Vnosi za mentorja "Tomaž Ambrožič"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Anja Kržan (2016) Uporaba terestričnega laserskega skeniranja za izdelavo promocijskega darila. Diplomska naloga.

Gašper Banovec (2016) Analiza obstoječih algoritmov za generalizacijo digitalnega modela reliefa na primeru uporabe na izbranih področjih v geodeziji in geoinformatiki. Diplomska naloga.

Robert Močnik (2016) Analiza vpliva temperature na armiranobetonske stebre za opazovanje premikov. Magistrsko delo.

Rok Štefančič (2016) Analiza stabilnosti točk v horizontalni geodetski mreži odlagališča Jazbec. Diplomska naloga.

Karmen Grudnik (2016) Vzpostavitev, izmera in izračun kalibracijskega polja za kalibracijo fotoaparatov. Diplomska naloga.

Katja Cergol (2016) Vpliv bočne refrakcije na merjenje horizontalnih smeri. Diplomska naloga.

Karmen Šepetavc (2016) Optimizacija terestričnih geodetskih mrež namenjenih spremljanju premikov. Magistrsko delo.

Gregor Furlan (2016) Testiranje instrumenta Meteo Station HM30. Diplomska naloga.

Jan Možina (2016) Kontrolne meritve žerjavne proge s terestričnim laserskim skeniranjem. Magistrsko delo.

Matic Klančišar (2015) Kinematične terestrične meritve. Diplomska naloga.

Samo Rebernik (2015) Geodetske meritve pri gradnji mikropredorov. Diplomska naloga.

Jure Fakin (2014) Meritve deformacij na daljavo. Diplomska naloga.

Matija Koželj (2014) Izdelava programa za izravnavo višinskih mrež v okolju Microsoft .Net. Diplomska naloga.

Žiga Zadnik (2014) Vpliv zasuka reflektorja na izmerjene horizontalne kote, zenitne razdalje in poševne dolžine. Diplomska naloga.

Nejc Krašovec (2014) Obdelava geodetskih meritev v lastnem programskem okolju. Diplomska naloga.

Filip Fale (2014) Nadgradnja geodetske mreže na območju Glinščice. Diplomska naloga.

Staš Dobrila (2013) Vzpostavitev terestrične mikro mreže v okolici male HE na jezu Markovci. Diplomska naloga.

Rok Korelič (2013) Sanacija mestne nivelmanske mreže Koper. Diplomska naloga.

Martin Tisovnik (2013) Primerjava rezultatov izravnave prostorske mreže z rezultati izravnav horizontalne in višinske mreže. Diplomska naloga.

Nataša Šalamon (2013) Določitev optimalnega geodetskega datuma v položajni geodetski mreži HE Formin. Diplomska naloga.

Tadej Uršič (2012) Izmera kalibracijske baze za geodetske merske sisteme. Diplomska naloga.

Manca Velikonja (2012) Od rezultatov merjenja do podatkov za izravnavo. Diplomska naloga.

Matej Bone (2012) Projektiranje in obdelava geodetske mreže za ugotavljanje morebitnih premikov MHE Melje. Diplomska naloga.

Jera Žlender (2012) Preračun nivelmanske mreže HE Formin v obdobju med letoma 2004 in 2012. Diplomska naloga.

Jan Možina (2012) Sanacija terestrične mikro-mreže na jezu Markovci. Diplomska naloga.

Marko Tomažin (2012) Raziskava horizontalnih premikov v mreži Dobravica. Diplomska naloga.

Boštjan Hočevar (2012) Ponovna obdelava meritev v nivelmanski mreži HE Moste od 1958 do 1986. Diplomska naloga.

Ivan Langella (2012) Določitev koordinat stebrov in višine reperja v učilnici "zimske vaje" UL FGG. Diplomska naloga.

Kaja Hrvacki (2012) Sanacija lokalne geodetske mreže v Podkraju pri Velenju. Diplomska naloga.

Tomaž Lesar (2012) Geodetske meritve stabilnosti odlagališča HMJ Boršt rudnika urana Žirovski vrh. Diplomska naloga.

Gašper Štebe (2011) Ponovna obdelava meritev v položajni mreži HE Moste od 1950 do 2010. Diplomska naloga.

Rok Vezočnik (2011) Analiza tehnologije terestričnega laserskega skeniranja za spremljanje deformacij na objektih. Doktorska disertacija.

Matjaž Flerin (2011) Raziskava horizontalnih premikov v mreži Gameljne. Diplomska naloga.

Špela Meterc (2011) Izmera položajne geodetske mreže za potrebe analize izračuna prostega stojišča. Diplomska naloga.

Marko Mesarič (2011) Spremljanje posedkov in potrditev izračuna konsolidacije za območje nasipa čistilne naprave Rakova Jelša. Diplomska naloga.

Grega Žvab (2011) Določevanje premikov točk na pregradi Drtijščica. Diplomska naloga.

Aleš Marjetič (2011) Statistična analiza značilnih premikov točk v geodetskih mrežah. Doktorska disertacija.

Matjaž Mlakar (2011) Napovedovanje premikov pri plazenju tal z umetnimi nevronskimi mrežami RBF. Diplomska naloga.

Florjan Zorenč (2010) Priprava tehnične dokumentacije za izdelavo računalniškega programa za izračun koordinat točk v geodetski mreži. Diplomska naloga.

Ignac Šilec (2010) Ocena kakovosti izmeritvene geodetske mreže za potrebe izdelave geodetskega načrta. Diplomska naloga.

Anja Vrečko (2010) Določitev premikov točk v geodetski mreži po metodi Fredericton. Diplomska naloga.

Tilen Urbančič (2010) Določitev vertikalnih premikov v višinski geodetski mreži na območju Ljubljanske kotline. Diplomska naloga.

Jana Per (2010) Projekt preboja Železne in Babje jame. Diplomska naloga.

Zoran Gregorn (2010) Vpliv meteoroloških parametrov na vrednost merjene dolžine. Diplomska naloga.

Gorazd Zupanc (2010) Tehnična navodila za izdelavo geodetskega načrta za uporabo v skupni bazi geodetskih načrtov. Diplomska naloga.

Ožbolt Harnold (2009) Določevanje premikov pregrade pri Prigorici. Diplomska naloga.

Janez Kralj (2009) Testiranje delovanja in uporabnost videosistema tahimetra Topcon GPT-7003i.. Diplomska naloga.

Jure Klopčič (2009) Analiza in napoved pomikov za predore, grajene v permo-karbonskih skrilavcih. Doktorska disertacija.

Jure Soldo (2009) Določitev premikov točk v geodetski mreži po metodi Munchen. Diplomska naloga.

Sašo Bucaj (2009) Geodetska dela pri certificiranju atletskih stadionov. Diplomska naloga.

Borut Bogatez (2009) Analiza postopkov določitve koordinat ekscentričnim signalom v D96/TM koordinatnem sistemu. Diplomska naloga.

Matej Kolenc (2008) Analiza klasično in z avtomatskim viziranjem izvedenih opazovanj na mreži večjih razsežnosti. Diplomska naloga.

Bogdan Jančič (2008) Napovedovanje plazenja zemljin z umetnimi nevronskimi mrežami. Diplomska naloga.

Igor Derenda (2007) Aproksimacija višinske referenčne ploskve z umetnimi nevronskimi mrežami. Diplomska naloga.

Andraž Miculinič (2007) Primerjava natančnosti meritev, izvededenih klasično in z avtomatskim viziranjem ter analiza rezultatov izravnav. Diplomska naloga.

Klemen Skube (2006) Vertikalni premiki reperjev na objektih NE Krško med leti 2002 - 2006. Diplomska naloga.

Klemen Jovanovič (2006) Analiza premikov detajlnih točk v raziskovalnem rovu predora Šentvid. Diplomska naloga.

Mojca Jošt (2006) Optimizacija opazovanj v raziskovalnem rovu predora Šentvid. Diplomska naloga.

Igor Špacapan (2006) Vzpostavitev koordinatne osnove cestnega odseka Zali log - Davča. Diplomska naloga.

Matjaž Zemljak (2006) Določitev premikov točk v geodetski mreži po postopku Delft. Diplomska naloga.

Alen Kaluža (2006) Geodetske meritve kot sestavni del Nove avstrijske metode izgradnje predorov. Diplomska naloga.

Marko Mlinar (2005) Določitev vplivnih količin za redukcijo odčitka živosrebrnega barometra Princo 469 NOVA tm Economy model. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v čet. 23. nov. 2017 01:39:58 CET.