Vnosi za mentorja "Janko Logar"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Boštjan Volk (2016) Uporaba TBM tehnologije pri gradnje predorov in ocena vplivov na okolje. Magistrsko delo.

Mojca Ravnikar Turk (2016) Vpliv laboratorijsko simuliranega staranja bitumnov na njihove lastnosti pri nizkih temperaturah. Magistrsko delo.

Irena Orožen (2016) Dreniranje netlakovanih športnih površin. Diplomska naloga.

Jernej Vozelj (2016) Analiza napetostnega stanja okoli predora za elastično in elasto-plastično obnašanje hribine. Diplomska naloga.

Urban Selan (2016) Zasnova obalne konstrukcije tretjega pomola v Luki Koper. Diplomska naloga.

Matej Hafner (2016) Varovanje gradbene jame parkirno garažne hiše v Ljubljani. Diplomska naloga.

Silva Dolenc (2015) Analiza projekta sanacije plazu v Dašnici. Diplomska naloga.

Jelka Helena Kodre (2015) Geotehnične analize kasete za odlaganje bagranega materiala v Luki Koper. Diplomska naloga.

Matevž Vertot (2015) Uporaba ločilnih in FILTRSKIH geosintetikov v gradbeništvu. Diplomska naloga.

Katja Novak (2015) Statični račun enodružinske hiše na Jeličnem vrhu. Diplomska naloga.

Janez Forte (2015) Geotehnične analize in idejna zasnova kolesarskega poligona na območju degradiranih površin Rudnika Trbovlje-Hrastnik. Diplomska naloga.

Jure Šuler (2015) Dimenzioniranje in analiza mostnih opornikov iz armirane zemljine. Magistrsko delo.

Jernej Plahuta (2014) Parametrična in povratna analiza gradnje predorov v anizotropnih kamninah s programom UDEC. Diplomska naloga.

Jernej Nejc Lombar (2014) Ocena ranljivosti infrastrukturnih objektov na primeru vodovoda Gora v občini Ajdovščina. Diplomska naloga.

Martin Hostnik (2014) Uporaba konvergenčne metode za načrtovanje podpornih ukrepov v predorogradnji. Diplomska naloga.

Martin Klun (2014) Temeljenje enodružinske stanovanjske hiše na labilnem pobočju pri Jeličnem vrhu. Diplomska naloga.

Karin Ponikvar (2014) Projekt izboljšanja tal pod nasipom na mehkih tleh na HC Koper - Dragonja. Diplomska naloga.

Gašper Šmid (2014) Temeljenje stanovanjskih objektov na mehkih tleh Ljubljanskega barja. Diplomska naloga.

Aleš Oblak (2014) Načrt sanacije zemeljskega plazu Planina pod Golico. Diplomska naloga.

Gašper Brus (2014) Matrična metoda za obračun del pri gradnji predorov. Diplomska naloga.

Marko Andrejašič (2014) Analiza stanja veza 7 v Luki Koper s študijo možnosti poglobitve morskega dna. Diplomska naloga.

Viktor Torkar (2013) Primerjava 2D in 3D analize hudourniške pregrade s programom Midas GTS. Diplomska naloga.

Gregor Konjar (2013) Uporaba pasivnih sider v geotehničnih konstrukcijah. Diplomska naloga.

Samir Ajeti Daris (2013) Uporaba armaturnih geosintetikov pri geotehničnih gradnjah. Diplomska naloga.

Rok Starc (2013) Uporaba metode globinskega mešanja v Luki Koper. Diplomska naloga.

Grega Rodman (2013) Geotehnična analiza za projekt gradbene jame v Ljubljani. Diplomska naloga.

Anej Srebovt (2013) Načrt varovanja gradbene jame v Ljubljani. Diplomska naloga.

Petra Lovšin (2013) Tehnologije izvedbe gradbene jame z vrha navzdol. Diplomska naloga.

Janez Kastigar (2013) Računske analize posedkov tal s programom Settle 3D. Diplomska naloga.

Bojan Bogdan (2013) Znižanje nivoja podzemne vode na primeru gradbene jame Tobačna mesto v Ljubljani. Diplomska naloga.

Darko Čavić (2013) Uporaba ekspandiranega polistirena (EPS) pri geotehničnih gradnjah. Diplomska naloga.

Žiga Likar (2012) Vpliv napetostnih poti in zrnavostne sestave na mehansko obnašanje drobljivega agregata. Diplomska naloga.

Doris Frank (2012) Obalna konstrukcija veza 12 z zagatno steno. Diplomska naloga.

Primož Zelenec (2012) Projektiranje podpornega in opornega zidu za potrebe skladiščenja lesa. Diplomska naloga.

Kristjan Rojc (2012) Geotehnično projektiranje armiranobetonskega podpornega in opornega zidu. Diplomska naloga.

Barbara Turk (2012) Projekt temeljenja dveh stolpov v sklopu Nordijskega centra Planica 1a. faza. Diplomska naloga.

Sebastjan Kuder (2012) Primerjava anizotropnih materialnih modelov v računalniškem programu Plaxis. Magistrsko delo.

Luka Vojnović (2012) Tehnologija absorpcije toplotne energije tal z energetskimi geotehničnimi elementi. Diplomska naloga.

Miha Erbežnik (2012) Primerjava statičnega in dinamičnega obremenilnega preizkusa testnega pilota v barjanskih tleh. Diplomska naloga.

Lidija Avsenik (2012) Varovanje arheoloških najdišč in situ s prekrivanjem. Diplomska naloga.

Tadej Cotelj (2011) Preiskave mulja iz Luke Koper za načrtovanje stabilizacije z globinskim mešanjem. Diplomska naloga.

Lucijan Marodi (2011) Analiza in sanacija plazu Prapretno. Diplomska naloga.

Iztok Klemenc (2011) Preiskave trajnih prednapetih pramenskih geotehničnih sider različnih zasnov veznega dela. Doktorska disertacija.

Andrej Bajec (2011) Temeljenje protihrupnih ograj po evrokod standardih. Diplomska naloga.

Uroš Kulovec (2011) Primerjava variant izvedbe HC Koper - Dragonja skozi Škocjanski hrib: pokriti vkop in predor. Diplomska naloga.

Matjaž Mlakar (2011) Napovedovanje premikov pri plazenju tal z umetnimi nevronskimi mrežami RBF. Diplomska naloga.

Uroš Jerič (2010) Tehnologija izvedbe parkirne hiše na Kongresnem trgu v Ljubljani po sistemu z razpornimi ploščami. Diplomska naloga.

Maja Vochl Černe (2010) Stabilnost brežin iz armirane zemljine na primeru zahodnega portala predora Markovec. Diplomska naloga.

Boris Bruderman (2010) Gradnja pomola III v Luki Koper. Diplomska naloga.

Andrej Šubic (2010) Varovanje gradbene jame za prečkanje kanalizacije preko reke Kokre. Diplomska naloga.

Adnan Đulsić (2010) Načini gradnje nasipov s strmimi brežinami. Diplomska naloga.

Polona Oražem (2009) Primerjava variant podpiranja brežine nasipa na primeru centra za ravnanje z odpadki Dolenjska. Diplomska naloga.

Jure Klopčič (2009) Analiza in napoved pomikov za predore, grajene v permo-karbonskih skrilavcih. Doktorska disertacija.

Matej Škrl (2009) Analiza nosilnosti pilotov, izdelanih z neskončnim svedrom, na objektu Makiš II. Diplomska naloga.

Jure Božič (2009) Ocena potresnega odziva in projektiranje armiranobetonskega nadvoza v skladu s standardom Evrokod 8/2. Diplomska naloga.

Jernej Markovič (2009) Numerično modeliranje gradnje predorov v anizotropnih mehkih skrilavih kamninah. Diplomska naloga.

Jurij Grdešič (2009) Temeljenje objektov na ploščah, podprtih s piloti. Diplomska naloga.

Bogdan Jančič (2008) Napovedovanje plazenja zemljin z umetnimi nevronskimi mrežami. Diplomska naloga.

Polona Kogovšek (2008) Enodimenzionalna konsolidacija tal z napetostno odvisnimi materialnimi parametri. Diplomska naloga.

Andrej Kovačič (2008) Avtomatizacija edometrske preiskave. Diplomska naloga.

Sebastjan Grdina (2007) Analiza meritev geotehničnega opazovanja nasipov Ankaranske vpadnice. Diplomska naloga.

Mile Marin (2007) Začasno varovanje gradbene jame z "Jet grouting" piloti z dvakratnim sidranjem. Diplomska naloga.

Alenka Robas (2007) Uporaba presiometrskih meritev za napoved nosilnosti vertikalno obremenjenih pilotov. Magistrsko delo.

Elvir Muhić (2007) Projekt sanacije usada ter plazu Osilnica z varijantnimi analizami. Diplomska naloga.

Miha Jakšič (2006) Verjetnostna analiza stabilnosti zemeljskih pobočij. Diplomska naloga.

Robert Oblak (2006) Načrtovanje, gradnja in spremljava zemeljskih del pri gradnji prometnic - nasipi in vkopi. Magistrsko delo.

Brankica Stojičević (2006) Analiza rezultatov napenjalnih preizkusov geotehničnih sider na HC Razdrto - Vipava. Diplomska naloga.

Peter Jemec (2006) Vpliv raziskovalnega rova na gradnjo dvopasovnega predora Šentvid. Diplomska naloga.

Miha Šlibar (2005) Analiza merjenih pomikov v predoru Golovec. Diplomska naloga.

Goran Despotović (2005) Numerične analize predora Trojane v območju nizkega nadkritja pod poseljenim območjem s programom PHASE 2. Diplomska naloga.

Teja Melink (2005) Primerjava eno- in dvodimenzionalne analize nihanja tal pri potresni obtežbi. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v čet. 23. nov. 2017 05:48:54 CET.