Vnosi za mentorja "Marijan Žura"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Miha Poglajen (2016) Uporaba toplih asfaltnih zmesi in ponovna uporaba asfalta. Diplomska naloga.

Simon Detellbach (2016) Analiza učinka vlaganj in ukrepov na prometno varnost na glavnih in regionalnih državnih cestah v RS. Magistrsko delo.

Simona Maksimović (2016) Stroškovna analiza asfaltnih zmesi obrabnih plasti. Magistrsko delo.

Darko Kokot (2016) Vpliv prečnega nagiba na torno sposobnost vozne površine. Magistrsko delo.

Uroš Brumen (2016) Analiza uporabnosti naprednih možnosti ArcGIS tehnologije za modeliranje prometnih omrežij. Diplomska naloga.

Slovenko Henigman (2016) Razvoj sistema zagotavljanja kakovosti pri izgradnji prometnih infrastrukturnih objektov za primer asfalta. Magistrsko delo.

Miran Brence (2016) Uporaba livarskega peska v sestavi asfaltnih zmesi. Magistrsko delo.

Ahmad Farhad Skandary (2016) Analiza občutljivosti za model propadanja tlakov HDM-4. Magistrsko delo.

David Trošt (2016) Razvoj in uporaba metode dinamičnega obremenjevanja v simulacijskih mezoskopskih prometnih modelih. Magistrsko delo.

Jan Pergar (2016) Koncept kolesarskih povezav gorenjske statistične regije. Magistrsko delo.

Marko Koren (2016) Načrtovanje in optimiranje linij javnega potniškega prometa. Diplomska naloga.

Ernest Sotlar (2016) Možnost uporabe pasivnih oddajnikov pri cestninjenju. Diplomska naloga.

Petra Zupan (2016) Ocena sistema za spremljanje in nadzor rednega vzdrževanja državnih cest v Republiki Sloveniji s predlogi za izboljšave. Magistrsko delo.

Aljaž Karlovšek (2016) Analiza primernosti razširjenih robnih pasov za cestno kolesarjenje. Diplomska naloga.

Rok Marsetič (2016) Uporaba metod spodbujevanega učenja za optimizacijo krmiljenja prometa na cestni arteriji. Doktorska disertacija.

Darja Šemrov (2016) Časovno načrtovanje železniškega prometa z uporabo metode spodbujevanega učenja. Doktorska disertacija.

Vesna Peterlin (2015) 3D vizualizacija prometnih simulacij s programom PTV Vissim. Diplomska naloga.

Jure Pirc (2015) Algoritem za združevanje prometnih podatkov, pridobljenih iz točkovnih in linijskih meritev za oceno potovalnih časov na avtocestah. Doktorska disertacija.

Julijana Jamnik (2015) VPELJAVA GOSPODARJENJA Z VOZIŠČI S PROGRAMSKO OPREMO dTIMS. Magistrsko delo.

Kaja Bahor (2014) Integrirano modeliranje rabe tal in prometa. Diplomska naloga.

Ana Hof (2014) Ekonomska in finančna analiza učinkovitosti projektov prometne infrastrukture. Diplomska naloga.

Matjaž Bolčina (2014) Nizkohrupne vozne površine. Diplomska naloga.

Rok Frantar (2014) Napoved povečanja prometa zaradi izgradnje trgovskega centra Qlandia Kranj. Diplomska naloga.

Tadej Dragan (2014) Novi pristopi pri analiziranju prometne varnosti. Diplomska naloga.

Gregor Ocepek (2013) Tranzitni tovorni promet čez Slovenijo. Diplomska naloga.

Petra Zupan (2013) Varianta priključevanja vzhodne obvoznice mesta Kranj na AC Kranj - Ljubljana. Diplomska naloga.

Bojan Jakše (2013) Analiza izrednih dogodkov na državni cestni mreži. Diplomska naloga.

Anže Rezar (2013) Primerjava metod optimizacije semaforjev na odprti cestni mreži. Diplomska naloga.

Simona Perme (2013) Kapaciteta krožnega križišča z upoštevanjem izvoznega toka. Magistrsko delo.

Jure Rupnik (2013) Stopnja tveganja na glavnih državnih cestah po metodologiji EuroRAP. Diplomska naloga.

Franc Zajamšek (2013) Enotni informacijski sistem občinskih cest. Magistrsko delo.

Jan Pergar (2012) Projekt križišča po izboru - primer štirikrakega križišča. Diplomska naloga.

Katja Pešec (2012) Rangiranje cest po metodologiji EuroRAP. Diplomska naloga.

Gregor Klančnik (2012) Primerjava dinamičnega obremenjevanja v makroskopskem in mikroskopskem modelu. Diplomska naloga.

Edvin Hadžiahmetović (2012) Upravljanje železniške infrastrukture z uporabo prostorskih informacijskih sistemov. Magistrsko delo.

Simon Novak (2011) Možnosti funkcionalne nadgradnje elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku za težka tovorna vozila v Republiki Sloveniji. Magistrsko delo.

Stefan Ajdanić (2011) Metoda za usklajevanje voznih redov javnega potniškega prometa. Diplomska naloga.

Klemen Zibelnik (2011) MODELIRANJE PRODUKCIJ IN ATRAKCIJ BLAGOVNEGA PROMETA. Diplomska naloga.

Aleš Uranjek (2010) Razvoj cestnega omrežja Celje. Diplomska naloga.

Matija König (2010) METODOLOGIJA ZA VREDNOTENJE VPLIVOV SISTEMA ZA NADZOR IN VODENJE PROMETA NA SLOVENSKIH AVTOCESTAH. Diplomska naloga.

Janez Auser (2010) Analiza programskega vmesnika za izmenjavo podatkov med mikroskopskim in makroskopskim prometnim modelom. Diplomska naloga.

Irena Strnad (2010) Ocena parametrov modela izbire prometnega sredstva. Diplomska naloga.

Boštjan Kočar (2009) Zbiranje podatkov za prometno planiranje z GSM sledenjem. Diplomska naloga.

Miha Smole (2009) Primerjava med zaporednim in simultanim modelom. Diplomska naloga.

Eva Celcer (2009) Merila za oceno kakovosti poteka prog javnega prometa. Diplomska naloga.

Tomaž Černe (2009) Informacijski sistem za podporo gospodarjenju z javnimi zelenimi površinami v urbanem okolju. Magistrsko delo.

Katja Zgonec (2009) Elastičnosti v prometu. Diplomska naloga.

Peter Pupovac (2008) Spletna aplikacija za izmenjavo in prikaz prometnih podatkov. Diplomska naloga.

Mark Bajc (2008) Možnosti uporabe spletne storitve Google Zemljevidi za prikazovanje dogodkov v prometu. Diplomska naloga.

Toni Levičnik (2008) Objektno modeliranje baze podatkov geografskega informacijskega sistema prenosnih plinovodov. Magistrsko delo.

Nikolaj Šarlah (2008) Izmenjevalni formati informacijskega sistema zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture v podporo interoperabilnosti. Magistrsko delo.

Rok Marsetič (2008) Modeliranje vpliva cestnine na izbiro poti v cestni mreži. Magistrsko delo.

Primož Vitez (2007) Strategija razvoja ITS arhitekture s poudarkom na SNVP v ožjem središču mesta Celje. Diplomska naloga.

Žiga Koželj (2007) Metode zbiranja podatkov za potrebe napovedovanja prometne obremenitve. Diplomska naloga.

Peter Tovornik (2006) Analiza učinkovitosti posebnih pasov za javni promet. Diplomska naloga.

Miha Zupančič (2006) Določitev parametrov odvisnosti hitrosti od prometnih obremenitev na državnih cestah. Diplomska naloga.

Igor Pavlovič (2006) Analiza možnih ukrepov za povečanje zmogljivosti in skrajšanja potovalnega časa avtobusov mestnega prometa. Diplomska naloga.

David Trošt (2005) Kalibracija in validacija prometnih modelov. Diplomska naloga.

Matjaž Grabljevec (2005) Analiza vpliva prometa na stanje vozišča s programom HDM-4. Diplomska naloga.

Primož Kunstič (2005) Kapacitete javnega prometa. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v sre. 22. nov. 2017 05:45:40 CET.