Vnosi za mentorja "Tomo Cerovšek"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Matjaž Skvarča (2016) Izdelava modela 5D BIM za projekt trgovsko-parkirne hiše. Magistrsko delo.

Jure Lovšin (2016) Pretvorba modela BIM v energijski model stavbe (BEM). Magistrsko delo.

Dejan Semič (2016) Analiza požarne varnosti Kristalne palače na podlagi optimiziranega modela BIM. Magistrsko delo.

Jure Šimic (2016) Analiza procesa prostorskega umeščanja HE na Srednji Savi v prostor s prikazom optimizacije upravljanja projekta z uporabo programske opreme Primavera. Magistrsko delo.

Luka Jemec (2016) Izdelava modela konstrukcij BIM na osnovi oblakov točk. Diplomska naloga.

Ana Kastelic (2016) Primer uporabe federacijskega modela za izdelavo 5D BIM. Diplomska naloga.

Jan Mehlin (2016) BIM za proizvodnjo in uporaba programa Dietrich's. Diplomska naloga.

Jure Česnik (2016) Analiza potenciala uvajanja BIM za javna naročila. Magistrsko delo.

Vasja Pavlovič (2016) Sistem BIM za zagotavljanje kakovosti Šprinkler sistemov. Diplomska naloga.

Damjan Alešnik (2016) Analiza funkcionalnosti in uporabnosti modelirnika Tekla Structures za večmaterialno konstruiranje v Sloveniji. Diplomska naloga.

Toni Čančar (2016) Uporaba BIM za parametrično analizo izbranih okoljskih trajnostnih vidikov stavb. Magistrsko delo.

Marjan Bradica (2015) Optimizacija izbire in koordinacije podizvajalcev z modelno - lokacijskimi metodami. Diplomska naloga.

Lucijana Radošević (2015) Primeri uporabe BIM za analizo trajnostnih vidikov. Diplomska naloga.

Tomaž Pikovnik (2015) Priprava 3D modelov za 3D tisk. Diplomska naloga.

Sara Poglajen (2015) Primer uporabe BIM za trajnostno načrtovanje v Sloveniji. Diplomska naloga.

David Cirman (2015) Uporaba 4D modelov v gradbeništvu. Diplomska naloga.

Matej Opačić (2015) Uporaba BIM za večmaterialno modeliranje in določitev računskih modelov. Diplomska naloga.

Marko Starešinič (2015) Uporaba in integracija komponent BIM Tekla Structures za izračun jeklenih spojev. Diplomska naloga.

Grega Lap (2015) Izdelava delavniških načrtov v programu Dietrichs in prenos podatkov na CNC. Diplomska naloga.

Rok Soklič (2015) Parametrično modeliranje in optimizacija konstrukcij s programom Rhinoceros-Grasshopper. Diplomska naloga.

Luka Ceglar (2015) Izdelava 3D tiskalnika in preizkus mehanskih lastnosti tiskanih modelov. Diplomska naloga.

Damir Nadarević (2015) Primer izdelave modela 5D BIM. Diplomska naloga.

Sebastjan Kravanja (2014) Razvoj referenčnega modela BIM za izdelavo računskega modela. Diplomska naloga.

Jerneja Završki (2014) BIM kot orodje za trajnostno gradbeništvo in energetsko prenovo. Diplomska naloga.

Sabina Saje (2014) Uporaba orodij BIM za analizo požarne varnosti. Diplomska naloga.

Samo Saje (2014) Modeliranje predora z BIM orodji. Diplomska naloga.

Aleksandar Šašić Kežul (2014) Kartiranje poškodb fasade objekta iz oblaka točk terestričnega laserskega skeniranja. Diplomska naloga.

Rok Zabret (2014) Optimizacija projekta na osnovi informacijskega modela stavbe 5D. Diplomska naloga.

Lovro Gorše (2014) Uporaba 3D-tiska v gradbeništvu. Diplomska naloga.

Sanel Djedović (2014) Uporaba referenčnih modelov BIM za večmaterialno projektiranje. Magistrsko delo.

Benjamin Resnik (2013) Vzpostavitev interaktivnega izobraževalnega portala za potresno inženirstvo. Diplomska naloga.

Nejc Filipič (2013) Zbiranje podatkov o prometu v križiščih in razvoj aplikacije za štetje prometa v križiščih. Diplomska naloga.

Marko Tratar (2013) Uporaba informacijskih modelov stavb za izdelavo opažnih načrtov. Diplomska naloga.

David Božiček (2013) Geometrija lupinastih konstrukcij. Diplomska naloga.

Jure Česnik (2012) Parametrične dinamične konstrukcijske komponente za prefabricirane AB elemente. Diplomska naloga.

Urška Dolinar (2012) Virtualna gradnja: Primera simulacij 4D. Diplomska naloga.

Rok Fabijan (2012) Projektiranje in planiranje z informacijskim modeliranjem stavb: študij primerov. Diplomska naloga.

Luka Arko (2011) Projektiranje konstrukcij s parametričnim modelirnikom Tekla Structures. Diplomska naloga.

Leon Pelc (2011) Inženirska predloga za informacijski modelirnik stavb. Diplomska naloga.

Luka Videmšek (2011) Primer uporabe 5d informacijskega modela stavbe. Diplomska naloga.

Vesna Škof (2011) ANALIZA UPORABE INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ NA GRADBIŠČIH PODJETJA ENERGOPLAN. Diplomska naloga.

Matjaž Milharčič (2010) RAČUNALNIŠKO PODPRTA IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROSTOLEŽEČE ARMIRANOBETONSKE NOSILCE. Diplomska naloga.

Urška Kregar Cundrič (2010) Računalniško podprta izdelava projektne dokumentacije za ab kontinuirne nosilce. Diplomska naloga.

Ladislav Klinc (2010) Razvoj orodja za izdelavo integriranih modelov v programu SketchUp. Diplomska naloga.

Aljaž Pudgar (2010) Uporaba prostorsko umeščenih fotografij pri gradnji objektov. Diplomska naloga.

Miha Krečič (2010) Odpravljanje neskladij projektne dokumentacije z uporabo informacijskih modelov stavb. Diplomska naloga.

Simon Marinko (2010) Uporaba okolja vico software za pripravo ponudbenega predračuna in terminskega plana. Diplomska naloga.

Andrijano Zera (2010) Spletna aplikacija za določitev faktorja obnašanja in projektnega spektra po EC8. Diplomska naloga.

Tadej Mirkac (2010) Projektiranje armiranobetonske montažne hale s podporo informacijskega modela stavbe. Diplomska naloga.

Tine Logonder (2009) Uporabnost informacijskega modela zgradbe za potresno analizo. Diplomska naloga.

Anže Perko (2009) Snežni plazovi v Sloveniji. Diplomska naloga.

Matic Ožbolt (2008) Celostna zasnova objektov kot integrirano projektno delo. Diplomska naloga.

Martin Lah (2008) Razvoj kompendija o upravljanju tveganj. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v pet. 24. nov. 2017 05:50:00 CET.