Vnosi za mentorja "Alojzij Juvanc"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Gorazd Žibert (2016) Vpliv prometno-tehničnih karakteristik voznih pasov na prometno varnost na večnivojskih križiščih. Magistrsko delo.

Jasmin Hercegovac (2014) Presoja uspešnosti urbanistično zasnovane obvoznice Rakek. Diplomska naloga.

Nina Movja (2014) Rekonstrukcija cestne mreže v manjših ruralnih naseljih - primer Dobrovo v Brdih. Diplomska naloga.

Uroš Golob (2013) Razlike pri gospodarjenju med javnimi in gozdnimi cestami. Diplomska naloga.

Aleš Zupan (2013) Navezava Jadransko - Jonske prometne osi na avtocesto A1 proti osrednji Sloveniji. Diplomska naloga.

Pavel Mlaker (2013) Načrtovanje avtocestnih vozlišč s presojo variant z vidika prometne uspešnosti in varnosti - primer preureditve priključka Ljubljana Rudnik. Diplomska naloga.

Matija Vižin (2012) Vračanje mestnih prometnih površin stanovalcem - primerjava različnih konceptov preurejanja. Diplomska naloga.

Mitja Maršič (2011) Kolesarski promet in ureditve površin zanj v mestni občini Koper - analiza ureditev in predlogi izboljšav. Diplomska naloga.

Anja Markovič (2011) Načrtovanje območij in elementov v prometnem okolju za funkcionalno ovirane ljudi. Diplomska naloga.

Sašo Krašovec (2011) UMIRJANJE PROMETA - PRIMERJAVA IZVEDENIH NAPRAV Z VELJAVNIMI PREDPISI. Diplomska naloga.

Gregor Kralj (2011) VPLIV PROMETNIH TOKOV NA ZASNOVO NOVEGA CESTNEGA VOZLIŠČA JEŽICA V LJUBLJANI. Diplomska naloga.

Albina Haberman (2010) Zasnova ureditve prometa in prometnih površin v Gornjem Gradu po izgradnji obvoznice. Diplomska naloga.

Stanislav Žnidaršič (2010) Prometna ureditev in navezava industrijskega kompleksa v Trebnjem na državno prometno infrastrukturo. Diplomska naloga.

Borut Anton Gomboši (2010) IDEJNA ZASNOVA PREUREDITVE KRIŽIŠČA TRŽAŠKA CESTA - AC PRIKLJUČEK LJUBLJANA - ZAHOD. Diplomska naloga.

Elvis Bilić (2010) Idejna študija trase daljinske ceste Velike Lašče - Grosuplje. Diplomska naloga.

Helena Stojanovski (2010) Primerjava prečnih profilov predora v Sloveniji in drugih evropskih državah. Diplomska naloga.

Luka Žugič (2010) Idejna študija kolesarske povezave G 25 na območju mesta Kočevje. Diplomska naloga.

Filip Saković (2009) Preizkus dodatnih različic trase HC med Dravogradom in Velenjem - odsek Otiški vrh - Šmiklavž. Diplomska naloga.

Miha Schrott (2009) Uporaba prostorskega modeliranje pri načrtovanju in gradnji prometnic. Diplomska naloga.

Danijel Kavčič (2009) Idejna zasnova variantnih rešitev lokalne ceste Rožna Dolina - Nova Gorica. Diplomska naloga.

Jernej Radovac (2009) Idejna zasnova povezovalne ceste Padna - Sečovlje. Diplomska naloga.

Rok Cunder (2009) Analiza elementov ramp prostorskih križišč v povezavi s prometno varnostjo. Diplomska naloga.

Peter Jugovic (2008) Primerjava prometne signalizacije v Sloveniji in nekaterih drugih evropskih državah. Diplomska naloga.

Uroš Gregorec (2008) Vodenje linij posameznih pasov skozi križišče. Diplomska naloga.

Anže Dobrilovič (2008) 4. razvojna os - idejna zasnova jugozahodne variante na odseku Sovodenj - dolina Idrijce. Diplomska naloga.

David Bogataj (2008) Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti na strmih padcih cest - zasilni izvozi. Diplomska naloga.

Anže Bizjak (2008) Rekonstrukcija lokalnih cest na območju Zgornje, Srednje in Spodnje Bele - idejna zasnova. Diplomska naloga.

Jan Mazi (2008) Vpliv izgradnje predorov na metropolozacijo oziroma razvoj mest - primerjava predorov Šentvid v Ljubljani in Mrazovka v Pragi. Magistrsko delo.

Jernej Planinšek (2008) Idejne zasnove preureditve križišč na cesti G1-4, odsek 1262, za odpravo "črnih točk". Diplomska naloga.

Brigita Čoha (2008) Turistična cesta Adrialpika na odseku Ajdovščina - Štanjel - idejna študija variant. Diplomska naloga.

Rok Aljaž (2008) Analiza rednega vzdrževanja glavnih in regionalnih cest na območju severne Primorske. Diplomska naloga.

Igor Trdin (2008) Zasnova priključevanja hitre ceste v 3. razvojni osi na avtocesto A2 pri Trebnjem. Diplomska naloga.

Blaž Kovačič (2008) Sprememba poteka trase ceste R1-212 skozi Sodražico - študija variant. Diplomska naloga.

Uroš Maršič (2007) Vpliv parametrov cestne osi na prometno varnost. Diplomska naloga.

Aleš Pantar (2007) Cestne naprave in oprema. Diplomska naloga.

Jožica Cezar (2007) Nova spoznanja pri dimenzioniranju voziščnih konstrukcij in načrtovanju sanacijskih ukrepov na obstoječih cestah. Magistrsko delo.

Primož Bračič (2007) Voda na vozišču in prometna varnost. Diplomska naloga.

Matevž Furlan (2007) Retrorefleksivnost horizontalne signalizacije in talnih označb. Diplomska naloga.

Rok Čokl (2007) Premične varnostne ograje. Diplomska naloga.

Aljaž Hude (2007) Vpliv odsevnosti prometnih znakov na prometno varnost.. Diplomska naloga.

Matej Golias (2006) Varnostne ograje na cestah. Diplomska naloga.

David Prauhart (2006) Določanje velikosti polmera vertikalne zaokrožitve s koeficientom "K". Diplomska naloga.

Animarija Ćosić (2006) Cesta med Idrijo in Vrhniko - idejna študija. Diplomska naloga.

Stanislav Škrjanc (2006) Trasiranje cestne osi z gibko žico. Diplomska naloga.

Petra Krištof (2006) Preložitev ceste G2 v Grobelnem - idejna študija variant. Diplomska naloga.

Primož Glavica (2006) Analiza asfaltnih zmesi na mestnih cestah. Diplomska naloga.

Zoran Vučković (2006) Določitev tipske ekipe gradbene mehanizacije pri izvajanju zemeljskih del. Diplomska naloga.

Aleš Bucaj (2006) Hitra cesta Koper - Izola, idejna študija variante Škocjan - Izola. Diplomska naloga.

Tadej Berčič (2006) Vpliv geometrijskih elementov ceste na vizualno zaznavanje trase. Diplomska naloga.

Rok Lunar (2006) Ocena prometne varnosti na dvopasovnih izvenmestnih cestah s programom IHSDM. Diplomska naloga.

Polonca Križmančič (2006) Urejanje cest po sistemu "2 + 1". Diplomska naloga.

Jasna Medved (2006) Vzdrževanje cest nizke kategorije. Diplomska naloga.

Primož Glavan (2005) Operativno planiranje izvajanja zemeljskih del pri projektih v cestogradnji. Diplomska naloga.

Mojca Radakovič (2005) Načrtovanje cestne povezave na osnovi ranljivosti okolja. Magistrsko delo.

Nazadnje osveženo v pet. 24. nov. 2017 05:54:51 CET.