Vnosi za mentorja "Roman Kunič"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Luka Zadel (2016) Energetska sanacija vrtca v Postojni. Diplomska naloga.

Katarina Černe (2016) Energetska sanacija izbrane stavbe in predlogi za izboljšanje kakovosti notranjega okolja. Diplomska naloga.

Matic Kuhar (2016) Vrednotenje energetske učinkovitosti stavbnega ovoja dvostanovanjske hiše. Diplomska naloga.

Peter Malenšek (2016) Prilagoditev toplotno neizoliranega ovoja gospodarskega objekta za potrebe bivanja. Diplomska naloga.

Majda Jerman (2016) Prenova toplotnega ovoja zunanjih sten v pogledu prehoda toplote in difuzije vodne pare. Diplomska naloga.

Maruša Rot (2016) Energetska bilanca pred in po delni obnovi toplotnega ovoja večstanovanjske stavbe. Diplomska naloga.

Mirjan Veren (2016) Energetska sanacija vile v Murski Soboti. Diplomska naloga.

Sandra Zih (2016) Kronološki pregled zakonodaje o varčevanju z energijo v stavbah na našem prostoru. Diplomska naloga.

Mitja Bukovec (2016) Celovita sanacija Kulturnega doma v Veliki Loki. Diplomska naloga.

Aleš Tičar (2016) Terensko evidentiranje toplotnih mostov z IR kamero in ocean njihovega vpliva na energetsko bilanco. Diplomska naloga.

Sašo Žepuhar (2016) Slamnata kritina nekoč in danes. Diplomska naloga.

Jernej Merljak (2016) Energetska sanacija večstanovanjskega objekta s poudarkom na fasadnem sistemu. Diplomska naloga.

Martin Žagar (2016) Ekonomična debelina toplotnih izolacij in cenovna primerjava med zidano in montažno enodružinsko hišo. Diplomska naloga.

Luka Podbelšek (2016) Računska analiza zvočne izoliranosti med prostori skladno z aktualno zakonodajo. Diplomska naloga.

Miha Marinič (2016) Okoljsko vrednotenje fasadnih sistemov. Magistrsko delo.

Bozhin Miovski (2016) Okoljski vpliv zunanjih sten iz naravnih gradiv. Diplomska naloga.

Tea Kralj Dušević (2016) Toplotna izolacija pod temeljno ploščo in vpliv zmrzali. Diplomska naloga.

Matic Roksandić (2016) Energetska analiza tipske enodružinske hiše iz porobetona. Diplomska naloga.

Gregor Kristanc (2015) Energijska sanacija enodružinske hiše z meritvami parametrov notranje klime pred sanacijo. Diplomska naloga.

Miha Oblak (2015) Načrtovanje stavb z zmanjšanim vplivom na okolje. Diplomska naloga.

Nejc Avguštin (2015) Primerjava energetskih bilanc javnih stavb. Diplomska naloga.

Miran Osterman (2015) Analiza toplotne bilance pred in po energetski obnovi OŠ Fara. Diplomska naloga.

Klemen Petrović (2015) Ogljični odtis produktov in sestavljenih konstrukcijskih sklopov. Diplomska naloga.

Matic Šušteršič (2015) Izdelava računske energetske izkaznice za izbran objekt. Diplomska naloga.

Nina Dugulin (2015) Analiza obstoječe osnovne šole Dobrova z vidika energetske učinkovitosti in kakovosti notranjega okolja. Diplomska naloga.

Enej Truden (2015) Identifikacija možnih vzrokov prekomerne vlažnosti in predlog ukrepov za objekt osnovne šole. Diplomska naloga.

Monika Blatnik (2015) Študija koncepta za doseganje skoraj ničenergijske hiše. Diplomska naloga.

Katja Ogris (2015) Analiza ukrepov za doseganje minimalnih zahtev za novogradnje in večje prenove v skladu z Direktivo o energetski učinkovitosti stavb. Diplomska naloga.

Petra Šoš (2015) Analiza vpliva različnih debelin toplotne izolacije v sistemih inverznih in kombiniranih ravnih streh. Diplomska naloga.

Anže Jerman (2015) Analiza vpliva debeline toplotne izolacije na porabo energije za ogrevanje v odvisnosti od lokacije in oblike objekta. Diplomska naloga.

Mateja Uršič (2015) Analiza zvočne zaščite stavbnih ovojev glede na različne nivoje zunanjega hrupa. Diplomska naloga.

Luka Puntarić (2015) Pristopi k projektiranju skoraj 0-energijske hiše. Diplomska naloga.

Blaž Jeraj (2015) Energetska bilanca izbrane večstanovanjske stavbe s predlogi izboljšav. Diplomska naloga.

Urša Mrhar (2015) Energetska sanacija na primeru javne stavbe. Diplomska naloga.

Rok Hafner (2015) Izdelava računske energetske izkaznice za izbrano stavbo. Diplomska naloga.

Almir Redžepagić (2015) Predlog prenove energetsko neučinkovite večstanovanjske stavbe. Diplomska naloga.

Vanja Lindič (2015) Študija možnosti energetske prenove spomeniško zaščitene stavbe. Diplomska naloga.

Maruša Nahtigal (2015) Energetska prenova večstanovanjske stavbe in njen vpliv na osvetljenost bivalnih prostorov. Diplomska naloga.

Davor Korkoski (2015) Vpliv sestave zunanje stene na izpolnjevanje gradbeno fizikalnih zahtev. Diplomska naloga.

Špela Kunšič (2014) Možnosti uporabe vakuumske toplotne izolacije v stavbah. Magistrsko delo.

Bojan Kuhar (2014) Vpliv toplotnih mostov na porabo energije za ogrevanje v stavbi. Diplomska naloga.

Tanja Jordan (2014) Oblikovanje standardne oblike tehnične dokumentacije po PURES 2010. Diplomska naloga.

Martin Jenko (2014) Analiza vsebovane energije v izbranih gradbenih proizvodih. Diplomska naloga.

Gašper Polak (2014) Gradbeno - fizikalna in sanitarno - tehnična analiza izbranega objekta. Diplomska naloga.

Igor Marušič (2014) Celovita obnova toplotnega ovoja večstanovanjske stavbe na Obali, v pogledu ekonomike in ogljičnega odtisa. Diplomska naloga.

Petra Durini (2012) Toplotni mostovi. Diplomska naloga.

Rajko Jovanović (2011) Hidroizolacijski sistem XYPEX. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v čet. 14. dec. 2017 05:57:11 CET.