Vnosi za mentorja "Dušan Kogoj"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Klemen Kregar (2016) Optimizacija postopkov terestričnega laserskega skeniranja za meritve visoke natančnosti. Doktorska disertacija.

Anita Ulčnik (2016) Primerjava TPS in TLS izmere kontrolne mreže Bavarski dvor. Diplomska naloga.

Ilija Vuk (2016) Izdelava digitalnega modela reliefa kamnoloma s tehnologijo terestričnega laserskega skeniranja. Diplomska naloga.

Saša Matijević (2016) Kontrola instrumentalnih pogreškov laserskih sledilnikov in primerjava s tahimetri. Diplomska naloga.

Rok Štefančič (2016) Analiza stabilnosti točk v horizontalni geodetski mreži odlagališča Jazbec. Diplomska naloga.

Andraž Tomc (2016) Problematika pri izdelavi geodetskega načrta. Diplomska naloga.

Matjaž Flerin (2016) Geodetska izmera fasad stavb za namen energetske sanacije. Magistrsko delo.

Danijel Vinko (2015) Zmožnosti in uporabnost Topcon Hybrid Positioning sistema v detajlni izmeri in detajlni zakoličbi. Magistrsko delo.

Samo Rebernik (2015) Geodetske meritve pri gradnji mikropredorov. Diplomska naloga.

Lovro Smogavec (2015) Uporabnost terestričnega laserskega skeniranja pri izdelavi geodetskega načrta. Diplomska naloga.

Marko Kavčič (2015) Geodetska dela za izvedbo kanalizacijskega omrežja. Diplomska naloga.

Jure Fakin (2014) Meritve deformacij na daljavo. Diplomska naloga.

Boštjan Zabret (2014) Multisenzorski merilni sistemi in njihova aplikacija v industriji. Diplomska naloga.

Teja Snoj (2014) Prostorsko časovna upodobitev plazu odlagališča Boršt. Diplomska naloga.

Simon Kopač (2014) Geodetska izmera fasade stavbe. Diplomska naloga.

Matic Šketa (2014) Testiranje sistema avtomatskega viziranja tahimetra Leica TCRA1103 plus. Diplomska naloga.

Deanira Polanec (2014) Razvoj geodetskih instrumentov. Diplomska naloga.

Andrej Kolarič (2014) Geodetska dela pri izgradnji hladilnega stolpa TEŠ 6. Diplomska naloga.

Urh Tržan (2013) Testiranje natančnosti sistema avtomatskega prepoznavanja tarče Leica ATR. Diplomska naloga.

Marko Spreicer (2013) Testiranje višjih stopenj avtomatizacije univerzalnih tahimetrov. Diplomska naloga.

Tina Ajdovnik (2013) Vzpostavitev geodetske mreže za kontrolo stabilnosti hidroelektrarne Krško. Diplomska naloga.

Boštjan Hočevar (2012) Ponovna obdelava meritev v nivelmanski mreži HE Moste od 1958 do 1986. Diplomska naloga.

Marko Tomažin (2012) Raziskava horizontalnih premikov v mreži Dobravica. Diplomska naloga.

Jana Škerbina (2012) Izbira optimalne geometrije terestričnih geodetskih mrež za opazovanje stabilnosti jezov hidroelektrarn. Diplomska naloga.

Marko Kučan (2012) Geodetske mreže za posebne namene. Diplomska naloga.

Kaja Hrvacki (2012) Sanacija lokalne geodetske mreže v Podkraju pri Velenju. Diplomska naloga.

Tomaž Lesar (2012) Geodetske meritve stabilnosti odlagališča HMJ Boršt rudnika urana Žirovski vrh. Diplomska naloga.

Peter Prijatelj (2012) Spremljanje stabilnosti odlagališča Boršt Rudnika Žirovski vrh z geodetskimi metodami. Diplomska naloga.

Lidija Hajdenek (2011) Geodetska dela pri načrtovanju in gradnji bioplinske naprave. Diplomska naloga.

Gašper Štebe (2011) Ponovna obdelava meritev v položajni mreži HE Moste od 1950 do 2010. Diplomska naloga.

Matjaž Flerin (2011) Raziskava horizontalnih premikov v mreži Gameljne. Diplomska naloga.

Tin Kohlenbrand (2011) Hidrografske meritve in analiza različnih metod meritev rečnih profilov na bazenu HE Vuzenica. Diplomska naloga.

Anita Vidic (2011) Sodobni elektronski tahimetri in geodetska terestična izmera. Diplomska naloga.

Urša Bartol Lekšan (2010) Merjenje horizontalnih premikov in deformacij z geodetskimi terestričnimi metodami. Diplomska naloga.

Tjaša Kramar (2010) Prostorska podatkovna infrastruktura pri upravljanju zemljišč v Afriki - primer Gane in Burkine Faso. Diplomska naloga.

Sonja Gamse (Bogatin) (2010) Uporaba Kalmanovega filtra pri kinematičnih geodetskih meritvah. Doktorska disertacija.

Tadeja Škulj (2010) Hidrografske meritve in geodezija. Diplomska naloga.

Mitja Zupančič (2010) Uporabnost tahimetra Topcon GPT 7003i pri detajlni topografski izmeri. Diplomska naloga.

Metka Ivnik (2010) Geodetske meritve pri analizi padanja kamenja. Diplomska naloga.

Klavdija Žibert (2009) Ničelna izmera geodetske mreže jalovišča Jazbec rudnika Žirovski vrh. Diplomska naloga.

Damjan Marković (2009) Možnosti uporabe mobilnega GIS. Diplomska naloga.

Ana Lavrič (2009) Ugotavljanje premikov ob tektonskih prelomih. Diplomska naloga.

Saša Božič (2009) Ugotavljanje premikov premostitvenih objektov z geodetskimi metodami na primeru mostu Freimann. Diplomska naloga.

Samo Topolnik (2009) Sodobni komparatorji nivelmanskih lat v Evropi. Diplomska naloga.

Matej Kolenc (2008) Analiza klasično in z avtomatskim viziranjem izvedenih opazovanj na mreži večjih razsežnosti. Diplomska naloga.

Karmen Šepetavc (2008) Izmere terestičnih geodetskih mrež na območju Krškega polja. Diplomska naloga.

Primož Opravš (2008) Postopek in natančnost tehnologije 3R terestričnega laserskega skeniranja. Diplomska naloga.

Jasna Golob (2007) Izdelava geodetskega načrta v K: O: Gradišče. Diplomska naloga.

Miloš Skakić (2007) Testiranje elektronskih razdaljemerov pri merjenju dolžin brez uporabe reflektorjev. Diplomska naloga.

Simon Gajšek (2007) Zmožnost in uporabnost instrumenta Leica SmartStation. Diplomska naloga.

Peter Kovač (2006) Določitev praktične natančnosti elektronskih tahimetrov - Sokkia SET 4000. Diplomska naloga.

Matjaž Zemljak (2006) Določitev premikov točk v geodetski mreži po postopku Delft. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v čet. 14. dec. 2017 05:58:13 CET.