Vnosi za mentorja "Mitja Košir"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

David Božiček (2016) Zasnova visoko učinkovitega fasadnega ovoja obstoječega poslovnega nebotičnika. Magistrsko delo.

Gašper Gosar (2016) Energetska sanacija stavbnega ovoja s prefabriciranimi lesenimi moduli na primeru doma starejših občanov Petra Uzarja. Magistrsko delo.

Jan Slobodnik (2016) Vpliv naklona zasteklitve na osvetljenost prostorov. Diplomska naloga.

Anže Setnikar (2016) Vpliv energetsko sanacijskih ukrepov na kazalnike računske energetske izkaznice. Diplomska naloga.

Blaž Ravnikar (2016) Analiza svetlobnega udobja v srednji šoli Domžale. Diplomska naloga.

Jani Kokošin Fon (2016) Študija vpliva oblike stavbe na potencial osončenosti fasadnega ovoja. Diplomska naloga.

Ana Anžič (2016) Energetska sanacija Vile Bled. Diplomska naloga.

Matic Zupančič (2016) Energijska analiza zasnove lesene večstanovanjske modularne stavbe. Diplomska naloga.

Andrej Istenič (2016) Uporaba ilovnatih gradbenih materialov v sodobnem gradbeništvu. Diplomska naloga.

Marko Kunič (2016) Analiza energetskih prihrankov v domovih za starejše občane. Diplomska naloga.

Aleš Tičar (2016) Terensko evidentiranje toplotnih mostov z IR kamero in ocean njihovega vpliva na energetsko bilanco. Diplomska naloga.

Kaja Moličnik (2016) Energetska prenova leta 1869 zgrajene domačije. Diplomska naloga.

Simona Vodnik (2016) Načrtovanje enodružinske hiše po bioklimatskih načelih. Diplomska naloga.

Urška Jerman (2016) Energetska prenova prizidka osnovne šole Loka v skoraj nič-energijsko stavbo. Diplomska naloga.

Eva Strmljan (2016) Energetska analiza in predlog sanacije Zdravstvenega doma Fužine. Diplomska naloga.

Sara Vilhar (2016) Izvajanje direktive o Energetski učinkovitosti stavb v EU in možnosti izvedbe skoraj nič-energijskih stavb v Sloveniji. Diplomska naloga.

Domen Tehovnik (2015) Izdelava računske energetske izkaznice dvostanovanjske stavbe in analiza upravičenosti priporočil za energetsko sanacijo. Diplomska naloga.

Nuša Mernik (2015) Izdelava energetske izkaznice za tri enostanovanjske stavbe iz treh različnih časovnih obdobij. Diplomska naloga.

Nejc Avguštin (2015) Primerjava energetskih bilanc javnih stavb. Diplomska naloga.

Kristjan Svetina (2015) Izdelava računalniškega programa za izračun difuzije vodne pare po standardu SIST EN ISO 13788. Diplomska naloga.

Robert Klemenčič (2015) Vakuumsko okno in problem anodno varjenega gibljivega roba. Diplomska naloga.

Filip Tomažič (2015) Analiza gradbeno fizikalnih lastnosti konstrukcijskih sklepov naravne gradnje. Diplomska naloga.

Katja Ogris (2015) Analiza ukrepov za doseganje minimalnih zahtev za novogradnje in večje prenove v skladu z Direktivo o energetski učinkovitosti stavb. Diplomska naloga.

Monika Blatnik (2015) Študija koncepta za doseganje skoraj ničenergijske hiše. Diplomska naloga.

Luka Puntarić (2015) Pristopi k projektiranju skoraj 0-energijske hiše. Diplomska naloga.

Mija Sušnik (2015) Primerjalna analiza ukrepov, ki vplivajo na spremembo odmevnega časa v prostoru. Diplomska naloga.

Blaž Hribar (2015) Študija možnosti energetske prenove večstanovanjske stavbe. Diplomska naloga.

Vanja Lindič (2015) Študija možnosti energetske prenove spomeniško zaščitene stavbe. Diplomska naloga.

Barbara Virant (2015) Energetski in trajnostni vidiki lesene gradnje. Diplomska naloga.

Andraž Marinčič (2015) Primerjava vplivov lokacije na izboljšanje energijske učinkovitosti stavbe. Diplomska naloga.

Maruša Nahtigal (2015) Energetska prenova večstanovanjske stavbe in njen vpliv na osvetljenost bivalnih prostorov. Diplomska naloga.

Tadeja Intihar (2015) Izdelava računskih energetskih izkaznic za izbrana stanovanjska objekta. Diplomska naloga.

Aleksander Gorjup (2015) Študija vpliva zasnove stavbnega ovoja na kvaliteto bivalnega okolja in rabo energije. Magistrsko delo.

Neža Rus (2015) Preveritev zasnove prizidku Plezalnega centra Ljubljana z vidika osončenosti in osvetljenosti. Diplomska naloga.

Špela Prevodnik (2015) Vpliv senčil na osvetljenost prostora. Diplomska naloga.

Jure Eržen (2015) Parametrična študija optimizacije zastekljenih površin ovoja stavbe. Diplomska naloga.

Primož Megušar (2015) Vpliv toplotnih mostov na porabo energije za ogrevanje na primeru osnovne šole. Diplomska naloga.

Andrej Mihelj (2015) Analiza energetske prenove Osnovne šole Prade. Diplomska naloga.

Dejan Kastelec (2015) Konstrukcijska gradbena fizika upravne stavbe podjetja KRKA d.d.. Magistrsko delo.

Uroš Strmec (2015) Vpliv toplotnih mostov na porabo energije za ogrevanje v stavbi. Diplomska naloga.

Jernej Amon (2015) Analiza učinkovitosti ukrepov za odpravo tipičnih toplotnih mostov. Diplomska naloga.

Anja Mravlje (2014) Analiza požara in produkti gorenja v objektu lesnopredelovalne industrije. Diplomska naloga.

Erik Reščič (2014) Vpliv toplotnih mostov na porabo energije za ogrevanje v poslovno trgovskem objektu Plan invest v Kopru. Diplomska naloga.

Milan Grašič (2014) Vpliv osončenosti na energetski potencial stavbe in kvaliteto naravne osvetljenosti prostorov. Magistrsko delo.

Gašper Rus (2014) Energetska analiza in izdelava računske energetske izkaznice Osnovne šole Antona Martina Slomška na Vrhniki. Diplomska naloga.

Eva Zavrl (2014) Prehod toplote skozi konstrukcijski sklop-primerjava enodimenzionalnega in dvodimenzionalnega izračuna. Diplomska naloga.

Aljoša Umek (2014) Analiza parametrov trajnostnega razvoja na izbranem objektu. Diplomska naloga.

Klemen Domjan (2014) Energijska bilanca stavbe po metodi kvazistacionarnega stanja in dinamični metodi izračuna. Diplomska naloga.

Jerneja Završki (2014) BIM kot orodje za trajnostno gradbeništvo in energetsko prenovo. Diplomska naloga.

Žiga Miklavec (2014) Vpliv zimskih vrtov na porabo energije v stavbi. Diplomska naloga.

Anja Štrus (2014) Analiza izbranih gradbeno - fizikalnih in okoljskih parametrov konstrukcijskih sklopov iz lesa. Diplomska naloga.

Sandra Mavsar (2014) Izračun osvetlitve različno oblikovanih prostorov. Diplomska naloga.

Gregor Peca (2014) Analiza požarne evakuacijske poti v OŠ Prade. Diplomska naloga.

Ana Tisov (2014) Primerjava merjene in računske energetske izkaznice za objekta Krke, d. d., Novo mesto. Diplomska naloga.

Daša Zorko (2014) Požarna evakuacijska pot na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Diplomska naloga.

Anja Slekovec (2014) Primerjalna analiza ukrepov za zmanjšanje porabe energije za ogrevanje pri prenovi stavb. Diplomska naloga.

Sanja Habazin (2014) Analiza vplivnih parametrov na oblikovanje nizkoenergijske stavbe na primeru vzgojnoizobraževalnega objekta. Diplomska naloga.

Aleksander Gantar (2014) Izboljšava bivalnih in delovnih pogojev v večnamenski stavbi. Diplomska naloga.

Katarina Prislan Kodelja (2013) Analiza osončenosti stavbe v tipičnem vzorcu pozidave in njen zapis s parametrično enačbo. Diplomska naloga.

Barbara Miko (2013) Prenova stavbe v skoraj nič energijsko hišo. Diplomska naloga.

Matjaž Skvarča (2013) Primerjalna študija maksimalne dovoljene energije za ogrevanje glede na lokacijo po PURES 2010. Diplomska naloga.

Jure Lovšin (2013) Vpliv odprtin na osvetljevanje prostorov. Diplomska naloga.

Nuša Pintar (2013) Vpliv zasnove fasadnega ovoja na porabo energije v stavbi. Diplomska naloga.

Špela Jerončič (2013) Požarna analiza osnovne šole Vič. Diplomska naloga.

Marko Kolenac (2013) "Celovita" energetska izkaznica. Diplomska naloga.

Dejan Papič (2013) Analiza osončenosti turističnega naselja pri Tolminu. Diplomska naloga.

Tamara Gostiša (2013) Analiza vplivnih dejavnikov oblikovanja nič-energijske stavbe. Diplomska naloga.

Marko Ahčin (2013) Primerjava merjene in računske porabe toplote za ogrevanje v večstanovanjskih stavbah na Jesenicah. Diplomska naloga.

Blaž Kragelj (2012) Primerjava programov za izračun dnevne osvetljenosti prostorov. Diplomska naloga.

Miha Marinič (2012) Analiza vplivnih parametrov oblikovanja 0-energijske hiše. Diplomska naloga.

Nejc Repše (2012) Požar v knjižnici Fakultete za gradbeništvo in geodezijo. Diplomska naloga.

Gregor Žvab (2012) Analiza porabe energije za ogrevanje v večstanovanjski stavbi. Diplomska naloga.

Leon Šterk (2012) Optimizacija izkoriščenosti terena s pomočjo izračuna odstotka osončenosti. Diplomska naloga.

Nina Zupan (2012) Izračun osončenosti stavbnega ovoja realnih urbanih vzorcev. Diplomska naloga.

Luka Pajek (2012) Parametrična študija osvetljenosti in porabe energije za ogrevanje. Diplomska naloga.

Primož Šestan (2012) Primerjava delovanja programskih orodij za izračun porabe energije v stavbah. Diplomska naloga.

Luka Katarinčič (2011) Izračun porabe toplote za ogrevanje v tipičnih enodružinskih hišah grajenih od 1920 do 2010. Diplomska naloga.

Miha Kastelic (2011) Analiza toplotnih mostov in ukrepov za izboljšavo v večstanovanjski stavbi. Diplomska naloga.

Grega Zrim (2009) Preizkus izvedbe novega nanotehnološkega toplotno izolacijskega materiala Spaceloft v gradbene konstrukcije. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v čet. 14. dec. 2017 05:56:14 CET.