Vnosi za mentorja "Božo Koler"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Matic Planinšek (2016) Primerjava višin v različnih sistemih višin v izbranem višinskem poligonu. Diplomska naloga.

Špela Žagar (2016) Mareografska opazovanja za potrebe določitve vertikalnega datuma Slovenije. Diplomska naloga.

Tomaž Bedek (2016) Geodetska dela pri izgradnji nadvoza Lipovci. Diplomska naloga.

Miha Hočevar (2016) Geodetska izmera zavarovalne mreže točke 0. reda na Kogu. Diplomska naloga.

Vojko Rozman (2016) Vpliv kakovosti koordinat oslonilnih točk na izračun prostornin iz oblakov točk bližnjeslikovnega fotogrametričnega zajema. Diplomska naloga.

Janez Goršič (2016) Analiza višin komunalne infrastrukture na območju industrijske cone Rudnik. Magistrsko delo.

Robert Močnik (2016) Analiza vpliva temperature na armiranobetonske stebre za opazovanje premikov. Magistrsko delo.

Štefka Grum (2016) Vključitev PP Radovljica v nivelmansko mrežo Slovenije. Diplomska naloga.

Marko Tomšič (2016) Določitev adicijske konstante mini reflektorjev GMP 111. Diplomska naloga.

Miha Rudl (2016) Analiza skladnosti geodetske dokumentacije z zakonodajo. Diplomska naloga.

Simona Berus (2016) Geodetska dela pri rekonstrukciji regionalne ceste Moravče-Tihaboj-Mirna. Diplomska naloga.

Urška Vrankar Dežman (2016) Analiza kakovosti geodetskega načrta izdelanega na podlagi podatkov aerolaserskega skeniranja. Diplomska naloga.

Eva Primožič (2016) Spremljanje stabilnosti opornega zidu. Magistrsko delo.

Darko Pavlović (2016) Geodetska dela pri izgradnji montažnega objekta. Diplomska naloga.

Tomaž Šuštar (2015) Določitev nevertikalnosti zvonika v Črnem Kalu. Diplomska naloga.

Tina Golob (2015) Vzpostavitev geodetske mreže za spremljanje stabilnosti melišča na Potoški planini. Magistrsko delo.

Iztok Žuber (2015) Izdelava programa za izračun prostornin zemeljskih del. Diplomska naloga.

Andrej Hlača (2015) Preizkus instrumentov Leica TC 605L in Leica TCRP 1201 po standardu ISO 17123-3. Diplomska naloga.

Sabina Glavič (2015) Topografski prikaz stanja po posegu v prostor. Diplomska naloga.

Tanja Ovsenik (2015) Kontrola oblike hrbtišča Bloudkove velikanke. Diplomska naloga.

Maja Kozole (2015) Izdelave elaborata za vpis širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Krško v ZK GJI. Diplomska naloga.

Katja Benčina (2015) Geodetska dela pri izgradnji montažnega objekta Incom. Diplomska naloga.

Tomi Ozmec (2015) Vzpostavitev geodetske mreže za potrebe ocenjevanja kakovosti oblakov točk aerolaserskega skeniranja. Diplomska naloga.

Andrej Senekovič (2015) Vpliv novega višinskega datuma na obstoječe geodetske načrte. Magistrsko delo.

Erika Brlan (2015) Analiza višin poplavne vode na Ljubljanskem barju. Diplomska naloga.

Marko Kavčič (2015) Geodetska dela za izvedbo kanalizacijskega omrežja. Diplomska naloga.

Iztok Pavc (2014) Geodetska dela pri izgradnji AC priključka Naklo. Diplomska naloga.

Jernej Rojc (2014) Geodetska dela pri rekonstrukciji ceste. Diplomska naloga.

Matija Koželj (2014) Izdelava programa za izravnavo višinskih mrež v okolju Microsoft .Net. Diplomska naloga.

Martin Avguštin (2014) Evidentiranje nevarnih skal na območju Straže v občini Straža. Diplomska naloga.

Miha Černoša (2014) Analiza izračuna prostornin z različnimi programskimi paketi. Diplomska naloga.

Uroš Jamnik (2014) Zakoličba stanovanjske hiše. Diplomska naloga.

Vid Grahor (2014) Primerjava prostornin na osnovi podatkov zajema z letalniki. Diplomska naloga.

Andrej Kolarič (2014) Geodetska dela pri izgradnji hladilnega stolpa TEŠ 6. Diplomska naloga.

Ana Šumej (2013) Preizkus zenitlota po standardu ISO. Diplomska naloga.

Maruša Zorc (2013) Geodetska dela pri načrtovanju in gradnji telekomunikacijskega omrežja. Diplomska naloga.

Janez Šimic (2013) Analiza izvajanja geodetsko inženirskih del v geodetskih podjetjih. Diplomska naloga.

Rok Korelič (2013) Sanacija mestne nivelmanske mreže Koper. Diplomska naloga.

Žan Gojčič (2013) Primerjava zakoličevanja točk z različnimi metodami. Diplomska naloga.

Barbara Fröhlich (2013) Kontrola vzpostavitve geodetske mreže za potrebe zakoličevanja objektov. Diplomska naloga.

Jaka Gorišek (2013) Uporaba sodobnih elektronskih tahimetrov za porabe geodezije v inženirstvu. Diplomska naloga.

Boštjan Šapek (2012) Analiza natančnosti nivelirja Leica DNA 10 za potrebe višinske zakoličbe obvoznice v Radljah ob Dravi. Diplomska naloga.

Tina Golob (2012) Geodetska dela pri izgradnji železniške proge. Diplomska naloga.

Lidija Hajdenek (2011) Geodetska dela pri načrtovanju in gradnji bioplinske naprave. Diplomska naloga.

Gorazd Drofenik (2011) Določitev vertikalnih premikov reperjev na območju Ljubljanskega barja. Diplomska naloga.

Miroslav Petrović (2011) Vzpostavitev geodetske mreže za potrebe zakoličevanja objektov. Diplomska naloga.

Luka Oražem (2011) Izdelava digitalnega elaborata za vpis v ZK GJI s programskim paketom GEOPRO. Diplomska naloga.

Mateja Slapnik (2010) Določitev vertikalnih premikov reperjev na stavbi Univerze v Ljubljani. Diplomska naloga.

Tilen Urbančič (2010) Določitev vertikalnih premikov v višinski geodetski mreži na območju Ljubljanske kotline. Diplomska naloga.

Jaka Blejec (2010) Vključitev parmanentne GPS postaje Bilje v višinski sistem Republike Slovenije. Diplomska naloga.

Neža Pikš (2009) Preizkus elektronskega tahimetra po ISO standardu. Diplomska naloga.

Blaž Golob (2009) Primerjava elipsoidnih in normalnih ortometričnih višin. Diplomska naloga.

Petra Zupančič (2008) Sanacija mestne nivelmanske mreže Trbovlje. Diplomska naloga.

Karmen Šepetavc (2008) Izmere terestičnih geodetskih mrež na območju Krškega polja. Diplomska naloga.

Gorazd Bale (2008) Izdelava GIS baze komunalnih vod v Krajevni skupnosti Šentjanž. Diplomska naloga.

Klemen Medved (2008) Osnovna gravimetrična mreža Republike Slovenije. Magistrsko delo.

Sabina Jagodič (2007) Sanacija nivelmanskega poligona 2-21 (Ljubljana - Zidani most). Diplomska naloga.

Janez Mlakar (2007) Izmera prečnih profilov in izračun volumnov na cesti Plave - Neblo. Diplomska naloga.

Peter Fonda (2007) Analiza ISO standardov za potrebe geodezije v inženirstvu. Diplomska naloga.

Andrej Kralj (2006) Geodetska dela pri izgradnji objektov. Diplomska naloga.

Miha Švara (2006) Analiza natančnosti določitve koordinat točk merskega profila v predorih. Diplomska naloga.

Branka Buršič (2006) Vzpostavitev sodobne mareografske postaje. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v sob. 25. nov. 2017 05:42:45 CET.