Vnosi za mentorja "Živa Kristl"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Luka Puntarić (2015) Pristopi k projektiranju skoraj 0-energijske hiše. Diplomska naloga.

Andraž Marinčič (2015) Primerjava vplivov lokacije na izboljšanje energijske učinkovitosti stavbe. Diplomska naloga.

Primož Megušar (2015) Vpliv toplotnih mostov na porabo energije za ogrevanje na primeru osnovne šole. Diplomska naloga.

Andrej Mihelj (2015) Analiza energetske prenove Osnovne šole Prade. Diplomska naloga.

Davor Korkoski (2015) Vpliv sestave zunanje stene na izpolnjevanje gradbeno fizikalnih zahtev. Diplomska naloga.

Luka Pajek (2015) Integralna ocena udobja igralnic v vrtcih. Magistrsko delo.

Uroš Strmec (2015) Vpliv toplotnih mostov na porabo energije za ogrevanje v stavbi. Diplomska naloga.

Špela Kunšič (2014) Možnosti uporabe vakuumske toplotne izolacije v stavbah. Magistrsko delo.

Milan Grašič (2014) Vpliv osončenosti na energetski potencial stavbe in kvaliteto naravne osvetljenosti prostorov. Magistrsko delo.

Gašper Rus (2014) Energetska analiza in izdelava računske energetske izkaznice Osnovne šole Antona Martina Slomška na Vrhniki. Diplomska naloga.

Eva Zavrl (2014) Prehod toplote skozi konstrukcijski sklop-primerjava enodimenzionalnega in dvodimenzionalnega izračuna. Diplomska naloga.

Tanja Jordan (2014) Oblikovanje standardne oblike tehnične dokumentacije po PURES 2010. Diplomska naloga.

Bojan Kuhar (2014) Vpliv toplotnih mostov na porabo energije za ogrevanje v stavbi. Diplomska naloga.

Klemen Domjan (2014) Energijska bilanca stavbe po metodi kvazistacionarnega stanja in dinamični metodi izračuna. Diplomska naloga.

Žiga Miklavec (2014) Vpliv zimskih vrtov na porabo energije v stavbi. Diplomska naloga.

Jure Pirc (2014) Študija kakovosti zraka v montažno in klasično grajenem vrtcu. Diplomska naloga.

Gregor Peca (2014) Analiza požarne evakuacijske poti v OŠ Prade. Diplomska naloga.

Ana Tisov (2014) Primerjava merjene in računske energetske izkaznice za objekta Krke, d. d., Novo mesto. Diplomska naloga.

Daša Zorko (2014) Požarna evakuacijska pot na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Diplomska naloga.

Anja Slekovec (2014) Primerjalna analiza ukrepov za zmanjšanje porabe energije za ogrevanje pri prenovi stavb. Diplomska naloga.

Sanja Habazin (2014) Analiza vplivnih parametrov na oblikovanje nizkoenergijske stavbe na primeru vzgojnoizobraževalnega objekta. Diplomska naloga.

Aleksander Gantar (2014) Izboljšava bivalnih in delovnih pogojev v večnamenski stavbi. Diplomska naloga.

Tilen Košir (2014) Vpliv izboljšanja energetske učinkovitosti na tržno vrednost stanovanjskih hiš. Diplomska naloga.

Andrej Šabec (2013) Primerjalna študija svetlobnega in toplotnega udobja med montažnim in klasično zgrajenim vrtcem. Diplomska naloga.

Vedran Mekić (2013) Bivalno udobje zaposlenih in predlog energetske sanacije izbrane stavbe v Portorožu. Magistrsko delo.

Katarina Prislan Kodelja (2013) Analiza osončenosti stavbe v tipičnem vzorcu pozidave in njen zapis s parametrično enačbo. Diplomska naloga.

Teja Török (2013) Metoda za načrtovanje trajnostne stavbe. Diplomska naloga.

Vesna Dukić (2013) Razmerje med energetsko učinkovitostjo, tržno vrednostjo in stroški energetske prenove hiše v Bovcu. Diplomska naloga.

Matjaž Skvarča (2013) Primerjalna študija maksimalne dovoljene energije za ogrevanje glede na lokacijo po PURES 2010. Diplomska naloga.

Jure Lovšin (2013) Vpliv odprtin na osvetljevanje prostorov. Diplomska naloga.

Nuša Pintar (2013) Vpliv zasnove fasadnega ovoja na porabo energije v stavbi. Diplomska naloga.

Špela Jerončič (2013) Požarna analiza osnovne šole Vič. Diplomska naloga.

Dejan Papič (2013) Analiza osončenosti turističnega naselja pri Tolminu. Diplomska naloga.

Tamara Gostiša (2013) Analiza vplivnih dejavnikov oblikovanja nič-energijske stavbe. Diplomska naloga.

Sandi Ostanek (2013) Projektiranje in analiza porabe energije v vrstnih hišah na Primorskem. Diplomska naloga.

Blaž Kragelj (2012) Primerjava programov za izračun dnevne osvetljenosti prostorov. Diplomska naloga.

Tina Gantar (2012) Toplotno udobje študentov na dveh fakultetah Univerze v Ljubljani. Diplomska naloga.

Andrej Slavec (2012) Vpliv izboljšanja energetske učinkovitosti na tržno vrednost dvostanovanjske hiše. Diplomska naloga.

Gregor Žvab (2012) Analiza porabe energije za ogrevanje v večstanovanjski stavbi. Diplomska naloga.

Leon Šterk (2012) Optimizacija izkoriščenosti terena s pomočjo izračuna odstotka osončenosti. Diplomska naloga.

Nina Zupan (2012) Izračun osončenosti stavbnega ovoja realnih urbanih vzorcev. Diplomska naloga.

Primož Šestan (2012) Primerjava delovanja programskih orodij za izračun porabe energije v stavbah. Diplomska naloga.

Luka Katarinčič (2011) Izračun porabe toplote za ogrevanje v tipičnih enodružinskih hišah grajenih od 1920 do 2010. Diplomska naloga.

Miha Kastelic (2011) Analiza toplotnih mostov in ukrepov za izboljšavo v večstanovanjski stavbi. Diplomska naloga.

Janez Selan (2007) Primerjalna študija porabe energije za razsvetljavo po prEN 15193-1. Diplomska naloga.

Marjan Černivec (2007) Parametrična študija vpliva različnih vrst zasteklitev na svetlobne in toplotne tokove skozi odprtino. Diplomska naloga.

Rok Confidenti (2006) Parametrična študija toplotnega odziva stavbe z uporabo steklenjakov in zbiralno shranjevalnih sten po SIST EN ISO 13790:2004. Diplomska naloga.

Luka Žveglič (2006) Primerjalna analiza ukrepov za zmanjševanje porabe energije za ogrevanje v stavbi FGG. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v sob. 25. nov. 2017 05:47:04 CET.