Vnosi za mentorja "Boštjan Brank"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Uroš Ristić (2016) Ocena globine razpok v betonu z metodo Impact Echo. Magistrsko delo.

Marko Lavrenčič (2016) Numerične analize padca velikega armirano betonskega zabojnika. Magistrsko delo.

Domen Pungerčar (2016) Dimenzioniranje armiranobetonskega konstrukcijskega elementa. Diplomska naloga.

Toni Klemenčič (2016) Potresna analiza jeklenih cilindričnih rezervoarjev. Magistrsko delo.

Primož Zelenec (2015) Prednapeta membranska konstrukcija za prekritje kolesarnice. Magistrsko delo.

Jan Cunja (2015) Analiza in dimenzioniranje armiranobetonske plošče. Diplomska naloga.

Matej Opačić (2015) Uporaba BIM za večmaterialno modeliranje in določitev računskih modelov. Diplomska naloga.

Maja Černoša (2015) Leseno stekleni stenasti konstrukcijski elementi. Diplomska naloga.

Tanja Srednik (2015) Projekt konstrukcije iz prednapete membrane. Diplomska naloga.

Tadej Gutnik (2015) Steklo kot konstrukcijski material. Diplomska naloga.

Rok Soklič (2015) Parametrično modeliranje in optimizacija konstrukcij s programom Rhinoceros-Grasshopper. Diplomska naloga.

Gorazd Brglez (2014) Zračno podprte membranske konstrukcije. Diplomska naloga.

Aleš Košmrlj (2014) Analiza in dimenzioniranje rebričastih plošč. Diplomska naloga.

Žiga Kališnik (2014) Analiza in dimenzioniranje etažne armiranobetonske plošče. Diplomska naloga.

Matevž Kocjan (2014) Numerično modeliranje preskusov na leseno steklenih stenastih elementih. Diplomska naloga.

Matic Meža (2014) Analiza in projektiranje plošč na stebrih. Diplomska naloga.

Simon Vrbovšek (2013) Projektiranje ponapete betonske plošče. Diplomska naloga.

Katarina Smrke (2013) Analiza novega načina vgradnje oken v fasadni sistem Qbiss One z metodo končnih elementov. Diplomska naloga.

Miha Jukić (2013) Končni elementi za modeliranje lokaliziranih porušitev v armiranem betonu. Doktorska disertacija.

Jure Turk (2013) Armiranobetonske lupinaste konstrukcije. Magistrsko delo.

Ana Kragelj (2013) Palične lupinaste konstrukcije. Diplomska naloga.

Tomaž Šabec (2013) Analiza novega hladilnega stolpa v Šoštanju na temperaturni vpliv. Diplomska naloga.

David Božiček (2013) Geometrija lupinastih konstrukcij. Diplomska naloga.

Toni Klemenčič (2013) Analiza obnašanja leseno steklenega panela pri horizontalni obtežbi. Diplomska naloga.

David Pukšič (2013) Analiza in dimenzioniranje plošče na stebrih. Diplomska naloga.

Ditka Čakš (2013) Analiza novega hladilnega stolpa v Šoštanju na vpliv vetra. Diplomska naloga.

Domen Ivanšek (2012) Numerična analiza prehoda toplote na stikih Qbiss Air fasadnega sistema. Diplomska naloga.

Nejc Pavlin (2012) Metoda vezi in razpor za projektiranje armiranobetonskih stenastih elementov. Diplomska naloga.

Luka Zupančič (2012) Primeri uporabe programa Abaqus za stacionarne toplotne analize. Diplomska naloga.

Uroš Kokot (2012) Numerična toplotna analiza dveh detailov fasadnega elementa Qbiss Air. Diplomska naloga.

Damir Kovačević (2012) Prednapete membranske konstrukcije. Diplomska naloga.

Mojca Usnik (2012) Eksperimentalna in numerična simulacija obnašanja svetlobne kupole. Diplomska naloga.

Mihela Baumgartner (2011) Projektiranje jeklenega cilindričnega rezervoarja. Diplomska naloga.

Uroš Bohinc (2011) Prilagodljivo modeliranje ploskovnih konstrukcij. Doktorska disertacija.

Sašo Vozel (2011) Projektiranje lesenega razglednega stolpa. Diplomska naloga.

Jaka Dujc (2010) Metoda končnih elementov za račun mejne nosilnosti in lokalizirane porušitve ploskovnih konstrukcij. Doktorska disertacija.

Tomaž Tušar (2010) Simulacija padca armiranobetonskega zabojnika na togo podlago. Diplomska naloga.

Domen Zalokar (2010) Projektiranje večstanovanjske zidane stavbe po Evrokodih. Diplomska naloga.

Igor Gavrić (2009) Študija modularnih enot iz križno lepljenega lesa. Diplomska naloga.

Aljoša Kikelj (2009) Dinamična analiza s programom EAVEK 2007. Diplomska naloga.

Jure Lopatič (2009) Primerjava modelov za numerično analizo armiranobetonskih konstrukcij. Diplomska naloga.

Jurij Žejn (2008) Simulacija porušitve Trimo sendvič panelov zaradi gubanja pločevine. Diplomska naloga.

Simon Petrovčič (2008) Analiza in projektiranje tankostenskih cilindričnih silosov v skladu z Evrokod standardi. Diplomska naloga.

Miha Jaklič (2007) Numerično iskanje optimalne oblike ploskovnih konstrukcij. Diplomska naloga.

Blaž Velkavrh (2007) Primerjava različnih pristopov k projektiranju armiranobetonskih stenastih nosilcev. Diplomska naloga.

Miha Jukić (2007) Algoritem za optimalno projektiranje armature v stenah, ploščah in lupinah. Diplomska naloga.

Boris Pogačar (2006) Doka opažni sistem SL-1 za gradnjo predorov. Primer: predor Šentvid. Diplomska naloga.

David Koren (2006) Modeliranje neidealnih stikov med konstrukcijskimi elementi. Diplomska naloga.

Igor Buh (2006) Gradnja rezervoarja iz nerjavnega jekla za fosforno kislino. Diplomska naloga.

Andrej Perič (2006) Uporaba polimernih izdelkov v gradbeništvu. Diplomska naloga.

Tomaž Lavrenčič (2006) Preboj pri gobastih ploščah brez vut. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v pon. 20. nov. 2017 05:46:25 CET.