Vnosi za mentorja "Matjaž Dolšek"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Jure Žižmond (2016) Projektiranje armiranobetonskih stavb na potresno obtežbo po kriteriju sil z upoštevanjem ciljne zanesljivosti. Doktorska disertacija.

Pavle Fenjveši (2016) Potresnoodporno projektiranje hiše JUBHome. Diplomska naloga.

Klavdija Kralj (2016) Ocena potresne odpornosti zidane stavbe na območju Novega mesta. Diplomska naloga.

Nejc Povšič (2016) Ocena faktorja dodatne nosilnosti in analiza odnosa med pomiki in poškodovanostjo sten JUBHome. Diplomska naloga.

Matej Lenarčič (2016) Potresnoodporno projektiranje hiše JUBHome na osnovi poenostavljene analize. Diplomska naloga.

Jerica Rihar (2016) Projektiranje zidanih stavb na ciljno potresno tveganje. Magistrsko delo.

Nejc Fabijan (2016) Spletna aplikacija za oceno potresne ranljivosti zidanih stavb. Magistrsko delo.

Franci Petrič (2016) Ocena potresne odpornosti poslovne stavbe. Diplomska naloga.

Miha Zupanc (2016) Potresna analiza 22-etažne armiranobetonske stavbe. Diplomska naloga.

Luka Possnig (2016) Projektiranje armiranobetonskega mostu za vpliv potresne obtežbe in ocena potresnega tveganja. Magistrsko delo.

Nuša Lazar Sinković (2015) Projektiranje armiranobetonskih okvirnih stavb na osnovi potresnega tveganja in poenostavljenih nelinearnih modelov. Doktorska disertacija.

David Krumpestar (2015) Ocena poškodovanosti opečnih sten v odvisnosti od pomikov ter stroški popravila. Diplomska naloga.

Marko Stermecki (2015) Eksperimentalne preiskave in poenostavljena potresna analiza konstrukcijskega sistema JUBHome BASE. Diplomska naloga.

Filip Andolšek (2015) Ocena potresne odpornosti družinske hiše na obrobju Ljubljana. Diplomska naloga.

Andraž Starc (2015) Vpliv modeliranja razpokanih prerezov na potresnoodporno projektiranje AB stavbe. Diplomska naloga.

Anka Snedic (2015) Analiza potresne ranljivosti nove šestetažne armiranobetonske stavbe. Magistrsko delo.

Blaž Bizjak (2015) Ocena potresne odpornosti stare upravne stavbe RŽS Idrija. Diplomska naloga.

Andrej Andrejaš (2014) Ocena vpliva deformabilnosti tal na obnašanje armiranobetonske stavbe pri potresni obtežbi. Diplomska naloga.

Klemen Bajc (2014) Potresna analiza montažne armiranobetonske hale. Diplomska naloga.

Mirko Kosič (2014) Določanje raztrosa potresnega odziva armiranobetonskih stavb. Doktorska disertacija.

Aleš Jamšek (2014) Ocena potresne odpornosti dvoetažnega poslovnega objekta na območju Kamnika. Diplomska naloga.

Grega Lajkovič (2014) Model za poenostavljeno potresno analizo tipične družinske hiše na območju Krškega. Diplomska naloga.

Jure Snoj (2014) Ocena potresnega tveganja zidanih stavb. Doktorska disertacija.

Uroš Gantar (2014) Ocena potresne odpornosti zidanega stanovanjskega bloka. Diplomska naloga.

Jan Ratej (2014) Potresna analiza dvoetažne lesene hiše. Diplomska naloga.

Petra Triller (2014) Model za oceno potresne odpornosti zidanih hiš na širši lokaciji Škofje Loke. Diplomska naloga.

Marko Brozovič (2013) Izbira akcelerogramov za projektiranje stavb. Doktorska disertacija.

Žiga Šebenik (2013) Testiranje uporabnosti programskega vmesnika SAP2000. Diplomska naloga.

Blaž Lipej (2013) Vpliv konfiguracije polnil na parametre potresnega odziva armiranobetonskega okvira. Diplomska naloga.

Luka Novak (2013) Analiza armiranobetonskih okvirjev s polnili na potresno obtežbo. Diplomska naloga.

Miha Povše (2013) Projektiranje armiranobetonskih okvirov na potresnih območjih. Diplomska naloga.

Uroš Ristić (2013) Ocena potresne odpornosti zidanega objekta v Zgornjem Posočju. Diplomska naloga.

Sanja Kvrgić (2013) Poškodovanost zidanih stavb zaradi potresov v Posočju. Diplomska naloga.

Teja Penko (2013) Ocena potresne odpornosti zidanega objekta Mala vas. Diplomska naloga.

Damjan Podgorelec (2013) Vpliv stopnjevanja sprejemljivega potresnega tveganja na armiranobetonsko okvirno konstrukcijo. Magistrsko delo.

Nejc Fabijan (2013) Spletna aplikacija za poenostavljeno oceno ranljivosti objekta na potresno obtežbo. Diplomska naloga.

Peter Pekolj (2013) Ocena potresne odpornosti zidane stavbe v Posočju. Diplomska naloga.

Monika Pikelj (2013) Ocena potresne odpornosti Hale Tivoli. Diplomska naloga.

Miha Hren (2013) Spletni vmesnik za izvajanje računskih analiz v visoko-prepustnem računskem okolju. Diplomska naloga.

Nejc Benedik (2012) Analiza lokacije HE Zalog na srednji Savi. Diplomska naloga.

Dani Besednjak (2012) Uporaba programa SAP 2000 za projektiranje armiranobetonskih okvirov po standardu Evrokod 8. Diplomska naloga.

Gabrijela Jankovič (2012) Vrednotenje poenostavljenih postopkov za oceno nihajnega časa stavb. Diplomska naloga.

Anka Jenko (2012) Ocena potresne odpornosti enodružinske hiše. Diplomska naloga.

Boris Azinović (2012) Uporaba metode načrtovanja nosilnosti za jeklene konstrukcije daljnovodnih stebrov. Diplomska naloga.

Miha Hrastnik (2012) Vpliv metode načrtovanja nosilnosti na količino armature armiranobetonske stavbe. Diplomska naloga.

Jure Žižmond (2012) Razčlenitev potresne varnosti pri projektiranju armiranobetonske stavbe. Diplomska naloga.

Daniel Celarec (2012) Potresno tveganje izbranih konstrukcijskih sistemov z upoštevanjem nezanesljivosti. Doktorska disertacija.

Rok Wallner (2012) Uporaba programa SAP 2000 za projektiranje jeklenih okvirnih stavb po standardu Evrokod 8. Diplomska naloga.

Zlatko Vidrih (2012) Potresni odziv betonskih mostov s pomanjkljivimi konstrukcijskimi detajli. Doktorska disertacija.

Marko Jovanovski (2011) Ocena potresne odpornosti zidane enodružinske hiše v Grosuplju. Diplomska naloga.

Damjan Podgorelec (2011) Ocena potresne odpornosti stanovanjske hiše v Ljubljani. Diplomska naloga.

Andrej Anžlin (2011) Numerične simulacije potresnega odziva ytong zidane stavbe. Diplomska naloga.

Nuša Lazar (2011) Projektiranje stavb na sprejemljivo potresno tveganje - primer osem-etažne armiranobetonske stavbe. Diplomska naloga.

Matej Zupančič (2011) Projektiranje osem-etažnega armiranobetonskega okvira za srednjo stopnjo duktilnosti. Diplomska naloga.

Lucija Golja (2011) Ocena potresne odpornosti tradicionalno grajene kmečke hiše. Diplomska naloga.

Matej Jan (2010) Vpliv opečnih polnil na obnašanje armiranobetonskih okvirov. Diplomska naloga.

Tomaž Prkič (2010) Potresna analiza poslovne stolpnice Emonika. Diplomska naloga.

Metod Bonča (2010) Ocena potresnega tveganja za izbrane jeklene stavbe. Diplomska naloga.

Andrijano Zera (2010) Spletna aplikacija za določitev faktorja obnašanja in projektnega spektra po EC8. Diplomska naloga.

Domen Zalokar (2010) Projektiranje večstanovanjske zidane stavbe po Evrokodih. Diplomska naloga.

Tine Logonder (2009) Uporabnost informacijskega modela zgradbe za potresno analizo. Diplomska naloga.

Mirko Kosič (2009) Potresna analiza šest-etažne nesimetrične stavbe. Diplomska naloga.

Aljoša Kikelj (2009) Dinamična analiza s programom EAVEK 2007. Diplomska naloga.

Jure Snoj (2009) Ocena potresne odpornosti zidane stavbe s programom 3MURI. Diplomska naloga.

Marko Brozovič (2009) Uporaba šolske potresne mize za simulacijo obnašanja konstrukcij med potresi. Diplomska naloga.

Iztok Zajc (2009) Primerjava programov za analizo in dimenzioniranje konstrukcij. Diplomska naloga.

Mateja Ganc (2009) Analiza potresne odpornosti zidane konstrukcije. Diplomska naloga.

Andrej Dimec (2009) Analiza armiranobetonske stenaste stavbe v skladu z EC8. Diplomska naloga.

Jurij Jančar (2008) Analiza možnosti nadgradnje obstoječih stavb s stališča potresne odpornosti. Diplomska naloga.

Anton Levičar (2008) Določevanje potresnih vplivov na nekonstrukcijske elemente stavb. Diplomska naloga.

Tomaž Belina (2008) Potresna analiza pet in deset etažne stenaste konstrukcije. Diplomska naloga.

Špela Drolc (2007) Program za določanje potresne obtežbe v skladu z EVROKOD 8. Diplomska naloga.

Daniel Celarec (2007) Poenostavljena verzija programa EAVEK. Diplomska naloga.

David Štular (2007) Projektiranje stolpa za kontrolo zračnega prometa na Brniku. Diplomska naloga.

Miran Šmon (2007) Program za dimenzioniranje armiranobetonskih gred v skladu s standardom EC8. Diplomska naloga.

Tjaša Teran (2007) Izdelava armaturnih načrtov prostorskega okvira s programom Allplan. Diplomska naloga.

Klemen Podobnik (2006) Projektiranje armiranobetonske hale za različno potresno ogroženi območji v Sloveniji ter ocena stroškov izgradnje nosilne konstrukcije. Diplomska naloga.

Miha Maraž (2006) Modeliranje mostov s programom SAP 2000. Diplomska naloga.

Sara Bašič (2005) Modeliranje in analiza stenasto - okvirne konstrukcije po EC8. Diplomska naloga.

Sonja Terčič (2005) Uporaba nelinearne analize za oceno potresne odpornosti armiranobetonske stavbe po EC8. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v čet. 23. nov. 2017 05:49:47 CET.