Vnosi za "Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za gradbeništvo > Prometno tehniški inštitut (PTI)"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Datum | Vrsta dela
Skoči na: A | B | C | Ć | Č | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž
Število enot na tem nivoju: 268.

A

Domen Aljaž (2016) Rekonstrukcija občinske ceste do vasi Zavrh pod Šmarno goro. Diplomska naloga.

Isak Alijagić (2014) Projekt krožnega križišča 2 na RT 934/6838 Sežana - Lipica. Diplomska naloga.

Stefan Ajdanić (2011) Metoda za usklajevanje voznih redov javnega potniškega prometa. Diplomska naloga.

Janez Auser (2010) Analiza programskega vmesnika za izmenjavo podatkov med mikroskopskim in makroskopskim prometnim modelom. Diplomska naloga.

B

Uroš Brumen (2016) Analiza uporabnosti naprednih možnosti ArcGIS tehnologije za modeliranje prometnih omrežij. Diplomska naloga.

Aleksander Brenko (2016) Primerjava metod za izračun kapacitete železniških prog. Diplomska naloga.

Miran Brence (2016) Uporaba livarskega peska v sestavi asfaltnih zmesi. Magistrsko delo.

Mihael Blaž (2015) Idejna zasnova ureditve križišč na območju vzhodnega dela Masarykove ceste. Diplomska naloga.

Kaja Bahor (2014) Integrirano modeliranje rabe tal in prometa. Diplomska naloga.

Martin Boncelj (2014) Idejna rekonstrukcija štirikrakega križišča v naselju Spodnji Hotič. Diplomska naloga.

Matjaž Bolčina (2014) Nizkohrupne vozne površine. Diplomska naloga.

Jure Blejec (2014) Upravičenost gradnje nove železniške povezave Zagreb - Maribor - Gradec. Diplomska naloga.

Helena Bogataj (2013) Vodenje prometa na državnih cestah v Celju. Diplomska naloga.

Jure Berkopec (2013) Presoja možnih rešitev križišča regionalne ceste R2-419/1203 in lokalne cest LC 295040 v naselju Straža. Diplomska naloga.

Jan Mak Bevcl (2013) Predlog rekonstrukcije križišča na cesti G1-4/1260 v KM 0,150 v Gornjem Doliču. Diplomska naloga.

Aleš Blumauer (2013) Preusmeritev tovornega prometa s cest na železnice. Diplomska naloga.

Lucija Bonisegna (2013) Zasnova ranžirnih postaj na železniškem omrežju. Diplomska naloga.

Anja Berus (2012) Slepi in slabovidni v prometu. Diplomska naloga.

Ana Bajželj (2011) Elementi železniške proge ter izračun sil in napetosti v zgornjem ustroju. Diplomska naloga.

Miha Buh (2010) Poslednice uvedbe vinjet na prometne tokove v ombočju cestninskih postaj. Diplomska naloga.

Milan Benić (2010) Načrtovanje infrastrukture za pešce. Diplomska naloga.

Mark Bajc (2008) Možnosti uporabe spletne storitve Google Zemljevidi za prikazovanje dogodkov v prometu. Diplomska naloga.

David Bogataj (2008) Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti na strmih padcih cest - zasilni izvozi. Diplomska naloga.

Tadej Berčič (2006) Vpliv geometrijskih elementov ceste na vizualno zaznavanje trase. Diplomska naloga.

C

Jan Celar (2014) Idejna rešitev ureditve odseka regionalne ceste R2-411 z ureditvijo križišča s cestami: Cesta na Okroglo, Kranjska cesta in Ulica Toma Zupana. Diplomska naloga.

Eva Celcer (2009) Merila za oceno kakovosti poteka prog javnega prometa. Diplomska naloga.

Ć

Animarija Ćosić (2006) Cesta med Idrijo in Vrhniko - idejna študija. Diplomska naloga.

Č

Miha Čebulj (2016) Določanje svetlega profila železniške proge in medtirne razdalje. Diplomska naloga.

Martin Česnik (2013) Razvoj voznega cikla za urbano območje Ljubljane na osnovi dejanskih meritev. Diplomska naloga.

Boštjan Čertalič (2011) Analiza kinematičnega profila s posebnim ozirom na potniške perone. Diplomska naloga.

Tomaž Černe (2009) Informacijski sistem za podporo gospodarjenju z javnimi zelenimi površinami v urbanem okolju. Magistrsko delo.

Brigita Čoha (2008) Turistična cesta Adrialpika na odseku Ajdovščina - Štanjel - idejna študija variant. Diplomska naloga.

Rok Čokl (2007) Premične varnostne ograje. Diplomska naloga.

D

Simon Detellbach (2016) Analiza učinka vlaganj in ukrepov na prometno varnost na glavnih in regionalnih državnih cestah v RS. Magistrsko delo.

Janez Draksler (2016) Analiza sodobnih programskih orodij za modeliranje križišč. Diplomska naloga.

Tadej Dragan (2014) Novi pristopi pri analiziranju prometne varnosti. Diplomska naloga.

Matic Dovč (2013) Sistemi vodenja prometa vlakov in interoperabilnosti. Diplomska naloga.

Sergej Destovnik (2006) Določitev mejnih prometnih obremenitev motornih vozil in pešcev za urejanje prehodov za pešce izven križišč na podlagi čakalnih časov in zajezitvenih dolžin motornih vozil. Diplomska naloga.

F

Tomaž Furlan (2016) Koraki do izdelave načrta šolskih poti z uporabo kontrolnih seznamov. Diplomska naloga.

Jan Furlan (2016) Projektiranje kolesarske poti po Vipavski dolini. Diplomska naloga.

Gorazd Fajfar (2016) Primerjava variant cestnih povezav preko prelaza Vršič in izbor optimalne variante. Diplomska naloga.

Marina Filipović (2016) Mehanizacija za vzdrževanje in gradnjo železniških prog. Diplomska naloga.

Blaž Frangež (2014) Trajnostno načrtovanje ruralnih in urbanih cest. Diplomska naloga.

Rok Frantar (2014) Napoved povečanja prometa zaradi izgradnje trgovskega centra Qlandia Kranj. Diplomska naloga.

Nejc Filipič (2013) Zbiranje podatkov o prometu v križiščih in razvoj aplikacije za štetje prometa v križiščih. Diplomska naloga.

Klemen Filipič (2012) Primerjava uspešnosti naprav in ukrepov za umirjanje prometa. Diplomska naloga.

Matevž Furlan (2007) Retrorefleksivnost horizontalne signalizacije in talnih označb. Diplomska naloga.

G

Matic Grahek (2015) Rekonstrukcija obstoječega stanja in predlog obvoznice na odseku LC480011 Zagorje - V Zideh. Diplomska naloga.

Vesna Grošelj (2014) Rekonstrukcija križišča v Občini Komenda. Diplomska naloga.

Tina Golob (2014) Tir na togi podlagi. Diplomska naloga.

Miha Grebenc (2014) Sistemi za upravljanje z voznim parkom. Diplomska naloga.

Nives Gerbec (2013) Projektiranje prometnih površin za starejše voznike in pešce. Diplomska naloga.

Uroš Golob (2013) Razlike pri gospodarjenju med javnimi in gozdnimi cestami. Diplomska naloga.

Neža Germovnik (2012) Idejna rešitev ureditve križišča Kidričeva / Koroška na cesti R2-412 na odseku 0359. Diplomska naloga.

Žan Gominšek (2011) " Parkiraj in se pelji " parkirišča. Diplomska naloga.

Katja Golob Šantić (2011) Analiza trendov varnosti na nivojskih prehodih ceste z železnico. Diplomska naloga.

Borut Anton Gomboši (2010) IDEJNA ZASNOVA PREUREDITVE KRIŽIŠČA TRŽAŠKA CESTA - AC PRIKLJUČEK LJUBLJANA - ZAHOD. Diplomska naloga.

Ivo Glasnović (2009) Parkirne hiše. Diplomska naloga.

Matjaž Grdadolnik (2006) Urejanje motornega prometa v mestih z enosmernim načinom vodenja.. Diplomska naloga.

Matej Golias (2006) Varnostne ograje na cestah. Diplomska naloga.

Matjaž Grabljevec (2005) Analiza vpliva prometa na stanje vozišča s programom HDM-4. Diplomska naloga.

H

Slovenko Henigman (2016) Razvoj sistema zagotavljanja kakovosti pri izgradnji prometnih infrastrukturnih objektov za primer asfalta. Magistrsko delo.

Anja Hlačer-Krevl (2016) Uporaba in izkušnje z uporabo litega asfalta. Diplomska naloga.

Sandi Horvat (2016) Vpliv težkih motornih vozil na okolje. Magistrsko delo.

Klara Hostnik (2015) Ureditev prometnih površin v naselju Gabrovka. Diplomska naloga.

Tomaž Habjan (2015) Analiza napak na tirnicah. Diplomska naloga.

Damir Hamzić (2014) Analiza sistemov upravljanja cestnih predorov v Republiki Sloveniji. Diplomska naloga.

Peter Hrovat (2014) Prometna varnost po mnenju udeležencev v prometu v Republiki Sloveniji. Diplomska naloga.

Matic Hunski (2014) Idejna zasnova rekonstrukcije križišča v bližini naselja Mestinje. Diplomska naloga.

Ana Hof (2014) Ekonomska in finančna analiza učinkovitosti projektov prometne infrastrukture. Diplomska naloga.

Tea Hrovat (2013) Vpliv napak pri proizvodnji asfaltnih zmesi na poškodbe vgrajenih asfaltnih plasti. Magistrsko delo.

Edvin Hadžiahmetović (2012) Upravljanje železniške infrastrukture z uporabo prostorskih informacijskih sistemov. Magistrsko delo.

Aljaž Hude (2007) Vpliv odsevnosti prometnih znakov na prometno varnost.. Diplomska naloga.

I

Jure Intihar (2015) Rekonstrukcija lokalne ceste 111011 na odseku Grosuplje - Ponova vas. Diplomska naloga.

Matej Indof (2013) Rekonstrukcija križišč lokalnih cest LC012020, LC012050, LK013581 in JO513550. Diplomska naloga.

J

Katja Jagodic (2015) Izračun zgornjega ustroja za podano obremenitev. Diplomska naloga.

Julijana Jamnik (2015) VPELJAVA GOSPODARJENJA Z VOZIŠČI S PROGRAMSKO OPREMO dTIMS. Magistrsko delo.

Bojan Jakše (2013) Analiza izrednih dogodkov na državni cestni mreži. Diplomska naloga.

Jurij Jekovec (2010) Mestni kolesarski sistem. Diplomska naloga.

Peter Jugovic (2008) Primerjava prometne signalizacije v Sloveniji in nekaterih drugih evropskih državah. Diplomska naloga.

Boštjan Jurak (2005) Sodobne metode za analizo nivojskih križišč - praktični primer krožno križišče Drnovo. Diplomska naloga.

K

Darko Kokot (2016) Vpliv prečnega nagiba na torno sposobnost vozne površine. Magistrsko delo.

Aleš Klobasa (2016) Spremljanje in napovedovanje prometne varnosti na državnih cestah. Magistrsko delo.

Jure Košir (2016) Vgradnja gradbenih elementov v cesto. Diplomska naloga.

Marko Koren (2016) Načrtovanje in optimiranje linij javnega potniškega prometa. Diplomska naloga.

Aljaž Karlovšek (2016) Analiza primernosti razširjenih robnih pasov za cestno kolesarjenje. Diplomska naloga.

Domen Kukenberger (2015) Analiza prometne varnosti v okolici Trebnjega. Diplomska naloga.

Mateja Kostadinović (2015) Trajnostno načrtovanje železniške infrastrukture. Diplomska naloga.

Peter Krupenko (2014) Optimizacija križišča na cesti R2 413 Zbilje-Vodice v km 2,350 v Valburgi. Diplomska naloga.

Anže Kumar (2013) Idejna študija kolesarske poti okoli Kamnika. Diplomska naloga.

Jaka Kavčič (2012) Predlog prometne politike občine Tržič. Diplomska naloga.

Anja Klanjšek (2012) Idejna zasnova preureditve in ekonomska analiza križišča cest R1-221 in R1-223 v Trbovljah. Diplomska naloga.

Gregor Klančnik (2012) Primerjava dinamičnega obremenjevanja v makroskopskem in mikroskopskem modelu. Diplomska naloga.

Sašo Krašovec (2011) UMIRJANJE PROMETA - PRIMERJAVA IZVEDENIH NAPRAV Z VELJAVNIMI PREDPISI. Diplomska naloga.

Sara Kocjančič (2011) ANALIZA PROMETNIH NESREČ V PREDORIH NA SLOVENSKIH AVTOCESTAH IN HITRIH CESTAH TER PREDLOGI ZA NJIHOVO ODPRAVO. Diplomska naloga.

Matija König (2010) METODOLOGIJA ZA VREDNOTENJE VPLIVOV SISTEMA ZA NADZOR IN VODENJE PROMETA NA SLOVENSKIH AVTOCESTAH. Diplomska naloga.

Janez Kos (2010) Kratkoročni ukrepi za izboljšanje ceste G2-106 od Škofljice do Livolda. Diplomska naloga.

Boštjan Kočar (2009) Zbiranje podatkov za prometno planiranje z GSM sledenjem. Diplomska naloga.

Danijel Kavčič (2009) Idejna zasnova variantnih rešitev lokalne ceste Rožna Dolina - Nova Gorica. Diplomska naloga.

Damir Klemenčić (2009) Optimalno vodenje prometnih tokov na večnivojskih priključkih tipa "ROMB". Diplomska naloga.

Domen Katern (2008) Vodenje prometa skozi večpasovno krožno križišče. Diplomska naloga.

Blaž Kovačič (2008) Sprememba poteka trase ceste R1-212 skozi Sodražico - študija variant. Diplomska naloga.

Manja Kalšek (2007) Prometna oprema na območju predorov. Diplomska naloga.

Peter Koren (2007) Vzpostavitev naprednih sistemov za podajanje prometno potovalnih informacij na slovenskem avtocestnem omrežju. Diplomska naloga.

Žiga Koželj (2007) Metode zbiranja podatkov za potrebe napovedovanja prometne obremenitve. Diplomska naloga.

Jernej Kobe (2006) Analiza varnih šolskih poti. Diplomska naloga.

Primož Kunstič (2005) Kapacitete javnega prometa. Diplomska naloga.

L

Edvard Lavrič (2014) Izdelava kartografske dokumentacije načrtovane cestne povezave med Slovenijo in Avstrijo. Diplomska naloga.

Tine Leban (2014) Rekonstrukcija ceste R204 na odseku (1012) v skupni dolžini 500 metrov. Diplomska naloga.

Domen Logar (2013) Študija prometne varnosti križišča G1 - 4, odsek 1258 Otiški vrh - Sl. Gradec/G1 - 4, odsek 1445 Sl. Gradec / LZ 378021 Glavni trg - Murko. Diplomska naloga.

Nataša Lazarević (2013) Zasnova hitre proge Divača - Ljubljana in koncept varnosti v predorih. Diplomska naloga.

Tadeja Lavrič (2012) Kapaciteta proge. Diplomska naloga.

Danijel Landeka (2011) Varnost nivojskih prehodov, zavarovanih z andrejevim križem. Diplomska naloga.

Peter Lipar in Jure Kostanjšek in Marijan Žura (2010) Uporaba prostorske statistike za določevanje zgostitev prometnih nesreč. Geodetski vestnik , 54 (1). str. 61-69. ISSN 0351-0271

Stanislav Leben (2009) Metodologija za izbor optimalne ureditve križišča - preveritev na konkretnem primeru. Diplomska naloga.

Toni Levičnik (2008) Objektno modeliranje baze podatkov geografskega informacijskega sistema prenosnih plinovodov. Magistrsko delo.

Rok Lunar (2006) Ocena prometne varnosti na dvopasovnih izvenmestnih cestah s programom IHSDM. Diplomska naloga.

Darko Logar (2006) Določitev kritičnih razmakov za ovirane prometne tokove v krožnem križišču. Diplomska naloga.

M

Matej Mihelič (2016) Rekonstrukcija križišča v naselju Jurjevica in predlog obvozne tovorne poti na odseku Jurjevica - kamnoloma Kot pri Ribnici. Diplomska naloga.

Simona Maksimović (2016) Stroškovna analiza asfaltnih zmesi obrabnih plasti. Magistrsko delo.

Tatjana Marn (2016) Inducirano prometno povpraševanje kot posledica izboljšav cestne infrastrukture v Sloveniji. Magistrsko delo.

Gregor Mihelič (2016) Idejna zasnova tehnično športnega centra za avtomoto dejavnosti. Diplomska naloga.

Vesna Muc (2016) Preobrazba javnega mestnega prostora s trajnostnim mestnim prometnim načrtovanjem na primeru Ljubljane. Magistrsko delo.

Rok Marsetič (2016) Uporaba metod spodbujevanega učenja za optimizacijo krmiljenja prometa na cestni arteriji. Doktorska disertacija.

Alen Marković (2015) Varstvo pred požarom v železniškem prometu. Diplomska naloga.

Gašper Marolt (2015) Predvidljive ceste in ceste, ki odpuščajo napake voznikov. Diplomska naloga.

Aljaž Mihelič (2015) Prometne površine za mirujoči promet. Diplomska naloga.

Jernej Marot (2014) Avtomatsko zaznavanje izrednih dogodkov. Diplomska naloga.

Maja Marić (2014) Nadgradnja železniške proge na odseku Slovenska Bistrica - Pragersko za hitrost 120 km/h. Diplomska naloga.

Nina Movja (2014) Rekonstrukcija cestne mreže v manjših ruralnih naseljih - primer Dobrovo v Brdih. Diplomska naloga.

Špela Marđetko (2013) Optimalna rešitev križišča - Orožnova ulica, Hofbauerjeva ulica, cesta v Loke - v Mozirje. Diplomska naloga.

Matej Matos (2013) Parametri izbire elementov prečnega profila dvopasovne ceste. Diplomska naloga.

Pavel Mlaker (2013) Načrtovanje avtocestnih vozlišč s presojo variant z vidika prometne uspešnosti in varnosti - primer preureditve priključka Ljubljana Rudnik. Diplomska naloga.

Mitja Maršič (2011) Kolesarski promet in ureditve površin zanj v mestni občini Koper - analiza ureditev in predlogi izboljšav. Diplomska naloga.

Anja Markovič (2011) Načrtovanje območij in elementov v prometnem okolju za funkcionalno ovirane ljudi. Diplomska naloga.

Davor Matijašić (2011) PARKIRNE NAPRAVE IN STANDARDNO VOZILO. Diplomska naloga.

Miha Melink (2010) Termofilni anaerobni procesi. Diplomska naloga.

Klemen Milovanović (2009) Umestitev državnih kolesarskih povezav v prostor. Diplomska naloga.

Tanja Marcola (2009) Metoda za izračun hrupne obremenitve NMPB in verifikacija na konkretnem primeru. Diplomska naloga.

Simon Mlekuž (2009) Tehnični in ekonomski vidiki gradnje železniške proge Ljubljana - Vrhnika. Diplomska naloga.

Rok Marsetič (2008) Modeliranje vpliva cestnine na izbiro poti v cestni mreži. Magistrsko delo.

Simona Maksimović (2006) Oblikovanje mestnih cest. Diplomska naloga.

N

Igor Nikolič (2016) Analiza prometne varnosti ceste G2-103/1009 Plave-Solkan po metodi RSI. Diplomska naloga.

Tadej Novak (2016) Študija variant rekonstrukcije križišča cest R2-445 in R2-446 v Sežani. Diplomska naloga.

Tadeja Novak Oljača (2015) Model za določitev omejitve hitrosti na dvopasovnih cestah zunaj naselja na državnem cestnem omrežju. Magistrsko delo.

Simon Novak (2012) Povečanje zaznavnosti in preglednosti križišč. Diplomska naloga.

Simon Novak (2011) Možnosti funkcionalne nadgradnje elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku za težka tovorna vozila v Republiki Sloveniji. Magistrsko delo.

O

Tadej Ostrouška (2016) Parkirišča z višjim nivojem uslug in variante priključkov na javne ceste. Diplomska naloga.

Gregor Ocepek (2013) Tranzitni tovorni promet čez Slovenijo. Diplomska naloga.

Bernarda Oblak (2006) Kolesarske povezave v posavskem hribovju na območju Litije. Diplomska naloga.

P

Miha Poglajen (2016) Uporaba toplih asfaltnih zmesi in ponovna uporaba asfalta. Diplomska naloga.

Miha Perčič (2016) Analiza poteka izvedbe gradnje stanovanjskega objekta. Diplomska naloga.

Aljaž Pasarič (2016) Jekleni železniški mostovi v Sloveniji. Diplomska naloga.

Jan Pergar (2016) Koncept kolesarskih povezav gorenjske statistične regije. Magistrsko delo.

Vesna Peterlin (2015) 3D vizualizacija prometnih simulacij s programom PTV Vissim. Diplomska naloga.

Jure Pirc (2015) Algoritem za združevanje prometnih podatkov, pridobljenih iz točkovnih in linijskih meritev za oceno potovalnih časov na avtocestah. Doktorska disertacija.

Vladimir Perdih (2015) Dopolnitev slovenskega priročnika za projektiranje kolesarskih površin. Diplomska naloga.

Sara Ana Pelko (2014) Uvajanje reverzibilnih pasov v Sloveniji, preveritev na primeru Škofljica. Diplomska naloga.

Danijel Pavlič (2013) Analiza prometno-tehničnih elementov montažnih krožišč na posameznih primerih. Diplomska naloga.

Blaž Prosen (2013) Obvoznica na relaciji Horjul - Koreno (JP 568051, plaz križišče Koreno Prošca). Diplomska naloga.

Simona Perme (2013) Kapaciteta krožnega križišča z upoštevanjem izvoznega toka. Magistrsko delo.

Janez Peternel (2012) Analiza območij vključevanj na avtoceste in hitre ceste. Diplomska naloga.

Rok Podržaj (2012) Uporaba različne mehanizacije pri vzdrževanju vodotokov. Diplomska naloga.

Janja Pakiž (2012) Analiza in predlog ureditve nivojskih križanj ceste in železnice na odseku proge Ljubljana - Grosuplje. Diplomska naloga.

Damjan Prnaver (2012) Povečanje preglednosti in zaznavnosti križišč. Diplomska naloga.

Jan Pergar (2012) Projekt križišča po izboru - primer štirikrakega križišča. Diplomska naloga.

Katja Pešec (2012) Rangiranje cest po metodologiji EuroRAP. Diplomska naloga.

Gregor Pretnar in Tomaž Maher in Robert Rijavec (2012) Role of microscopic simulation in designing and optimizing TMS. V: ITS World Congress, 22.-26. October 2012, Vienna, Austria.

Gregor Pretnar (2011) Modeliranje ukrepov ITS v mikroskopski simulaciji. Magistrsko delo.

Andrej Puljak (2010) Napovedovanje ravni prometne varnosti s pomočjo simulacijskih programov. Diplomska naloga.

Peter Pupovac (2008) Spletna aplikacija za izmenjavo in prikaz prometnih podatkov. Diplomska naloga.

Jernej Planinšek (2008) Idejne zasnove preureditve križišč na cesti G1-4, odsek 1262, za odpravo "črnih točk". Diplomska naloga.

Aleš Pantar (2007) Cestne naprave in oprema. Diplomska naloga.

David Prauhart (2006) Določanje velikosti polmera vertikalne zaokrožitve s koeficientom "K". Diplomska naloga.

Borut Pušnik (2006) Metodologija ukrepov za umirjanje prometa. Diplomska naloga.

Igor Pavlovič (2006) Analiza možnih ukrepov za povečanje zmogljivosti in skrajšanja potovalnega časa avtobusov mestnega prometa. Diplomska naloga.

R

Samo Rus (2014) Trajnostno načrtovanje mestnih cest. Diplomska naloga.

Iva Resanović (2014) Začasna in dolgoročna rešitev prometne problematike ulice Ob Koprivnici v Celju. Diplomska naloga.

Miha Rihar (2014) Primerjava sodobnih programskih orodij za modeliranje križišč na primeru križišča v Ljubljani. Diplomska naloga.

Jure Raspor (2013) Oscilacije in vibracije v železniškem prometu. Diplomska naloga.

Anže Rezar (2013) Primerjava metod optimizacije semaforjev na odprti cestni mreži. Diplomska naloga.

Jure Rupnik (2013) Stopnja tveganja na glavnih državnih cestah po metodologiji EuroRAP. Diplomska naloga.

Gašper Rankel (2007) Sodobna izvennivojska križanja mestnih cest. Diplomska naloga.

S

Jure Starkl (2016) Rekonstrukcija dveh križišč na Viški cesti v Ljubljani. Diplomska naloga.

Ahmad Farhad Skandary (2016) Analiza občutljivosti za model propadanja tlakov HDM-4. Magistrsko delo.

Roman Sodja (2016) Preureditev površin cestninskih postaj po uvedbi elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku. Diplomska naloga.

Davor Subotić (2016) Zadostnost predvidenih ukrepov na slovenskem železniškem omrežju. Diplomska naloga.

Robert Smrke (2016) Analiza cestnega omrežja v Novem mestu in bližnji okolici. Diplomska naloga.

Dejan Savenc (2016) Aktivna protihrupna zaščita in kombinacija s fotovoltaiko. Diplomska naloga.

Andreja Strupi Pavlin (2016) Preureditve nesemaforiziranih križišč v krožna križišča. Magistrsko delo.

Ernest Sotlar (2016) Možnost uporabe pasivnih oddajnikov pri cestninjenju. Diplomska naloga.

Franc Sinur (2016) Idejna študija preureditve in izboljšav cestnih povezav naselja Mokronog. Diplomska naloga.

Rok Strušnik (2016) Idejna zasnova kolesarske povezave okoli Zbiljskega jezera. Diplomska naloga.

Gašper Slak (2015) Rekonstrukcija križišča Zaloške in Zadobrovške ceste. Diplomska naloga.

Marko Smole (2014) Rekonstrukcija križišča med Ižansko cesto, Peruzzijevo ulico in Črno vasjo. Diplomska naloga.

Matjaž Strajnar (2014) Uporaba programa Plateia za načrtovanje cest in križišč. Diplomska naloga.

Simon Skvarča (2013) Vpliv vremenskih razmer na prometni tok v cestnem prometu. Diplomska naloga.

Sonja Sukič (2013) Sile in napetosti v zgornjem in spodnjem ustroju železniših prog. Diplomska naloga.

Sašo Seljak (2013) Idejna zasnova rekonstrukcija križišča Lucija. Diplomska naloga.

Gregor Svetina (2013) Idejna rešitev ureditve dveh križišč pri naselju Hrušica. Diplomska naloga.

Igor Stavrević (2012) Kapacitetna analiza ukrepov za povečanje varnosti kolesarskega prometa. Diplomska naloga.

Bojan Strah (2012) Efficient construction project management of infrastructure investment.. V: Treći BiH kongres o cestama 2012, 20-21. September 2012, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Bojan Strah in Jurij Velkavrh (2011) Information system of public infrastructure investors for construction project management. V: Peti hrvatski kongres o cestama, 16. - 19. listopada 2011 , Cavtat - Dubrovnik, Hrvatska.

Janez Sterle (2010) Metodologija reševanja lokalnih prometnih problemov in idejne zasnove prometne ureditve dela Starega trga pri Ložu. Diplomska naloga.

Bojana Starčević (2010) Sistem za vodenje mirujočega prometa v mestih, preveritev na primeru Ljubljane. Diplomska naloga.

Helena Stojanovski (2010) Primerjava prečnih profilov predora v Sloveniji in drugih evropskih državah. Diplomska naloga.

Irena Strnad (2010) Ocena parametrov modela izbire prometnega sredstva. Diplomska naloga.

Miha Schrott (2009) Uporaba prostorskega modeliranje pri načrtovanju in gradnji prometnic. Diplomska naloga.

Miha Smole (2009) Primerjava med zaporednim in simultanim modelom. Diplomska naloga.

Martin Starič (2007) Koncipiranje video detekcijskega sistema pri nadzoru in vodenju prometa na cestah. Diplomska naloga.

Maja Sokolič (2005) Določitev potreb po površinah za mirujoči promet v nakupovalnih središčih. Diplomska naloga.

Š

Ratko Švraka (2016) Analiza in izboljšanje prometne varnosti na odseku Šmartinska cesta-Grablovičeva ulica. Diplomska naloga.

Martin Štrumbelj (2016) Pametni cestni prehodi za pešce. Diplomska naloga.

Darja Šemrov (2016) Časovno načrtovanje železniškega prometa z uporabo metode spodbujevanega učenja. Doktorska disertacija.

Aleksander Šabić (2015) Učinki spremembe prometnega režima na Slovenski cesti s posebnim poudarkom na javnem potniškem prometu. Diplomska naloga.

Tomaž Šeruga (2014) Sanacija armirano betonske konstrukcije izpustnega kanala Šmartinsko jezero. Diplomska naloga.

Matevž Štokelj (2014) Vpliv EAF C žlindre na fizikalno-mehanske lastnosti betona. Diplomska naloga.

Luka Šošo (2014) Projektna dokumentacija za vzdrževanje železniških prog. Diplomska naloga.

Mateja Škerjanec (2014) Avtomatizirano modeliranje pri celostnem upravljanju z vodnimi viri. Doktorska disertacija.

Uroš Šavora (2013) Tirnica, ključni element zgornjega ustroja železniških prog. Diplomska naloga.

Blaž Škrbec (2012) Preureditev križišča Čolnišče na državni cesti v Zagorju ob Savi. Diplomska naloga.

Marjeta Škufca (2011) Možnost ponovne vzpostavitve primestnega potniškega prometa na progi Ljubljana - Kočevje. Diplomska naloga.

Nikolaj Šarlah (2008) Izmenjevalni formati informacijskega sistema zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture v podporo interoperabilnosti. Magistrsko delo.

T

David Trošt (2016) Razvoj in uporaba metode dinamičnega obremenjevanja v simulacijskih mezoskopskih prometnih modelih. Magistrsko delo.

Igor Tavčar (2016) Ocena načrtovanja in izgradnje kolesarske infrastrukture v Republiki Sloveniji in Italiji. Diplomska naloga.

Luka Trček (2015) Algoritem za natančen izračun potovalnih časov vlakov. Diplomska naloga.

Urška Tršinar (2015) Problematika uvajanja enotne vozovnice v javnem potniškem prometu. Diplomska naloga.

Smiljan Tomljanovič (2012) Analiza meritev glavnih geometrijskih parametrov na železniških progah. Diplomska naloga.

Jaka Truden (2012) Projektiranje krivinskih kretnic na območju postaje. Diplomska naloga.

Breda Tomšič (2012) Primerjava podatkov o prometnih nesrečah med policijsko in zdravstveno statistično bazo podatkov. Diplomska naloga.

Tine Trobec (2011) Analiza skupnih voženj dnevnih migrantov z osebnimi vozili na slovenskih avtocestah. Diplomska naloga.

Peter Tovornik (2006) Analiza učinkovitosti posebnih pasov za javni promet. Diplomska naloga.

David Trošt (2005) Kalibracija in validacija prometnih modelov. Diplomska naloga.

U

Cene Udovič (2015) Metodologija določanja varnosti prehodov za pešce. Diplomska naloga.

Lenart Ugovšek (2014) Rekonstrukcija križišča treh cest: R1 - 255, Črnivec - Radmirje / R1 - 225, Radmirje - Mozirje / R2 - 428, Radmirje - Luče. Diplomska naloga.

Aleš Uranjek (2010) Razvoj cestnega omrežja Celje. Diplomska naloga.

V

Đana Vozel (2016) Proces projektiranja železniške infrastrukture do pridobitve pravice za gradnjo. Diplomska naloga.

Lara Velkavrh (2016) Projektiranje mestnih prometnih površin po smernicah NACTO (National Association of City Transport Officials). Diplomska naloga.

Rok Vodopivec (2014) Investicijska analiza odstopanj med projekti in izvedbo sistemov odvajanja odpadnih voda. Diplomska naloga.

Nejc Vozelj (2014) Variante obvoznice Zgornji Hotič. Diplomska naloga.

Kristina Vodnjov (2014) Idejne rešitve ureditev križišč in priključkov v naseljih Prelog in Ihan. Diplomska naloga.

Klemen Vidonja (2013) Ureditev kolesarske poti Velenje - Mislinja. Diplomska naloga.

Andraž Vožič (2013) Kolesarska pot Dravograd - Muta na južni strani Drave. Diplomska naloga.

Peter Vidmar (2013) Idejna zasnova ceste čez Macesnikov plaz. Diplomska naloga.

Žiga Vovk (2013) Zavijanje desno pri rdeči luči na semaforju (ZDPR). Diplomska naloga.

Miha Vozel (2012) Analiza nevarnih in potencialno nevarnih mest na državnih cestah. Diplomska naloga.

Primož Vraničar (2012) Aktivno izničevanje prometnega hrupa. Diplomska naloga.

Matija Vižin (2012) Vračanje mestnih prometnih površin stanovalcem - primerjava različnih konceptov preurejanja. Diplomska naloga.

Nina Verzolak Hrabar (2011) Poenotenje segmentov usmerjevalnih lamel za državne ceste. Magistrsko delo.

Primož Vitez (2007) Strategija razvoja ITS arhitekture s poudarkom na SNVP v ožjem središču mesta Celje. Diplomska naloga.

Z

Jure Zevnik (2016) Analiza predpisov kažipotne signalizacije na AC in HC. Diplomska naloga.

Anja Zelko (2016) Kapacitetna preveritev dveh križišč v Ivančni Gorici. Diplomska naloga.

Petra Zupan (2016) Ocena sistema za spremljanje in nadzor rednega vzdrževanja državnih cest v Republiki Sloveniji s predlogi za izboljšave. Magistrsko delo.

Andraž Zalar (2015) Idejna rekonstrukcija dveh križišč v mestu Cerknica. Diplomska naloga.

Petra Zupan (2013) Varianta priključevanja vzhodne obvoznice mesta Kranj na AC Kranj - Ljubljana. Diplomska naloga.

Franc Zajamšek (2013) Enotni informacijski sistem občinskih cest. Magistrsko delo.

Aljaž Zajamšek (2012) Nadgradnja zapisnika o ogledu prometne nesreče. Diplomska naloga.

Ulrich Zorin in Robert Rijavec in Jure Pirc in Blaž Gostiša in Savin Gorup (2012) Functional ITS on Slovenian motorways. V: ITS World Congress, 22.-26. October 2012, Vienna, Austria.

Klemen Zibelnik (2011) MODELIRANJE PRODUKCIJ IN ATRAKCIJ BLAGOVNEGA PROMETA. Diplomska naloga.

Jure Zakovšek (2010) Reakcije voznikov na semaforiziranem križišču z in brez odštevalnika časa. Diplomska naloga.

Katja Zgonec (2009) Elastičnosti v prometu. Diplomska naloga.

Luka Zelenik (2007) Uporaba analitičnih metod za dimenzioniranje križišč v smislu zmanjšanja stroškov prometa. Diplomska naloga.

Miha Zupančič (2006) Določitev parametrov odvisnosti hitrosti od prometnih obremenitev na državnih cestah. Diplomska naloga.

Ž

Aljoša Žnidar (2016) Umeščanje rekreacijskih poti v naravno okolje. Diplomska naloga.

Marijan Žura in Simon Detelbach in Peter Lipar in Tomaž Maher in Rok Marsetič in Irena Strnad (2012) Začasna prometna ureditev odseka Ljubljana - Škofljica. 11. slovenski kongres o cestah in prometu. referati . str. 1-6.

Marijan Žura in Simon Detelbach in Jurij Velkavrh in Rok Marsetič (2012) Analiza učinka vlaganj in ukrepov na prometno varnost na glavnih in regionalnih državnih cestah v RS. V: 11. slovenski kongres o cestah in prometu, 24. - 25. oktobra 2012, Portorož.

Marijan Žura in Simon Detelbach in Peter Lipar in Tomaž Maher in Rok Marsetič in Irena Strnad (2012) Začasna prometna ureditev odseka Ljubljana - Škofljica. V: 11. slovenski kongres o cestah in prometu, 24. - 25. oktobra 2012, Portorož.

Luka Žugič (2010) Idejna študija kolesarske povezave G 25 na območju mesta Kočevje. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v sob. 25. nov. 2017 01:54:48 CET.