Vnosi za mentorja "Jana Šelih"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Špela Marđetko (2016) Optimizacija izbire ukrepov vzdrževanja za obstoječo stanovanjsko stavbo. Magistrsko delo.

Petra Lovšin (2016) Standardizacija popisov del za področje zgornjega ustroja cest po konceptu parametrizacije. Magistrsko delo.

Slovenko Henigman (2016) Razvoj sistema zagotavljanja kakovosti pri izgradnji prometnih infrastrukturnih objektov za primer asfalta. Magistrsko delo.

Danijel Milanković (2016) Sistematizirana analiza ponudb in izbor podizvajalcev za fasaderska dela. Diplomska naloga.

Robert Mohorko Zore (2016) Finančna in časovna analiza izvedbe projekta izgradnje obvoznice. Diplomska naloga.

Andrej Tomažin (2016) Optimizacija predelovalnih procesov v obratu predelave odpadkov. Diplomska naloga.

Andraž Mezgec (2016) Vpliv pogodbenih in organizacijskih modelov ter obvladovanja tveganj na uspešnost javno-zasebnih partnerstev. Magistrsko delo.

Gregor Kogovšek (2016) Izdelava kalkulacij in pokalkulacij za kamnoseška dela. Diplomska naloga.

Irena Lamovšek (2016) Analiza javnega naročila - stabilizacija ceste. Diplomska naloga.

Jasna Slemenšek (2016) Analiza izgradnje poslovne stavbe s časovnega in stroškovnega vidika. Diplomska naloga.

Mirko Pervanje (2016) Stroškovna analiza projekta gradnje trgovskega centra. Diplomska naloga.

Zoran Vasić (2016) Postavitev jeklene šotorske konstrukcije. Diplomska naloga.

Domen Likozar (2016) Analiza projekta sanacije mostu čez Savo v Podnartu. Diplomska naloga.

Maja Šušteršič (2016) Primer celovite prenove pomožnega objekta in okolice. Diplomska naloga.

Valentina Kuzma (2016) Identifikacija, analiza in upravljanje tveganj v projektih izgradnje na osnovi javno-zasebnega partnerstva. Magistrsko delo.

Rock Rijavec (2016) Idejni projekt obnove Sokolskega doma v Ljubljani. Diplomska naloga.

Andrej Krapež (2016) Analiza izgradnje zdravstvene postaje Dutovlje. Diplomska naloga.

Tadej Tisovec (2016) Postopek izbire tehnologije izgradnje mostu čez Dobličico v Črnomlju. Diplomska naloga.

Drago Kitner (2016) Primerjava projektantske ocene stroškov gradnje z dejanskimi - študija primera. Diplomska naloga.

Aleksandar Tomić (2016) Pregled dokumentacije in dovoljenj med gradnjo stanovanjske hiše. Diplomska naloga.

Tomaž Keber (2016) Primerjava sistemov vodenja kakovosti družbe s proizvodnjo izdelkov z visoko dodano vrednostjo in gradbene družbe. Diplomska naloga.

Andrej Hartl (2016) Študija primera organizacije gradbenega inženiringa. Diplomska naloga.

Matjaž Marn (2016) Naloge in obligacije Inženirja v primeru uporabe FIDIC pogodbenih pravil. Diplomska naloga.

Tom Prettner (2016) Načrtovanje izvedbe in ocena stroškov prenove stanovanjske stavbe. Diplomska naloga.

Borislav Majkić (2016) Vpliv tehnologije vgradnje na nosilnost sprijemnih sider za primarne konstrukcijske elemente. Magistrsko delo.

Jan Hlade (2016) Optimizacija postopka upravljanja in vzdrževanja večstanovanjskih stavb. Diplomska naloga.

Nina Pakiž (2016) Analiza implementacije standardov ISO 90001 in ISO 14001 v slovenski gradbeni industriji. Magistrsko delo.

Simon Hvala (2016) Analiza izbranih ukrepov in potek sanacije dvorca Drnča. Diplomska naloga.

Anja Dolšak (2016) Prikaz poteka gradbenega projekta z vidika naročnika - primer enodružinske hiše. Diplomska naloga.

Nino Filipin (2016) Analiza izvedbe javnega naročila na področju gradenj od priprave razpisne dokumentacije do priprave ponudbe. Diplomska naloga.

Klemen Podobnik (2015) Uporaba AHP metode pri upravljanju projektnega portfelja z vidika naročnika. Magistrsko delo.

Silva Dolenc (2015) Analiza projekta sanacije plazu v Dašnici. Diplomska naloga.

Tomaž Kralj (2015) Odločanje med prenovo in novogradnjo Zadružnega doma Ig. Diplomska naloga.

Aljaž Petrič (2015) Večkriterijska primerjava variantnih rešitev pri sanaciji mostu čez Ozlenšček v Ozeljanu. Diplomska naloga.

Staš Brzin (2015) Odločanje med prenovo in novogradnjo mostu čez Kokro pri Preddvoru. Diplomska naloga.

Jure Tratar (2015) Večkriterijska primerjava variantnih rešitev pri sanaciji objektov. Diplomska naloga.

Uroš Živadinov Štebe (2015) Analiza obstoječega stanja mostu čez Poljansko Soro v Gorenji vasi. Diplomska naloga.

Sandi Kaltak (2015) Megaprojekti. analiza izbranih primerov. Diplomska naloga.

Armin Hodžić (2015) Analiza poteka sanacije stavbe Vila Bianca. Diplomska naloga.

Matija Urbanček (2015) Pristop k sanaciji objekta kulturne dediščine cerkve Sv. Kancijana. Diplomska naloga.

Jasmina Germelj Drstvenšek (2015) Stroškovna analiza projekta gradnje stavbe Litostroj objekt C. Diplomska naloga.

Borut Mihelj (2015) Podpiranje objektov, poškodovanih med potresom. Diplomska naloga.

Urban Cvajnar (2014) Analiza poteka sanacije mosta čez Savo v Dolskem. Diplomska naloga.

Anže Rus (2014) Večkriterijska primerjava variantnih rešitev pri sanaciji stanovanjskih objektov. Diplomska naloga.

Rok Vodopivec (2014) Investicijska analiza odstopanj med projekti in izvedbo sistemov odvajanja odpadnih voda. Diplomska naloga.

Matej Kušar (2014) Razvoj sistema za upravljanje s premostitvenimi objekti na cestah in avtocestah. Doktorska disertacija.

Matej Ogrinec (2014) Večkriterijska primerjava variantnih rešitev pri sanaciji samostana v Mali Loki. Diplomska naloga.

Filip Franc (2014) Večkriterijska primerjava variantnih rešitev pri sanaciji mostov. Diplomska naloga.

Karin Tomažič (2014) Večkriterijska primerjava variantnih rešitev pri sanaciji objekta. Diplomska naloga.

Primož Vovk (2014) Večkriterijska primerjava variantnih rešitev pri sanaciji Kulturnega doma Hrušica. Diplomska naloga.

Matija König (2014) Sistem delotokov kot informacijska podpora podjetjem dejavnim na področju trajnostne gradnje. Doktorska disertacija.

Luka Lisjak (2014) Stroškovna primerjava variantnih zasnov enostanovanjskega objekta. Diplomska naloga.

Denis Petelin Žerovnik (2014) Analiza časovnih odstopanj pri gradbenih projektih z empirično raziskavo stanja v Republiki Sloveniji. Magistrsko delo.

Uroš Metličar (2014) Upravljanje in vzdrževanje poslovnih stavb. Diplomska naloga.

Ervin Brulc (2013) Načrtovanje vzdrževanja in obnove skupine premostitvenih objektov. Diplomska naloga.

Katja Vidic (2013) Okoljski vidiki v gradbeni industriji. Diplomska naloga.

Aleš Paščinski (2013) Usklajevanje odstopanj pri gradnji po FIDIC pogodbenih pogojih. Diplomska naloga.

Karmen Firšt Grmšek (2013) Analiza poteka gradnje izbranega hidrotehničnega objekta. Diplomska naloga.

Andrej Brodej (2012) Analiza tehnologije in časovnega poteka gradnje: primer nadvoza nad železniško progo. Diplomska naloga.

Admir Junuzović (2012) Primerjava opažnih sistemov pri gradnji ab konstrukcije. Diplomska naloga.

Lenart Capuder (2012) Analiza življenskega cikla enostanovanjske zgradbe s poudarkom na fazi proizvodnje gradbenih materialov. Diplomska naloga.

Ervin Struna (2012) Gradbeni nadzor v procesu graditve. Diplomska naloga.

Andrej Indihar (2012) Analiza stroškov gradnje poslovnih in stanovanjskih objektov. Diplomska naloga.

Katja Lenko (2011) Priprava ponudbenega predračuna za stanovanjski objekt. Diplomska naloga.

Zoran Kuhar (2011) Metodologija za finančno analizo in kontrolo izvajanja projektov v gradbeništvu. Magistrsko delo.

Jernej Nučič (2011) Obvladovanje tveganj v gradbenem izvajalskem podjetju. Magistrsko delo.

Anžej Kne (2011) Razvoj večkriterijskega modela za celovito ocenjevanje stanovanjskih enot. Magistrsko delo.

Matjaž Hegeduš (2011) Analiza produktivnosti opaževanja s sistemom Epic Eco. Diplomska naloga.

Klemen Alič (2011) Zakonodaja in količine gradbenih odpadkov v Sloveniji in tujini. Diplomska naloga.

Tomaž Koron (2011) OBVLADOVANJE SPREMEMB V GRADBENEM PROJEKTU. Diplomska naloga.

Denis Sraka (2010) Oblikovanje lastne cene večstanovanjskega objekta. Diplomska naloga.

Uroš Jerič (2010) Tehnologija izvedbe parkirne hiše na Kongresnem trgu v Ljubljani po sistemu z razpornimi ploščami. Diplomska naloga.

Marko Sever (2010) Tehnoekonomska analiza gradnje velike stanovanjske soseske. Diplomska naloga.

Peter Bračič (2010) Izvajanje gradbenih in vzdrževalnih del na višini. Diplomska naloga.

Jani Marinič (2010) Odločitveni model za izbiro izvajalca fasade poslovnega dela objekta EDA Center. Diplomska naloga.

Gregor Novak (2010) Analiza managementa gradbenih projektov v Trimo d.d.. Diplomska naloga.

Jasna Jošić (2010) Vloga gradbenega nadzora pri graditvi objektov. Diplomska naloga.

Gašper Osolnik (2010) Informacijska podpora vodenju projektov z vidika inženiring podjetja. Diplomska naloga.

Simon Marinko (2010) Uporaba okolja vico software za pripravo ponudbenega predračuna in terminskega plana. Diplomska naloga.

Kristjan Mugerli (2010) Stroškovno tehnološka optimizacija izvedbe premostitvenega objekta. Diplomska naloga.

Andrej Matekovič (2010) Operativna izvedba asfaltne obloge akumulacijskega jezera. Diplomska naloga.

Leon Žvab (2010) Analiza projekta izgradnje stanovanjsko poslovnega objekta "Tribuna". Diplomska naloga.

Tilen Turk (2010) Integracija programa TILOS z informacijskim sistemom za vodenje projektov PRINS. Diplomska naloga.

Borjan Kokolj (2010) Ponovna uporaba in reciklaža gradbenih odpadkov s poudarkom na kamenih materialih. Diplomska naloga.

Nenad Španić (2010) Prikaz metode in tehnike linearnega planiranja gradbenih projektov z uporabo programske opreme Tilos 6.0. Diplomska naloga.

Emir Kumalić (2010) Optimizacija časovnega poteka in tehnologije gradnje - izbrani primer trgovsko poslovnega objekta. Diplomska naloga.

Klemen Prebevšek (2010) Ocenjevanje stroškov gradbenih del v zgodnjih fazah gradbenega projekta. Diplomska naloga.

Matic Baškovč (2009) Stroškovna optimizacija trajanja projektov z uporabo genetskih algoritmov. Diplomska naloga.

Goran Pelan (2009) Spremljanje gradbenega projekta z obračunskega vidika s pomočjo programske opreme Allright. Diplomska naloga.

Jure Jančič (2009) Analiza poteka gradbene investicije skozi posamezne faze graditve za izbrani objekt. Diplomska naloga.

Jože Zupančič (2009) Analiza proizvodnje betona za hidrotehnične objekte. Diplomska naloga.

Gašper Modrijan (2009) Pogodbe "na ključ" v gradbeništvu; analiza realiziranega gradbenega projekta v Sloveniji. Diplomska naloga.

Beno Andrejka (2009) Planiranje gradbenih projektov z orodjem "Vico Control" v okolju virtualne gradnje. Diplomska naloga.

Grega Bajželj (2009) Analiza rentabilnosti uporabe mobilne betonarne. Diplomska naloga.

Gregor Mesarić (2009) Zamude pri gradnji kot posledica neustreznega planiranja projekta. Diplomska naloga.

Matej Kušar (2009) Razvoj večkriterijskega odločitvenega modela za izbiro ukrepov pri obnovi stavb. Magistrsko delo.

Žiga Filipič (2009) Analiza procesa izdelave ponudbenega predračuna. Diplomska naloga.

Marko Žgavc (2009) Uporaba 3D orodja Allplan pri izvajanju gradbenih del. Diplomska naloga.

Luka Virant (2009) Uporaba managementa inovacij v gradbeništvu. Diplomska naloga.

Katarina Koščak (2008) Projekt organizacije gradbišča in analiza tehnologije grajenja stavbe. Diplomska naloga.

Tadej Jakše (2008) Upravljanje s tveganji v gradbenih projektih. Diplomska naloga.

Jurij Škrbec (2008) Vodenje kakovosti v gradbenem podjetju. Diplomska naloga.

Sandi Novak (2008) Optimiziran pristop sanacije kulturnozgodovinskih objektov na primeru gradu Pišece. Diplomska naloga.

Lovro Hleb (2008) Strateško planiranje v slovenski gradbeni industriji. Diplomska naloga.

Tomaž Potrpin (2008) Uporaba programskega okolja Vico Control 2008 na primeru planiranja gradbenih del stanovanjsko poslovnega objekta. Diplomska naloga.

Aleš Ojsteršek (2008) Informacijska podpora procesom graditve in vzdrževanja cestne infrastrukture. Diplomska naloga.

Matej Lavtar (2008) Analiza gradnje trgovskega centra QLANDIA. Diplomska naloga.

Robert Kaplan (2008) Slovenska gradbena industrija in tuja tržišča. Diplomska naloga.

Rok Aljaž (2008) Analiza rednega vzdrževanja glavnih in regionalnih cest na območju severne Primorske. Diplomska naloga.

Vanja Babić (2008) Analiza gradbenega projekta s poudarkom na udeležencih: primer gradnje plinovoda. Diplomska naloga.

Jerneja Kolšek (2008) Management inovacij v gradbenem sektorju.. Diplomska naloga.

Anja Vidali (2008) Obnova nepremične kulturne dediščine: primer Godbenega doma v Piranu. Diplomska naloga.

Robbie Smodiš (2008) Analiza časovnih odstopanj in prislužene vrednosti v gradbenem projektu.. Diplomska naloga.

Simon Rosa (2008) Tehnologija in organizacija gradnje viadukta s pomičnim opažnim sistemom. Diplomska naloga.

Edin Delić (2008) Analiza odstopanj izvedbe geotehničnih del od plana na primeru dozidave objekta. Diplomska naloga.

Zlatko Pečar (2007) Postopek izvedbe investicije. Diplomska naloga.

Žane Trontelj (2007) Vpliv javno-zasebnega partnerstva na proces graditve. Diplomska naloga.

Natalija Duračak (2007) Vzdrževanje stavbnega fonda v državni lasti: Primer obnove sodnije na Vrhniki. Diplomska naloga.

Sašo Debeljak (2007) Primerjalna analiza opažnih sistemov za objekt Tehnološki park Ljubljana. Diplomska naloga.

Iztok Pahor (2007) Projekt obnove starega hotela Perla v Novi Gorici. Diplomska naloga.

Jernej Nučič (2007) Aplikacija metode prislužene vrednosti (EVM) v sistem PRINS. Diplomska naloga.

Metka Kralj (2007) Analiza časovnih odstopanj pri gradnji dveh stanovanjskih blokov. Diplomska naloga.

Daša Jošt (2007) Stroškovna in časovna analiza gradnje kongresnega centra Brdo. Diplomska naloga.

Marko Božič (2007) Izdelava terminskega plana na osnovi podatkov iz ponudbenega predračuna. Diplomska naloga.

Anžej Kne (2007) Odločanje v vzdrževanju cestnih objektov: primer skupine nadvozov nad avtocesto.. Diplomska naloga.

Blaž Grašič (2007) Vzdrževanje večstanovanjskih stavb v sklopu upravljanja. Diplomska naloga.

Samir Ćorić (2007) Analiza finančne realizacije projekta VDC Cerknica. Diplomska naloga.

Goran Boštjančič (2007) Analiza življenjskega cikla gradbenih proizvodov. Diplomska naloga.

Erik Krašna (2007) Stroškovna analiza izbire gradbenih materialov pri gradnji stanovanjskega objekta. Diplomska naloga.

Zoran Marić (2007) Analiza procesa graditve nadvoza čez železniško progo.. Diplomska naloga.

Patricija Vodopivec (2006) Zunanja kontrola izvedbe del pri gradnji avtocest - kontrola vgrajenega materiala. Diplomska naloga.

Jure Jerele (2006) Izdelava operativnega plana za poslovno - stanovanjski objekt in njegova spremljava. Diplomska naloga.

Gregor Greiser (2006) Uporaba programske opreme EASYPLAN v planiranju gradbenega projekta. Diplomska naloga.

Zoran Kuhar (2006) Obvladovanje tveganja na projektih s pomočjo programa MS Access. Diplomska naloga.

Anja Glušič (2006) Upravljanje z znanjem v gradbeništvu. Diplomska naloga.

Anja Rek (2006) Upravljanje s tveganji v gradbenem projektu. Diplomska naloga.

Gašper Novak (2006) Priprava operativnega plana za gradnjo premostitvenih objektov s sistemom postopnega narivanja. Diplomska naloga.

Jernej Lenko (2006) Projekt organizacije gradbišča. Diplomska naloga.

Žiga Štrajhar (2006) Analiza porabe delovnih ur pri realizaciji objekta "KARE A". Diplomska naloga.

Luka Hočevar (2006) Tveganja v ocenjevanju stroškov življenjskega cikla gradbenega objekta. Diplomska naloga.

Uroš Finc (2006) Tveganja v ocenjevanju stroškov življenjskega cikla gradbenega objekta. Diplomska naloga.

Marko Ekart (2006) Uporaba koncepta vitke proizvodnje v gradbeništvu. Diplomska naloga.

Danijel Vončina (2006) Kontrola zagotavljanja kakovosti md gradnjo poslovno stanovanjskega objekta. Diplomska naloga.

Rok Henigman (2006) Koncept podatkovnega modela sistema za spremljanje dokumentov v procesu graditve. Diplomska naloga.

Boštjan Kocjančič (2006) Izbira ukrepov obnove stanovanjske zgradbe s pomočjo večkriterijske metode odločanja. Diplomska naloga.

Nataša Vrčon (2006) Uvajanje sistema ravnanja z okoljem v cestno podjetje. Diplomska naloga.

Gašper Matelič (2006) Metoda analize življenjskega cikla (LCA) kot metoda za odločanje v gradbeni proizvodnji. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v sre. 22. nov. 2017 05:40:53 CET.