Vnosi za mentorja "Darko Drev"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Janja Ravnikar (2016) Analiza variant odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v malih občinah na primeru Občine Škocjan. Magistrsko delo.

Miha Maučec (2016) Uporaba membranskih bioreaktorjev na komunalnih čistilnih napravah. Diplomska naloga.

Jadranka Novoselc (2016) Onesnaženost z adsorbljivimi organskimi halogeni v vodah Dolenjske in Bele krajine. Magistrsko delo.

Matic Žgur (2016) Idejna rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju naselja Rašica. Diplomska naloga.

Aleš Zaletelj (2016) Idejna zasnova čiščenja odpadne vode na Ajdovški planoti. Diplomska naloga.

Lovrenc Ameršek (2016) Idejne zasnove odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Sevnica. Diplomska naloga.

Gabrijela Humerca (2016) Optimizacija oskrbe z vodo počitniške hiše na otoku Silba. Diplomska naloga.

Dragana Rakanović (2016) Raziskava optimalnega ravnanja z odpadki v gospodarski družbi X. Diplomska naloga.

Tomaž Žibert (2016) Razsoljevanje kot nov vir pitne vode. Diplomska naloga.

Luka Čad (2016) Industrijska čistilna naprava odpadnih vod nastalih pri proizvodnji sladkorja. Diplomska naloga.

Jasmina Klančnik (2016) Rastlinska čistilna naprava na ekološki kmetiji Kapl. Diplomska naloga.

Mateja Juvan (2016) Raziskava optimizacije delovanja Centralne čistilne naprave Zagorje ob Savi. Magistrsko delo.

Viktor Matjašič (2016) Idejne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda v vaseh Božakovo, Želebej in Rakovec. Diplomska naloga.

Aleš Strupeh (2016) Obdelava blata na čistilni napravi Sevnica in možnost njegove uporabe. Diplomska naloga.

Sašo Haberman (2016) Raziskava možnih tehnoloških procesov čiščenja izcednih vod iz deponij. Diplomska naloga.

Matic Škrbinc (2016) Idejne rešitve odvajanja odpadlih voda za naselja Stanežiče, Dvor, Medno. Diplomska naloga.

Tadej Kokalj (2016) Idejne rešitve odvajanja in čiščenja odpadne vode v krajevni skupnosti Šentlambert, občina Zagorje ob Savi. Diplomska naloga.

Mitja Centa (2016) Ugotavljanje koncentracij mikroplastike v slovenskih vodotokih in jezerih. Magistrsko delo.

Barbara Corn (2016) Idejna študija zapiranja odlagališča Ostri vrh v Logatcu. Magistrsko delo.

Maja Nučič (2016) Možnosti uporabe odvečnega blata iz centralne čistilne naprave Jesenice. Diplomska naloga.

Štefan Praznik (2016) Naravni in antropogeni vplivi na hidrosfero v območju Šmarjeških toplic. Diplomska naloga.

Tadej Cigut (2015) Predlog sanacije vodarne Mrzlek. Diplomska naloga.

Aleš Preglej (2015) Prednosti in slabosti uporabe polimernih materialov v vodovodnih sistemih. Diplomska naloga.

Andrej Melihen (2015) Postopek H2O2/UV za odstranjevanje površinsko aktivnih snovi iz vode. Diplomska naloga.

Rok Rojko (2015) Optimizacija tehnologij mehanske obdelave odpadkov v Cero Ajdovščina. Diplomska naloga.

Filip Žitek (2015) Optimizacija procesa proizvodnje bioplina na Bioplinarni Nemščak s predobdelavo substrata in kombiniranjem z odpadnim blatom. Diplomska naloga.

Kaja Zgonc (2015) Raziskava upoštevanja načel HACCP pri vodooskrbnih sistemih v Sloveniji. Diplomska naloga.

Samo Miroševič (2015) Uporaba fizikalno-kemijskih postopkov za doseganje zahtevnih parametrov tehnoloških odpadnih voda pred priključevanjem na komunalni sistem. Diplomska naloga.

Nejc Majoranc (2015) Idejne zasnove ureditve deponije usnjarskih odpadkov Rakovnik. Diplomska naloga.

David Pavlin (2014) Primerjava naprednih oksidacijskih procesov pri čiščenju odpadne komunalne vode. Diplomska naloga.

Andrej Hercog (2014) Rastlinska čistilna naprava Grborezi. Diplomska naloga.

Katja Žilavec (2014) Tehnologije priprave bazenske kopalne vode in ukrepi za zmanjševanje nastanka kloriranih stranskih produktov dezinfekcije (SPD) na primeru Term Sončni park Vivat. Diplomska naloga.

Urška Kocijančič (2012) EU zakonodaja s področja odpadnih voda in medsebojna primerjava večjih mlekarn v Republiki Sloveniji. Diplomska naloga.

Miha Melink (2010) Termofilni anaerobni procesi. Diplomska naloga.

Veronika Savnik (2010) Razvoj biofilma v membranskih bioreaktorjih. Diplomska naloga.

Sabina Kolbl (2009) Prezračevalni sistemi na KČN in njihova primerjava na CČN Ljutomer in Murska Sobota. Diplomska naloga.

Jernej Hercog (2009) Ocena možnosti izboljšave delovanja ČN mlekarske industrije. Diplomska naloga.

Tomaž Žagar (2009) Izgradnja malih čistilnih naprav za razpršeno gradnjo v ljubljanski urbani regiji. Diplomska naloga.

Matjaž Špacapan (2008) Izbira lokacij odlagališč komunalnih odpadkov. Diplomska naloga.

Domen Lajevec (2008) Analiza vplivov onesnaženih voda s soljo iz cestišč na vodno okolje in čiščenje na komunalnih čistilnih napravah. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v čet. 23. nov. 2017 05:44:38 CET.