Vnosi za mentorja "Mateja Dovjak"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Luka Zadel (2016) Energetska sanacija vrtca v Postojni. Diplomska naloga.

Katarina Černe (2016) Energetska sanacija izbrane stavbe in predlogi za izboljšanje kakovosti notranjega okolja. Diplomska naloga.

Tea Kralj Dušević (2016) Toplotna izolacija pod temeljno ploščo in vpliv zmrzali. Diplomska naloga.

Matic Roksandić (2016) Energetska analiza tipske enodružinske hiše iz porobetona. Diplomska naloga.

Gregor Kristanc (2015) Energijska sanacija enodružinske hiše z meritvami parametrov notranje klime pred sanacijo. Diplomska naloga.

Miha Oblak (2015) Načrtovanje stavb z zmanjšanim vplivom na okolje. Diplomska naloga.

Miran Osterman (2015) Analiza toplotne bilance pred in po energetski obnovi OŠ Fara. Diplomska naloga.

Sandi Vrtar (2015) Vpliv energetskih izkaznic stavb na cene nepremičnin. Diplomska naloga.

Klemen Petrović (2015) Ogljični odtis produktov in sestavljenih konstrukcijskih sklopov. Diplomska naloga.

Filip Tomažič (2015) Analiza gradbeno fizikalnih lastnosti konstrukcijskih sklepov naravne gradnje. Diplomska naloga.

Matic Šušteršič (2015) Izdelava računske energetske izkaznice za izbran objekt. Diplomska naloga.

Nina Dugulin (2015) Analiza obstoječe osnovne šole Dobrova z vidika energetske učinkovitosti in kakovosti notranjega okolja. Diplomska naloga.

Enej Truden (2015) Identifikacija možnih vzrokov prekomerne vlažnosti in predlog ukrepov za objekt osnovne šole. Diplomska naloga.

Mateja Uršič (2015) Analiza zvočne zaščite stavbnih ovojev glede na različne nivoje zunanjega hrupa. Diplomska naloga.

Urša Mrhar (2015) Energetska sanacija na primeru javne stavbe. Diplomska naloga.

Blaž Jeraj (2015) Energetska bilanca izbrane večstanovanjske stavbe s predlogi izboljšav. Diplomska naloga.

Rok Hafner (2015) Izdelava računske energetske izkaznice za izbrano stavbo. Diplomska naloga.

Almir Redžepagić (2015) Predlog prenove energetsko neučinkovite večstanovanjske stavbe. Diplomska naloga.

Barbara Virant (2015) Energetski in trajnostni vidiki lesene gradnje. Diplomska naloga.

Tadeja Intihar (2015) Izdelava računskih energetskih izkaznic za izbrana stanovanjska objekta. Diplomska naloga.

Aleksander Gorjup (2015) Študija vpliva zasnove stavbnega ovoja na kvaliteto bivalnega okolja in rabo energije. Magistrsko delo.

Neža Rus (2015) Preveritev zasnove prizidku Plezalnega centra Ljubljana z vidika osončenosti in osvetljenosti. Diplomska naloga.

Dejan Kastelec (2015) Konstrukcijska gradbena fizika upravne stavbe podjetja KRKA d.d.. Magistrsko delo.

Luka Pajek (2015) Integralna ocena udobja igralnic v vrtcih. Magistrsko delo.

Anja Mravlje (2014) Analiza požara in produkti gorenja v objektu lesnopredelovalne industrije. Diplomska naloga.

Aljoša Umek (2014) Analiza parametrov trajnostnega razvoja na izbranem objektu. Diplomska naloga.

Martin Jenko (2014) Analiza vsebovane energije v izbranih gradbenih proizvodih. Diplomska naloga.

Gašper Polak (2014) Gradbeno - fizikalna in sanitarno - tehnična analiza izbranega objekta. Diplomska naloga.

Anja Štrus (2014) Analiza izbranih gradbeno - fizikalnih in okoljskih parametrov konstrukcijskih sklopov iz lesa. Diplomska naloga.

Jure Pirc (2014) Študija kakovosti zraka v montažno in klasično grajenem vrtcu. Diplomska naloga.

Matija Pegam (2014) Presoja ustreznosti obnove izbranega športno rekreacijskega objekta. Diplomska naloga.

Sandra Mavsar (2014) Izračun osvetlitve različno oblikovanih prostorov. Diplomska naloga.

Sanja Habazin (2014) Analiza vplivnih parametrov na oblikovanje nizkoenergijske stavbe na primeru vzgojnoizobraževalnega objekta. Diplomska naloga.

Andrej Šabec (2013) Primerjalna študija svetlobnega in toplotnega udobja med montažnim in klasično zgrajenim vrtcem. Diplomska naloga.

Vedran Mekić (2013) Bivalno udobje zaposlenih in predlog energetske sanacije izbrane stavbe v Portorožu. Magistrsko delo.

Teja Török (2013) Metoda za načrtovanje trajnostne stavbe. Diplomska naloga.

Tina Gantar (2012) Toplotno udobje študentov na dveh fakultetah Univerze v Ljubljani. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v čet. 23. nov. 2017 05:49:27 CET.