Maher"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Jure Zevnik (2016) Analiza predpisov kažipotne signalizacije na AC in HC. Diplomska naloga.

Janez Draksler (2016) Analiza sodobnih programskih orodij za modeliranje križišč. Diplomska naloga.

Dejan Savenc (2016) Aktivna protihrupna zaščita in kombinacija s fotovoltaiko. Diplomska naloga.

Sandi Horvat (2016) Vpliv težkih motornih vozil na okolje. Magistrsko delo.

Franc Sinur (2016) Idejna študija preureditve in izboljšav cestnih povezav naselja Mokronog. Diplomska naloga.

Anja Zelko (2016) Kapacitetna preveritev dveh križišč v Ivančni Gorici. Diplomska naloga.

Mihael Blaž (2015) Idejna zasnova ureditve križišč na območju vzhodnega dela Masarykove ceste. Diplomska naloga.

Aleksander Šabić (2015) Učinki spremembe prometnega režima na Slovenski cesti s posebnim poudarkom na javnem potniškem prometu. Diplomska naloga.

Urška Tršinar (2015) Problematika uvajanja enotne vozovnice v javnem potniškem prometu. Diplomska naloga.

Jernej Marot (2014) Avtomatsko zaznavanje izrednih dogodkov. Diplomska naloga.

Damir Hamzić (2014) Analiza sistemov upravljanja cestnih predorov v Republiki Sloveniji. Diplomska naloga.

Sara Ana Pelko (2014) Uvajanje reverzibilnih pasov v Sloveniji, preveritev na primeru Škofljica. Diplomska naloga.

Miha Rihar (2014) Primerjava sodobnih programskih orodij za modeliranje križišč na primeru križišča v Ljubljani. Diplomska naloga.

Miha Grebenc (2014) Sistemi za upravljanje z voznim parkom. Diplomska naloga.

Simon Skvarča (2013) Vpliv vremenskih razmer na prometni tok v cestnem prometu. Diplomska naloga.

Martin Česnik (2013) Razvoj voznega cikla za urbano območje Ljubljane na osnovi dejanskih meritev. Diplomska naloga.

Jan Mak Bevcl (2013) Predlog rekonstrukcije križišča na cesti G1-4/1260 v KM 0,150 v Gornjem Doliču. Diplomska naloga.

Žiga Vovk (2013) Zavijanje desno pri rdeči luči na semaforju (ZDPR). Diplomska naloga.

Janez Peternel (2012) Analiza območij vključevanj na avtoceste in hitre ceste. Diplomska naloga.

Miha Vozel (2012) Analiza nevarnih in potencialno nevarnih mest na državnih cestah. Diplomska naloga.

Neža Germovnik (2012) Idejna rešitev ureditve križišča Kidričeva / Koroška na cesti R2-412 na odseku 0359. Diplomska naloga.

Anja Klanjšek (2012) Idejna zasnova preureditve in ekonomska analiza križišča cest R1-221 in R1-223 v Trbovljah. Diplomska naloga.

Jaka Kavčič (2012) Predlog prometne politike občine Tržič. Diplomska naloga.

Primož Vraničar (2012) Aktivno izničevanje prometnega hrupa. Diplomska naloga.

Klemen Filipič (2012) Primerjava uspešnosti naprav in ukrepov za umirjanje prometa. Diplomska naloga.

Anja Berus (2012) Slepi in slabovidni v prometu. Diplomska naloga.

Igor Stavrević (2012) Kapacitetna analiza ukrepov za povečanje varnosti kolesarskega prometa. Diplomska naloga.

Nina Verzolak Hrabar (2011) Poenotenje segmentov usmerjevalnih lamel za državne ceste. Magistrsko delo.

Tine Trobec (2011) Analiza skupnih voženj dnevnih migrantov z osebnimi vozili na slovenskih avtocestah. Diplomska naloga.

Gregor Pretnar (2011) Modeliranje ukrepov ITS v mikroskopski simulaciji. Magistrsko delo.

Sara Kocjančič (2011) ANALIZA PROMETNIH NESREČ V PREDORIH NA SLOVENSKIH AVTOCESTAH IN HITRIH CESTAH TER PREDLOGI ZA NJIHOVO ODPRAVO. Diplomska naloga.

Jure Zakovšek (2010) Reakcije voznikov na semaforiziranem križišču z in brez odštevalnika časa. Diplomska naloga.

Bojana Starčević (2010) Sistem za vodenje mirujočega prometa v mestih, preveritev na primeru Ljubljane. Diplomska naloga.

Miha Buh (2010) Poslednice uvedbe vinjet na prometne tokove v ombočju cestninskih postaj. Diplomska naloga.

Milan Benić (2010) Načrtovanje infrastrukture za pešce. Diplomska naloga.

Jurij Jekovec (2010) Mestni kolesarski sistem. Diplomska naloga.

Andrej Puljak (2010) Napovedovanje ravni prometne varnosti s pomočjo simulacijskih programov. Diplomska naloga.

Janez Kos (2010) Kratkoročni ukrepi za izboljšanje ceste G2-106 od Škofljice do Livolda. Diplomska naloga.

Klemen Milovanović (2009) Umestitev državnih kolesarskih povezav v prostor. Diplomska naloga.

Stanislav Leben (2009) Metodologija za izbor optimalne ureditve križišča - preveritev na konkretnem primeru. Diplomska naloga.

Ivo Glasnović (2009) Parkirne hiše. Diplomska naloga.

Damir Klemenčić (2009) Optimalno vodenje prometnih tokov na večnivojskih priključkih tipa "ROMB". Diplomska naloga.

Tanja Marcola (2009) Metoda za izračun hrupne obremenitve NMPB in verifikacija na konkretnem primeru. Diplomska naloga.

Domen Katern (2008) Vodenje prometa skozi večpasovno krožno križišče. Diplomska naloga.

Luka Zelenik (2007) Uporaba analitičnih metod za dimenzioniranje križišč v smislu zmanjšanja stroškov prometa. Diplomska naloga.

Manja Kalšek (2007) Prometna oprema na območju predorov. Diplomska naloga.

Gašper Rankel (2007) Sodobna izvennivojska križanja mestnih cest. Diplomska naloga.

Sergej Destovnik (2006) Določitev mejnih prometnih obremenitev motornih vozil in pešcev za urejanje prehodov za pešce izven križišč na podlagi čakalnih časov in zajezitvenih dolžin motornih vozil. Diplomska naloga.

Matjaž Grdadolnik (2006) Urejanje motornega prometa v mestih z enosmernim načinom vodenja.. Diplomska naloga.

Borut Pušnik (2006) Metodologija ukrepov za umirjanje prometa. Diplomska naloga.

Jernej Kobe (2006) Analiza varnih šolskih poti. Diplomska naloga.

Bernarda Oblak (2006) Kolesarske povezave v posavskem hribovju na območju Litije. Diplomska naloga.

Darko Logar (2006) Določitev kritičnih razmakov za ovirane prometne tokove v krožnem križišču. Diplomska naloga.

Simona Maksimović (2006) Oblikovanje mestnih cest. Diplomska naloga.

Maja Sokolič (2005) Določitev potreb po površinah za mirujoči promet v nakupovalnih središčih. Diplomska naloga.

Boštjan Jurak (2005) Sodobne metode za analizo nivojskih križišč - praktični primer krožno križišče Drnovo. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v pet. 24. nov. 2017 05:49:38 CET.