Vnosi za "Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za gradbeništvo > Katedra za preskušanje materialov in konstrukcij (KPMK)"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Datum | Vrsta dela
Skoči na: A | B | C | Č | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Število enot na tem nivoju: 139.

A

Lidija Avsenik (2016) Alternativni pomlajevalec kot dodatek za povečanje deleža recikliranega asfalta v asfaltni mešanici. Doktorska disertacija.

David Antolinc in Marko Lavrenčič in Violeta Bokan Bosiljkov (2014) Odpadna embalaža kot surovina za gradbene proizvode. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana. ISBN 978-961-6884-23-5 (pdf)

Alja Arrigler (2013) Študij utrditvenih ukrepov za kamnite zidove. Diplomska naloga.

Nejc Andrejka (2012) Vpliv mineralnih dodatkov na reološke lastnosti svežega betona. Diplomska naloga.

Anže Andrejka (2011) Učinkovitost izvedbe sanacij premostitvenih ab objektov pod prometno obremenitvijo. Diplomska naloga.

David Antolinc (2008) Analiza obnašanja mostu iz armirane plastike. Diplomska naloga.

B

Ana Benčina (2016) Možnost uporabe in omejitve gradbenih plošč iz odpadne embalaže. Magistrsko delo.

Rok Bregar (2015) Uporaba ultrazvočne metode za določitev značilnih parametrov v procesu vezanja cementne paste. Diplomska naloga.

Dejan Bolarič (2015) Vpliv vzdolžnih ojačitev na obnašanje upogibno obremenjenih lesenih nosilcev. Diplomska naloga.

Zvonka Benko (2015) Vpliv kemijskih dodatkov in alkalnega okolja na lastnosti apnenih injekcijskih mešanic z dolomitno moko. Diplomska naloga.

Luka Božič (2014) Utrjevanje poškodovanih zidov s steklenimi vrvicami in epoksidnimi smolami. Diplomska naloga.

Danijel Benko (2014) Preskušanje reoloških lastnosti svežega betona pri različnih razmerjih apnenčeve moke in kemijskega stabilizatorja. Diplomska naloga.

Ana Benčina (2013) Uporaba ruševin s področja stare cinkarne v betonskih kompozitih. Diplomska naloga.

Anže Babič (2013) Upogibne preiskave in modeliranje lameliranega stekla. Diplomska naloga.

Gašper Bregar (2012) In-situ določanje vpliva vlage in propadanja materiala na mehanske lastnosti zidovine. Diplomska naloga.

Vlatko Bosiljkov in Meta Kržan in D. D'Ayala (2012) Vulnerability Study of Urban and Rural Heritage Masonry in Slovenia Through The Assessment of Local and Global Seismic Response of Buildings. V: 15WCEE: 15th World Conference on Earthquake Engineering, 24-28 Sept 2012, Lisbon.

Igor Birk (2010) Odpornost proti prodoru vode za lahko vgradljiv beton iz drobljenega apnenčevega agregata. Diplomska naloga.

Matej Božič (2009) Kompatibilnost in sprijemna trdnost s polimeri modificiranega betona in podlage. Diplomska naloga.

Vedran Bekrić (2008) Primerjalna analiza eksperimentalnih metod za določanje vlažnosti estrihov različnih sestav. Diplomska naloga.

Tina Bremec (2007) Uporaba akustične tehnike na betonskih vzorcih. Diplomska naloga.

Matej Bandelj (2006) Potresna odpornost hiše zgrajene iz lesenih okvirnih sten z balami slame. Diplomska naloga.

C

Ueli Camathias (2013) Seismic Performance Evaluation of a Historic Unreinforced Masonry Building Structure. Magistrsko delo.

Aleš Cunjac (2012) Primerjalna študija potresne odpornosti sodobnih večnadstropnih zidanih stavb. Diplomska naloga.

Patricia Cotič (2010) Eksperimentalno podprta parametrična nelinearna seizmična analiza kamnite zidane stavbe. Diplomska naloga.

Lovro Cimperman (2008) Vpliv konsistence in deleža zraka v svežem betonu na značilnosti zračnih por v strjenem betonu. Diplomska naloga.

Č

Aleš Česen (2013) Spremljanje in karakterizacija korozijskih procesov jekla v betonu. Doktorska disertacija.

Urban Čepon in Renato Babič in Boris Kompare in Tjaša Griessler Bulc (2013) Analiza delovanja malih čistilnih naprav za odpadno vodo pri planinskih kočah. Acta hydrotechnica, 26 (45). str. 71-84. ISSN 1581-0267

Nuša Černe (2012) In-situ in laboratorijske preiskave historičnih malt. Diplomska naloga.

D

David Duh (2008) Samozgoščevalni in vibrirani betoni z apnenčevo moko. Doktorska disertacija.

E

Uroš Erdani (2012) Primerjava reoloških lastnosti svežih malt in betonov z enako razvito površino agregatnih zrn. Diplomska naloga.

F

Andrej Faletič (2016) Metode za določevanje krčenja cementnih sistemov. Diplomska naloga.

Ana Frankovič (2015) Agregat iz elektrofiltrskega pepela pridobljen po postopku hladnega utrjevanja. Diplomska naloga.

Petra Franko (2014) Vpliv soli na sanacijske omete. Diplomska naloga.

Matej Frlan (2011) Mehanske lastnosti lameliranega stekla. Diplomska naloga.

Uroš Finc (2006) Tveganja v ocenjevanju stroškov življenjskega cikla gradbenega objekta. Diplomska naloga.

G

Nejc Gašperič (2013) Vpliv zrnavostne sestave agregata in vrste superplastifikatorja na reološke lastnosti svežega betona. Diplomska naloga.

Vladimir Gumilar in Roko Žarnić in Jana Šelih (2012) Increasing competitiveness of the construction sector by adopting innovative clustering. Inžinerinąe ekonomika = Engineering Economics, 22 (1). str. 41-49. ISSN 1392-2785

Damjana Gligić (2011) Zgodovinski pregled proizvodnje cementa in uporabe betona v Sloveniji. Diplomska naloga.

Damjan Golob (2007) Vpliv vrste polimerne disperzije na mehanske in fizikalne lastnosti sanacijskih malt in betonov. Diplomska naloga.

H

Doron Hekič (2016) Statična analiza strešne konstrukcije objekta kulturne dediščine aluo na Erjavčevi cesti v Ljubljani. Diplomska naloga.

Andraž Hočevar (2013) Reološke lastnosti cementnih kompozitov v svežem stanju. Doktorska disertacija.

Blaž Hren (2012) Razvoj CEM metode za oceno reoloških lastnosti svežega betona. Diplomska naloga.

Blaž Hudobivnik (2011) Eksperimentalne preiskave in numerična analiza opečnate zidovine. Diplomska naloga.

Andraž Hočevar (2007) Vpliv vrste cementa na sulfatno odpornost betona. Diplomska naloga.

J

Gabrijela Jankovič (2015) Stroškovna analiza energetske sanacije in konstrukcijske utrditve objekta Tobačne tovarne v Ljubljani. Magistrsko delo.

Maja Jelen (2014) Mešane ruševine v betonu. Diplomska naloga.

Karmen Jazbec (2013) Infrardeča termografija kot metoda zaznavanja segregacije samozgoščevalnega betona. Diplomska naloga.

Jurij Jančar (2008) Analiza možnosti nadgradnje obstoječih stavb s stališča potresne odpornosti. Diplomska naloga.

K

Blaž Krznar (2016) Analiza različnih jeklenih sistemov na zavarovanih plezalnih poteh. Diplomska naloga.

Teja Kržišnik (2016) Anaerobna presnova biološko razgradljivih substratov. Diplomska naloga.

Bojan Kresal (2016) Vpliv kemijskih dodatkov na reološke lastnosti svežega betona. Diplomska naloga.

Meta Kržan (2015) Eksperimentalne in numerične preiskave za določitev kontroliranega odziva večslojne kamnite zidovine. Doktorska disertacija.

Jure Klopčič, gradbenik (2015) Razvoj lahkoagregatnega samozgoščevalnega betona z deklariranimi lastnostmi. Magistrsko delo.

Jošt Kozelj (2015) Polna opeka normalnega formata, proizvedena s starim postopkom žganja. Diplomska naloga.

Dora Kovač (2014) Vpliv pospešil vezanja in lahkega polnila na lastnosti apnenih injekcijskih mešanic. Diplomska naloga.

Jožef Klepec (2013) Vpliv vodocementnega razmerja in količine superplastifikatorja na reološke lastnosti svežih cementnih malt. Diplomska naloga.

Luka Kurnjek (2012) Ciklo - program za analizo rezultatov histereznega odziva zidov. Diplomska naloga.

Maša Kušar (2012) Mehanske lastnosti lahkovgradljivega in samozgoščevalnih betonov. Diplomska naloga.

Meta Kržan in Vlatko Bosiljkov in Samo Gostič in Polona Zupančič (2012) Influence of Ageing and Deterioration of Masonry on Load Bearing Capacity of Historical Building. V: 15WCEE: 15th World Conference on Earthquake Engineering, 24-28 Sep 2012, Lisbon, Portugal.

Mojca Kogoj (2011) Hidravlične razmere zaradi plavja pri premostitvah. Diplomska naloga.

Gašper Koželj (2010) Odpornost proti prodoru vode za lahkovgradljiv beton iz savskega proda iz Krške kotline. Diplomska naloga.

Borjan Kokolj (2010) Ponovna uporaba in reciklaža gradbenih odpadkov s poudarkom na kamenih materialih. Diplomska naloga.

Slaviša Kuzmanović (2009) Vpliv šibkih mest v strukturi betona na njegovo odpornost proti vdoru vode. Diplomska naloga.

Matej Kodelja (2009) Študija učinkovitosti superplastifikatorjev za zagotavljanje obstojnosti črpanih betonov. Diplomska naloga.

Meta Kržan (2008) Parametrična analiza potresne odpornosti Kolizeja v Ljubljani. Diplomska naloga.

Borut Karl (2008) Prenova zdraviliškega doma v Rimskih toplicah. Diplomska naloga.

Klemen Kikelj (2006) Vpliv vrste apna, dodatkov in tehnik izdelave na karakteristike apnenih fasad. Diplomska naloga.

Simona Klobčar (2005) Vpliv odprtin na strižno nosilnost lesenih sten. Diplomska naloga.

L

Alen Lešnik (2012) Vpliv vrste agregata in mineralnega dodatka na reološke in mehanske lastnosti lahkovgradljivega betona. Diplomska naloga.

Luka Lampret (2011) Uporaba slamnatih bal kot gradbenega materiala pri ekološki gradnji. Diplomska naloga.

Andrej Lap (2006) Uporabnost programa EPIQR pri analizi stanja in scenarijev obnove ovoja večstanovanjskih stavb. Diplomska naloga.

M

Egon Milost (2016) Vpliv cementnih dodatkov na korozijske procese jekla v zelenih betonih. Magistrsko delo.

Gregor Merlin (2016) Vpliv kemijskih in mineralnih dodatkov na reološke lastnosti svežih cementnih malt. Diplomska naloga.

Janez Melink (2015) Študija učinkov hkratne izvedbe energetske in konstrukcijske sanacije starejšega objekta na Tomšičevi ulici v Kranju. Magistrsko delo.

Sara Mikec (2015) Primerjava sistemov ravnanja in predelave odpadne embalaže med Slovenijo in Nemčijo. Diplomska naloga.

Janez Mikec (2014) Zdrs toplotne izolacije pod temeljno ploščo v primeru potresne obtežbe. Diplomska naloga.

Nina Milikič (2014) Analiza potresne odpornosti gradu Grm glede na različne ravni poznavanja konstrukcije. Diplomska naloga.

Jože Maver (2014) Reologija svežih samozgoščevalnih betonov in malt z enako razvito površino agregatnih zrn. Diplomska naloga.

Aleš Miketič (2013) Samozgoščevalni betoni z agregatom iz ekspandirane gline. Diplomska naloga.

Primož Murn (2013) Določanje učinkovitosti aktivne termografije za zaznavanje anomalij v betonskih konstrukcijskih elementih. Diplomska naloga.

Mitja Mlakar (2011) Procesi propadanja armiranega betona v objektih jedrskih elektrarn. Diplomska naloga.

Matej Mihelič (2011) Umetni kompozitni material Kerrock in njegova uporaba v gradbeništvu. Diplomska naloga.

Katja Mešiček (2011) Ocena stabilnosti svežih malt z metodo električne prevodnosti. Diplomska naloga.

Tomaž Medved (2010) Rekonstrukcija muzeja Železniki. Diplomska naloga.

Miha Melink (2010) Termofilni anaerobni procesi. Diplomska naloga.

Mihael Mirtič (2009) Prenova večstanovanjske stavbe z vidika stroškovne analize življenjskega cikla objekta (LCC). Diplomska naloga.

N

Primož Novak (2011) Lastnosti apnenih ometov nanešenih na kamnit zid kapele gradu Črnelo. Diplomska naloga.

Ana Naglič (2011) Seizmična analiza sakralnih objektov. Diplomska naloga.

O

Jure Oštrbenk (2012) Potresna analiza in analiza ojačitvenih ukrepov za grad Golnik. Diplomska naloga.

P

Erik Premk (2016) Apneno-cementne injekcijske mešanice z belim cementom. Diplomska naloga.

Andrej Pezdirc (2016) Uporaba izrabljenih gum kot sekundarnega energenta v cementarni. Diplomska naloga.

Robi Ponjavič (2016) Eksperimentalna analiza vijačenih spojev iz armirane plastike. Diplomska naloga.

Klemen Pokrivač (2016) Uporaba poliesterskih netkanih tekstilij za toplotno izolacijo in zadrževanje kondenza. Diplomska naloga.

Andreja Padovnik (2016) Utrjevanje odstopajočih plasti ometov stenske poslikave z nekonstrukcijskim injektiranjem. Doktorska disertacija.

Tomaž Pajntar (2011) Poenostavljena metoda za oceno vpliva eksplozije na gradbeno konstrukcijo. Diplomska naloga.

Urška Pajk (2009) Vpliv različnih mlevnih dodatkov na lastnosti cementa CEM V/A (S-V-P) 42,5N LH. Diplomska naloga.

Mihajlo Popović (2009) Trajnostni pristop k utrditvi zidanih zgradb. Magistrsko delo.

R

Sebastijan Robič (2016) Uporaba odpadne plastike v betonskih kompozitih. Magistrsko delo.

Janja Resman (2016) Vpliv deleža in zrnavosti recikliranega agregata na lastnosti betona. Diplomska naloga.

Kristjan Rojc (2015) Priprava injekcijskih mešanic na osnovi dolomitnega polnila za kamnite zidove. Magistrsko delo.

Florijan Rot (2013) Stopnje izpostavljenosti kot izhodišče za določitev karakteristik betona AB konstrukcijskih elementov. Diplomska naloga.

Sebastijan Robič (2013) Uporaba bele žlindre v betonskih kompozitih. Diplomska naloga.

Boris Ronkalj (2012) Vpliv kemijske agresije na beton pri različnih temperaturah. Diplomska naloga.

Robert Rihtarec (2012) Primerjalna analiza računalniških programov za nelinearno seizmično analizo sodobnih zidanih konstrukcij. Diplomska naloga.

Andraž Rakušček (2009) Energetska izkaznica - orodje za sanacijo stavbe. Diplomska naloga.

S

Rok Strižič (2016) Eksperimentalna analiza obnašanja segmenta stekleno-aluminijastega fasadnega sistema, izpostavljenega ravninski strižni ciklični obtežbi. Diplomska naloga.

Sašo Seljak (2016) Betonska vozišča - primerjava različnih regulativ in projektiranje sestave betona. Magistrsko delo.

Neva Siebenreich (2015) Ocena potresne odpornosti stavbe UL FGG na Hajdrihovi ulici s programoma 3Muri in SAP2000. Diplomska naloga.

Lucija Stermšek (2013) Vpliv dodatkov na lastnosti injekcijskih mas z apnenim vezivom. Diplomska naloga.

Žiga Stepišnik (2005) Eksperimentalne preiskave nosilnosti kotnih sider pri sidranju lesenih masivnih stenastih elementov. Diplomska naloga.

Š

Nino Špan (2016) Vpeljava novih standardov s področja betona v Betonarni Boštanj. Diplomska naloga.

Petra Štukovnik (2015) Vpliv okolja na historične materiale z mineralnim vezivom. Doktorska disertacija.

Tomaž Šeruga (2014) Sanacija armirano betonske konstrukcije izpustnega kanala Šmartinsko jezero. Diplomska naloga.

Matevž Štokelj (2014) Vpliv EAF C žlindre na fizikalno-mehanske lastnosti betona. Diplomska naloga.

Nataša Štupar (2014) Model odločanja lastnikov nepremičnin pri potresni rehabilitaciji stavb. Diplomska naloga.

Jan Šircelj (2013) Površinska odpornost betonov na zmrzovanje in tajanje ob prisotnosti talilnih soli. Diplomska naloga.

Damjan Špeglič (2013) Občutljivostna analiza kamnitih zidov z uporabo georadarja. Diplomska naloga.

Blaž Štupar (2012) Vpliv višine notranjega valja reometra na izmerjene reološke lastnosti malt. Diplomska naloga.

Goran Šneperger (2011) Ocena stabilnosti svežega samozgoščevalnega betona z metodo električne prevodnosti. Diplomska naloga.

Iztok Šušteršič (2008) Analiza prednapetih križno leplenih lesenih plošč. Diplomska naloga.

Klara Štrus (2008) Analiza dinamičnega odziva 7-etažne lesene masivne konstrukcije na potresni mizi. Diplomska naloga.

T

Robert Trebušak (2016) Primerjava lastnosti betonskih mešanic iz naravnega in recikliranega agregata. Diplomska naloga.

Anita Turk (2014) Lesni pepel kot sekundarno vezivo v betonu. Diplomska naloga.

Jurij Theuerschuh (2014) Ohranjanje stavbne dediščine - prispevek k razumevanju metodološkega pristopa. Diplomska naloga.

Gregor Trtnik (2009) Uporaba ultrazvočne metode za analizo vezanja in strjevanja betona. Doktorska disertacija.

Gregor Trtnik in Goran Turk in Franci Kavčič in Violeta Bokan Bosiljkov (2008) Possibilities of using the ultrasonic wave transmission method to estimate initial setting time of cement paste. Cement and Concrete Research, 38 (11). str. 1336-1342. ISSN 0008-8846

Marko Turel (2006) Določitev karakteristične tlačne trdnosti samozgoščevalnega in vibriranega betona.. Diplomska naloga.

Leon Tomažin (2005) Hiša s kombinirano AB in leseno konstrukcijo - primer projektiranja. Diplomska naloga.

U

Mojmir Uranjek (2011) Propadanje in trajnostna obnova ovoja stavbne dediščine. Doktorska disertacija.

V

Anja Vavričuk (2016) Vpliv metakaolina na lastnosti injekcijskih mas na osnovi naravnega hidravličnega apna. Diplomska naloga.

Matej Vidic (2016) Statična analiza strešne konstrukcije spomeniško zaščitenega objekta Šenkova domačija. Diplomska naloga.

Mateja Vasić (2016) Vpliv vrste veziva na lastnosti sanacijskih ometov. Diplomska naloga.

Barbara Vodopivec (2015) Interdisciplinarna opredelitev trajnostnega pristopa k varstvu okolja na primeru grajske dediščine. Doktorska disertacija.

Edo Velkavrh (2010) Preliminarna preiskava ustreznosti s tkaninami iz naravnih vlaken armiranih kompozitov za ojačevanje gradbenih konstrukcij. Diplomska naloga.

W

Maja Weisseisen (2013) Vpliv okolja na stanje objektov stavbne dediščine na Gorenjskem. Diplomska naloga.

Z

Jernej Zagorc (2014) Vpliv vrste karbonatnega agregata na lastnosti malt in betonov. Diplomska naloga.

Jure Zabret (2014) Vpliv vrste karbonatnega agregata na mehanske lastnosti malt. Diplomska naloga.

Matej Zavasnik (2009) Toplotno-hidrična kompatibilnost izbranih vrst naravnega kamna in betona za uporabo v gradbeništvu. Diplomska naloga.

Ž

Mitja Žnidaršič (2007) Vpliv konsistence, aeriranja in trajanja mokre nege na odpornost betona z večjim deležem kamene moke proti zmrzovanju/tajanju v prisotnosti soli. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v pon. 20. nov. 2017 01:54:35 CET.