Vnosi za mentorja "Jure Kostanjšek"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Igor Nikolič (2016) Analiza prometne varnosti ceste G2-103/1009 Plave-Solkan po metodi RSI. Diplomska naloga.

Cene Udovič (2015) Metodologija določanja varnosti prehodov za pešce. Diplomska naloga.

Rok Vodopivec (2014) Investicijska analiza odstopanj med projekti in izvedbo sistemov odvajanja odpadnih voda. Diplomska naloga.

Peter Hrovat (2014) Prometna varnost po mnenju udeležencev v prometu v Republiki Sloveniji. Diplomska naloga.

Tadej Dragan (2014) Novi pristopi pri analiziranju prometne varnosti. Diplomska naloga.

Martin Česnik (2013) Razvoj voznega cikla za urbano območje Ljubljane na osnovi dejanskih meritev. Diplomska naloga.

Jure Rupnik (2013) Stopnja tveganja na glavnih državnih cestah po metodologiji EuroRAP. Diplomska naloga.

Blaž Škrbec (2012) Preureditev križišča Čolnišče na državni cesti v Zagorju ob Savi. Diplomska naloga.

Rok Podržaj (2012) Uporaba različne mehanizacije pri vzdrževanju vodotokov. Diplomska naloga.

Anja Klanjšek (2012) Idejna zasnova preureditve in ekonomska analiza križišča cest R1-221 in R1-223 v Trbovljah. Diplomska naloga.

Aljaž Zajamšek (2012) Nadgradnja zapisnika o ogledu prometne nesreče. Diplomska naloga.

Damjan Prnaver (2012) Povečanje preglednosti in zaznavnosti križišč. Diplomska naloga.

Klemen Filipič (2012) Primerjava uspešnosti naprav in ukrepov za umirjanje prometa. Diplomska naloga.

Katja Pešec (2012) Rangiranje cest po metodologiji EuroRAP. Diplomska naloga.

Breda Tomšič (2012) Primerjava podatkov o prometnih nesrečah med policijsko in zdravstveno statistično bazo podatkov. Diplomska naloga.

Žan Gominšek (2011) " Parkiraj in se pelji " parkirišča. Diplomska naloga.

Tine Trobec (2011) Analiza skupnih voženj dnevnih migrantov z osebnimi vozili na slovenskih avtocestah. Diplomska naloga.

Sara Kocjančič (2011) ANALIZA PROMETNIH NESREČ V PREDORIH NA SLOVENSKIH AVTOCESTAH IN HITRIH CESTAH TER PREDLOGI ZA NJIHOVO ODPRAVO. Diplomska naloga.

Miha Buh (2010) Poslednice uvedbe vinjet na prometne tokove v ombočju cestninskih postaj. Diplomska naloga.

Maja Sokolič (2005) Določitev potreb po površinah za mirujoči promet v nakupovalnih središčih. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v čet. 14. dec. 2017 05:59:55 CET.