Vnosi za mentorja "Miran Kuhar"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Robert Brglez (2016) Modeliranje plimovanja trdne Zemlje pri določanju 3D položaja točk kombinirane geodetske mreže. Diplomska naloga.

Blaž Petovar (2016) Primerjava geoidnih višin v testnem poligonu Krvavec. Diplomska naloga.

Matic Planinšek (2016) Primerjava višin v različnih sistemih višin v izbranem višinskem poligonu. Diplomska naloga.

Špela Žagar (2016) Mareografska opazovanja za potrebe določitve vertikalnega datuma Slovenije. Diplomska naloga.

Jakob Grahek (2016) Primerjava globalnega, evropskega in državnega modela geoida na območju Slovenije. Diplomska naloga.

Blaž Krevh (2015) Določitev vertikalnega gradienta težnosti v stavbi FGG. Diplomska naloga.

Nac Ermenc (2015) Vpliv horizontalne oddaljenosti od stalne postaje GNSS na točnost določitve položaja. Diplomska naloga.

Sabina Glavič (2015) Topografski prikaz stanja po posegu v prostor. Diplomska naloga.

Domen Ovčar (2015) Ocena kakovosti določitve položaja z RTK - metode izmere na višjih nadmorskih višinah. Diplomska naloga.

Aljaž Škrabar (2015) Ocena kakovosti določitve položaja z različnimi trajanji opazovanj pri RTK-metodi izmere GNSS. Diplomska naloga.

Matic Pogačnik (2015) Določitev ploskve lokalnega geoida na območju Radovljice. Diplomska naloga.

Klemen Krančič (2015) GNSS - izmera z analizo stanja na izbranem melioracijskem območju. Diplomska naloga.

Andrej Senekovič (2015) Vpliv novega višinskega datuma na obstoječe geodetske načrte. Magistrsko delo.

Erika Brlan (2015) Analiza višin poplavne vode na Ljubljanskem barju. Diplomska naloga.

Matej Jenič (2014) Izračun koordinat stojišča v detajlni izmeri: prosto stojišče z izravnavo ali Helmertovo transformacijo. Diplomska naloga.

Helena Harej (2014) Vloga satelitske geodezije pri spremljanju in evidentiranju vesoljskih odpadkov. Diplomska naloga.

Matej Pogarčić (2014) Analiza različnih modelov geoida na območju Slovenije. Diplomska naloga.

Marta Jakopič (2008) Določitev odklonov navpičnic iz geoidnih višin. Diplomska naloga.

Klemen Medved (2008) Osnovna gravimetrična mreža Republike Slovenije. Magistrsko delo.

Mojca Urbanč (2008) Ocena natančnosti geoidnega modela Slovenije. Diplomska naloga.

Igor Derenda (2007) Aproksimacija višinske referenčne ploskve z umetnimi nevronskimi mrežami. Diplomska naloga.

Marko Goleš (2007) GPS - višinomerstvo s pomočjo RTK - metode izmere. Diplomska naloga.

Saša Ekart (2006) Projekt zgostitve EUVN točk v Sloveniji. Diplomska naloga.

Marko Mlinar (2005) Določitev vplivnih količin za redukcijo odčitka živosrebrnega barometra Princo 469 NOVA tm Economy model. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v sob. 25. nov. 2017 05:47:59 CET.