Vnosi za mentorja "Mojca Foški"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Jan Kokalj (2016) Analiza degradiranega prostora izbranih občin Osrednjeslovenske statistične regije. Diplomska naloga.

Blaž Mikl (2016) Analiza degradiranega prostora v izbranih občinah Koroške regije. Diplomska naloga.

Matej Polak (2016) Preučevanje zemljiške razdelitve celkov na izbranih območjih. Diplomska naloga.

Monika Dolinšek (2016) Degradirana območja v Zasavski regiji. Diplomska naloga.

Ivan Kumar (2016) Metodologija zajema podatkov o dejanski rabi cest. Diplomska naloga.

Meta Mlakar (2016) Analiza parcelnega vzorca na območju naselij Ihan in Buje. Diplomska naloga.

Gregor Vidovič (2016) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Hoče-Slivnica in Kidričevo. Diplomska naloga.

Sunčica Ećimović Selak (2016) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Metlika in Semič. Diplomska naloga.

Rok Urbanija (2016) Vzpostavitev metodologije za zajem podrobne urbane rabe prostora. Magistrsko delo.

Tilen Mavrič (2016) Analiza spreminjanja dejanske rabe na območju naselij Brdice pri Neblem, Šlovrenc in Kozarno. Diplomska naloga.

Gregor Štancar (2016) Primerjalna analiza gozdnih zemljišč na območju Menine planine določenih po metodah izločanja sestojev in določanja rabe tal. Diplomska naloga.

Andraž Blaznik (2016) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Cerklje na Gorenjskem in Preddvor. Diplomska naloga.

Gašper Okršlar (2016) Predlog kategorij dejanske rabe prostora s primerjavo mednarodnih klasifikacij. Magistrsko delo.

Sabina Zupančič (2016) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Polzela in Dobrna. Diplomska naloga.

France Vesel (2016) Analiza uporabe državnega ortofota in DTK 5 za namene prostorskega načrtovanja. Magistrsko delo.

Aleksander Ulbin (2015) Analiza sprememb namenske rabe prostora v občinah Cerkno in Kobarid ter v celotni severni goriški regiji. Diplomska naloga.

Maja Jezernik (2015) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primer občin Mežica in Ravne na Koroškem. Diplomska naloga.

Mateja Bohinc Niculović (2015) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Šenčur in Vodice. Diplomska naloga.

Karin Rkman (2015) Spreminjanje rabe prostora na vinorodnih območjih. Diplomska naloga.

Nina Blatnik (2015) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občine Grosuplje in Ivančna Gorica. Diplomska naloga.

Veronika Repanšek (2015) Analiza izbranih regionalnih členitev Slovenije glede na oblike poljske razdelitve. Magistrsko delo.

Martina Rakuša (2014) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Diplomska naloga.

Nina Vidic (2014) Določanje meje naselja na primeru strnjenih vaških naselij. Diplomska naloga.

Ana Potočnik (2014) Zasnova kolesarske poti in izdelava turistične kolesarske karte na severnih obronkih Uršlje gore. Diplomska naloga.

Teja Vrh (2014) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Cerknica in Loška Dolina. Diplomska naloga.

Martina Perdih (2014) Analiza sprememb namenske rabe prostora glede na izbrane kazalnike na primeru občin Tolmin in Kanal. Diplomska naloga.

Jožica Nose (2014) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Ribnica in Ig. Diplomska naloga.

Primož Goršek (2014) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Mengeš in Komenda. Diplomska naloga.

Urška Potrebuješ (2013) Analiza in usmeritev za prostorsko organizacijo vrtičkov na območju Mestne občine Ljubljana. Diplomska naloga.

Simona Zavec (2013) Primerjalna analiza stopnje degradacije na izbranih stanovanjskih soseskah v Mestni občini Ljubljana. Magistrsko delo.

Anita Ferlin (2013) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Novo mesto in Mirna peč. Diplomska naloga.

Urška Ivančič (2013) Analiza parcelnega vzorca "sklenjenih prog" in njegovo spreminjanje na izbranih območjih v Sloveniji. Diplomska naloga.

Žana Flander (2013) Analiza parcelnega vzorca "na delce" in njegovo spreminjanje na izbranih območjih v Sloveniji. Diplomska naloga.

Tina Fink (2013) Analiza sprememb namenske rabe prostora glede na izbrane kazalnike na primeru občin Črenšovci, Turnišče in Tišina v izbranem časovnem obdobju. Diplomska naloga.

Boštjan Okorn (2013) Prikaz stanja prostora za naselji Zgornja in Spodnja Sorica v občini Železniki. Diplomska naloga.

Anita Tratar (2012) Preurejanje zemljiških parcel s komasacijo v industrijski coni Sevnica. Diplomska naloga.

Simona Medvešek (2012) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občine Šentjernej. Diplomska naloga.

Nina Kerpan (2012) Analiza sprememb namenske rabe prostora glede na izbrane kazalnike na primeru občin Idrija in Postojna v izbranem časovnem obdobju. Diplomska naloga.

Rok Urbanija (2012) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Vransko in Prebold. Diplomska naloga.

Sabrina Buh (2012) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Sodražica in Loški Potok. Diplomska naloga.

Ana Matičič (2012) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Pivka in Žirovnica. Diplomska naloga.

Toja Požun (2012) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih načrtov na primeru občine Litija in Zagorje ob Savi. Diplomska naloga.

Maša Boh (2012) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Trzin in Ruše. Diplomska naloga.

Ksenija Kotar (2012) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občine Bovec in občine Brda. Diplomska naloga.

Eva Primožič (2012) Analiza sprememb namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov med letoma 2003 in 2010 na primeru občin Gorenja vas - Poljane in Naklo. Diplomska naloga.

Ingrid Arh (2012) Spremembe rabe zemljišč v južni in severovzhodni Sloveniji. Diplomska naloga.

Barbara Višnar (2012) Razvoj pozidave po tipih naselij in podeželja na območju Obsotelja s Kozjanskim. Diplomska naloga.

Andreja Korade (2011) Problematika prikaza stanja prostora. Diplomska naloga.

Katja Poljanšek (2011) Ureditev poselitvenega območja za naselje Straža pri Novem mestu. Diplomska naloga.

Monika Rudolf (2011) Predlog prostorskega razvoja Občine Straža pri Novem mestu. Diplomska naloga.

Tjaša Judež (2011) CEMAT - primerjava poročil analize stanja prostora v izbranih državah. Diplomska naloga.

Marina Madotto (2010) Vloga in pomen načrta parcelqacije pri razvoju podeželskih naselij. Diplomska naloga.

Angelca Borštnar (2008) Predlog spremembe izvedbe pogodbene komasacije v zakonodaji. Diplomska naloga.

Marija Gantar (2007) Občinski lokacijski načrt za industrijsko cono Dobje v občini Gorenja vas - Poljane. Diplomska naloga.

Petra Novak (2006) Priprava strokovnih podlag za strategije prostorskega razvoja poslovno industrijske cone Celje vzhod. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v pet. 24. nov. 2017 05:48:30 CET.