Vnosi za mentorja "Vlatko Bosiljkov"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Doron Hekič (2016) Statična analiza strešne konstrukcije objekta kulturne dediščine aluo na Erjavčevi cesti v Ljubljani. Diplomska naloga.

Matej Vidic (2016) Statična analiza strešne konstrukcije spomeniško zaščitenega objekta Šenkova domačija. Diplomska naloga.

Blaž Krznar (2016) Analiza različnih jeklenih sistemov na zavarovanih plezalnih poteh. Diplomska naloga.

Rok Strižič (2016) Eksperimentalna analiza obnašanja segmenta stekleno-aluminijastega fasadnega sistema, izpostavljenega ravninski strižni ciklični obtežbi. Diplomska naloga.

Klemen Pokrivač (2016) Uporaba poliesterskih netkanih tekstilij za toplotno izolacijo in zadrževanje kondenza. Diplomska naloga.

Meta Kržan (2015) Eksperimentalne in numerične preiskave za določitev kontroliranega odziva večslojne kamnite zidovine. Doktorska disertacija.

Janez Melink (2015) Študija učinkov hkratne izvedbe energetske in konstrukcijske sanacije starejšega objekta na Tomšičevi ulici v Kranju. Magistrsko delo.

Dejan Bolarič (2015) Vpliv vzdolžnih ojačitev na obnašanje upogibno obremenjenih lesenih nosilcev. Diplomska naloga.

Kristjan Rojc (2015) Priprava injekcijskih mešanic na osnovi dolomitnega polnila za kamnite zidove. Magistrsko delo.

Gabrijela Jankovič (2015) Stroškovna analiza energetske sanacije in konstrukcijske utrditve objekta Tobačne tovarne v Ljubljani. Magistrsko delo.

Neva Siebenreich (2015) Ocena potresne odpornosti stavbe UL FGG na Hajdrihovi ulici s programoma 3Muri in SAP2000. Diplomska naloga.

Luka Božič (2014) Utrjevanje poškodovanih zidov s steklenimi vrvicami in epoksidnimi smolami. Diplomska naloga.

Patricia Cotič (2014) Sinteza večsenzorskih neporušnih preiskav gradbenih konstrukcijskih elementov z uporabo metod gručenja. Doktorska disertacija.

Nina Milikič (2014) Analiza potresne odpornosti gradu Grm glede na različne ravni poznavanja konstrukcije. Diplomska naloga.

Anton Štampfl (2013) Ocena stanja in potresne ogroženosti sakralnih stavb na Slovenskem. Magistrsko delo.

Sanja Kvrgić (2013) Poškodovanost zidanih stavb zaradi potresov v Posočju. Diplomska naloga.

Ueli Camathias (2013) Seismic Performance Evaluation of a Historic Unreinforced Masonry Building Structure. Magistrsko delo.

Alja Arrigler (2013) Študij utrditvenih ukrepov za kamnite zidove. Diplomska naloga.

Damjan Špeglič (2013) Občutljivostna analiza kamnitih zidov z uporabo georadarja. Diplomska naloga.

Primož Murn (2013) Določanje učinkovitosti aktivne termografije za zaznavanje anomalij v betonskih konstrukcijskih elementih. Diplomska naloga.

Daša Novak (2012) Študija potresne ranljivosti starega mestnega jedra Ljubljane. Diplomska naloga.

Janez Korpič (2012) Eksperimentalne tlačne preiskave večslojnih kamnitih zidov. Diplomska naloga.

Aleš Cunjac (2012) Primerjalna študija potresne odpornosti sodobnih večnadstropnih zidanih stavb. Diplomska naloga.

Jure Oštrbenk (2012) Potresna analiza in analiza ojačitvenih ukrepov za grad Golnik. Diplomska naloga.

Luka Kurnjek (2012) Ciklo - program za analizo rezultatov histereznega odziva zidov. Diplomska naloga.

Gašper Bregar (2012) In-situ določanje vpliva vlage in propadanja materiala na mehanske lastnosti zidovine. Diplomska naloga.

Robert Rihtarec (2012) Primerjalna analiza računalniških programov za nelinearno seizmično analizo sodobnih zidanih konstrukcij. Diplomska naloga.

Lidija Avsenik (2012) Varovanje arheoloških najdišč in situ s prekrivanjem. Diplomska naloga.

Blaž Hudobivnik (2011) Eksperimentalne preiskave in numerična analiza opečnate zidovine. Diplomska naloga.

Mojca Sevšek (2011) Ocena potresne ranljivosti stavb v Posočju z analizo lokalnih mehanizmov porušitve. Diplomska naloga.

Urška Stanek (2011) Revitalizacija in ocena potresne odpornosti muzeja Tobačna v Ljubljani. Diplomska naloga.

Tomaž Pajntar (2011) Poenostavljena metoda za oceno vpliva eksplozije na gradbeno konstrukcijo. Diplomska naloga.

Ana Naglič (2011) Seizmična analiza sakralnih objektov. Diplomska naloga.

Patricia Cotič (2010) Eksperimentalno podprta parametrična nelinearna seizmična analiza kamnite zidane stavbe. Diplomska naloga.

Tomaž Medved (2010) Rekonstrukcija muzeja Železniki. Diplomska naloga.

Mojmir Uranjek (2008) Problematika injektiranja zidov objektov kulturne dediščine. Magistrsko delo.

Sandi Novak (2008) Optimiziran pristop sanacije kulturnozgodovinskih objektov na primeru gradu Pišece. Diplomska naloga.

David Antolinc (2008) Analiza obnašanja mostu iz armirane plastike. Diplomska naloga.

Meta Kržan (2008) Parametrična analiza potresne odpornosti Kolizeja v Ljubljani. Diplomska naloga.

Anja Vidali (2008) Obnova nepremične kulturne dediščine: primer Godbenega doma v Piranu. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v pon. 20. nov. 2017 05:51:02 CET.