Vnosi za "Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za gradbeništvo > Katedra za stavbe in konstrukcijske elemente (KSKE)"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Datum | Vrsta dela
Skoči na: 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | 2006
Število enot na tem nivoju: 141.

2016

David Božiček (2016) Zasnova visoko učinkovitega fasadnega ovoja obstoječega poslovnega nebotičnika. Magistrsko delo.

Gašper Gosar (2016) Energetska sanacija stavbnega ovoja s prefabriciranimi lesenimi moduli na primeru doma starejših občanov Petra Uzarja. Magistrsko delo.

Luka Zadel (2016) Energetska sanacija vrtca v Postojni. Diplomska naloga.

Matej Blaž (2016) Predlog izboljšanja mreže kolesarskih povezav v mestni občini Ljubljana. Diplomska naloga.

Katarina Černe (2016) Energetska sanacija izbrane stavbe in predlogi za izboljšanje kakovosti notranjega okolja. Diplomska naloga.

Peter Malenšek (2016) Prilagoditev toplotno neizoliranega ovoja gospodarskega objekta za potrebe bivanja. Diplomska naloga.

Matic Kuhar (2016) Vrednotenje energetske učinkovitosti stavbnega ovoja dvostanovanjske hiše. Diplomska naloga.

Anže Setnikar (2016) Vpliv energetsko sanacijskih ukrepov na kazalnike računske energetske izkaznice. Diplomska naloga.

Jan Slobodnik (2016) Vpliv naklona zasteklitve na osvetljenost prostorov. Diplomska naloga.

Majda Jerman (2016) Prenova toplotnega ovoja zunanjih sten v pogledu prehoda toplote in difuzije vodne pare. Diplomska naloga.

Blaž Ravnikar (2016) Analiza svetlobnega udobja v srednji šoli Domžale. Diplomska naloga.

Jani Kokošin Fon (2016) Študija vpliva oblike stavbe na potencial osončenosti fasadnega ovoja. Diplomska naloga.

Maruša Rot (2016) Energetska bilanca pred in po delni obnovi toplotnega ovoja večstanovanjske stavbe. Diplomska naloga.

Mirjan Veren (2016) Energetska sanacija vile v Murski Soboti. Diplomska naloga.

Ana Anžič (2016) Energetska sanacija Vile Bled. Diplomska naloga.

Sandra Zih (2016) Kronološki pregled zakonodaje o varčevanju z energijo v stavbah na našem prostoru. Diplomska naloga.

Andrej Istenič (2016) Uporaba ilovnatih gradbenih materialov v sodobnem gradbeništvu. Diplomska naloga.

Mitja Bukovec (2016) Celovita sanacija Kulturnega doma v Veliki Loki. Diplomska naloga.

Matic Zupančič (2016) Energijska analiza zasnove lesene večstanovanjske modularne stavbe. Diplomska naloga.

Marko Kunič (2016) Analiza energetskih prihrankov v domovih za starejše občane. Diplomska naloga.

Aleš Tičar (2016) Terensko evidentiranje toplotnih mostov z IR kamero in ocean njihovega vpliva na energetsko bilanco. Diplomska naloga.

Kaja Moličnik (2016) Energetska prenova leta 1869 zgrajene domačije. Diplomska naloga.

Sašo Žepuhar (2016) Slamnata kritina nekoč in danes. Diplomska naloga.

Jernej Merljak (2016) Energetska sanacija večstanovanjskega objekta s poudarkom na fasadnem sistemu. Diplomska naloga.

Luka Podbelšek (2016) Računska analiza zvočne izoliranosti med prostori skladno z aktualno zakonodajo. Diplomska naloga.

Martin Žagar (2016) Ekonomična debelina toplotnih izolacij in cenovna primerjava med zidano in montažno enodružinsko hišo. Diplomska naloga.

Klemen Pokrivač (2016) Uporaba poliesterskih netkanih tekstilij za toplotno izolacijo in zadrževanje kondenza. Diplomska naloga.

Tea Kralj Dušević (2016) Toplotna izolacija pod temeljno ploščo in vpliv zmrzali. Diplomska naloga.

Miha Marinič (2016) Okoljsko vrednotenje fasadnih sistemov. Magistrsko delo.

Bozhin Miovski (2016) Okoljski vpliv zunanjih sten iz naravnih gradiv. Diplomska naloga.

Simona Vodnik (2016) Načrtovanje enodružinske hiše po bioklimatskih načelih. Diplomska naloga.

Matic Roksandić (2016) Energetska analiza tipske enodružinske hiše iz porobetona. Diplomska naloga.

Urška Jerman (2016) Energetska prenova prizidka osnovne šole Loka v skoraj nič-energijsko stavbo. Diplomska naloga.

Eva Strmljan (2016) Energetska analiza in predlog sanacije Zdravstvenega doma Fužine. Diplomska naloga.

Sara Vilhar (2016) Izvajanje direktive o Energetski učinkovitosti stavb v EU in možnosti izvedbe skoraj nič-energijskih stavb v Sloveniji. Diplomska naloga.

2015

Gregor Kristanc (2015) Energijska sanacija enodružinske hiše z meritvami parametrov notranje klime pred sanacijo. Diplomska naloga.

Domen Tehovnik (2015) Izdelava računske energetske izkaznice dvostanovanjske stavbe in analiza upravičenosti priporočil za energetsko sanacijo. Diplomska naloga.

Nuša Mernik (2015) Izdelava energetske izkaznice za tri enostanovanjske stavbe iz treh različnih časovnih obdobij. Diplomska naloga.

Nejc Avguštin (2015) Primerjava energetskih bilanc javnih stavb. Diplomska naloga.

Miha Oblak (2015) Načrtovanje stavb z zmanjšanim vplivom na okolje. Diplomska naloga.

Kristjan Svetina (2015) Izdelava računalniškega programa za izračun difuzije vodne pare po standardu SIST EN ISO 13788. Diplomska naloga.

Miran Osterman (2015) Analiza toplotne bilance pred in po energetski obnovi OŠ Fara. Diplomska naloga.

Robert Klemenčič (2015) Vakuumsko okno in problem anodno varjenega gibljivega roba. Diplomska naloga.

Sandi Vrtar (2015) Vpliv energetskih izkaznic stavb na cene nepremičnin. Diplomska naloga.

Klemen Petrović (2015) Ogljični odtis produktov in sestavljenih konstrukcijskih sklopov. Diplomska naloga.

Filip Tomažič (2015) Analiza gradbeno fizikalnih lastnosti konstrukcijskih sklepov naravne gradnje. Diplomska naloga.

Matic Šušteršič (2015) Izdelava računske energetske izkaznice za izbran objekt. Diplomska naloga.

Nina Dugulin (2015) Analiza obstoječe osnovne šole Dobrova z vidika energetske učinkovitosti in kakovosti notranjega okolja. Diplomska naloga.

Enej Truden (2015) Identifikacija možnih vzrokov prekomerne vlažnosti in predlog ukrepov za objekt osnovne šole. Diplomska naloga.

Monika Blatnik (2015) Študija koncepta za doseganje skoraj ničenergijske hiše. Diplomska naloga.

Katja Ogris (2015) Analiza ukrepov za doseganje minimalnih zahtev za novogradnje in večje prenove v skladu z Direktivo o energetski učinkovitosti stavb. Diplomska naloga.

Petra Šoš (2015) Analiza vpliva različnih debelin toplotne izolacije v sistemih inverznih in kombiniranih ravnih streh. Diplomska naloga.

Anže Jerman (2015) Analiza vpliva debeline toplotne izolacije na porabo energije za ogrevanje v odvisnosti od lokacije in oblike objekta. Diplomska naloga.

Mateja Uršič (2015) Analiza zvočne zaščite stavbnih ovojev glede na različne nivoje zunanjega hrupa. Diplomska naloga.

Luka Puntarić (2015) Pristopi k projektiranju skoraj 0-energijske hiše. Diplomska naloga.

Blaž Jeraj (2015) Energetska bilanca izbrane večstanovanjske stavbe s predlogi izboljšav. Diplomska naloga.

Urša Mrhar (2015) Energetska sanacija na primeru javne stavbe. Diplomska naloga.

Mija Sušnik (2015) Primerjalna analiza ukrepov, ki vplivajo na spremembo odmevnega časa v prostoru. Diplomska naloga.

Rok Hafner (2015) Izdelava računske energetske izkaznice za izbrano stavbo. Diplomska naloga.

Almir Redžepagić (2015) Predlog prenove energetsko neučinkovite večstanovanjske stavbe. Diplomska naloga.

Blaž Hribar (2015) Študija možnosti energetske prenove večstanovanjske stavbe. Diplomska naloga.

Vanja Lindič (2015) Študija možnosti energetske prenove spomeniško zaščitene stavbe. Diplomska naloga.

Barbara Virant (2015) Energetski in trajnostni vidiki lesene gradnje. Diplomska naloga.

Bojan Zahirović (2015) Faze zasnove in koncipiranja gradbenega investicijskega projekta. Diplomska naloga.

Andraž Marinčič (2015) Primerjava vplivov lokacije na izboljšanje energijske učinkovitosti stavbe. Diplomska naloga.

Tadeja Intihar (2015) Izdelava računskih energetskih izkaznic za izbrana stanovanjska objekta. Diplomska naloga.

Maruša Nahtigal (2015) Energetska prenova večstanovanjske stavbe in njen vpliv na osvetljenost bivalnih prostorov. Diplomska naloga.

Aleksander Gorjup (2015) Študija vpliva zasnove stavbnega ovoja na kvaliteto bivalnega okolja in rabo energije. Magistrsko delo.

Neža Rus (2015) Preveritev zasnove prizidku Plezalnega centra Ljubljana z vidika osončenosti in osvetljenosti. Diplomska naloga.

Špela Prevodnik (2015) Vpliv senčil na osvetljenost prostora. Diplomska naloga.

Jure Eržen (2015) Parametrična študija optimizacije zastekljenih površin ovoja stavbe. Diplomska naloga.

Primož Megušar (2015) Vpliv toplotnih mostov na porabo energije za ogrevanje na primeru osnovne šole. Diplomska naloga.

Andrej Mihelj (2015) Analiza energetske prenove Osnovne šole Prade. Diplomska naloga.

Davor Korkoski (2015) Vpliv sestave zunanje stene na izpolnjevanje gradbeno fizikalnih zahtev. Diplomska naloga.

Dejan Kastelec (2015) Konstrukcijska gradbena fizika upravne stavbe podjetja KRKA d.d.. Magistrsko delo.

Luka Pajek (2015) Integralna ocena udobja igralnic v vrtcih. Magistrsko delo.

Uroš Strmec (2015) Vpliv toplotnih mostov na porabo energije za ogrevanje v stavbi. Diplomska naloga.

Jernej Amon (2015) Analiza učinkovitosti ukrepov za odpravo tipičnih toplotnih mostov. Diplomska naloga.

2014

Gorazd Brglez (2014) Zračno podprte membranske konstrukcije. Diplomska naloga.

Anja Mravlje (2014) Analiza požara in produkti gorenja v objektu lesnopredelovalne industrije. Diplomska naloga.

Erik Reščič (2014) Vpliv toplotnih mostov na porabo energije za ogrevanje v poslovno trgovskem objektu Plan invest v Kopru. Diplomska naloga.

Špela Kunšič (2014) Možnosti uporabe vakuumske toplotne izolacije v stavbah. Magistrsko delo.

Milan Grašič (2014) Vpliv osončenosti na energetski potencial stavbe in kvaliteto naravne osvetljenosti prostorov. Magistrsko delo.

Gašper Rus (2014) Energetska analiza in izdelava računske energetske izkaznice Osnovne šole Antona Martina Slomška na Vrhniki. Diplomska naloga.

Eva Zavrl (2014) Prehod toplote skozi konstrukcijski sklop-primerjava enodimenzionalnega in dvodimenzionalnega izračuna. Diplomska naloga.

Bojan Kuhar (2014) Vpliv toplotnih mostov na porabo energije za ogrevanje v stavbi. Diplomska naloga.

Tanja Jordan (2014) Oblikovanje standardne oblike tehnične dokumentacije po PURES 2010. Diplomska naloga.

Aljoša Umek (2014) Analiza parametrov trajnostnega razvoja na izbranem objektu. Diplomska naloga.

Klemen Domjan (2014) Energijska bilanca stavbe po metodi kvazistacionarnega stanja in dinamični metodi izračuna. Diplomska naloga.

Jerneja Završki (2014) BIM kot orodje za trajnostno gradbeništvo in energetsko prenovo. Diplomska naloga.

Martin Jenko (2014) Analiza vsebovane energije v izbranih gradbenih proizvodih. Diplomska naloga.

Gašper Polak (2014) Gradbeno - fizikalna in sanitarno - tehnična analiza izbranega objekta. Diplomska naloga.

Žiga Miklavec (2014) Vpliv zimskih vrtov na porabo energije v stavbi. Diplomska naloga.

Anja Štrus (2014) Analiza izbranih gradbeno - fizikalnih in okoljskih parametrov konstrukcijskih sklopov iz lesa. Diplomska naloga.

Jure Pirc (2014) Študija kakovosti zraka v montažno in klasično grajenem vrtcu. Diplomska naloga.

Matija Pegam (2014) Presoja ustreznosti obnove izbranega športno rekreacijskega objekta. Diplomska naloga.

Sandra Mavsar (2014) Izračun osvetlitve različno oblikovanih prostorov. Diplomska naloga.

Gregor Peca (2014) Analiza požarne evakuacijske poti v OŠ Prade. Diplomska naloga.

Ana Tisov (2014) Primerjava merjene in računske energetske izkaznice za objekta Krke, d. d., Novo mesto. Diplomska naloga.

Daša Zorko (2014) Požarna evakuacijska pot na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Diplomska naloga.

Anja Slekovec (2014) Primerjalna analiza ukrepov za zmanjšanje porabe energije za ogrevanje pri prenovi stavb. Diplomska naloga.

Sanja Habazin (2014) Analiza vplivnih parametrov na oblikovanje nizkoenergijske stavbe na primeru vzgojnoizobraževalnega objekta. Diplomska naloga.

Igor Marušič (2014) Celovita obnova toplotnega ovoja večstanovanjske stavbe na Obali, v pogledu ekonomike in ogljičnega odtisa. Diplomska naloga.

Aleksander Gantar (2014) Izboljšava bivalnih in delovnih pogojev v večnamenski stavbi. Diplomska naloga.

Tilen Košir (2014) Vpliv izboljšanja energetske učinkovitosti na tržno vrednost stanovanjskih hiš. Diplomska naloga.

2013

Andrej Šabec (2013) Primerjalna študija svetlobnega in toplotnega udobja med montažnim in klasično zgrajenim vrtcem. Diplomska naloga.

Vedran Mekić (2013) Bivalno udobje zaposlenih in predlog energetske sanacije izbrane stavbe v Portorožu. Magistrsko delo.

Katarina Prislan Kodelja (2013) Analiza osončenosti stavbe v tipičnem vzorcu pozidave in njen zapis s parametrično enačbo. Diplomska naloga.

Teja Török (2013) Metoda za načrtovanje trajnostne stavbe. Diplomska naloga.

Barbara Miko (2013) Prenova stavbe v skoraj nič energijsko hišo. Diplomska naloga.

Matjaž Skvarča (2013) Primerjalna študija maksimalne dovoljene energije za ogrevanje glede na lokacijo po PURES 2010. Diplomska naloga.

Vesna Dukić (2013) Razmerje med energetsko učinkovitostjo, tržno vrednostjo in stroški energetske prenove hiše v Bovcu. Diplomska naloga.

Jure Lovšin (2013) Vpliv odprtin na osvetljevanje prostorov. Diplomska naloga.

Nuša Pintar (2013) Vpliv zasnove fasadnega ovoja na porabo energije v stavbi. Diplomska naloga.

Špela Jerončič (2013) Požarna analiza osnovne šole Vič. Diplomska naloga.

Marko Kolenac (2013) "Celovita" energetska izkaznica. Diplomska naloga.

Dejan Papič (2013) Analiza osončenosti turističnega naselja pri Tolminu. Diplomska naloga.

Tamara Gostiša (2013) Analiza vplivnih dejavnikov oblikovanja nič-energijske stavbe. Diplomska naloga.

Marko Ahčin (2013) Primerjava merjene in računske porabe toplote za ogrevanje v večstanovanjskih stavbah na Jesenicah. Diplomska naloga.

Sandi Ostanek (2013) Projektiranje in analiza porabe energije v vrstnih hišah na Primorskem. Diplomska naloga.

2012

Blaž Kragelj (2012) Primerjava programov za izračun dnevne osvetljenosti prostorov. Diplomska naloga.

Miha Marinič (2012) Analiza vplivnih parametrov oblikovanja 0-energijske hiše. Diplomska naloga.

Nejc Repše (2012) Požar v knjižnici Fakultete za gradbeništvo in geodezijo. Diplomska naloga.

Tina Gantar (2012) Toplotno udobje študentov na dveh fakultetah Univerze v Ljubljani. Diplomska naloga.

Andrej Slavec (2012) Vpliv izboljšanja energetske učinkovitosti na tržno vrednost dvostanovanjske hiše. Diplomska naloga.

Leon Šterk (2012) Optimizacija izkoriščenosti terena s pomočjo izračuna odstotka osončenosti. Diplomska naloga.

Gregor Žvab (2012) Analiza porabe energije za ogrevanje v večstanovanjski stavbi. Diplomska naloga.

Nina Zupan (2012) Izračun osončenosti stavbnega ovoja realnih urbanih vzorcev. Diplomska naloga.

Luka Pajek (2012) Parametrična študija osvetljenosti in porabe energije za ogrevanje. Diplomska naloga.

Primož Šestan (2012) Primerjava delovanja programskih orodij za izračun porabe energije v stavbah. Diplomska naloga.

Petra Durini (2012) Toplotni mostovi. Diplomska naloga.

2011

Luka Katarinčič (2011) Izračun porabe toplote za ogrevanje v tipičnih enodružinskih hišah grajenih od 1920 do 2010. Diplomska naloga.

Rajko Jovanović (2011) Hidroizolacijski sistem XYPEX. Diplomska naloga.

Miha Kastelic (2011) Analiza toplotnih mostov in ukrepov za izboljšavo v večstanovanjski stavbi. Diplomska naloga.

Urška Kocjančič (2011) Fazno spremenljiv material v visokoizolativnem tankoslojnem stavbnem ovoju. Diplomska naloga.

2010

Mitja Košir in Aleš Krainer in Mateja Dovjak in Rudolf Perdan in Živa Kristl (2010) Alternative to the Conventional Heating and Cooling Systems in Public Buildings. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 56 (9). str. 575-583. ISSN 0039-2480

2009

Grega Zrim (2009) Preizkus izvedbe novega nanotehnološkega toplotno izolacijskega materiala Spaceloft v gradbene konstrukcije. Diplomska naloga.

2007

Janez Selan (2007) Primerjalna študija porabe energije za razsvetljavo po prEN 15193-1. Diplomska naloga.

Marjan Černivec (2007) Parametrična študija vpliva različnih vrst zasteklitev na svetlobne in toplotne tokove skozi odprtino. Diplomska naloga.

2006

Rok Confidenti (2006) Parametrična študija toplotnega odziva stavbe z uporabo steklenjakov in zbiralno shranjevalnih sten po SIST EN ISO 13790:2004. Diplomska naloga.

Luka Žveglič (2006) Primerjalna analiza ukrepov za zmanjševanje porabe energije za ogrevanje v stavbi FGG. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v pon. 20. nov. 2017 01:55:00 CET.