Vnosi za mentorja "Radoš Šumrada"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Alenka Lebeničnik (2016) Operativni kataster vodovoda in kanalizacije v okolju GIS. Magistrsko delo.

Gregor Čurk (2016) Prenos dokumentacije telekomunikacijskega omrežja v geografski informacijski sistem. Diplomska naloga.

Blaž Vičič (2014) Masovno zajemanje podatkov na prostovoljni osnovi. Diplomska naloga.

Sabina Belinc (2014) Prenova priročnika iz prostorskih analiz v orodju ArcGIS. Diplomska naloga.

Polona Lovišček (2014) Spremljanje rabe energije javnih objektov v primorskih občinah v okolju GIS. Magistrsko delo.

Klemen Špruk (2014) Uporaba odprtokodnega programa Quantum GIS. Diplomska naloga.

Tomaž Šturm (2013) Uporaba tehnologije GIS za napovedovanje pojavljanja gozdnih požarov v Sloveniji. Doktorska disertacija.

Katjuša Majerič (2013) Uporabnost programske opreme Autodesk za potrebe Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture. Diplomska naloga.

Jurij Nemanič (2013) Primerjava internetnih GIS rešitev za potrebe občinskih uprav. Diplomska naloga.

Sašo Poljanšek (2012) Funkcionalnosti programa GRASS za topografske analize po metodologiji sledenja vodnega toka. Diplomska naloga.

Tjaša Cerar (2012) Izdelava osnovnega GIS tečaja v slovenskem jeziku za objavo na svetovnem spletu. Diplomska naloga.

Mateja Kos (2012) Realizacija direktive INSPIRE in sistema metapodatkov v Republiki Sloveniji. Diplomska naloga.

Vasja Holc (2012) Različne možnosti vključevanja lokalnih prostorskih podatkov v Google Earth. Diplomska naloga.

Marko Zore (2011) Izdelava spletnega tematskega portala z interaktivno karto. Diplomska naloga.

Matej Drnovšček (2011) Možnosti predstavitve različnih prostorskih podatkov v programu Google earth. Diplomska naloga.

Simon Starček (2010) Izgradnja objektnega kataloga digitalne navigacijske baze za učinkovito navigacijo intervencijskih vozil. Magistrsko delo.

Jaka Gregorič (2010) Mejna obravnava ob podpori terenskega računalnika. Diplomska naloga.

Matej Mišvelj (2010) Geodetski načrti kot del geografskega informacijskega sistema. Diplomska naloga.

Matija Mlakar (2010) Uporaba odprte kode v okoljih GIS. Diplomska naloga.

Matej Čelik (2009) Način priprave tras telekomunikacijskega omrežja za zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. Diplomska naloga.

Igor Oblak (2009) Internetna GIS aplikacija za ponazoritev urbane opreme občine. Diplomska naloga.

Damjan Marković (2009) Možnosti uporabe mobilnega GIS. Diplomska naloga.

Jernej Bavdek (2009) Vklop lokalnih podatkov v Google Earth. Diplomska naloga.

Simon Jud (2008) Izdelava GIS aplikacije za potrebe vzdrževanja cest z dostopom do odprto - kodne PostgeSQL baze. Diplomska naloga.

Peter Možina (2008) Alogaritmi za analizo geomorfoloških značilnosti pri uporabi DMR. Diplomska naloga.

Katja Tič (2008) Cenovna politika za prostorske podatke v Sloveniji. Diplomska naloga.

Janez Novak (2008) Zasnova GIS-baze podatkovnih objektov urbane opreme za naselje Novo mesto. Diplomska naloga.

Tomaž Potočnik (2008) Informacijski sistem zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture. Diplomska naloga.

Marko Zore (2007) Izdelava 3D-modela mesta za spletno uporabo. Diplomska naloga.

Jure Kop (2007) Spletno orodje za učenje kot uporabni GIS. Diplomska naloga.

Janez Dular (2007) Uporaba metod večkriterijskega vrednotenja v geografskem informacijskem sistemu. Diplomska naloga.

Jana Nakrst (2007) Spletne GIS storitve ArcIMS in baza geodetskih zbirk podatkov. Diplomska naloga.

Vladimir Zorman (2007) Postopek vzpostavitve toloploško urejenega podatkovnega sloja cest za potrebe zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture. Diplomska naloga.

Simon Sevnšek (2007) Informacijski sistem za projektni management v geodeziji. Diplomska naloga.

Lian Kenda (2007) Vektorska podatkovna baza za cestni navigacijski sistem. Diplomska naloga.

Katja Bajec (2006) Modeliranje raznih postopkov v katastrih nepremičnin s pomočjo UML diagramov. Diplomska naloga.

Primož Melanšek (2006) Standard ISO 9001 : 2000 in geodezija. Diplomska naloga.

Marjan Uljančič (2006) Uporaba tehnologije GIS na medmrežju. Diplomska naloga.

Matjaž Fekonja (2006) Izdelava digitalnega modela višin Šaleške doline s programskim okoljem Manifold System. Diplomska naloga.

Boštjan Hrovat (2006) Uporaba metapodatkovnega standarda ISO 19115 v geodetski praksi. Diplomska naloga.

Marko Dolgan (2006) Mobilni način izmere katastrskih meja v postopkih ureditve parcelne meje. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v sre. 22. nov. 2017 05:41:56 CET.