Vnosi za mentorja "Matjaž Četina"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Grega Prelovšek (2016) Dopolnjevanje in testiranje programa Vodu za račun vodnega udara v ceveh enotnega prereza. Diplomska naloga.

Andraž Oven (2016) Vpliv vzdolžnega padca na tokovne razmere v ribji stezi. Diplomska naloga.

Stevan Gajić (2016) Uporaba poenostavljenih programov za račun valov vsled porušitve pregrad. Diplomska naloga.

Aljoša Žnidar (2016) Umeščanje rekreacijskih poti v naravno okolje. Diplomska naloga.

Blaž Anzeljc (2016) Dopolnitev računalniškega programa za račun vodnega udara s pogojem kavitacije. Diplomska naloga.

Andrej Umek (2016) Uporaba poenostavljenih metod za račun valov vsled porušitev pregrad. Diplomska naloga.

Jan Škrk (2015) Matematično modeliranje toka v ribji stezi ob HE Arto Blanca. Diplomska naloga.

Jure Zevnik (2015) Dopolnitve enodimenzijskega matematičnega modela drobrskega toka in snežnih plazov. Diplomska naloga.

Aljaž Žolnir (2014) Primerjava dvodimenzijskih programov na primeru računa toka Bolske pri Gomilskem. Diplomska naloga.

Martin Bombač (2014) Matematično in fizično modeliranje toka v rekah s poplavnimi področji. Doktorska disertacija.

Nejc Čož (2013) Okvirna ocena posledic porušitve štirih slovenskih zemeljskih pregrad. Diplomska naloga.

Elvira Džebo (2013) Simulacije valov zaradi porušitev pregrad z brezmrežno numerično metodo hidrodinamike zglajenih delcev. Doktorska disertacija.

Gregor Podkrajšek (2013) Račun masnih nihanj v vodostanih. Diplomska naloga.

Aleksandra Aubreht (2013) Dejavniki, ki vplivajo na prisotnost metil-živega srebra v vodnem stolpcu Sredozemskega morja. Diplomska naloga.

Rok Hamzić (2012) Dopolnitev modela PCFLOW2D s k-e modelom turbulence za nestalni tok. Diplomska naloga.

Urška Oset (2012) Laboratorijsko testiranje prelivanja valov čez valobrane v pristaniščih. Diplomska naloga.

Vanja Hatić (2012) Procesi toplotnega mešanja Save na območju bodočega bazena Brežice. Diplomska naloga.

Tomaž Tičar (2012) Izračun hidravličnih razmer na območju izvennivojskega polnega priključka glavne ceste Škofljica - Šmarje na avtocesto. Diplomska naloga.

Nina Volkar (2011) Termika spodnje save v času izgradnje verige hidroelektrarn. Diplomska naloga.

Urška Martinčič (2011) Modeliranje izmenjave živega srebra med sedimentom in vodo v Tržaškem zalivu. Diplomska naloga.

Nataša Sirnik (2011) Modeliranje hidrodinamičnih, oceanografskih in okoljskih spremenljivk ter koncentracij živega srebra v morskem okolju. Doktorska disertacija.

Tomaž Balut (2011) DVODIMENZIJSKO MODELIRANJE EKSTREMNIH POPLAV SAVE V OBMOČJU NE KRŠKO. Diplomska naloga.

Davor Rozman (2011) Testiranje programov za račun vodnega udara in uporaba na realnem primeru derivacijske hidroelektrarne. Diplomska naloga.

Sara Potočnik (2010) Hidravlična preveritev načrtovanih zadrževalnikov na Vzhodni Ložnici. Diplomska naloga.

Aljaž Verdev (2010) Vpliv povprečevanja vetra na hidrodinamiko Sredozemskega morja. Diplomska naloga.

Andreja Žerjav (2010) Račun obratovalnih valov v delni verigi HE na spodnji Savi. Diplomska naloga.

Miha Lenič (2009) Hidravlično modeliranje toka Save v Krškem v območju izgradnje športnega centra. Diplomska naloga.

Aljaž Maslo (2009) Vpliv krajevno spremenljivega vetra na sliko tokov v Tržaškem zalivu, simulacije z modelom PCFLOW3D. Diplomska naloga.

Jošt Sodnik (2009) Matematično modeliranje drobirskih tokov in priprava podrobnih kart nevarnosti. Magistrsko delo.

Jernej Mazij (2009) Hidravlični prehodni pojavi v hidroelektrarnah z vgrajenimi Francis-ovimi turbinami. Diplomska naloga.

Martin Mravlje (2008) Račun vala vsled morebitne porušitve jezovne zgradbe načrtovane hidroelektrarne krško na Savi. Diplomska naloga.

Andraž Hladnik (2007) Matematično modeliranje toka v ribjem prehodu rečne hidroelektrarne. Diplomska naloga.

Primož Gabrijelčič (2007) Račun masnih nihanj v vodostanu načrtovane hidroelektrarne Učja. Diplomska naloga.

Marjan Zorko (2007) Dvodimenzijski račun poplavnih valov na območju predvidenih akumulacij HE Brežice in HE Mokrice. Diplomska naloga.

Jasna Kovšca (2007) Dopolnitve modela PCFLOW3D za simulacijo tokov in širjenja polutantov. Diplomska naloga.

Samo Kotnik (2006) Primerjava dvodimenzijskih programov PCFLOW2D in FLO - 2D za račun drobirskih tokov. Diplomska naloga.

Boštjan Pečnik (2006) Idejna zasnova kajakaške proge na reki Savi v Hrastniku. Diplomska naloga.

Vanja Ramšak (2006) Simulacija izmenjave živega srebra med vodo in zrakom s 3-D modelom PCFLOW3D v Tržaškem zalivu. Diplomska naloga.

Sebastjan Rozman (2005) Uporaba programa AQUATERRA za načrtovanje hidrotehničnih ureditev na vodotokih. Diplomska naloga.

Andrej Biro (2005) Modeliranje hidravličnega sistema Mlinščice. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v sre. 22. nov. 2017 05:45:47 CET.