Vnosi za mentorja "Boris Kompare"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Katarina Bitenc (2016) Izpostavljenost prebivalcev Slovenije svincu v pitni vodi. Doktorska disertacija.

Martina Oder (2015) Ugotavljanje intenzivnosti pritrjevanja bakterij vrste Legionella pneumophila na površine materialov za vodovodne napeljave. Doktorska disertacija.

David Pavlin (2014) Primerjava naprednih oksidacijskih procesov pri čiščenju odpadne komunalne vode. Diplomska naloga.

Boris Košak (2014) Optimizacija rabe vode na gorskih postojankah. Diplomska naloga.

Matija Colja (2014) Ekološko recikliranje bioloških odpadkov iz gospodinjstva z avtomatskim kompostnikom. Diplomska naloga.

Suzana Pavlič (2014) Zasnova pretočne in recirkulacijske ribogojnice za salmonidne ribe. Diplomska naloga.

Mateja Škerjanec (2014) Avtomatizirano modeliranje pri celostnem upravljanju z vodnimi viri. Doktorska disertacija.

Andrej Hercog (2014) Rastlinska čistilna naprava Grborezi. Diplomska naloga.

Katja Žilavec (2014) Tehnologije priprave bazenske kopalne vode in ukrepi za zmanjševanje nastanka kloriranih stranskih produktov dezinfekcije (SPD) na primeru Term Sončni park Vivat. Diplomska naloga.

Nika Murovec (2013) Odstranjevanje železa iz odpadne vode v livarski industriji. Diplomska naloga.

Anja Dokl (2013) Priprava pitne vode iz površinske z uporabo ultrafiltracije in reverzne osmoze. Diplomska naloga.

Urban Čepon (2013) Analiza delovanja čistilnih naprav za odpadne vode pri planinskih kočah. Diplomska naloga.

Marijan Gorjup (2013) Zgodovinski pregled in trenutno stanje vodopreskrbe v vodovodnem sistemu Kranj. Diplomska naloga.

Barbara Kukovec (2013) Analiza projektov preskrbe prebivalcev s pitno vodo na desnem bregu Mure-Sistem C. Diplomska naloga.

Špela Vrhovec (2013) Zatiranje legionel: termična dezinfekcija omrežja pitne vode v bolnišnici. Diplomska naloga.

Petra Ivančič (2013) Problemi z napihnjenim blatom na komunalnih čistilnih napravah. Diplomska naloga.

Mojca Vrbančič (2013) Ravnanje s centratom iz obdelave blata na Centralni čistilni napravi Ljubljana. Magistrsko delo.

Tanja Hrast (2012) Osnutek smernice za projektiranje rastlinskih čistilnih naprav v Sloveniji na osnovi primerjave praks v Evropi. Diplomska naloga.

Miran Boštjančič (2012) Obdelava stranskih proizvodov oljarske industrije v Slovenski Istri. Diplomska naloga.

Blaž Peterlin (2012) Čiščenje odpadnih voda v Triglavskem narodnem parku. Diplomska naloga.

Eva Prošek (2011) Testiranje membranskega modula za ultrafiltracijo. Diplomska naloga.

Urša Vidmar (2011) Primerjava vertikalnih in horizontalnih sistemov rastlinskih čistilnih naprav. Diplomska naloga.

Rok Avsec (2010) Idejne rešitve odvodnje odpadnih voda za naselja od Golnika do Mlake pri Kranju. Diplomska naloga.

Helena Ugrin (2010) Variantne izvedbe odvajanja in čiščenja odpadnih voda za naselje Poletiči in Beli kamen. Diplomska naloga.

Simon Kač (2009) Matematični model podzemne vode na območju Medloga v spodnji Savinjski dolini in simulacija umetnega bogatenja. Magistrsko delo.

Matej Čehovin (2009) Uporaba UV svetlobe v zdravstveni hidrotehniki-tehnološki, tehnični in inženirski vidiki. Diplomska naloga.

Tadej Brežan (2009) Izdelava hidravličnega matematičnega modela vodovodnega sistema mesta Piran. Diplomska naloga.

Sabina Arh (2009) Vpliv gojitvenih ribnikov na evtrofikacijo površinskih voda. Diplomska naloga.

Matej Uršič (2009) Prispevek k analizi hidravličnih trenjskih izgub za tok pod tlakom v ceveh krožnega prereza. Doktorska disertacija.

Marko Berčon (2009) Ocena delovanja javnega vodovodnega sistema Golišče. Diplomska naloga.

Jerneja Čepon (2008) Hidravlični preračun vodovodnega omrežja Vodice. Diplomska naloga.

Srečko Lipovšek (2008) Vzpostavitev katastra in podatkovne strukture za hidravlično modeliranje vodovodnih sistemov. Diplomska naloga.

Mateja Škerjanec (2008) Primerjava simulacijskih orodij WEST in GPS-X na primeru MBBR reaktorja. Diplomska naloga.

Boris Plohl (2008) Priprava pitne vode iz vodnih virov na levem bregu Mure. Diplomska naloga.

Sonja Pirečnik (2008) Vodarna Grmov vrh - analiza delovanja in rekonstrukcija. Diplomska naloga.

Martin Ponikvar (2008) Tehnologije odstranjevanje metana na odlagališčih. Diplomska naloga.

Andrea Cesar (2008) Postopki čiščenja podtalnice onesnažene z atrazinom in njegovimi metaboliti. Magistrsko delo.

Mitja Centa (2008) Modeliranje transporta hranil v Tržaškem zalivu s programom PCFLOW3D. Diplomska naloga.

Ana Dragoš (2008) Certificiranje male čistilne naprave SBR. Diplomska naloga.

Jaka Cunk (2007) Uporava elektrofotografije za oceno kvalitete vode. Diplomska naloga.

Peter Stopar (2007) Priprava pitne vode na zajetju Jama. Diplomska naloga.

Matjaž Horvat (2007) Idejna študija sanacije čistilne naprave za pitno vodo Mrzlek. Diplomska naloga.

Lara Flis (2007) Vzpostavitev strukture sistema za analizo podatkov o kvaliteti vode in zdravju prebivalstva. Diplomska naloga.

Igor Bertok (2007) Denitrifikacija pitnih vod. Diplomska naloga.

Andrej Opara (2006) Rehabilitacija primarnega cevovoda v naselju Karlovc v Škofji Loki. Diplomska naloga.

Eva Rotar (2006) Ravnanje z vodo na obalnem in zalednem kraškem območju. Diplomska naloga.

Tijana Mićić (2006) Matematični model kakovosti treh ribnikov v mariborskem Mestnem parku. Diplomska naloga.

Jernej Muhič (2006) Sanacija vaškega vodovoda Veliki Slatnik - Križe. Diplomska naloga.

Anže Urevc (2006) Upravljanje z jezerom - primerjava Bleda s podobnimi kraji v Avstriji. Diplomska naloga.

Blaž Ivanuša (2006) Primerjava postopkov za zmanjšanje koncentracije atrazina in nitratov na vodarni Skorba. Diplomska naloga.

Uroš Peklaj (2006) Matematični model vodovodnega omrežja Dravlje. Diplomska naloga.

Andrej Andoljšek (2006) Rekonstrukcija delovanja vodovodnega sistema v Ferarijevem vrtu v Štanjelu. Diplomska naloga.

Jana Skubic (2006) Vpliv obremenitve in morfologije jezera na kakovost jezera. Diplomska naloga.

Katja Novak (2005) Predlog vodooskrbe v Javorniškem rovtu. Diplomska naloga.

Andrej Škofljanec (2005) Vpliv pojezerja na kakovost jezera - primer akumulacije Padež s Suhorko. Diplomska naloga.

Robert Grnjak (2005) Optimizacija investicijskih stroškov komunalne infrastrukture s pomočjo stroškovnega modela MONKI na primeru odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Diplomska naloga.

Gregor Mavrič (2005) Idejni načrt odvajanja in čiščenja odpadnih voda za vasi Račice in Starod. Diplomska naloga.

Blaž Horvat (2005) Aktivna zaščita vodarne Hrastje. Diplomska naloga.

Nataša Atanasova (2005) Priprava in uporaba ekspertnega predznanja za avtomatizirano modeliranje vodnih ekosistemov. Doktorska disertacija.

Nazadnje osveženo v sob. 25. nov. 2017 05:46:58 CET.