Vnosi za mentorja "Violeta Bokan-Bosiljkov"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Lidija Avsenik (2016) Alternativni pomlajevalec kot dodatek za povečanje deleža recikliranega asfalta v asfaltni mešanici. Doktorska disertacija.

Ana Benčina (2016) Možnost uporabe in omejitve gradbenih plošč iz odpadne embalaže. Magistrsko delo.

Sebastijan Robič (2016) Uporaba odpadne plastike v betonskih kompozitih. Magistrsko delo.

Nino Špan (2016) Vpeljava novih standardov s področja betona v Betonarni Boštanj. Diplomska naloga.

Anja Vavričuk (2016) Vpliv metakaolina na lastnosti injekcijskih mas na osnovi naravnega hidravličnega apna. Diplomska naloga.

Egon Milost (2016) Vpliv cementnih dodatkov na korozijske procese jekla v zelenih betonih. Magistrsko delo.

Robert Trebušak (2016) Primerjava lastnosti betonskih mešanic iz naravnega in recikliranega agregata. Diplomska naloga.

Erik Premk (2016) Apneno-cementne injekcijske mešanice z belim cementom. Diplomska naloga.

Gregor Merlin (2016) Vpliv kemijskih in mineralnih dodatkov na reološke lastnosti svežih cementnih malt. Diplomska naloga.

Janja Resman (2016) Vpliv deleža in zrnavosti recikliranega agregata na lastnosti betona. Diplomska naloga.

Andrej Faletič (2016) Metode za določevanje krčenja cementnih sistemov. Diplomska naloga.

Andrej Pezdirc (2016) Uporaba izrabljenih gum kot sekundarnega energenta v cementarni. Diplomska naloga.

Teja Kržišnik (2016) Anaerobna presnova biološko razgradljivih substratov. Diplomska naloga.

Sašo Seljak (2016) Betonska vozišča - primerjava različnih regulativ in projektiranje sestave betona. Magistrsko delo.

Bojan Kresal (2016) Vpliv kemijskih dodatkov na reološke lastnosti svežega betona. Diplomska naloga.

Mateja Vasić (2016) Vpliv vrste veziva na lastnosti sanacijskih ometov. Diplomska naloga.

Andreja Padovnik (2016) Utrjevanje odstopajočih plasti ometov stenske poslikave z nekonstrukcijskim injektiranjem. Doktorska disertacija.

Jure Klopčič, gradbenik (2015) Razvoj lahkoagregatnega samozgoščevalnega betona z deklariranimi lastnostmi. Magistrsko delo.

Rok Bregar (2015) Uporaba ultrazvočne metode za določitev značilnih parametrov v procesu vezanja cementne paste. Diplomska naloga.

Sara Mikec (2015) Primerjava sistemov ravnanja in predelave odpadne embalaže med Slovenijo in Nemčijo. Diplomska naloga.

Jošt Kozelj (2015) Polna opeka normalnega formata, proizvedena s starim postopkom žganja. Diplomska naloga.

Ana Frankovič (2015) Agregat iz elektrofiltrskega pepela pridobljen po postopku hladnega utrjevanja. Diplomska naloga.

Zvonka Benko (2015) Vpliv kemijskih dodatkov in alkalnega okolja na lastnosti apnenih injekcijskih mešanic z dolomitno moko. Diplomska naloga.

Petra Štukovnik (2015) Vpliv okolja na historične materiale z mineralnim vezivom. Doktorska disertacija.

Danijel Benko (2014) Preskušanje reoloških lastnosti svežega betona pri različnih razmerjih apnenčeve moke in kemijskega stabilizatorja. Diplomska naloga.

Janez Mikec (2014) Zdrs toplotne izolacije pod temeljno ploščo v primeru potresne obtežbe. Diplomska naloga.

Tomaž Šeruga (2014) Sanacija armirano betonske konstrukcije izpustnega kanala Šmartinsko jezero. Diplomska naloga.

Matevž Štokelj (2014) Vpliv EAF C žlindre na fizikalno-mehanske lastnosti betona. Diplomska naloga.

Maja Jelen (2014) Mešane ruševine v betonu. Diplomska naloga.

Dora Kovač (2014) Vpliv pospešil vezanja in lahkega polnila na lastnosti apnenih injekcijskih mešanic. Diplomska naloga.

Jernej Zagorc (2014) Vpliv vrste karbonatnega agregata na lastnosti malt in betonov. Diplomska naloga.

Anita Turk (2014) Lesni pepel kot sekundarno vezivo v betonu. Diplomska naloga.

Petra Franko (2014) Vpliv soli na sanacijske omete. Diplomska naloga.

Jože Maver (2014) Reologija svežih samozgoščevalnih betonov in malt z enako razvito površino agregatnih zrn. Diplomska naloga.

Jure Zabret (2014) Vpliv vrste karbonatnega agregata na mehanske lastnosti malt. Diplomska naloga.

Andraž Hočevar (2013) Reološke lastnosti cementnih kompozitov v svežem stanju. Doktorska disertacija.

Karmen Jazbec (2013) Infrardeča termografija kot metoda zaznavanja segregacije samozgoščevalnega betona. Diplomska naloga.

Aleš Česen (2013) Spremljanje in karakterizacija korozijskih procesov jekla v betonu. Doktorska disertacija.

Aleš Miketič (2013) Samozgoščevalni betoni z agregatom iz ekspandirane gline. Diplomska naloga.

Florijan Rot (2013) Stopnje izpostavljenosti kot izhodišče za določitev karakteristik betona AB konstrukcijskih elementov. Diplomska naloga.

Jan Šircelj (2013) Površinska odpornost betonov na zmrzovanje in tajanje ob prisotnosti talilnih soli. Diplomska naloga.

Lucija Stermšek (2013) Vpliv dodatkov na lastnosti injekcijskih mas z apnenim vezivom. Diplomska naloga.

Maja Weisseisen (2013) Vpliv okolja na stanje objektov stavbne dediščine na Gorenjskem. Diplomska naloga.

Sebastijan Robič (2013) Uporaba bele žlindre v betonskih kompozitih. Diplomska naloga.

Ana Benčina (2013) Uporaba ruševin s področja stare cinkarne v betonskih kompozitih. Diplomska naloga.

Alja Arrigler (2013) Študij utrditvenih ukrepov za kamnite zidove. Diplomska naloga.

Nejc Gašperič (2013) Vpliv zrnavostne sestave agregata in vrste superplastifikatorja na reološke lastnosti svežega betona. Diplomska naloga.

Jožef Klepec (2013) Vpliv vodocementnega razmerja in količine superplastifikatorja na reološke lastnosti svežih cementnih malt. Diplomska naloga.

Boris Ronkalj (2012) Vpliv kemijske agresije na beton pri različnih temperaturah. Diplomska naloga.

Alen Lešnik (2012) Vpliv vrste agregata in mineralnega dodatka na reološke in mehanske lastnosti lahkovgradljivega betona. Diplomska naloga.

Blaž Štupar (2012) Vpliv višine notranjega valja reometra na izmerjene reološke lastnosti malt. Diplomska naloga.

Blaž Hren (2012) Razvoj CEM metode za oceno reoloških lastnosti svežega betona. Diplomska naloga.

Nejc Andrejka (2012) Vpliv mineralnih dodatkov na reološke lastnosti svežega betona. Diplomska naloga.

Uroš Erdani (2012) Primerjava reoloških lastnosti svežih malt in betonov z enako razvito površino agregatnih zrn. Diplomska naloga.

Nuša Černe (2012) In-situ in laboratorijske preiskave historičnih malt. Diplomska naloga.

Maša Kušar (2012) Mehanske lastnosti lahkovgradljivega in samozgoščevalnih betonov. Diplomska naloga.

Primož Novak (2011) Lastnosti apnenih ometov nanešenih na kamnit zid kapele gradu Črnelo. Diplomska naloga.

Mitja Mlakar (2011) Procesi propadanja armiranega betona v objektih jedrskih elektrarn. Diplomska naloga.

Goran Šneperger (2011) Ocena stabilnosti svežega samozgoščevalnega betona z metodo električne prevodnosti. Diplomska naloga.

Mojmir Uranjek (2011) Propadanje in trajnostna obnova ovoja stavbne dediščine. Doktorska disertacija.

Matej Mihelič (2011) Umetni kompozitni material Kerrock in njegova uporaba v gradbeništvu. Diplomska naloga.

Anže Andrejka (2011) Učinkovitost izvedbe sanacij premostitvenih ab objektov pod prometno obremenitvijo. Diplomska naloga.

Damjana Gligić (2011) Zgodovinski pregled proizvodnje cementa in uporabe betona v Sloveniji. Diplomska naloga.

Luka Lampret (2011) Uporaba slamnatih bal kot gradbenega materiala pri ekološki gradnji. Diplomska naloga.

Katja Mešiček (2011) Ocena stabilnosti svežih malt z metodo električne prevodnosti. Diplomska naloga.

Gašper Koželj (2010) Odpornost proti prodoru vode za lahkovgradljiv beton iz savskega proda iz Krške kotline. Diplomska naloga.

Igor Birk (2010) Odpornost proti prodoru vode za lahko vgradljiv beton iz drobljenega apnenčevega agregata. Diplomska naloga.

Borjan Kokolj (2010) Ponovna uporaba in reciklaža gradbenih odpadkov s poudarkom na kamenih materialih. Diplomska naloga.

Urška Pajk (2009) Vpliv različnih mlevnih dodatkov na lastnosti cementa CEM V/A (S-V-P) 42,5N LH. Diplomska naloga.

Slaviša Kuzmanović (2009) Vpliv šibkih mest v strukturi betona na njegovo odpornost proti vdoru vode. Diplomska naloga.

Matej Kodelja (2009) Študija učinkovitosti superplastifikatorjev za zagotavljanje obstojnosti črpanih betonov. Diplomska naloga.

Matej Božič (2009) Kompatibilnost in sprijemna trdnost s polimeri modificiranega betona in podlage. Diplomska naloga.

Matej Zavasnik (2009) Toplotno-hidrična kompatibilnost izbranih vrst naravnega kamna in betona za uporabo v gradbeništvu. Diplomska naloga.

Gregor Trtnik (2009) Uporaba ultrazvočne metode za analizo vezanja in strjevanja betona. Doktorska disertacija.

David Duh (2008) Samozgoščevalni in vibrirani betoni z apnenčevo moko. Doktorska disertacija.

Vedran Bekrić (2008) Primerjalna analiza eksperimentalnih metod za določanje vlažnosti estrihov različnih sestav. Diplomska naloga.

Lovro Cimperman (2008) Vpliv konsistence in deleža zraka v svežem betonu na značilnosti zračnih por v strjenem betonu. Diplomska naloga.

Tina Bremec (2007) Uporaba akustične tehnike na betonskih vzorcih. Diplomska naloga.

Damjan Golob (2007) Vpliv vrste polimerne disperzije na mehanske in fizikalne lastnosti sanacijskih malt in betonov. Diplomska naloga.

Mitja Žnidaršič (2007) Vpliv konsistence, aeriranja in trajanja mokre nege na odpornost betona z večjim deležem kamene moke proti zmrzovanju/tajanju v prisotnosti soli. Diplomska naloga.

Andraž Hočevar (2007) Vpliv vrste cementa na sulfatno odpornost betona. Diplomska naloga.

Klemen Kikelj (2006) Vpliv vrste apna, dodatkov in tehnik izdelave na karakteristike apnenih fasad. Diplomska naloga.

Marko Turel (2006) Določitev karakteristične tlačne trdnosti samozgoščevalnega in vibriranega betona.. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v pon. 20. nov. 2017 05:51:44 CET.