Vnosi za mentorja "Jože Lopatič"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Martina Lojk (2016) Večetažne lesene konstrukcije. Diplomska naloga.

Jan Perhaj (2016) Dimenzioniranje lesenega nadstreška za avtomobile. Diplomska naloga.

Dani Gabršček (2016) Pripomočki za račun odpornosti priključkov lesenih konstrukcij pri uporabi kovinskih paličnih veznih sredstev. Diplomska naloga.

Rok Seifert (2016) Sovprežna povezava jeklenega nosilca in lesene plošče. Diplomska naloga.

Maša Zupanc (2016) Projektiranje lesene brvi čez avtocesto A2 na odseku Kranj Vzhod - Brnik. Diplomska naloga.

Žiga Krofl (2016) Računalniški program za optimalno dimenzioniranje armiranobetonskih prerezov. Diplomska naloga.

Matic Zupančič (2016) Energijska analiza zasnove lesene večstanovanjske modularne stavbe. Diplomska naloga.

Gašper Selak (2016) Vpliv jeklenih vlaken na sprijemnost med armaturo in betonom običajne trdnosti. Diplomska naloga.

Lovrenc Gregorc (2016) Analiza sanacije cerkve sv. Florjana v Fojani v Goriških brdih. Diplomska naloga.

Luka Bele (2016) Obnašanje lesenih stebrov pod vplivom osno-upogibne obremenitve. Diplomska naloga.

Uroš Bratkovič (2016) Vpliv oblike preskušanca in smeri vgrajevanja betona na velikost tlačne trdnosti vlaknastega betona. Diplomska naloga.

Igor Štupnik (2016) Požarna varnost lesenih konstrukcij. Diplomska naloga.

Matej Bizjak (2016) Nosilni sistemi sodobnih lesenih konstrukcij velikih razponov. Diplomska naloga.

Slavko Dremelj (2016) Analiza obstoječega dvojno vezanega kozolca po Evrokod standardih. Diplomska naloga.

Žiga Domadenik (2015) Dimenzioniranje značilnih lameliranih lepljenih lesenih nosilcev. Diplomska naloga.

Peter Kürbus (2015) Projektiranje armiranobetonske stropne konstrukcije konkretnega objekta. Diplomska naloga.

Jaš Zakrajšek (2015) Nosilnost in deformabilnost sestavljenih lesenih strižnih sten. Diplomska naloga.

Alja Puš (2015) Dimenzioniranje sestavljenih lesenih stebrov. Diplomska naloga.

Urban Kralj (2015) Račun pomikov armiranobetonskih nosilcev. Diplomska naloga.

Eva Klemen (2015) Modeli za zagotavljanje strižne odpornosti armiranobetonskih elementov pri obremenitvi s prečno silo. Diplomska naloga.

Mirsad Rizvić (2015) Dimenzioniranje lesenih stebrov izpostavljenih splošni osno-upogibni obremenitvi. Magistrsko delo.

Luka Suzić (2015) Projektiranje lesene brvi čez Savo Bohinjko pri Bohinjski Bistrici. Diplomska naloga.

Marko Jovanovski (2014) Zagotavljanje horizontalne togosti s pomočjo trapezne pločevine pri enoetažnih jeklenih objektih. Magistrsko delo.

Ersan Ramadan (2014) Izdelava pripomočkov za praktično dimenzioniranje armiranobetonskih elementov v skladu s standardom EVROKOD 2. Diplomska naloga.

Andrej Fabiani (2014) Dimenzioniranje nosilnih elementov lesene brvi. Diplomska naloga.

Matic Meža (2014) Analiza in projektiranje plošč na stebrih. Diplomska naloga.

Alen Lulić (2014) Projektiranje nosilnih elementov konstrukcije iz križno lepljenih lesenih plošč. Diplomska naloga.

Anej Špacapan (2013) Dimenzioniranje sestavljenih lesenih nosilcev. Diplomska naloga.

Jaka Brezočnik (2013) Lesene skeletne nosilne konstrukcije iz hlodov. Diplomska naloga.

Uroš Sebastjan Belak (2013) Projektiranje integralnega cestnega nadvoza. Diplomska naloga.

Matic Hribernik (2012) Projektiranje cestnega mostu z leseno nosilno konstrukcijo. Diplomska naloga.

Igor Krištof (2012) Zobati spoji lameliranih lepljenih nosilnih elementov lesenih konstrukcij. Diplomska naloga.

Nejc Pavlin (2012) Metoda vezi in razpor za projektiranje armiranobetonskih stenastih elementov. Diplomska naloga.

Blaž Pucelj (2012) Uporaba programske opreme Nemetschek Frilo v praksi. Diplomska naloga.

Matic Čoh (2012) Projektiranje AB stropne konstrukcije poslovnega objekta. Diplomska naloga.

Suzana Štiherl (2012) Projektiranje armiranobetonskega poslovno stanovanjskega objekta v Ljubljani. Diplomska naloga.

Gašper Tisovec (2012) Dimenzioniranje armiranobetonskih lupinastih elementov. Diplomska naloga.

Primož Zelenec (2012) Projektiranje podpornega in opornega zidu za potrebe skladiščenja lesa. Diplomska naloga.

Kristjan Rojc (2012) Geotehnično projektiranje armiranobetonskega podpornega in opornega zidu. Diplomska naloga.

Gregor Grbec (2012) Uporaba sodobnih lesnih proizvodov pri lesenih konstrukcijah. Diplomska naloga.

Aljaž Sitar (2012) Nosilni sistemi sodobnih lesenih konstrukcij. Diplomska naloga.

Marko Hozjan (2012) Spajanje lesenih elementov s pomočjo krempljastih plošč. Diplomska naloga.

Iša Pliberšek (2012) Konstruiranje večetažne lesene poslovne stavbe in dimenzioniranje nosilnih elementov. Diplomska naloga.

Andraž Savarin (2011) Projektiranje lesene strehe. Diplomska naloga.

Marko Sodja (2011) Predlog izboljšave nosilne konstrukcije montažnega armirano betonskega objekta. Diplomska naloga.

Šimun Kodžoman (2011) Primerjava izračuna lesenih lepljenih nosilcev s poenostavljenimi izrazi iz standarda Evrokod 5 s podrobnejšo analizo z računalniškim programom. Diplomska naloga.

Maja Golubovič (2011) Sodobni nosilni sistemi lesenih ostrešij inženirskih objektov. Diplomska naloga.

Robert Lamovšek (2011) Projektiranje nosilne konstrukcije armiranobetonskega objekta "Mladinski hotel". Diplomska naloga.

Aleš Pančur (2011) Primerjava izvedbe poslovno-skladiščnega objekta z uporabo različnih opažnih sistemov. Diplomska naloga.

Sašo Vozel (2011) Projektiranje lesenega razglednega stolpa. Diplomska naloga.

Mojca Mohorič (2010) Nosilni sistemi sodobnih lesenih ostrešij. Diplomska naloga.

Mirsad Rizvić (2010) Dimenzioniranje armiranobetonskih ploskovnih elementov po standardih Evrokod 2. Diplomska naloga.

Dragoljub Šećerov (2010) Dimenzioniranje elementov nosilne konstrukcije poslovnega objekta. Diplomska naloga.

Amel Hodžić (2010) Dimenzioniranje nosilne konstrukcije prednapetega avtocestnega nadvoza. Diplomska naloga.

Matevž Jerman (2010) Nosilni elementi iz konstrukcijskega kompozitnega lesa. Diplomska naloga.

Gregor Novak (2010) ANALIZA PREDNAPETIH BETONSKIH PLOŠČ NA OBJEKTU "EMONIKA". Diplomska naloga.

Dejan Kastelec (2010) Dimenzioniranje čašastih temeljev. Diplomska naloga.

Špela Kemperle (2010) Dimenzioniranje nosilne konstrukcije enostanovanjskega objekta. Diplomska naloga.

Miha Pirih (2010) Projektiranje betonskih konstrukcij s pomočjo modela z vezmi in razporami. Diplomska naloga.

Klemen Sinkovič (2010) Tehnologija gradnje mostov s tehniko narivanja. Diplomska naloga.

Ožbolt Seničar (2010) Dimenzioniranje konstrukcije enodružinske hiše. Diplomska naloga.

Vedran Mekić (2010) Sodobne tehnologije gradnje mostov. Diplomska naloga.

Gorazd Rajh (2010) Pomen zgodnje trdnosti mikroarmiranih brizganih betonov pri projektiranju betonskih oblog predorov. Diplomska naloga.

Miha Jereb (2009) Projektiranje armiranobetonske stropne konstrukcije v montažnem armiranobetonskem objektu. Diplomska naloga.

Rok Kržan (2009) Analiza in ocena ustreznosti obstoječega montažnega objekta po evropskem standardu. Diplomska naloga.

Ana Kozjan (2009) Sestavljeni stropovi iz betona in lesa. Diplomska naloga.

Blaž Velkavrh (2007) Primerjava različnih pristopov k projektiranju armiranobetonskih stenastih nosilcev. Diplomska naloga.

Marko Arlič (2007) Projektiranje nosilnih elementov montažnega armiranobetonskega objekta. Diplomska naloga.

Špela Zaletel (2007) Smotrnost uporabe betona visoke trdnosti. Diplomska naloga.

Miha Frelih (2007) Nosilna konstrukcija montažnega poslovnega objekta. Diplomska naloga.

Jože Bartol (2007) Problem striga pri ploščah na stebrih. Diplomska naloga.

Urška Sodja (2007) Projektiranje nosilne konstrukcije enostanovanjskega objekta. Diplomska naloga.

Milan Borštnar (2006) Analiza in dimenzioniranje dveh desetetažnih stavb v skladu s PBAB in EC. Diplomska naloga.

Mojca Horvat (2006) Izdelava preglednic in grafikonov za dimenzioniranje armiranobetonskih prerezov v skladu z evropskim standardom EN 1992-1-1:2004. Diplomska naloga.

Leon-Boris Južnič (2006) Analiza in dimenzioniranje nosilcev pri armiranobetonskih ploščah z rebri. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v čet. 23. nov. 2017 05:46:51 CET.