Vnosi za mentorja "Sebastjan Bratina"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Gregor Požar (2016) Projektiranje armiranobetonske nosilne konstrukcije večstanovanjske stavbe v Novem mestu. Diplomska naloga.

Barbara Kralj (2016) Analiza nosilne konstrukcije več-etažne zidane stavbe v Novi Gorici. Diplomska naloga.

Robert Šeligo (2016) Projektiranje nosilne konstrukcije poslovne stavbe v Domžalah. Diplomska naloga.

Blaž Klinc (2016) Vpliv lastnosti temeljnih tal in togosti temeljne plošče na statični izračun objekta. Diplomska naloga.

Katja Novak (2015) Statični račun enodružinske hiše na Jeličnem vrhu. Diplomska naloga.

Urška Bajc (2015) Uklonska nosilnost armiranobetonskih okvirjev med požarom. Doktorska disertacija.

Sandi Stanič (2014) Analiza napetostnega in deformacijskega stanja prednapetega "V" nosilca. Diplomska naloga.

Gašper Amon (2014) Dimenzioniranje značilnih elementov nosilne konstrukcije več etažnega poslovnega objekta v Logatcu. Diplomska naloga.

Matija Cej (2014) Analiza in projektiranje prednapete prekladne konstrukcije železniškega mostu. Diplomska naloga.

Blaž Kocina (2014) Primerjava različnih nelinearnih metod za določanje potresne odpornosti zidanih konstrukcij. Diplomska naloga.

Simon Vrbovšek (2013) Projektiranje ponapete betonske plošče. Diplomska naloga.

Primož Novak (2013) Analiza nosilne konstrukcije večetažne poslovne stavbe v Idriji. Diplomska naloga.

Živa Semolič (2013) Analiza in projektiranje armiranobetonske nosilne konstrukcije poslovne stavbe v Ljubljani. Diplomska naloga.

Martin Rus (2013) Analiza in dimenzioniranje armiranobetonske nosilne konstrukcije tri-etažne poslovne stavbe v Ribnici. Diplomska naloga.

Luka Kocman (2013) Analiza in dimenzioniranje nosilne konstrukcije večstanovanjske stavbe v Novem mestu. Diplomska naloga.

Uroš Trošt (2013) Dimenzioniranje medetažne AB plošče osnovne šole v Ajdovščini. Diplomska naloga.

Dejan Semič (2013) Analiza in dimenzioniranje armiranobetonskih nosilnih elementov poslovno trgovskega objekta v Ljubljani. Diplomska naloga.

David Pukšič (2013) Analiza in dimenzioniranje plošče na stebrih. Diplomska naloga.

Mitja Jakše (2013) Program za dimenzioniranje AB prereza na osno - upogibno in strižno obremenitev. Diplomska naloga.

Rok Kržan (2013) Analiza in projektiranje večetažne poslovne stavbe v Celju. Diplomska naloga.

Luka Gramc (2013) Poenostavljen račun povesov AB konstrukcij. Diplomska naloga.

Peter Banovec (2013) Analiza nosilne konstrukcije večetažne stavbe v Črnomlju. Diplomska naloga.

Sandi Ostanek (2013) Projektiranje in analiza porabe energije v vrstnih hišah na Primorskem. Diplomska naloga.

Nejc Pirc (2012) Projektiranje večstanovanjske armiranobetonske stavbe v naselju "Sončni log" v Logatcu. Diplomska naloga.

Klemen Erklavec (2012) Projektiranje in ocena požarne odpornosti izoliranega AB stebra v večetažni poslovni stavbi. Diplomska naloga.

Jure Klopčič, gradbenik (2012) Projektiranje in dimenzioniranje nosilnih elementov večstanovanjske stavbe. Diplomska naloga.

Luka Possnig (2012) Projektiranje nosilne konstrukcije poslovnega objekta v Kranju. Diplomska naloga.

Janez Melink (2012) Projektiranje medetažne konstrukcije armiranobetonske stavbe. Diplomska naloga.

Anže Egart (2012) Požarne krivulje in temperaturni profili AB prečnih prerezov. Diplomska naloga.

Rožle Pavlin (2012) Projektiranje upravne stavbe CGP po evropskih standardih Evrokod. Diplomska naloga.

Marko Hozjan (2012) Spajanje lesenih elementov s pomočjo krempljastih plošč. Diplomska naloga.

David Kokalj (2011) Poenostavljene računske metode požarnovarnega projektiranja AB nosilcev. Diplomska naloga.

Robert Pečenko (2011) Dokaz varnosti prednapete votle plošče v običajnih pogojih in pogojih požara. Diplomska naloga.

Marko Keše (2010) Projektiranje večstanovanjske stavbe v kočevju po standardih Evrokod. Diplomska naloga.

Jože Ban (2010) Analiza adhezijsko prednapetega dvokapnega nosilca. Diplomska naloga.

Blaž Goljevšček (2010) Analiza nosilnosti ab "pi" plošče v običajnih pogojih in pogojih požara. Diplomska naloga.

Jure Ferjančič (2010) Statični izračun poslovno skladiščnega objekta po standardih Evrokod. Diplomska naloga.

Darja Medved (2009) Analiza dvoslojnih lesenih nosilcev. Diplomska naloga.

Miha Jereb (2009) Projektiranje armiranobetonske stropne konstrukcije v montažnem armiranobetonskem objektu. Diplomska naloga.

Jure Zdovc (2009) Projektiranje objekta polnilnice v Laškem po evropskih standardih Evrokod. Diplomska naloga.

Marijan Koren (2008) Vodenje porabe materialov v proizvodnji montažnih elementov. Diplomska naloga.

Nana Krauberger (2008) Vpliv požara na obnašanje ojačanje betonskih linijskih konstrukcij. Doktorska disertacija.

Andrej Koglot (2006) Nelinearna analiza obnašanja AB nosilcev med požarom skladno z Eurocode 2. Diplomska naloga.

Mojca Markovič (2006) Mejna nosilnost AB prečnih prerezov pri dvojno ekscentrični osni obremenitvi. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v pon. 20. nov. 2017 05:50:48 CET.