Vnosi za mentorja "Primož Banovec"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Janja Ravnikar (2016) Analiza variant odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v malih občinah na primeru Občine Škocjan. Magistrsko delo.

David Burger (2016) Primerjava oblikovanja cen storitve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na izbranih območjih. Diplomska naloga.

Médi Kiss (2016) Uporaba računovodskih izkazov za indikatorski sistem za ocenjevanje gradbenih podjetij. Diplomska naloga.

Igor Petek (2016) Primerjalna analiza na področju zbiranja komunalnih odpadkov. Magistrsko delo.

Suzana Stražar (2016) Optimizacija sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območjih razpršene gradnje z uporabo modelnih pristopov pri njihovem načrtovanju in upravljanju. Magistrsko delo.

Petra Stropnik (2016) Presoja ekonomsko sprejemljivih izgub v vodooskrbnih sistemih. Magistrsko delo.

Natalija Duračak (2016) Učinkovito in uspešno izvajanje nadzora v procesu graditve. Magistrsko delo.

Rok Žnidaršič (2016) Infrastrukturna vrzel kot indikator potreb po investicijah. Diplomska naloga.

Marjan Kne (2016) Vloga notranje dokumentacije v procesu graditve objektov. Diplomska naloga.

Janez Hafner (2016) Pomen gradbiščne dokumentacije pri uspešni realizaciji gradbenega projekta. Diplomska naloga.

Aljoša Nikolić (2016) Ekonomski vidiki ekosistemskih storitev vodotoka. Diplomska naloga.

Gregor Mihelič (2016) Stroškovni vidiki priključevanja na javni kanalizacijski sistem. Diplomska naloga.

Bor Miška (2014) Analiza izhodišč za urejanje odtočnega režima reke Vipave. Diplomska naloga.

Rok Vodopivec (2014) Investicijska analiza odstopanj med projekti in izvedbo sistemov odvajanja odpadnih voda. Diplomska naloga.

Nataša Štupar (2014) Model odločanja lastnikov nepremičnin pri potresni rehabilitaciji stavb. Diplomska naloga.

Matjaž Bobnar (2014) Tveganja pri nadzoru gradbenih del. Diplomska naloga.

Janij Oblak (2013) Mehanizacija, ukrepi in postopki upravljanja z rinjenimi plavinami. Diplomska naloga.

Simon Frank (2013) Poročilo o spremljanju učinkov investicije kot sestavni del vodenja gradbenih projektov. Diplomska naloga.

Matej Radinja (2013) Postopki investicijske presoje za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Diplomska naloga.

Špela Praček (2013) Obvladovanje tveganj z vidika izvajanja gradbenega nadzora. Diplomska naloga.

Manca Jenič (2013) Investicijska presoja objekta in bivalne potrebe seniorjev. Diplomska naloga.

Rok Podržaj (2012) Uporaba različne mehanizacije pri vzdrževanju vodotokov. Diplomska naloga.

Luka Vojnović (2012) Tehnologija absorpcije toplotne energije tal z energetskimi geotehničnimi elementi. Diplomska naloga.

Janez Žokalj (2011) Infrastrukturne potrebe za izvajanje dejavnosti. Diplomska naloga.

Klemen Alič (2011) Zakonodaja in količine gradbenih odpadkov v Sloveniji in tujini. Diplomska naloga.

Goran Pregelj (2011) Ravnanje z ljudmi pri delu v gradbenih podjetjih. Diplomska naloga.

Blaž Pokeršnik (2010) Vzpostavitev spletnega GIS-portala gospodarske javne infrastrukture Občine Radovljica. Diplomska naloga.

Aljaž Pudgar (2010) Uporaba prostorsko umeščenih fotografij pri gradnji objektov. Diplomska naloga.

Miha Krečič (2010) Odpravljanje neskladij projektne dokumentacije z uporabo informacijskih modelov stavb. Diplomska naloga.

Miha Gašperšič (2010) Presoja investicije v kamnolom. Diplomska naloga.

Ajda Cilenšek (2009) Uporaba podatkov pridobljenih z LIDAR tehnologijo za določanje hidrografske mreže. Diplomska naloga.

Andrej Cverle (2009) Analiza hidravličnih razmer pri bočnih prelivih. Diplomska naloga.

Sandra Pranjić (2008) Hidravlična analiza na podlagi topografije Kopra, izdelane s pomočjo tehnologije LIDAR. Diplomska naloga.

Leon Gosar (2008) Umeščanje modelov vodnih sistemov v navidezno okolje. Doktorska disertacija.

Sašo Šantl (2007) Makrokalibracija pri hidravličnem modeliranju vodooskrbnih sistemov. Magistrsko delo.

Anja Hrastelj (2007) Vodnogospodarske osnove in podrobnejši načrt upravljanja z vodami za porečje reke Dravinje. Diplomska naloga.

Lara Flis (2007) Vzpostavitev strukture sistema za analizo podatkov o kvaliteti vode in zdravju prebivalstva. Diplomska naloga.

Eva Rotar (2006) Ravnanje z vodo na obalnem in zalednem kraškem območju. Diplomska naloga.

Miha Ulčar (2006) Meritve na vodovodnih sistemih in ocena merilne negotovosti. Diplomska naloga.

Miha Simončič (2005) Postavitev sistema ločenega zbiranja frakcij komunalnih odpadkov v občini Šentjernej. Diplomska naloga.

Janez Hribar (2005) Plan kontrol kot del plana zagotavljanja kakovosti na gradbišču. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v pon. 20. nov. 2017 05:47:09 CET.