Vnosi za mentorja "Peter Lipar"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Matej Mihelič (2016) Rekonstrukcija križišča v naselju Jurjevica in predlog obvozne tovorne poti na odseku Jurjevica - kamnoloma Kot pri Ribnici. Diplomska naloga.

Jure Starkl (2016) Rekonstrukcija dveh križišč na Viški cesti v Ljubljani. Diplomska naloga.

Ratko Švraka (2016) Analiza in izboljšanje prometne varnosti na odseku Šmartinska cesta-Grablovičeva ulica. Diplomska naloga.

Tatjana Marn (2016) Inducirano prometno povpraševanje kot posledica izboljšav cestne infrastrukture v Sloveniji. Magistrsko delo.

Aljoša Žnidar (2016) Umeščanje rekreacijskih poti v naravno okolje. Diplomska naloga.

Igor Nikolič (2016) Analiza prometne varnosti ceste G2-103/1009 Plave-Solkan po metodi RSI. Diplomska naloga.

Gregor Mihelič (2016) Idejna zasnova tehnično športnega centra za avtomoto dejavnosti. Diplomska naloga.

Robert Smrke (2016) Analiza cestnega omrežja v Novem mestu in bližnji okolici. Diplomska naloga.

Aleš Klobasa (2016) Spremljanje in napovedovanje prometne varnosti na državnih cestah. Magistrsko delo.

Tomaž Furlan (2016) Koraki do izdelave načrta šolskih poti z uporabo kontrolnih seznamov. Diplomska naloga.

Andreja Strupi Pavlin (2016) Preureditve nesemaforiziranih križišč v krožna križišča. Magistrsko delo.

Vesna Muc (2016) Preobrazba javnega mestnega prostora s trajnostnim mestnim prometnim načrtovanjem na primeru Ljubljane. Magistrsko delo.

Igor Tavčar (2016) Ocena načrtovanja in izgradnje kolesarske infrastrukture v Republiki Sloveniji in Italiji. Diplomska naloga.

Lara Velkavrh (2016) Projektiranje mestnih prometnih površin po smernicah NACTO (National Association of City Transport Officials). Diplomska naloga.

Jan Furlan (2016) Projektiranje kolesarske poti po Vipavski dolini. Diplomska naloga.

Domen Aljaž (2016) Rekonstrukcija občinske ceste do vasi Zavrh pod Šmarno goro. Diplomska naloga.

Gorazd Fajfar (2016) Primerjava variant cestnih povezav preko prelaza Vršič in izbor optimalne variante. Diplomska naloga.

Tadej Ostrouška (2016) Parkirišča z višjim nivojem uslug in variante priključkov na javne ceste. Diplomska naloga.

Rok Strušnik (2016) Idejna zasnova kolesarske povezave okoli Zbiljskega jezera. Diplomska naloga.

Aljaž Karlovšek (2016) Analiza primernosti razširjenih robnih pasov za cestno kolesarjenje. Diplomska naloga.

Domen Kukenberger (2015) Analiza prometne varnosti v okolici Trebnjega. Diplomska naloga.

Klara Hostnik (2015) Ureditev prometnih površin v naselju Gabrovka. Diplomska naloga.

Gašper Slak (2015) Rekonstrukcija križišča Zaloške in Zadobrovške ceste. Diplomska naloga.

Andraž Zalar (2015) Idejna rekonstrukcija dveh križišč v mestu Cerknica. Diplomska naloga.

Gašper Marolt (2015) Predvidljive ceste in ceste, ki odpuščajo napake voznikov. Diplomska naloga.

Tadeja Novak Oljača (2015) Model za določitev omejitve hitrosti na dvopasovnih cestah zunaj naselja na državnem cestnem omrežju. Magistrsko delo.

Jure Intihar (2015) Rekonstrukcija lokalne ceste 111011 na odseku Grosuplje - Ponova vas. Diplomska naloga.

Matic Grahek (2015) Rekonstrukcija obstoječega stanja in predlog obvoznice na odseku LC480011 Zagorje - V Zideh. Diplomska naloga.

Vladimir Perdih (2015) Dopolnitev slovenskega priročnika za projektiranje kolesarskih površin. Diplomska naloga.

Aljaž Mihelič (2015) Prometne površine za mirujoči promet. Diplomska naloga.

Cene Udovič (2015) Metodologija določanja varnosti prehodov za pešce. Diplomska naloga.

Blaž Frangež (2014) Trajnostno načrtovanje ruralnih in urbanih cest. Diplomska naloga.

Samo Rus (2014) Trajnostno načrtovanje mestnih cest. Diplomska naloga.

Tine Leban (2014) Rekonstrukcija ceste R204 na odseku (1012) v skupni dolžini 500 metrov. Diplomska naloga.

Isak Alijagić (2014) Projekt krožnega križišča 2 na RT 934/6838 Sežana - Lipica. Diplomska naloga.

Tomaž Šeruga (2014) Sanacija armirano betonske konstrukcije izpustnega kanala Šmartinsko jezero. Diplomska naloga.

Jan Celar (2014) Idejna rešitev ureditve odseka regionalne ceste R2-411 z ureditvijo križišča s cestami: Cesta na Okroglo, Kranjska cesta in Ulica Toma Zupana. Diplomska naloga.

Matic Hunski (2014) Idejna zasnova rekonstrukcije križišča v bližini naselja Mestinje. Diplomska naloga.

Peter Hrovat (2014) Prometna varnost po mnenju udeležencev v prometu v Republiki Sloveniji. Diplomska naloga.

Matevž Štokelj (2014) Vpliv EAF C žlindre na fizikalno-mehanske lastnosti betona. Diplomska naloga.

Vesna Grošelj (2014) Rekonstrukcija križišča v Občini Komenda. Diplomska naloga.

Marko Smole (2014) Rekonstrukcija križišča med Ižansko cesto, Peruzzijevo ulico in Črno vasjo. Diplomska naloga.

Martin Boncelj (2014) Idejna rekonstrukcija štirikrakega križišča v naselju Spodnji Hotič. Diplomska naloga.

Peter Krupenko (2014) Optimizacija križišča na cesti R2 413 Zbilje-Vodice v km 2,350 v Valburgi. Diplomska naloga.

Iva Resanović (2014) Začasna in dolgoročna rešitev prometne problematike ulice Ob Koprivnici v Celju. Diplomska naloga.

Lenart Ugovšek (2014) Rekonstrukcija križišča treh cest: R1 - 255, Črnivec - Radmirje / R1 - 225, Radmirje - Mozirje / R2 - 428, Radmirje - Luče. Diplomska naloga.

Nejc Vozelj (2014) Variante obvoznice Zgornji Hotič. Diplomska naloga.

Kristina Vodnjov (2014) Idejne rešitve ureditev križišč in priključkov v naseljih Prelog in Ihan. Diplomska naloga.

Matjaž Strajnar (2014) Uporaba programa Plateia za načrtovanje cest in križišč. Diplomska naloga.

Nives Gerbec (2013) Projektiranje prometnih površin za starejše voznike in pešce. Diplomska naloga.

Helena Bogataj (2013) Vodenje prometa na državnih cestah v Celju. Diplomska naloga.

Sašo Seljak (2013) Idejna zasnova rekonstrukcija križišča Lucija. Diplomska naloga.

Gregor Svetina (2013) Idejna rešitev ureditve dveh križišč pri naselju Hrušica. Diplomska naloga.

Domen Logar (2013) Študija prometne varnosti križišča G1 - 4, odsek 1258 Otiški vrh - Sl. Gradec/G1 - 4, odsek 1445 Sl. Gradec / LZ 378021 Glavni trg - Murko. Diplomska naloga.

Klemen Vidonja (2013) Ureditev kolesarske poti Velenje - Mislinja. Diplomska naloga.

Petra Zupan (2013) Varianta priključevanja vzhodne obvoznice mesta Kranj na AC Kranj - Ljubljana. Diplomska naloga.

Blaž Prosen (2013) Obvoznica na relaciji Horjul - Koreno (JP 568051, plaz križišče Koreno Prošca). Diplomska naloga.

Anže Kumar (2013) Idejna študija kolesarske poti okoli Kamnika. Diplomska naloga.

Špela Marđetko (2013) Optimalna rešitev križišča - Orožnova ulica, Hofbauerjeva ulica, cesta v Loke - v Mozirje. Diplomska naloga.

Andraž Vožič (2013) Kolesarska pot Dravograd - Muta na južni strani Drave. Diplomska naloga.

Matej Matos (2013) Parametri izbire elementov prečnega profila dvopasovne ceste. Diplomska naloga.

Matej Indof (2013) Rekonstrukcija križišč lokalnih cest LC012020, LC012050, LK013581 in JO513550. Diplomska naloga.

Jure Berkopec (2013) Presoja možnih rešitev križišča regionalne ceste R2-419/1203 in lokalne cest LC 295040 v naselju Straža. Diplomska naloga.

Jan Mak Bevcl (2013) Predlog rekonstrukcije križišča na cesti G1-4/1260 v KM 0,150 v Gornjem Doliču. Diplomska naloga.

Žiga Vovk (2013) Zavijanje desno pri rdeči luči na semaforju (ZDPR). Diplomska naloga.

Miha Vozel (2012) Analiza nevarnih in potencialno nevarnih mest na državnih cestah. Diplomska naloga.

Blaž Škrbec (2012) Preureditev križišča Čolnišče na državni cesti v Zagorju ob Savi. Diplomska naloga.

Neža Germovnik (2012) Idejna rešitev ureditve križišča Kidričeva / Koroška na cesti R2-412 na odseku 0359. Diplomska naloga.

Jaka Kavčič (2012) Predlog prometne politike občine Tržič. Diplomska naloga.

Simon Novak (2012) Povečanje zaznavnosti in preglednosti križišč. Diplomska naloga.

Damjan Prnaver (2012) Povečanje preglednosti in zaznavnosti križišč. Diplomska naloga.

Jan Pergar (2012) Projekt križišča po izboru - primer štirikrakega križišča. Diplomska naloga.

Klemen Filipič (2012) Primerjava uspešnosti naprav in ukrepov za umirjanje prometa. Diplomska naloga.

Matija Vižin (2012) Vračanje mestnih prometnih površin stanovalcem - primerjava različnih konceptov preurejanja. Diplomska naloga.

Mitja Maršič (2011) Kolesarski promet in ureditve površin zanj v mestni občini Koper - analiza ureditev in predlogi izboljšav. Diplomska naloga.

Anja Markovič (2011) Načrtovanje območij in elementov v prometnem okolju za funkcionalno ovirane ljudi. Diplomska naloga.

Sašo Krašovec (2011) UMIRJANJE PROMETA - PRIMERJAVA IZVEDENIH NAPRAV Z VELJAVNIMI PREDPISI. Diplomska naloga.

Davor Matijašić (2011) PARKIRNE NAPRAVE IN STANDARDNO VOZILO. Diplomska naloga.

Janez Sterle (2010) Metodologija reševanja lokalnih prometnih problemov in idejne zasnove prometne ureditve dela Starega trga pri Ložu. Diplomska naloga.

Milan Benić (2010) Načrtovanje infrastrukture za pešce. Diplomska naloga.

Jurij Jekovec (2010) Mestni kolesarski sistem. Diplomska naloga.

Luka Žugič (2010) Idejna študija kolesarske povezave G 25 na območju mesta Kočevje. Diplomska naloga.

Klemen Milovanović (2009) Umestitev državnih kolesarskih povezav v prostor. Diplomska naloga.

Ivo Glasnović (2009) Parkirne hiše. Diplomska naloga.

Damir Klemenčić (2009) Optimalno vodenje prometnih tokov na večnivojskih priključkih tipa "ROMB". Diplomska naloga.

Jernej Planinšek (2008) Idejne zasnove preureditve križišč na cesti G1-4, odsek 1262, za odpravo "črnih točk". Diplomska naloga.

Matej Golias (2006) Varnostne ograje na cestah. Diplomska naloga.

David Prauhart (2006) Določanje velikosti polmera vertikalne zaokrožitve s koeficientom "K". Diplomska naloga.

Borut Pušnik (2006) Metodologija ukrepov za umirjanje prometa. Diplomska naloga.

Jernej Kobe (2006) Analiza varnih šolskih poti. Diplomska naloga.

Tadej Berčič (2006) Vpliv geometrijskih elementov ceste na vizualno zaznavanje trase. Diplomska naloga.

Rok Lunar (2006) Ocena prometne varnosti na dvopasovnih izvenmestnih cestah s programom IHSDM. Diplomska naloga.

Bernarda Oblak (2006) Kolesarske povezave v posavskem hribovju na območju Litije. Diplomska naloga.

Simona Maksimović (2006) Oblikovanje mestnih cest. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v čet. 23. nov. 2017 05:45:42 CET.