Vnosi za mentorja "Dušan Žagar"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Elio Gregorič (2016) Vplivi izpusta slanice iz razsoljevalnih naprav na okolje. Diplomska naloga.

Aja Golja (2016) Nadzor ravnanja z balastno vodo - indikativne metode. Diplomska naloga.

Matjaž Marsič (2016) Pomorsko prostorsko načrtovanje in celostno upravljanje obalnega območja. Magistrsko delo.

Domen Vertot (2016) Primerjava metod za račun obremenitev na konstrukcije v obalnem inženirstvu. Diplomska naloga.

Jelko Gomboc (2015) Modeliranje transporta kohezivnih sedimentov z modelom PCFLOW3D. Diplomska naloga.

Tadej Ostanek Jurina (2015) Primerjava modelov širjenja nafte v morju po metodah trajektorij in sledenja delcev. Diplomska naloga.

Romina Korenika (2015) Procesi ob stiku razlitja nafte z morsko obalo. Diplomska naloga.

Marko Jaćimović (2015) Vpliv metode za določanje vetrnih valov na emulzifikacijo razlite nafte. Diplomska naloga.

Jaka Sušnik (2015) Izmenjava živega srebra med sedimentom in vodo v lagunah Grado in Marano. Diplomska naloga.

Elena Terzić (2015) Modeliranje zadrževalnega časa vode v Tržaškem zalivu. Diplomska naloga.

Aljaž Maslo (2015) Numerično modeliranje razlitja nafte v reko z uporabo mrežne Boltzmannove metode. Doktorska disertacija.

Mohor Gartner (2014) Analiza valovne klime in ocena projektne višine vala za Tržaški zaliv. Diplomska naloga.

Goran Jotanović (2014) Vpliv izhlapevanja in emulzifikacije na viskoznost razlite nafte na morju. Diplomska naloga.

Anja Lešek (2014) Vpliv prostorskega povprečenja vetra na cirkulacijo v Tržaškem zalivu. Diplomska naloga.

Urška Pečovnik (2014) Procesi pri transportu kohezivnih sedimentov. Diplomska naloga.

Gala Jarc (2014) Dejavniki, ki vplivajo na preživetje Escherichie coli v morskem okolju. Diplomska naloga.

Mitja Bosnič (2014) Ranljivost slovenske obale za onesnaženje z nafto. Diplomska naloga.

Anja Praznik (2014) Simulacije širjenja onesnažil iz rek v Severnem Jadranu po metodi sledenja delcev. Diplomska naloga.

Maja Šaponja (2014) Modeliranje izhlapevanja nafte po metodi Fingas. Diplomska naloga.

Vanja Ramšak (2013) Numerično modeliranje tokov onesnažil med okoljskimi segmenti. Doktorska disertacija.

Špela Tomažič (2013) Izmenjava živega srebra med vodo in zrakom v Tržaškem zalivu. Diplomska naloga.

Tanja Tofil (2013) Vpliv parametrizacije vetrnih valov na strižne napetosti ob dnu. Diplomska naloga.

Barbara Novak (2013) Račun hidrodinamičnih količin v Tržaškem zalivu zaradi spremenljivih meteoroloških parametrov. Diplomska naloga.

Aleksandra Aubreht (2013) Dejavniki, ki vplivajo na prisotnost metil-živega srebra v vodnem stolpcu Sredozemskega morja. Diplomska naloga.

Davor Kvočka (2013) Emulzifikacija nafte in izdelava modela EMU. Diplomska naloga.

Matija Kolarič (2013) Večfrakcijski pristop k modeliranju transporta plavin. Diplomska naloga.

Helena Šoško (2012) Modeliranje širjenja nafte v morskem okolju po metodi trajektorij. Diplomska naloga.

Vesna Vidmar (2012) Simulacija gibanja kapljevin v cisterni po metodi SPH in metodi nihala. Diplomska naloga.

Urška Martinčič (2011) Modeliranje izmenjave živega srebra med sedimentom in vodo v Tržaškem zalivu. Diplomska naloga.

Nataša Sirnik (2011) Modeliranje hidrodinamičnih, oceanografskih in okoljskih spremenljivk ter koncentracij živega srebra v morskem okolju. Doktorska disertacija.

Aljaž Verdev (2010) Vpliv povprečevanja vetra na hidrodinamiko Sredozemskega morja. Diplomska naloga.

Teja Jeglič (2010) Modeliranje razlitja nafte v Tržaškem zalivu. Diplomska naloga.

Aljaž Maslo (2009) Vpliv krajevno spremenljivega vetra na sliko tokov v Tržaškem zalivu, simulacije z modelom PCFLOW3D. Diplomska naloga.

Mitja Centa (2008) Modeliranje transporta hranil v Tržaškem zalivu s programom PCFLOW3D. Diplomska naloga.

Elvira Dorić (2008) Primerjava modelov MIKE 3 in PCFLOW3D za simulacije hidrodinamike v Tržaškem zalivu. Diplomska naloga.

Jasna Kovšca (2007) Dopolnitve modela PCFLOW3D za simulacijo tokov in širjenja polutantov. Diplomska naloga.

Vanja Ramšak (2006) Simulacija izmenjave živega srebra med vodo in zrakom s 3-D modelom PCFLOW3D v Tržaškem zalivu. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v sre. 22. nov. 2017 05:41:45 CET.